TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 11 năm 2019
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/ 2019)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.
             
STT Mã SV Họ và  tên Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 12111237 Võ Văn Kiệt 02/02/1994 DH12CN  
2 12111088 Vũ Minh Trí 15/09/1994 DH12CN  
3 12111309 Nguyễn Văn Vương 09/04/1994 DH12CN  
4 12149093 Trần Đăng 20/09/1994 DH12DL  
5 12116371 Phạm Minh Huy 06/01/1994 DH12KS  
6 13128020 Đinh Thị Dung 12/05/1995 DH13AV  
7 13131530 Nguyễn Quang Thái 08/03/1995 DH13CH  
8 13111039 Phạm Đăng Khoa 01/09/1995 DH13CN  
9 13115116 Nguyễn Hoàng Thương 01/01/1995 DH13GB  
10 13123145 Hồ Thị Ngọc Thi 22/08/1995 DH13KE  
11 13120373 Mai Đăng Thành 02/08/1994 DH13KM  
12 13155035 Nguyễn Trung Tín 19/11/1995 DH13KN  
13 13116302 Lê Văn Hồng Cảnh 02/11/1994 DH13NY  
14 13124168 Lê Hoàng Kiệt 16/05/1995 DH13QL  
15 13124583 Quách Thành Đạt 07/05/1995 DH13QLGL  
16 13114095 Lê Tuấn Nghĩa 13/09/1995 DH13QR  
17 13132014 Nguyễn Thị 20/03/1995 DH13SP  
18 14128089 Trần Hoàng Quân 16/06/1996 DH14AV  
19 14115292 Huỳnh Khương Duy 06/10/1996 DH14CB  
20 14115273 Nguyễn Thị Trà Vy 17/10/1996 DH14CB  
21 14118008 Nguyễn Đăng Châu 13/10/1995 DH14CK  
22 14125394 Nguyễn Hoàng Trường Thọ 01/12/1996 DH14DD  
23 14112149 Nguyễn Thị Hoài Lam 16/02/1996 DH14DY  
24 14112162 Võ Thị Thùy Linh 26/07/1996 DH14DY  
25 14163207 Đặng Tiểu Phương 14/10/1996 DH14ES  
26 14155134 Đặng Tuấn 24/10/1995 DH14KN  
27 14116136 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/01/1996 DH14KS  
28 14114264 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/08/1996 DH14LN  
29 14114161 Vũ Văn Đức 15/05/1993 DH14LNGL  
30 14127003 Phan Thị Ngọc ánh 21/11/1996 DH14MT  
31 14113040 K'' Đốs 16/03/1996 DH14NHB  
32 14114037 Trương Đông Hải 20/07/1996 DH14NK  
33 14137062 Nguyễn Ngọc Sơn 25/02/1995 DH14NL  
34 14116300 Thập Nữ Thùy Trang 06/03/1995 DH14NTNT  
35 14116064 Đoàn Văn Hiếu Em 07/02/1995 DH14NY  
36 14121077 Nguyễn Thị Kim Phụng 17/07/1995 DH14PT  
37 14121093 Nguyễn Cẩm Tiên 19/08/1996 DH14PT  
38 14124425 Võ Thị Hữu Viên 10/08/1996 DH14QD  
39 14124079 Bùi Thị Bích Hiền 27/04/1996 DH14QLA  
40 14124055 Đạo Thị Kim Đoan 10/08/1994 DH14QLA  
41 14124304 Trần Phương Thảo 01/11/1996 DH14QLA  
42 14124182 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 13/01/1996 DH14QLB  
43 14124343 Tồn Nữ Mai Nhật Thy 10/04/1995 DH14QLB  
44 14149141 Nguyễn Hồng Bảo Tâm 01/09/1996 DH14QM  
45 14149344 Phạm Đăng Bảo 16/08/1996 DH14QMNT  
46 14149419 Đậu Khắc Triều 20/10/1995 DH14QMNT  
47 14122345 La Văn Pháp 06/02/1996 DH14QT  
48 14122466 Trịnh Thị Hà Giang 05/12/1996 DH14QTNT  
