TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 12 năm 2019        
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 1(tháng 03/ 2020)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 11157480 Trần 20/09/1993 DH11DLNT  
2 12118095 Dương Công Trạch 04/11/1993 DH12CK  
3 12122074 Nguyễn Thị Hải Yến 15/04/1994 DH12QT  
4 13125750 Lê Thị Mỹ Sen 26/08/1994 DH13BQGL  
5 13115274 Phạm Đức Lương 16/12/1995 DH13CB  
6 13155110 Châu Nhật Hoàng 13/12/1995 DH13KN  
7 13155276 Lê Thị Đoan Trang 01/11/1995 DH13KN  
8 13137014 Lê Công Bảo 09/09/1986 DH13NL  
9 13137019 Nguyễn Văn Bình 24/04/1993 DH13NL  
10 13137106 Nguyễn Thanh Phong 25/12/1994 DH13NL  
11 13137154 Nguyễn Văn Trường 17/04/1995 DH13NL  
12 13116728 Trần Minh Triều 10/08/1995 DH13NT  
13 13132093 Lê Quốc Anh 01/09/1995 DH13SP  
14 13111274 Biện Thành Khoa 01/06/1995 DH13TA  
15 13122378 Huỳnh Cao Tấn 27/03/1995 DH13TC  
16 13138030 Trần Huy Chương 04/08/1995 DH13TD  
17 14128054 Hùng Vy Thùy Linh 09/10/1996 DH14AV  
18 14125099 Phan Thị Hằng 05/05/1996 DH14BQ  
19 14115424 Trần Văn Kiệt 08/02/1996 DH14CB  
20 14118239 Văn Công 17/04/1996 DH14CK  
21 14111265 Vũ Văn Long 29/05/1995 DH14CN  
22 14124075 Mai Thị Ngọc Hân 25/04/1996 DH14DC  
23 14125472 Phạm Hoàng Minh Trí 23/01/1996 DH14DD  
24 14112442 Sóc Phiếp 15/04/1995 DH14DY  
25 14112306 Nguyễn Hữu Thức 06/09/1996 DH14DY  
26 14163118 Bùi Thị Thúy Kiều 24/04/1996 DH14ES  
27 14115426 Lê Tấn Anh 17/10/1994 DH14GN  
28 14139009 Trần Nguyễn Quốc Anh 16/05/1996 DH14HT  
29 14123088 Trần Ngọc Tiến 02/04/1996 DH14KE  
30 14113303 Thái Thị Bích 22/05/1996 DH14NHNT  
31 14113450 Trần Vĩnh Phát 20/07/1996 DH14NHNT  
32 14116501 Thạch Ngọc Nam 26/06/1996 DH14NTNT  
33 14116303 Ngô Thanh Tuấn 20/10/1996 DH14NTNT  
34 14116396 Lê Hoàng Phúc 28/04/1995 DH14NY  
35 14154013 Trương Nhựt Điền 30/07/1996 DH14OT  
36 14124450 Đào Phương Nam 07/02/1995 DH14QLGL  
37 14124596 Nguyễn Thị Anh Thư 28/02/1996 DH14QLNT  
38 14149360 Lê Anh Hộ 22/09/1996 DH14QMNT  
39 14122046 Võ Trần Phúc Hưng 11/12/1996 DH14QT  
40 14126062 Trần Nguyên Hảo 06/04/1996 DH14SM  
41 14126180 Phạm Minh Phi 09/12/1996 DH14SM  
42 14132150 Nguyễn Thị Mai Hoa 20/05/1996 DH14SP  
43 14132186 Trương Thị Cẩm My 21/07/1996 DH14SP  
44 14132086 Trần Thị Minh Thứ 01/05/1996 DH14SP  
45 14122373 Trần Tây 16/09/1996 DH14TC  
46 14138036 Nguyễn Hữu Nguyên Chương 12/09/1996 DH14TD  
47 14138057 Nguyễn Triều Khang 17/11/1996 DH14TD  
48 14138017 Trần Đức Lâm 23/05/1996 DH14TD  
49 14131174 Võ Thị Diễm Thúy 20/10/1996 DH14TK  
50 14112677 Nguyễn Nhật Uyên 10/04/1996 DH14TT  
51 14112679 Trần Thảo Vy 05/09/1996 DH14TT  
