TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

 V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 081/QĐ-ĐT-ĐHNL

 

1.      Những sinh viên muốn công nhận đạt chuẩn tin học đầu ra nếu vượt qua kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra do Trung tâm Tin học tổ chức. Nội dung kiểm tra bao gồm hai phần:

a.      Phần 1: trình độ A tin học văn phòng

b.      Phần 2: trình độ tin học ứng dụng vào chuyên ngành (tương đương trình độ B) theo bảng mô tả của Quyết định số 081/QĐ-ĐT-ĐHNL.

2.      Đối với những sinh viên đã có chứng chỉ tin học trình độ A do trường Đại học Nông Lâm cấp hoặc chứng chỉ tin học trình độ B do trường Đại học Nông Lâm cấp theo đúng yêu cầu chuyên ngành đang học được mô tả trong quyết định 081/QĐ-ĐT-ĐHNL thì không cần phải đăng ký kiểm tra lại trình độ cho phần đã đạt được. Chỉ áp dụng đối với những chứng chỉ A, B được cấp trong thời hạn không quá 04 năm đối với sinh viên hệ cao đẳng và 05 năm đối với sinh viên hệ đại học. Quá thời gian trên sinh viên có các chứng chỉ này cũng phải tham gia kiểm tra lại chuẩn đầu ra.

3.      Đối với những sinh viên đã đạt kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra tin học (bao gồm hai phần nêu trong mục 1), nếu có yêu cầu cấp chứng chỉ tin học trình độ A và B chuẩn Quốc gia, sinh viên đăng ký làm thủ tục tại văn phòng Trung tâm.

4.      Khi sinh viên có đủ chứng chỉ A và B theo đúng mục 2, muốn được cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tin học, sinh viên liên hệ làm thủ tục tại văn phòng Trung Tâm.

5.      Nếu sinh viên tham gia kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra chỉ đạt được 1 phần thì sẽ được bảo lưu điểm cho phần đạt được, sinh viên đăng ký bảo lưu điểm chậm nhất 01 tuần sau khi công bố điểm. Thời gian bảo lưu là một năm kể từ ngày thi.

6.      Trung tâm Tin học sẽ tổ chức thi kiểm tra chuẩn đầu ra tin học vào ngày chủ nhật của tuần cuối cùng mỗi tháng.

7.      Sinh viên muốn tham gia thi kiểm tra phải làm hồ sơ đăng ký tại văn phòng Trung tâm trước ngày thi 02 tuần.

 

GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Hoàng Liêm

 

Số lần xem trang: 810
Điều chỉnh lần cuối: 26-08-2014

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Thông báo về việc Giảng dạy môn Tin học đại cương và áp dụng chuẩn đầu ra tin học không chuyên theo chứng chỉ IC3 (04-11-2019)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2014 (05-05-2015)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học từ tháng 11/2012 đến nay (24-11-2014)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên áp dụng cho khoá 2013 về trước (24-10-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám không năm sáu

Xem trả lời của bạn !