Do lớp không đủ sỹ số để khai giảng. Lớp ôn phần 1 (OP1_1) học sáng 2-4-6 ca 8h đến 11h, và Lớp Ôn Phần 1 (OP1_4 ) học sáng 3_5_7 ca 8h đến 11h mang biên lai đến chuyển sang lớp tối (OP1_5 ) học tối 3-5-7 từ 17h đến 20h. Trường hợp không thể học theo lịch  thì các bạn có thể mang biên lai và thẻ sinh viên đến Trung tâm Tin học nhận lại học phí trước ngày 31 tháng 8 vào giờ hành chính.

Số lần xem trang: 12329
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn tám sáu ba

Xem trả lời của bạn !