52 14112104 Trương Thị Thanh Hoa 16/06/1996 DH14TYA  
53 14112273 Đoàn Thị Thu Thảo 22/05/1996 DH14TYA  
54 14112449 Phạm Thị Thủy Ngân 06/09/1996 DH14TYB  
55 14112213 Châu Minh Nguyệt 18/08/1996 DH14TYB  
56 14112500 Võ Tấn Phát 16/05/1996 DH14TYGL  
57 14112589 Nguyễn An Luân 06/07/1996 DH14TYNT  
58 14112690 Huỳnh Minh Trí 18/02/1996 DH14TYNT  
59 14125539 Phạm Thị Như ý 02/04/1996 DH14VT  
60 15128016 Thái Huỳnh Châu 20/01/1997 DH15AV  
61 15125197 Trần Quốc Tài 08/04/1997 DH15BQ  
62 15125264 Trần Thị Trang 09/09/1997 DH15BQ  
63 15125319 Phùng Thị Nhật Dung 10/11/1997 DH15BQNT  
64 15145095 Trương Hữu Đức 12/01/1996 DH15BV  
65 15145056 Châu Hoàng Phúc 18/04/1997 DH15BV  
66 15145078 Nguyễn Tuyết Trân 12/10/1997 DH15BV  
67 15145079 Trần Nguyễn Bảo Trân 19/12/1997 DH15BV  
68 15145081 Nguyễn Thị Tú Trinh 10/12/1997 DH15BV  
69 15145085 Trần Nguyên 08/01/1997 DH15BV  
70 15115053 Phạm Thị Lệ Hoa 10/10/1997 DH15CB  
71 15115019 Lê Chánh Đạt 22/04/1997 DH15CB  
72 15118023 Nguyễn Minh Dương 01/03/1997 DH15CC  
73 15118024 Nguyễn Văn Hoàng Dương 22/09/1997 DH15CC  
74 15118108 Lê Trung Tính 23/11/1997 DH15CC  
75 15118126 Nguyễn Minh Tuấn 21/06/1997 DH15CC  
76 15153003 Đào Lưu Bình 18/11/1997 DH15CD  
77 15153048 Đinh Hoàng Phương 04/03/1997 DH15CD  
78 15153077 Trịnh Quốc Vương 17/10/1997 DH15CD  
79 15131147 Bùi Mỹ Trinh 12/05/1997 DH15CH  
80 15118038 Lê Sĩ Hoàng 20/08/1994 DH15CK  
81 15118069 Võ Văn Nam 18/01/1997 DH15CK  
82 15118017 Đoàn Ngọc Đông 06/01/1997 DH15CK  
83 15118095 Dương Tấn Thành 20/09/1997 DH15CK  
84 15118120 Trần Nguyễn Quốc Trung 01/07/1997 DH15CK  
85 15111104 Phan Thị Kim Oanh 22/11/1997 DH15CN  
86 15111150 Ngô Thị Hồng Tiên 27/05/1997 DH15CN  
87 15125004 Phạm Trần Thị Mai An 11/02/1997 DH15DD  
88 15125022 Nguyễn Thị Phương Chi 09/08/1996 DH15DD  
89 15149078 Hồ Thị Vân Mộng 29/04/1996 DH15DL  
90 15112035 Nguyễn Thị Bích Hạnh 24/12/1997 DH15DY  
91 15112067 đinh võ gia linh 01/01/1997 DH15DY  
92 15112106 Mai Thị Hằng Ni 02/02/1997 DH15DY  
93 15112125 Nguyễn Thị Tư Phượng 07/11/1997 DH15DY  
94 15112186 Nguyễn Thị út 10/05/1997 DH15DY  
95 15163011 Đặng Lê Quang Duy 15/10/1997 DH15ES  
96 15163014 Ông Dương Thanh 08/07/1997 DH15ES  
97 15163022 Phạm Thị Hoa 27/02/1997 DH15ES  
98 15127090 Ma Oanh 30/09/1997 DH15ES  
99 15163053 Trần Hải Phụng 03/10/1997 DH15ES  
100 15163052 Nông Quang Phúc 12/09/1997 DH15ES  
101 15163068 Lưu Văn Thông 18/03/1995 DH15ES  
102 15163069 Trần Thị Cẩm Thu 14/04/1997 DH15ES  
103 15163074 Lê Thủy Tiên 19/04/1997 DH15ES  
104 15163083 Nguyễn Thị Mai Trúc 10/01/1995 DH15ES  
