TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRUNG TÂM TIN HỌC

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  ĐỢT 77  (Tháng 08/2019)

 

 

 

      Kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2019 ngoài những phần thi theo đúng lịch đã công bố, Trung tâm tổ chức thi thêm phần 2 chuyên ngành (Mapinfo và đồ họa cảnh quan) dành cho các sinh viên từ khóa 2011 đến 2013 có nhu cầu đăng ký thi.

Thống kê số lượng sinh viên các ngành phải thi chuẩn đầu ra 02 phần này còn rất ít. Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian đăng ký  để hoàn thành chuẩn đầu ra. Đến cuối năm 2019 Trung tâm sẽ chấm dứt tổ chức thi các phần này.

 

Thông báo để các em sinh viên được biết.

Chúc các em thi tốt

 

                                                                                                                        Giáo vụ TTTH

Số lần xem trang : :826
Nhập ngày : 08-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :11-11-2019

Hướng dẫn thi chuẩn đầu ra

Đăng ký thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin(06-11-2019)

Thống báo việc cấp chứng chỉ CNTT(17-09-2019)

Đăng ký thi chứng chỉ công nghệ thông tin(12-09-2018)

Thông báo thay đổi hình thức thi chuẩn các khóa từ 2014 về sau(07-11-2017)

Tthông báo đăng ký thi và xét chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên các khoá tại Trung tâm.(25-09-2017)

Thông báo thi cuối khóa và đăng ký xét chuẩn tin học các học vên học tại trung tâm(31-05-2016)

Quy định thi cuối khoá các lớp ngắn hạn học tại trung tâm(09-05-2016)

HƯỚNG DẪN THI CHUẨN ĐẦU RA CHO HỌC VIÊN KHÔNG HỌC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC (29-12-2015)

HƯỚNG DẪN THI CUỐI KHOÁ CHO HỌC VIÊN CÁC LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC (24-12-2015)

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC (14-02-2014)

Lệ phí thi tin học(12-02-2014)

Phiếu đăng ký dự thi tin học(13-01-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho merry christmas.gif

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai chín không năm

Xem trả lời của bạn !