Các phiên bản phần mềm hiện nay đang sử dụng để học và thi
Office 2007 - 2010
Autocad 2012
mapinfo 10
ArcView GIS 3.3
Minitab 15
 

 

I) Mức độ A – Chung cho tất cả các khối ngành

II) Mức độ B – Theo hướng sử dụng Microsoft Access

III) Mức độ B – Theo hướng sử dụng Microsoft Excel

IV) Đề cương MapInfo

V) Đề cương Auto CAD

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm bảy bốn

Xem trả lời của bạn !