105 15115204 Nguyễn Thị Thanh Xuân 25/04/1997 DH15GB  
106 15162024 Tạ Thị Kim 16/12/1996 DH15GI  
107 15162033 Nguyễn Tuyết Nhung 24/04/1997 DH15GI  
108 15115060 Trần Thị Hồng 13/09/1997 DH15GN  
109 15115058 Đỗ Huy Hoàng 12/12/1996 DH15GN  
110 15115072 Lê Nguyễn Hoàng Kim 15/08/1997 DH15GN  
111 15115078 Võ Thị Thúy Liểu 12/09/1997 DH15GN  
112 15139012 Lê Quang Bình 20/01/1997 DH15HD  
113 15139020 Lê Thành Đô 09/11/1997 DH15HD  
114 15123046 Trần Thị Bảo Linh 18/01/1997 DH15KE  
115 15120118 Đặng Nguyễn Huỳnh Như 10/08/1997 DH15KM  
116 15120193 Nguyễn Thiên Trang 25/11/1997 DH15KM  
117 15155075 Nguyễn Minh Trí 01/03/1997 DH15KN  
118 15155076 Nguyễn Bá Hoàng Triệu 24/10/1997 DH15KN  
119 15120016 Nguyễn Kỳ Diễm 24/08/1997 DH15KT  
120 15120130 Phạm Nguyễn Trung Phúc 13/08/1997 DH15KT  
121 15114007 Nguyễn Vũ Bảo 18/09/1997 DH15LN  
122 15114029 Trương Thị Dung 20/02/1996 DH15LN  
123 15114114 Trần Văn Nho 16/01/1996 DH15LN  
124 15127040 Nguyễn Đình Song Hoài 28/09/1997 DH15MT  
125 15127071 Hà Thị Kim Ngân 02/02/1997 DH15MT  
126 15127119 Thạch Thị Mỹ Thiền 14/11/1997 DH15MT  
127 15127131 Nguyễn Phương Trà 12/03/1997 DH15MT  
128 15127147 Huỳnh Thanh Tùng 03/12/1997 DH15MT  
129 15113005 Đặng Thế Bảo 16/12/1997 DH15NHA  
130 15113031 Lê Thị Thu Hằng 07/09/1997 DH15NHA  
131 15113057 Vũ Thị Nhật Lệ 06/05/1997 DH15NHA  
132 15113079 Lê Thị Thảo Nhu 03/02/1997 DH15NHA  
133 15113105 Cao Thanh Thảo 15/11/1996 DH15NHA  
134 15113113 Võ Thị Ngọc Thùy 16/01/1997 DH15NHA  
135 15113147 Phạm Phúc Xuyên 11/06/1997 DH15NHA  
136 15113183 Lê Chí Tiến 09/12/1997 DH15NHGL  
137 15113189 Nguyễn Anh 09/10/1997 DH15NHGL  
138 15114194 Nguyễn Thanh Tùng 24/09/1997 DH15NK  
139 15137070 Nguyễn Anh 26/07/1997 DH15NL  
140 15116006 Tiêu Thị Hồng ánh 31/01/1997 DH15NT  
141 15116032 Nguyễn Tiến Hải 29/04/1997 DH15NY  
142 15116101 Nguyễn Như Ngọc 17/04/1997 DH15NY  
143 15116159 Nguyễn Thị Mai Thương 01/11/1996 DH15NY  
144 15154057 Lê Minh Thiện 10/03/1997 DH15OT  
145 15121004 Lê Ngọc Bách 29/08/1995 DH15PT  
146 15121014 Trần Văn Giúp 12/11/1997 DH15PT  
147 15121028 Đặng Thị Ngọc Huyền 30/03/1997 DH15PT  
148 15121037 Nguyễn Thị My My 10/07/1997 DH15PT  
149 15124020 Nguyễn Thị Mộng Cầm 09/08/1997 DH15QD  
150 15124056 Hồ Thị Mỹ Duyên 14/01/1997 DH15QD  
151 15124068 Ngô Thị 10/10/1997 DH15QD  
152 15124343 Nguyễn Sơn Tuyền 09/04/1997 DH15QD  
153 15124131 Nguyễn Lê Anh Kiệt 15/12/1997 DH15QLA  
154 15124092 Nguyễn Ngọc Tuyết Hòa 12/03/1997 DH15QLB  
155 15124386 Nguyễn Thị Kim Cúc 03/12/1997 DH15QLNT  
156 15124390 Lê Văn Tiến 10/03/1995 DH15QLNT  
157 15124392 Nguyễn Hải Yến 20/11/1995 DH15QLNT  
