Theo thông báo của trường lịch học và thi sẽ nghỉ hết tháng 2. Do vậy việc thi chuẩn đầu ra tin học sẽ tổ chức vào cuối tháng 3.
Lịch đăng ký học ở trung tâm tạm thời chưa có lịch ngày ghi danh cụ thể, các em theo giỏi trên web TTTH  để cập nhật thông tin nhé.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12296
Điều chỉnh lần cuối: 17-02-2020

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm ba sáu ba

Xem trả lời của bạn !