49 14122175 Thành Trọng Luân 08/01/1994 DH14QTNT  
50 14126242 Nguyễn Thị Anh Thư 12/02/1996 DH14SM  
51 14132073 Hồ Sỹ Thành 18/08/1996 DH14SP  
52 14132261 Nguyễn Thị Như Vân 07/12/1996 DH14SP  
53 14122444 Trần Thảo Vi 29/02/1996 DH14TC  
54 14138098 Huỳnh Quốc Thông 16/09/1996 DH14TD  
55 14122226 Phạm Thành Đại 07/02/1996 DH14TM  
56 14112654 Nguyễn Thị Minh Mẫn 29/07/1996 DH14TT  
57 14112658 Lê Minh Nhựt 09/12/1996 DH14TT  
58 14112672 Nguyễn Thành Toàn 16/12/1994 DH14TT  
59 14112673 Phạm Thị Thu Trang 30/06/1996 DH14TT  
60 14112680 Huỳnh Thị Hoàng Yến 22/05/1996 DH14TT  
61 14112430 Hà Trọng Hiếu 22/08/1995 DH14TYA  
62 14112097 Châu Minh Hiếu 12/11/1996 DH14TYB  
63 14112132 Nguyễn Thị Thùy Hương 18/06/1995 DH14TYB  
64 14112461 Đào Thị ánh 23/05/1995 DH14TYGL  
65 14112473 Hoàng Ngọc Huyền 16/02/1995 DH14TYGL  
66 14112494 Nguyễn Thị Mộng Nguyệt 20/03/1996 DH14TYGL  
67 14112683 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 04/08/1996 DH14TYGL  
68 14112412 Nguyễn Đình Phú 28/02/1996 DH14TYGL  
69 14112508 Ngô Thị Bích Quỳnh 27/02/1996 DH14TYGL  
70 14112548 Nguyễn Quốc Bảo 24/04/1996 DH14TYNT  
71 14112552 Lê Ngọc Danh 10/05/1996 DH14TYNT  
72 14112556 Lê Dương Nghi Dung 27/08/1996 DH14TYNT  
73 14112562 Trần Thế Hải 18/03/1990 DH14TYNT  
74 14112573 Nguyễn Duy Hưng 26/03/1996 DH14TYNT  
75 14112588 Nguyễn Hải Long 16/05/1996 DH14TYNT  
76 14112599 Trần Đại Nhơn 20/07/1994 DH14TYNT  
77 14112616 Lê Đình Tâm 30/07/1994 DH14TYNT  
78 14112621 Văn Xuân Thẩm 06/02/1996 DH14TYNT  
79 14112637 Nguyễn Văn Tự 01/04/1996 DH14TYNT  
80 14112424 Nguyễn Thế Viên 26/10/1994 DH14TYNT  
81 14112641 Nguyễn Vỹ 08/10/1996 DH14TYNT  
82 15128005 Nguyễn Ngọc Lan Anh 26/09/1997 DH15AV  
83 15128058 Nguyễn Ngọc Phương Nam 14/03/1997 DH15AV  
84 15128091 Nguyễn Trường Sơn 09/06/1997 DH15AV  
85 15128098 Mạnh Thị Phương Thảo 20/07/1997 DH15AV  
86 15128100 Nguyễn Ngọc Thảo 09/12/1997 DH15AV  
87 15128111 Cấn Thị Bích Thủy 20/11/1997 DH15AV  
88 15128138 Trần Nguyễn Phương Vi 03/10/1997 DH15AV  
89 15125320 Nguyễn Thị Kim Ngọc 22/01/1997 DH15BQNT  
90 15145049 Nguyễn Trọng Nhân 17/07/1997 DH15BV  
91 15145075 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 16/03/1997 DH15BV  
92 15145080 Đỗ Minh Trí 02/05/1997 DH15BV  
93 15115151 Lâm Thị Thanh Thảo 21/09/1997 DH15CB  
94 15118052 Trảo An Lộc 14/10/1997 DH15CC  
95 15118084 Bùi Quốc Qui 16/12/1996 DH15CC  
96 15153005 Mai Tuấn Cường 09/05/1997 DH15CD  
97 15153008 Lê Bá Tiến Đạt 20/09/1996 DH15CD  
98 15131112 Nguyễn Ngọc Quý 03/04/1997 DH15CH  
99 15131166 Nguyễn Thanh Vương 12/03/1997 DH15CH  
100 15118001 Nguyễn Bình An 21/07/1997 DH15CK  
101 15118115 Võ Minh Trí 27/08/1997 DH15CK  