158 15149039 Trần Thị Tố Hảo 29/01/1997 DH15QM  
159 15149136 Nguyễn Thị Thoa 19/08/1996 DH15QM  
160 15149137 Phạm Thụy Kim Thoa 16/05/1995 DH15QM  
161 15149170 Lương Thị Như Ý 17/10/1997 DH15QM  
162 15149222 Phan Thanh Thúy /  /1944 DH15QMGL  
163 15114165 Phạm Thị Thanh Thy 09/08/1997 DH15QR  
164 15122169 Phan Thị Mai Phương 20/12/1997 DH15QT  
165 15122218 Đoàn Thị Bích Tiên 20/04/1997 DH15QT  
166 15122311 Trượng Thị Hằng Ni 24/10/1997 DH15QTNT  
167 15126212 Chau Kim Đa Vy 06/09/1996 DH15SHA  
168 15126211 Danh Thị Hồng Tươi 08/05/1995 DH15SHB  
169 15132057 Nguyễn Hồ Duy Nam 13/05/1996 DH15SP  
170 15132119 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 03/11/1997 DH15SP  
171 15111039 Tạ Thị Hạnh 06/09/1997 DH15TA  
172 15111074 Hà Thị Lưu Ly 10/01/1997 DH15TA  
173 15111143 Lê Văn Thịnh 03/03/1997 DH15TA  
174 15111164 Trần Thị Mộng Triều 08/10/1996 DH15TA  
175 15124119 Phạm Huyền 16/03/1996 DH15TB  
176 15124349 Bùi Thảo Uyên 23/12/1997 DH15TB  
177 15122122 Trần Thị Mỹ Nga 03/01/1997 DH15TC  
178 15122243 Hà Thị Mỹ Trinh 08/12/1997 DH15TC  
179 15138002 Bùi Thị Vân Anh 29/09/1997 DH15TD  
180 15138020 Võ Hải Duy 26/02/1997 DH15TD  
181 15138009 Huỳnh Tuấn Đặng 10/12/1997 DH15TD  
182 15138047 Phạm Thị Đức Nhơn 10/04/1997 DH15TD  
183 15138056 Dương Thành Tâm 09/05/1997 DH15TD  
184 15131098 Lê Thị Nhung 28/02/1997 DH15TK  
185 15131019 Trần Thị Thanh Được 16/03/1997 DH15TK  
186 15131118 Nguyễn Thị Tâm 08/11/1997 DH15TK  
187 15122205 Vũ Đỗ Anh Thư 30/09/1997 DH15TM  
188 15125340 Nguyễn Ngọc Hiếu 21/09/1997 DH15TP  
189 15125342 Lê Thị Thúy Hương 14/02/1997 DH15TP  
190 15125343 Đoàn Thị Huyền 13/10/1997 DH15TP  
191 15125353 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/11/1997 DH15TP  
192 15125374 Lê Ngọc Minh Thư 04/01/1997 DH15TP  
193 15114162 Hồ Vương Ngọc Thùy 26/11/1997 DH15TP  
194 15125394 Nguyễn Hoàng Yến 18/07/1997 DH15TP  
195 15112358 Nguyễn Thị Thanh Thương 08/07/1997 DH15TTB  
196 15112900 Nguyễn Mạnh Tiến 25/08/1993 DH15TY  
197 15125105 Lưu Thị Mỹ Linh 18/03/1997 DH15VT  
198 15125115 Hồ Thị Xuân Lộc 06/09/1996 DH15VT  
199 16128149 Nguyễn Thị Phương Anh 22/10/1998 DH16AV  
200 16128027 Lê Thị Thúy Hằng 21/03/1998 DH16AV  
201 16128131 Phạm Thị Thuý Vân 26/09/1998 DH16AV  
202 16125239 Nguyễn Võ Như Huỳnh 06/12/1998 DH16BQ  
203 16125471 Ngô Thị Thư 17/11/1997 DH16BQ  
204 16125509 Đặng Thị Bích Trâm 14/08/1998 DH16BQ  
205 16125539 Nguyễn Ngọc Trúc 04/10/1998 DH16BQ  
206 16115015 Huỳnh Thiên Chiếu 15/07/1998 DH16CB  
207 16115074 Nguyễn Bá Khắc Kha 18/01/1995 DH16CB  
208 16115244 Nguyễn Bảo Toàn 28/06/1998 DH16CB  
