Theo thông báo của trường lịch học và thi sẽ nghỉ hết tháng 2. Do vậy việc thi chuẩn đầu ra tin học sẽ tổ chức vào cuối tháng 3.
Lịch đăng ký học ở trung tâm tạm thời chưa có lịch ngày ghi danh cụ thể, các em theo giỏi trên web TTTH  để cập nhật thông tin nhé.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 8466
Điều chỉnh lần cuối: 17-02-2020

Thông báo dời lịch học đến ngày 13/04/2020 (26-03-2020)

Thông báo dời lịch học đến ngày 30/3/2020 (12-03-2020)

Thông báo dời lịch học đến ngày 16/3/2020 (07-03-2020)

Thông báo dời lịch học đến ngày 8/3/2020 (28-02-2020)

Thay đổi Lịch khai giảng khóa 175 (07-02-2020)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 12 năm 2019 (03-02-2020)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 81 (tháng 12/2019 ) (25-12-2019)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 11 năm 2019 (21-12-2019)

Lịch thi các lớp Access khóa 174 (11-12-2019)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 80 (tháng 11/2019 ) (27-11-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một một bảy sáu

Xem trả lời của bạn !