xem kết quả

Số lần xem trang: 8796
Điều chỉnh lần cuối: 01-11-2019

Bảng điểm

Kêt quả thi access khoá 176 (29-07-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 6 năm 2020 ( đợt 84 ) (22-07-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 5 năm 2020 ( đợt 83 ) (22-06-2020)

Kêt quả thi access khoá 175 (22-06-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 12 năm 2019 ( đợt 81 ) (17-01-2020)

Kêt qua thi access khoá 174 (26-12-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 11 năm 2019 ( đợt 80 ) (18-12-2019)

Kêt qua thi access khoá 173 (25-11-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 10 năm 2019 ( đợt 79 ) (15-11-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 9 năm 2019 ( đợt 78 ) (16-10-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai sáu chín tám

Xem trả lời của bạn !