Phần 2

Phần 1

Số lần xem trang: 12221
Điều chỉnh lần cuối: 15-12-2020

Bảng điểm

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 01 năm 2021 ( đợt 91) (23-02-2021)

Kêt quả thi access khoá 182 (20-01-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 12 năm 2020 ( đợt 90) (18-01-2021)

Kêt quả thi access khoá 181 (21-12-2020)

Kêt quả thi access khoá 180 (24-11-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 10 năm 2020 ( đợt 88 ) (17-11-2020)

Kêt quả thi access khoá 179 (28-10-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 9 năm 2020 ( đợt 87 ) (16-10-2020)

Kêt quả thi access khoá 178 (25-09-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 8 năm 2020 ( đợt 86 ) (15-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm sáu sáu chín

Xem trả lời của bạn !