102 15118132 Phạm Thế Vinh 16/07/1997 DH15CK  
103 14112650 Huỳnh Huy 02/03/1996 DH15CN  
104 15111188 Phạm Trầm Bảo Vy 25/06/1997 DH15CN  
105 15117014 Nguyễn Công Hậu 25/11/1997 DH15CT  
106 15124030 Lê Chánh Đại 20/04/1997 DH15DC  
107 15124243 Võ Di Quỳnh 08/04/1997 DH15DC  
108 15125008 Lê Thị Thục Anh 19/03/1997 DH15DD  
109 15149024 Đinh Thị Kim Dung 19/08/1997 DH15DL  
110 15149122 Nguyễn Phương Quỳnh 23/03/1997 DH15DL  
111 15112003 Võ Thị Thu ánh 04/03/1997 DH15DY  
112 15112026 Lê Thị Duyên 10/09/1997 DH15DY  
113 15112044 Phạm Thị Thu Hoà 20/07/1997 DH15DY  
114 15112105 Vũ Thị Quỳnh Nhung 20/06/1997 DH15DY  
115 15112134 Nguyễn Thị Thu Sang 19/03/1997 DH15DY  
116 15163010 Huỳnh Thùy Dương 16/11/1997 DH15ES  
117 15163063 Lê Thị Phúc Thảo 20/11/1997 DH15ES  
118 15163077 Bùi Ngọc Trân 16/10/1997 DH15ES  
119 15163078 Bạch Hoàng Triệu 24/10/1997 DH15ES  
120 15154012 Vũ Công Đạt 25/10/1997 DH15GB  
121 15162006 Triệu Thị Phương Dung 30/10/1997 DH15GI  
122 15162036 Nguyễn Hữu Phước 09/07/1997 DH15GI  
123 15162050 Đoàn Thị Cẩm 17/01/1996 DH15GI  
124 15115102 Trần Bảo Ngân 17/04/1997 DH15GN  
125 15114150 Lê Quỳnh Thao 07/09/1997 DH15GN  
126 15115173 Lê Thị Thùy Trang 01/10/1997 DH15GN  
127 15139006 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/02/1997 DH15HD  
128 15139073 Lê Sỹ Hải Nam 18/09/1997 DH15HT  
129 15123100 Phạm Thị Tiền 10/11/1997 DH15KE  
130 15155073 Ngô Thị Trang 25/08/1997 DH15KN  
131 15120143 Lê Thị Ngọc Quyền 18/06/1997 DH15KT  
132 15120194 Phạm Thanh Trang 22/01/1997 DH15KT  
133 15114039 Cao Trường Giang 29/04/1997 DH15LN  
134 15114110 Trần Văn Nhân 19/03/1997 DH15LN  
135 15114185 Lê Quang Trung 12/12/1996 DH15LN  
136 15113009 Lưu Kim Cương 07/07/1997 DH15NHA  
137 15113021 Đặng Lệ Dung 26/06/1996 DH15NHA  
138 15113023 Bùi Bá Duy 23/02/1997 DH15NHA  
139 15113065 Nguyễn Công Minh 22/04/1997 DH15NHA  
140 15113077 Trần Ngọc Nguyên 26/07/1997 DH15NHA  
141 14155061 Hồ Văn Tín 06/06/1996 DH15NHA  
142 15113137 Tương 23/08/1997 DH15NHA  
143 15113082 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 28/08/1997 DH15NHB  
144 15113090 Đặng Thị Kim Quyên 01/01/1997 DH15NHB  
145 15113114 Huỳnh Thị Hồng Thủy 23/03/1997 DH15NHB  
146 15113170 Trần Thị Mỹ Linh 30/12/1997 DH15NHGL  
147 15113251 Bùi Hưng Nguyên            DH15NHGL  
148 15113175 Đặng Hoàng Phúc 08/04/1997 DH15NHGL  
149 15113199 Nguyễn Hữu Điệu 20/08/1997 DH15NHNT  
150 15113201 Nguyễn Văn Được 18/08/1996 DH15NHNT  
151 15113207 Lê Phạm Duy Phú 05/03/1997 DH15NHNT  
152 15113208 Phạm Công Vương Quang 23/03/1997 DH15NHNT  
153 15113272 Quảng Thị Hồng Quả 17/09/1996 DH15NHNT  
154 15113211 Nguyễn Đặng Thư 20/04/1997 DH15NHNT  
155 15113215 Nguyễn Thị Thanh Trúc 11/08/1997 DH15NHNT  
