Số lần xem trang: 1945
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2019

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2023 (07-07-2023)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2014 (05-05-2015)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học từ tháng 11/2012 đến nay (24-11-2014)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên áp dụng cho khoá 2013 về trước (24-10-2012)

Thông bao V/v ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (09-04-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba hai ba bảy

Xem trả lời của bạn !