TRƯỚC KHI GHI DANH:

- Đọc kỹ lịch khai giảng

- Ghi đầy đủ trong phiếu ghi danh

 + Họ và tên 

 + Mã Lớp 

+ Mã sinh viên

- Đến ghi danh các lớp học theo đúng lịch ghi danh 

- Mang theo thẻ sinh viên để thuận tiên cho việc đăng ký

* Trung tâm Tin học không giải quyết các trường hợp ghi danh nhầm lớp, ngày, giờ học và học tên

PHIẾU GHI DANH

Họ và tên:............................................................................

mã lớp:..............................................................................

Mã sinh viên......................................................................

 

Phiếu ghi danh mẫu:

PHIẾU GHI DANH

Họ và tên: Nguyễn Văn Tèo.................................................

Mã lớp: EX2............................................................................

Mã sinh viên.....1234567.(nếu có )......................................

 

Số lần xem trang: 2317
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2015

Các hướng dẫn

Quy định phòng thi (24-06-2022)

Quy định thi lại các lớp Autocad từ khóa 30 trở về trước (22-05-2015)

Quy định các lớp ngắn hạn tại Trung tâm (27-04-2015)

Các lưu ý khi sinh viên đi thi (25-11-2014)

Lịch cấp phát chứng chỉ (26-08-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn ba ba năm

Xem trả lời của bạn !