156 15113216 Nguyễn Anh Tuấn 08/06/1997 DH15NHNT  
157 15114009 Hồ Thị Ngọc Bích 26/02/1997 DH15NK  
158 15114125 Nguyễn Thị Phường 10/08/1997 DH15NK  
159 15137009 Lê Thành Được 16/05/1997 DH15NL  
160 15137048 Nguyễn Đình Nhật Tân 18/04/1997 DH15NL  
161 15137049 Lâm Hồng Thái 15/10/1997 DH15NL  
162 15116073 Thạch Cẩm Lai 23/07/1997 DH15NT  
163 15116210 Huỳnh Nhật Minh 19/05/1997 DH15NTNT  
164 15116096 Nguyễn Thị Kim Ngân 23/12/1997 DH15NY  
165 15116163 Võ Thị Thanh Thúy 06/03/1997 DH15NY  
166 15116175 Nguyễn Thị Bích Trâm 10/10/1997 DH15NY  
167 15154017 Huỳnh Thanh Giang 28/10/1997 DH15OT  
168 15154055 Lưu Thanh Thiên 02/12/1997 DH15OT  
169 15154060 Nguyễn Công Tình 20/06/1996 DH15OT  
170 15121039 Nguyễn Lê Nguyên 15/10/1996 DH15PT  
171 15124189 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn 17/09/1997 DH15QD  
172 15124215 Nguyễn Thị Phi 21/02/1997 DH15QD  
173 15124219 Võ Nguyễn Thanh Phong 26/05/1997 DH15QD  
174 15124001 Vương Thị Thúy An 09/10/1997 DH15QLA  
175 15124265 Lê Tấn Thành 24/10/1996 DH15QLA  
176 15124355 Nguyễn Thị Thùy Vân 26/01/1997 DH15QLA  
177 15124374 Phạm Thị Thanh Kiều 29/04/1997 DH15QLGL  
178 15124379 Nguyễn Tấn Thưởng 18/01/1997 DH15QLGL  
179 15124388 Trương Điền Quân 21/01/1994 DH15QLNT  
180 15149031 Nguyễn Huỳnh Khánh 22/04/1997 DH15QM  
181 15149061 Nguyễn Duy Khang 28/03/1997 DH15QM  
182 15149099 Chung Thị Huỳnh Như 15/08/1995 DH15QM  
183 15149131 Nguyễn Kiều Yến Thanh 24/01/1997 DH15QM  
184 15149129 Bùi Hồng Thái 11/04/1997 DH15QM  
185 15149156 Nguyễn Quốc Trường 14/03/1997 DH15QM  
186 15149187 Bùi Ngọc Luận 09/10/1997 DH15QMNT  
187 15122056 Bùi Quang Hiếu 24/12/1997 DH15QT  
188 15122125 Đồng Thị Kim Ngân 07/06/1997 DH15QT  
189 15122314 Trần Thị Ngọc Thích 04/03/1997 DH15QTNT  
190 15126063 Nguyễn Thị Hồng Liên 30/05/1997 DH15SHA  
191 15126193 Kim Thị Hải Linh 25/12/1996 DH15SHA  
192 15126094 Trần Quang Nghĩa 15/12/1995 DH15SHB  
193 15126104 Lê Thị Ngọc Nhung 09/05/1997 DH15SHB  
194 15126205 Đặng Thị Thái 05/03/1996 DH15SHB  
195 15132079 Nguyễn Bích Phụng 20/06/1997 DH15SP  
196 15111142 Võ Chí Thiện 10/10/1997 DH15TA  
197 15124202 Đào Thị Hồng Nhung 13/04/1997 DH15TB  
198 15122215 Nguyễn Thị Thu Thủy 19/04/1997 DH15TC  
199 15122241 Tô Thanh Triều 10/01/1997 DH15TC  
200 15138019 Nguyễn Vũ Hoàng Duy 07/08/1996 DH15TD  
201 15138041 Trương Đức Minh 28/04/1997 DH15TD  
202 15122019 Lê Trường Đạo 07/09/1997 DH15TM  
203 15122170 Trần Thị Hà Phương 21/06/1997 DH15TM  
204 15122275 Bùi Tuấn 16/10/1997 DH15TM  
205 15122277 Lê Thị Tường Vy 30/12/1997 DH15TM  
206 15112348 Dư Nguyễn Tiểu Quỳnh 23/01/1997 DH15TTA  
207 15112331 Lữ Thị Trúc Mai 05/05/1997 DH15TTB  