209 16118027 Trần Mậu Dần 09/10/1998 DH16CC  
210 16118119 Đinh Đình Hoài Phúc 20/12/1998 DH16CC  
211 16118128 Lê Đức Quy 22/06/1998 DH16CC  
212 16118146 Hoàng Văn Thành 10/01/1998 DH16CC  
213 16118152 Đặng Thị Hòa Thuận 10/02/1998 DH16CC  
214 16118170 Tường 20/05/1998 DH16CC  
215 16131056 Đỗ Thúy Hằng 22/11/1998 DH16CH  
216 16131168 Phạm Thị Huỳnh Như 01/02/1998 DH16CH  
217 16131192 Võ Thị Tú Quyên 01/07/1998 DH16CH  
218 16131240 Thái Nhân Thu Tiền 11/06/1998 DH16CH  
219 16131283 Nguyễn Thị Bích Tuyền 11/11/1998 DH16CH  
220 16118095 Nguyễn Thành Luyến 25/10/1998 DH16CK  
221 16111143 Trần Phong 03/12/1998 DH16CN  
222 16111258 Lê Thị Tuyết 10/01/1997 DH16CN  
223 16117091 Châu Thị Thúy Hằng 13/02/1997 DH16CT  
224 16117017 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 25/10/1998 DH16CT  
225 16117039 Lê Trung Nghĩa 24/01/1998 DH16CT  
226 16117040 Nguyễn Văn Ngọc 23/08/1998 DH16CT  
227 16117044 La Thị Nhi 30/04/1998 DH16CT  
228 16117047 Đoàn Huỳnh Như 20/02/1998 DH16CT  
229 16117117 Võ Thị Kim Quý 10/02/1998 DH16CT  
230 16117070 Võ Thị Như Thủy 05/04/1998 DH16CT  
231 16117085 Dương Công Viên 04/10/1998 DH16CT  
232 16125091 Phạm Thị Hồng Ân 20/06/1998 DH16DD  
233 16125170 Ca Thị Mỹ Hân 25/07/1998 DH16DD  
234 16125157 Đỗ Thị Trúc 21/01/1998 DH16DD  
235 16125224 Lê Thị Hường 05/01/1998 DH16DD  
236 16125339 Đặng Lê Bích Ngọc 30/05/1998 DH16DD  
237 16125355 Trương Thị Sương Nguyên 07/01/1998 DH16DD  
238 16125424 Nguyễn Thị Hồng Sen 20/03/1998 DH16DD  
239 16125474 Nguyễn Ngọc Anh Thư 07/11/1998 DH16DD  
240 16112665 Lê Thị Phúc 10/08/1998 DH16DY  
241 16115225 Lê Huỳnh Đức 11/04/1997 DH16GB  
242 16139025 Nguyễn Ngọc Đậu 09/02/1998 DH16HH  
243 16139212 Võ Hoàng Trân 02/08/1997 DH16HH  
244 16139236 Nguyễn Thị Tuy 07/10/1998 DH16HH  
245 16123131 Chu Thị Minh 12/09/1998 DH16KE  
246 16123141 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/12/1998 DH16KE  
247 16123151 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 01/01/1998 DH16KE  
248 16123213 Thổ Thị Diễm Tiên 06/08/1998 DH16KE  
249 16120330 Nguyễn Tấn 16/03/1998 DH16KM  
250 16155004 Nguyễn Minh Chẩn 29/07/1998 DH16KN  
251 16155031 Hồ Hoàng Ngọc Khánh 30/01/1997 DH16KN  
252 16155089 Nguyễn Thị Kim Tuyến 16/07/1998 DH16KN  
253 16116036 Nguyễn Thị Bích Diễm 25/06/1998 DH16KS  
254 16116038 Nguyễn Thị Cẩm Diện 03/05/1998 DH16KS  
255 16116070 Lê Việt Hoàng 18/07/1998 DH16KS  
256 16116079 Nguyễn Thanh Huy 28/08/1998 DH16KS  
257 16116153 Bùi Ngọc Như Phương 16/11/1998 DH16KS  
258 16120032 Nguyễn Công Danh 13/04/1998 DH16KT  
