Trung tâm tin học khai giảng thêm lớp ôn phần 1 khoá từ 2014
-lớp sáng thứ 3,5,7 bắt đầu học từ 3/5/18
-lớp chiều thứ 3,5,7 bắt đầu học từ 3/5/18
( ghi danh ngay hôm may )

Số lần xem trang: 12077
Điều chỉnh lần cuối: 04-04-2018

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Khai giảng khóa 181 (04-11-2020)

Khai giảng khóa 180 (30-09-2020)

Khai giảng khóa 179 (11-09-2020)

Khai giảng khóa 178 (17-08-2020)

Khai giảng khóa 177 (09-07-2020)

Khai giảng khóa 176 (09-06-2020)

Khai giảng khóa 175 (25-01-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám hai hai tám

Xem trả lời của bạn !