AutoDesk Inventor 2012 là phần mềm chuyên dụng cho việc thiết kế các chi tiết trong không gian 3 chiều (3D) sau đó kết xuất ra thành các bản vẽ thiết kế

Ứng dụng MapInfo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

Phần mềm thiết kế chuyên nghiệp dành cho các ngành kỹ thuật

Phần mềm thiết kế chuyên nghiệp dành cho ngành Kiến trúc, xây dựng, cảnh quan.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu sáu không năm

Xem trả lời của bạn !