259 16120070 Trần Thị Ngọc Hân 21/05/1998 DH16KT  
260 16120103 Lưu Quang Huy 05/10/1998 DH16KT  
261 16120137 Nguyễn Thị Phương Linh 02/02/1998 DH16KT  
262 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan 20/02/1998 DH16KT  
263 16120147 Phan Thị Mai 02/12/1998 DH16KT  
264 16127103 Trần Thị Minh Tâm 25/10/1998 DH16MT  
265 16113031 Nguyễn Thị Hoài Hân 05/12/1998 DH16NHA  
266 16113048 Nguyễn Xuân Huy 07/09/1998 DH16NHA  
267 16113073 Huỳnh Đức Mạnh 27/08/1998 DH16NHA  
268 16113078 Nguyễn Văn Minh 19/07/1998 DH16NHA  
269 16113092 Trần Minh Nhật 22/10/1996 DH16NHA  
270 16113097 Hồ Minh Nhựt 06/02/1998 DH16NHA  
271 16113108 Lê Thị Cẩm Quanh 23/07/1998 DH16NHA  
272 16113126 Nguyễn Thị Trang Thanh 02/01/1998 DH16NHA  
273 16116017 Tô Quốc An 14/10/1998 DH16NT  
274 16116301 Miễu Nữ Tuyết Hoa 20/07/1997 DH16NT  
275 16116274 Nguyễn Chí Nguyện 19/05/1998 DH16NT  
276 16116197 Đinh Quang Thoại 24/02/1998 DH16NT  
277 16116023 Nguyễn Trương Kim Anh 08/11/1998 DH16NY  
278 16116190 Võ Thị Linh Thi 20/02/1998 DH16NY  
279 16116191 Nguyễn Thị Thia 20/04/1998 DH16NY  
280 16124118 Dương Thị Phương Nhi 03/03/1998 DH16QL  
281 16149052 Lê Ngọc Thanh Kim 08/05/1998 DH16QM  
282 16149067 Trương Nguyễn Ánh Linh 30/06/1998 DH16QM  
283 16149108 Lê Thị Ngọc Phượng 19/05/1998 DH16QM  
284 16149193 Văn Hữu Thản 30/12/1997 DH16QM  
285 16149128 Hoàng Anh Thư 25/07/1998 DH16QM  
286 16149138 Bùi Thị Bảo Trân 16/07/1998 DH16QM  
287 16122011 Trần Hoàng Anh 14/12/1998 DH16QT  
288 16122431 Chềnh Ngọc Liên 28/07/1998 DH16QT  
289 16122432 Ừng Hoài Phương 16/04/1998 DH16QT  
290 16122347 Nguyễn Thị Lệ Trinh 27/10/1997 DH16QT  
291 16122388 Nguyễn Thị Hà Vy 13/09/1998 DH16QT  
292 16126015 Lê Quảng Đại 10/08/1998 DH16SH  
293 16126109 Lý Đức Nghĩa 18/09/1998 DH16SH  
294 16126129 Lâm Thị Huỳnh Như 23/11/1998 DH16SH  
295 16126160 Trần Đặng Hồng Thạnh 24/03/1998 DH16SH  
296 16126202 Nguyễn Thị Tường Vi 12/10/1998 DH16SH  
297 16126208 Đoàn Thị Kim Xuyến 10/09/1998 DH16SH  
298 16126005 Nguyễn Thị Lan Anh 17/03/1998 DH16SM  
299 16126045 Phạm Thiên Hải 14/12/1998 DH16SM  
300 16126110 Võ Thanh Nghĩa 17/10/1997 DH16SM  
301 16132312 Nguyễn Thị Diễm Hương 24/10/1998 DH16SP  
302 16132403 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 25/01/1998 DH16SP  
303 16111107 Trần Hoàng Nghĩa 10/03/1998 DH16TA  
304 16111142 Lê Thanh Phong 14/03/1998 DH16TA  
305 16111152 Đào Thị Hà Phương 15/12/1998 DH16TA  
306 16111259 Trần Thị Mỹ Tuyết 16/07/1998 DH16TA  
307 16122085 Phan Thị Thúy Hằng 01/02/1998 DH16TC  
308 16122029 Đào Trần Kim Công 06/01/1998 DH16TM  
309 16122224 Trần Thị Thảo Nguyên 07/09/1998 DH16TM  