208 15112045 Nguyễn Minh Hoàng 09/01/1997 DH15TY  
209 15112066 bùi hoàng hồng linh 30/07/1997 DH15TY  
210 15112080 Lê Thị Phương Minh 19/05/1997 DH15TY  
211 15112145 Sầm Tân Tạo 09/11/1997 DH15TY  
212 15112911 Nguyễn Công Trình 04/10/1995 DH15TY  
213 15112392 Văn Dương Tuất 21/12/1996 DH15TY  
214 15112257 Nguyễn Thị Tuyến 04/04/1996 DH15TYGL  
215 15112439 Đoàn Thị Nga 06/04/1997 DH15TYNT  
216 15112284 Vũ Văn Quyền 20/11/1996 DH15TYNT  
217 15125064 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 02/07/1997 DH15VT  
218 15125080 Nguyễn Thị Lan Hương 15/01/1997 DH15VT  
219 15125111 Trần Nguyễn Trúc Linh 16/07/1997 DH15VT  
220 15125239 Lê Thị Mai Thùy 15/03/1997 DH15VT  
221 15125247 Trần Thị Thủy Tiên 09/01/1997 DH15VT  
222 16125105 Nguyễn Thị Thanh Bình 05/11/1998 DH16BQ  
223 16125108 Phan Thị Cẩm Bình 21/02/1998 DH16BQ  
224 16125110 Trần Thị Bun 13/02/1998 DH16BQ  
225 16125111 Châu Thị Hồng Chăm 12/01/1998 DH16BQ  
226 16125090 Nguyễn Thị Chúc An 21/11/1998 DH16BQ  
227 16125209 Lê Thái Học 17/03/1997 DH16BQ  
228 16125309 Cao Thị Diễm Mi 17/07/1998 DH16BQ  
229 16125022 Hồ Thị Kim Ngân 16/01/1998 DH16BQ  
230 16125336 Nguyễn Thị Thúy Ngân 09/07/1998 DH16BQ  
231 16125369 Nguyễn Nguyên Thảo Nhi 19/06/1998 DH16BQ  
232 16125426 Lê Thị Thu Sương 05/09/1998 DH16BQ  
233 16125444 Nguyễn Thị Thanh 10/08/1998 DH16BQ  
234 16125456 Trần Phương Thảo 10/05/1998 DH16BQ  
235 16125461 Trần Thị Thơ 21/07/1997 DH16BQ  
236 16125462 Ngô Diễm Thoa 07/01/1998 DH16BQ  
237 16125502 Trương Trần Tiến 15/10/1996 DH16BQ  
238 16145225 Trần Thị Ngọc Nguyên 15/02/1998 DH16BV  
239 16145259 Nguyễn Thị Hồng Thu 22/09/1998 DH16BV  
240 16145283 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/04/1998 DH16BV  
241 16115182 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/01/1998 DH16CB  
242 16131059 Phạm Thị Hằng 26/08/1998 DH16CH  
243 16111276 Danh Chạy 15/03/1997 DH16CN  
244 16111071 Nguyễn Minh Kha 07/03/1998 DH16CN  
245 16111104 Phan Thị Mỹ Ngân 28/02/1998 DH16CN  
246 16117035 Trần Kim Mạnh 20/09/1998 DH16CT  
247 16117036 Huỳnh Trà My 09/09/1998 DH16CT  
248 16117061 Nguyễn Thị Minh Tâm 29/08/1998 DH16CT  
249 16125162 Nguyễn Thị Linh 10/02/1998 DH16DD  
250 16125267 Đoàn Thị Mỹ Linh 04/11/1998 DH16DD  
251 16125305 Nguyễn Thị Kim 17/08/1997 DH16DD  
252 16125366 Hồ Thị Thanh Nhi 03/01/1998 DH16DD  
253 16125381 Đào Thị Tuyết Nhung 27/08/1998 DH16DD  
254 16125393 Dương Thị Oanh 09/04/1998 DH16DD  
255 16125406 Trần Thị Mai Phương 13/10/1998 DH16DD  
256 16125570 Lê Thị Mỹ Vi 24/11/1998 DH16DD  
257 16115127 Lê Thị Cẩm Nhung 02/09/1998 DH16GN  
258 16139017 Ngô Tấn Cường 29/08/1998 DH16HH  
259 16139047 Huỳnh Thị Thu 08/06/1998 DH16HH  
