Số lần xem trang: 1777
Điều chỉnh lần cuối: 09-11-2019

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2023 (07-07-2023)

Thông báo về việc Giảng dạy môn Tin học đại cương và áp dụng chuẩn đầu ra tin học không chuyên theo chứng chỉ IC3 (04-11-2019)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học từ tháng 11/2012 đến nay (24-11-2014)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên áp dụng cho khoá 2013 về trước (24-10-2012)

Thông bao V/v ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (09-04-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn một không bảy

Xem trả lời của bạn !