- sinh viên mang theo thẻ sinh viên .

-sinh viên phải đến đúng thời gian thi .

( đến muộn quá 15 phút sẽ không được vào dự thi )

Số lần xem trang: 2316
Điều chỉnh lần cuối: 13-11-2019

Các hướng dẫn

Quy định phòng thi (24-06-2022)

Quy định thi lại các lớp Autocad từ khóa 30 trở về trước (22-05-2015)

Quy định các lớp ngắn hạn tại Trung tâm (27-04-2015)

Những lưu ý trước khi ghi danh học khóa mới (19-09-2014)

Lịch cấp phát chứng chỉ (26-08-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một không bốn ba

Xem trả lời của bạn !