260 16139067 Lê Thị Thanh Hiền 05/05/1998 DH16HH  
261 16139071 Hồ Thị Tuyết Hoa 08/12/1998 DH16HH  
262 16139081 Phạm Văn Hưng 02/03/1998 DH16HH  
263 16139192 Huỳnh Thị Kim Thoa 05/11/1998 DH16HH  
264 16139195 Nguyễn Thị Xuân Thu 10/10/1996 DH16HH  
265 16139211 Lê Thị Huyền Trân 24/12/1997 DH16HH  
266 16139233 Ngô Thị Ngọc 31/07/1998 DH16HH  
267 16139252 Mạc Thị Hồng Yến 03/04/1998 DH16HH  
268 16123118 Nguyễn Hoàng Xuân Linh 28/02/1998 DH16KE  
269 16123138 Trần Thị Thúy Nga 07/07/1998 DH16KE  
270 16123264 Lê Thị Yến Nhi 03/11/1998 DH16KE  
271 16123152 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 16/01/1998 DH16KE  
272 16123190 Phạm Thị Thanh Thảo 18/09/1998 DH16KE  
273 16123012 Châu Thị Phương Thảo 07/12/1998 DH16KEGL  
274 16123014 Nguyễn Thị Điền Trang 23/11/1997 DH16KEGL  
275 16120201 Nguyễn Trần Lam Phương 10/08/1998 DH16KM  
276 16120210 Vũ Thị Quyên 19/04/1998 DH16KM  
277 16120253 Nguyễn Thị Hoài Thương 25/10/1997 DH16KM  
278 16155032 Nguyễn Anh Khoa 22/04/1998 DH16KN  
279 16155055 Phạm Thuý Nhung 24/08/1998 DH16KN  
280 16155096 Nguyễn Thị Tường Vi 20/03/1998 DH16KN  
281 16116166 Tô Thị Lệ Quyên 21/10/1998 DH16KS  
282 16116215 Huỳnh Huyền Trân 11/01/1998 DH16KS  
283 16120146 Nguyễn Thị Mỹ Ly 01/02/1998 DH16KT  
284 16120035 Vi Thị Bích Đào 08/04/1998 DH16KT  
285 16120315 Phạm Nguyễn Phương Uyên 03/08/1998 DH16KT  
286 16127026 Mang Ngọc Giàu 29/03/1998 DH16MT  
287 16127119 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 14/09/1998 DH16MT  
288 16116055 Lưu Trường Giang 17/07/1998 DH16NT  
289 16116297 Thị Thu Hiền 28/08/1997 DH16NT  
290 16116160 Trần Thanh Quang 15/01/1998 DH16NY  
291 16116220 Phạm Thị Thùy Trang 31/08/1998 DH16NY  
292 16124043 Hà Thị Thùy Dương 10/12/1997 DH16QL  
293 16124115 Nguyễn Trần Thị Ân Nhân 30/01/1998 DH16QL  
294 16124255 Trần Nguyễn Hoài Thương 27/10/1998 DH16QL  
295 16122091 Phan Thị Mỹ Hạnh 14/06/1998 DH16QT  
296 16122076 Võ Thị Thu 22/01/1998 DH16QT  
297 16122349 Phan Thị Tuyết Trinh 15/07/1997 DH16QT  
298 16122367 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 13/03/1998 DH16QT  
299 16126156 Đặng Duy Thái 29/12/1998 DH16SH  
300 16126039 Phùng Thị Mỹ Duyên 08/01/1998 DH16SM  
301 16126201 Trần Nguyễn Uyên 13/05/1998 DH16SM  
302 16132260 Lê Thị Ngọc Anh 21/06/1998 DH16SP  
303 16111085 Nguyễn Thị Mỹ Linh 30/04/1998 DH16TA  
304 16111033 Nguyễn Minh Đông 20/08/1998 DH16TA  
305 16111150 Diệp Thắng Phước 27/05/1998 DH16TA  
306 16111216 Lương Thị Thùy Thương 27/06/1998 DH16TA  
307 16122335 Hoàng Thị Huyền Trang 25/01/1998 DH16TC  
308 16118162 Ngô Khắc Triệu 03/01/1998 DH16TD  
309 16131013 Trương Đại Ban 30/01/1998 DH16TK  
310 16131084 Trần Thị Huệ 29/09/1998 DH16TK  