310 16122228 Nguyễn Thị Trang Nhã 23/08/1997 DH16TM  
311 16122230 Nguyễn Lê Thanh Nhàn 18/04/1998 DH16TM  
312 16122251 Trương Thị Như 29/10/1998 DH16TM  
313 16112589 Tạ Duy Lâm 09/01/1998 DH16TY  
314 16112930 Tạ Tấn Tài 01/08/1994 DH16TY  
315 16112724 Võ Thị Phương Thuý 01/01/1998 DH16TY  
316 16125125 Ngô Thị Bích Dân 07/09/1998 DH16VT  
317 16125182 Lê Thị Hạnh 10/08/1998 DH16VT  
318 16125189 Mai Thị Diệu Hảo 10/07/1998 DH16VT  
319 16125242 Nguyễn Ngô Đức Khang 09/07/1998 DH16VT  
320 16125343 Mai Thị Kim Ngọc 22/10/1997 DH16VT  
321 16125418 Nguyễn Xuân Quỳnh 26/08/1998 DH16VT  
322 16125606 Trần Chí Thanh 20/04/1998 DH16VT  
323 16125445 Huỳnh Minh Thành 27/05/1998 DH16VT  
324 16125510 Lê Thị Phương Trâm 13/04/1998 DH16VT  
325 16125574 Huỳnh Thị Thu Vinh 01/12/1998 DH16VT  
326 17115083 Hồ Trọng Phú 10/03/1997 DH17CB  
327 17115128 Lê Huy Tùng 02/09/1999 DH17CB  
328 17125254 Phùng Thị  Ngọc Thẩm 27/01/1999 DH17DD  
329 17125346 Lê Nguyễn  Cẩm Uyên 17/06/1999 DH17DD  
330 17149021 Trần Đình Diễn 27/06/1999 DH17DL  
331 17139135 Phạm  Thị Mỹ Thoa 02/09/1999 DH17HH  
332 17139142 Đặng Thị  Kim Thùy 15/11/1999 DH17HH  
333 17123074 Lê Thị Như 17/10/1999 DH17KE  
334 17155051 Trần Thị  Thủy Quyên 06/01/1999 DH17KN  
335 17120097 Nguyễn  Duy Nam 07/11/1999 DH17KT  
336 17120175 Lê Ngọc  Anh Thư 16/08/1999 DH17KT  
337 17120183 Vi Văn Toàn 24/02/1999 DH17KT  
338 17120187 Nguyễn  Đoàn Bảo Trân 28/09/1998 DH17KT  
339 17120193 Trần Thị Huyền Trang 22/05/1999 DH17KT  
340 17124087 Đỗ Thị Mỹ Linh 08/10/1999 DH17QD  
341 17124057 Hồ  Thị  Thu Hồng 28/04/1999 DH17QL  
342 17124066 Ngô  Quang Huy 14/07/1999 DH17QL  
343 17149015 Nguyễn  Trần Thu Đào 01/10/1999 DH17QM  
344 17126073 Nguyễn  Thị  Mi Mi 03/10/1998 DH17SH  
345 17122150 Nguyễn  Thị  Thanh Thảo 31/01/1999 DH17TM  
346 18120207 Trần Thị  Kim Thanh   DH18KT  
347 18120237 Nguyễn Thị  Thanh Thủy   DH18KT  
348 18126056 Đoàn Thị Huệ 29/02/2000 DH18SHA  
349 16423041 Vũ Thị Thu 03/02/1986 LT16KE  
350 16424038 Nguyễn Hoàng Thiện 14/05/1994 LT16QL  
351 16424046 Nguyễn Hoàng Vy 24/11/1994 LT16QL  
352 16422014 Võ Thị Thanh Thảo 16/10/1992 LT16QT  
353 16422021 Lê Thị Vân 20/09/1989 LT16QT  
354 17423016 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/11/1992 LT17KE  
355 17422009 Đỗ Thị Thảo 15/04/1994 LT17QT  
356 17422014 Nguyễn Thị Thanh Trung 10/04/1993 LT17QT  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 356        
      TRUNG TÂM TIN HỌC  
      GIÁM ĐỐC  

 

 

Số lần xem trang: 12309
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín không hai chín

Xem trả lời của bạn !