Họ tên Điểm
LÊ TÚ ANH 7
LÊ NGỌC THANH HẰNG 9
NGUYỄN THỊ HẰNG 7
NGUYỄN THỊ BẢO HÀ 8
BÙI MINH HẢI 9
NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 8
LƯƠNG THỊ MỸ LẠI 8
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LAN 8
DƯƠƠNG THỊ MỸ LỆ 8
PHẠM GIA LONG 7
TRẦN THANH LUÂN 7
LÊ THỊ KIM LUYẾN 8
PHẠM HOÀNG THANH THANH MY 7
HỒ NGỌC MỸ 10
TRẦN HOÀI NAM 8
TRẦN THỊ THÚY NGÂN 7
LÊ THỊ PHƯƠNG 8
LÊ HOÀNG PHÚC 8
PHẠM THỊ QUÝ 8
TÔ HỮU THIỆN 7
NGUYÊN THANH TRÚC THY 8
NGÔ MINH TOÀN 7
NGUYỄN HUY TOÀN 9
LÃ THỊ HUYỀN TRANG 7
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 8
HỒ THỊ CẨM TÚ 8
LÊ THỊ TÚ UYÊN 8
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 8
LÝ THỊ NHƯ Ý 7

 

Số lần xem trang: 12294
Điều chỉnh lần cuối: 16-12-2014

Bảng điểm lớp ngắn hạn

Kêt quả thi access khoá 192 (19-09-2022)

Kêt quả thi access khoá 191 (22-08-2022)

Kêt quả thi access khoá 190 (19-07-2022)

Kêt quả thi access khoá 189 (21-06-2022)

Kêt quả thi access khoá 188 (23-05-2022)

Kêt quả thi access khoá 187 (25-03-2022)

Kêt quả thi access khoá 184 (03-06-2021)

Kêt quả thi access khoá 183 (20-04-2021)

Kêt quả thi access khoá 182 (20-01-2021)

Kêt quả thi access khoá 181 (21-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một ba năm

Xem trả lời của bạn !