311 16131145 Đinh Thiên Ngọc 19/01/1998 DH16TK  
312 16131253 Bùi Thị Ngọc Trân 01/01/1998 DH16TK  
313 16122164 Vũ Thị Khánh Linh 22/11/1998 DH16TM  
314 16122291 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/08/1998 DH16TM  
315 16112676 Nguyễn Hữu Quang 09/04/1998 DH16TY  
316 16125236 Trần Thị Ngọc Huyền 12/01/1998 DH16VT  
317 16125388 Nguyễn Thị Ngọc Niềm 22/09/1998 DH16VT  
318 16125395 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 27/03/1998 DH16VT  
319 17145107 Nguyễn  Đặng Tường Vy 03/09/1999 DH17BV  
320 17131017 Lê Mỹ Uyên Đan 29/01/1999 DH17CH  
321 17117053 Phạm  Thị  Hoàng Oanh 19/02/1999 DH17CT  
322 17117084 Phạm  Thị  Ánh Tuyết 01/05/1999 DH17CT  
323 17125030 Phạm  Quốc Cương 10/12/1999 DH17DD  
324 17112132 Ngô  Thị  Minh Nguyệt 05/09/1998 DH17DY  
325 17139155 Nguyễn  Ngọc Trang 24/09/1999 DH17HH  
326 17139161 Nguyễn  Thanh 19/10/1999 DH17HH  
327 17123123 Võ  Thị  Thanh Tuyền 15/05/1999 DH17KE  
328 17155048 Trần Thị Phương 17/02/1999 DH17KN  
329 17116099 Phan Như Ngọc 01/11/1999 DH17KS  
330 17120135 Nguyễn  Ngọc  Yến Phượng 31/03/1999 DH17KT  
331 17113259 Phan Tiến Vinh 22/04/1999 DH17NH  
332 17137074 Lê Phước Trọng 25/12/1999 DH17NL  
333 17116167 Lê Huyền Trang 24/12/1999 DH17NT  
334 17116072 Lê Thị Mỹ Linh 30/09/1999 DH17NY  
335 17116075 Phạm  Thị  Bé Lộc 12/02/1999 DH17NY  
336 17116100 Tô Mỹ Ngọc 23/02/1999 DH17NY  
337 17116198 Huỳnh Ngọc  Lệ Yến 30/09/1999 DH17NY  
338 17154002 Lê Bảo Anh 29/03/1999 DH17OT  
339 17154023 Nguyễn  Hoàng Trường Giang 26/06/1999 DH17OT  
340 17149042 Nguyễn  Thị Hạnh 15/12/1999 DH17QM  
341 17149109 Lê Hiền Yến Nhi 18/03/1999 DH17QM  
342 17122152 Võ  Hoàng Nhật Thảo 27/11/1999 DH17QT  
343 17122154 Trần Thị  Kim Thoa 02/06/1999 DH17QT  
344 17122158 Trần Thị  Thanh Thuận 19/07/1999 DH17QT  
345 17122179 Nguyễn  Thị  Kiều Trang 11/11/1999 DH17QT  
346 17126045 Nguyễn  Thị  Minh Hoàng 18/04/1999 DH17SH  
347 17126067 Lê Tấn Lợi 27/02/1999 DH17SH  
348 17111046 Nguyễn  Công Huấn 16/06/1999 DH17TA  
349 17111076 Trần Tấn Lộc 07/03/1999 DH17TA  
350 17111161 Nguyễn  Lê Vĩnh Tường 19/06/1999 DH17TA  
351 17122160 Phan Nguyễn  Xuân Thùy 03/07/1999 DH17TM  
352 17112253 Trương  Văn Việt 05/01/1999 DH17TY  
353 17423018 Đinh Thị Ngọc Phượng 21/05/1993 LT17KE  
354 17424007 Nguyễn Thanh Duy 09/07/1995 LT17QL  
355 17422004 Hoàng Khang 29/05/1993 LT17QT  
356 17422007 Võ Kim Phụng 01/01/1988 LT17QT  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 356        
        TT TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

Số lần xem trang: 12315
Điều chỉnh lần cuối: 21-12-2019

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám chín bốn bảy

Xem trả lời của bạn !