Xem danh sách

Số lần xem trang : :1227
Nhập ngày : 21-09-2019
Điều chỉnh lần cuối :01-11-2019

Thông báo dời lịch học đến ngày 3/2(17-02-2020)

Thay đổi Lịch khai giảng khóa 175(07-02-2020)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 12 năm 2019(03-02-2020)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 81 (tháng 12/2019 )(25-12-2019)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 11 năm 2019(21-12-2019)

Lịch thi các lớp Access khóa 174(11-12-2019)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 80 (tháng 11/2019 )(27-11-2019)

Danh sách đủ điều kiện xét đạt chuẩn kỳ thi tháng 10/2019(23-11-2019)

Thi chuẩn đầu ra của sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2010 đến 2013(21-11-2019)

Lịch thi các lớp ACC khoá 173(07-11-2019)

Danh sách đủ điều kiện xét đạt chuẩn kỳ thi tháng 9/2019(06-11-2019)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 79 (tháng 10/2019 )(22-10-2019)

Lịch thi các lớp ACC khoá 172(14-10-2019)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 78 (tháng 9/2019 )(25-09-2019)

Thông báo tạm dừng cấp chứng chỉ CNTT(10-09-2019)

Danh sách đủ điều kiện xét đạt chuẩn kỳ thi tháng 6/2019(03-09-2019)

Thông báo đổi địa điểm thi(23-08-2019)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 77 (tháng 8/2019 )(21-08-2019)

Lịch thi các lớp access Khoá 170(13-08-2019)

Dời lịch khai giảng các lớp khoá 170(26-07-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu một năm chín

Xem trả lời của bạn !