TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
               
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 05 năm 2020          
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 2(tháng 06/ 2020)  
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp   
các thắc mắc, xin cảm ơn.          
               
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú  
1 14124001 Châu Ngọc An 28/01/1996 DH14TB    
2 14112010 Chu Ngọc Minh Anh 20/02/1996 DH14TYA    
3 16113004 Lẻo Thị Phương Anh 14/05/1998 DH16NHB    
4 15124383 Nguyễn Lê Đức Anh 01/11/1997 DH15QLNT    
5 15126002 Nguyễn Đặng Anh 26/06/1997 DH15SM    
6 16117097 Trần Trâm Anh 17/05/1998 DH16CT    
7 15120001 Lý Khả Ái 01/06/1997 DH15KM    
8 12145229 Nguyễn Văn Bạo 09/02/1990 DH12BVA    
9 16120014 Phùng Chấn Bang 28/10/1997 DH16KT    
10 15125014 Nguyễn Ngọc Bảo 02/12/1996 DH15DD    
11 15131007 Đặng Thị Ngọc Bích 21/06/1997 DH15CH    
12 16125104 Trần Dương Ngọc Bích 21/06/1998 DH16VT    
13 14113014 Nguyễn Huỳnh Xuân Bình 17/03/1996 DH14NHA    
14 15138006 Nguyễn Văn Bình 18/01/1996 DH15TD    
15 15125327 Lê Thị Hồng Cẩm 12/07/1997 DH15TP    
16 17113012 Võ  Thị  Ngọc Cẩm 02/09/1999 DH17NH    
17 15128015 Nguyễn Phạm Minh Châu 09/10/1997 DH15AV    
18 16125113 Phạm Thị Chánh 08/02/1998 DH16VT    
19 15113007 Nguyễn Thị Thu Chi 03/01/1997 DH15NHA    
20 16123032 Trần Bảo Uyên Chi 07/10/1998 DH16KE    
21 16137006 Nguyễn Ngọc Chí 25/03/1997 DH16NL    
22 16120025 Võ Thị Chung 09/11/1997 DH16KT    
23 15112010 Nguyễn Mạnh Cường 19/09/1996 DH15DY    
24 16125121 Nguyễn Trọng Cường 27/12/1998 DH16DD    
25 14112550 Trần Thị Kim Cúc 27/02/1996 DH14TYNT    
26 15111016 Đỗ Tài Danh 20/09/1997 DH15CN    
27 17126015 Nguyễn  Thị  Thúy Diễm 20/09/1999 DH17SM    
28 16126031 Lương Thị Thùy Dương 05/09/1997 DH16SH    
29 15162007 Nguyễn Thị Thùy Dương 09/04/1997 DH15GI    
30 14132013 Lư Xuân Dứt 01/02/1995 DH14SP    
31 17113019 Nguyễn  Thị  Thùy Dung 08/12/1999 DH17NH    
32 16125139 Nguyễn Thị Phương Dung 03/03/1998 DH16VT    
33 15112020 Đỗ Thị Phương Dung 19/09/1997 DH15DY    
34 14121045 Hoàng Thành Dũng 25/11/1996 DH14PT    
35 16125148 Đặng Thành Duy 28/01/1997 DH16VT    
36 16125150 Lại Thị Mỹ Duyên 16/06/1998 DH16BQ    
37 16115035 Lê Thị Mỹ Duyên 18/11/1998 DH16CB    
38 14112048 Phạm Thị Hà Duyên 22/11/1996 DH14TYB    
39 15125439 Trần Thị Mỹ Duyên 16/08/1997 DH15BQNT    
40 17139032 Phan Vũ Em 01/08/1999 DH17HH    
41 16137023 Võ Khắc Ghi 27/06/1998 DH16NL    
42 15112029 Hoàng Thị Hương Giang 30/06/1997 DH15TY    
43 18125073 Tạ Quang Giang 07/10/2000 DH18BQ    
44 14122033 Nguyễn Ngọc Hân 16/09/1996 DH14TC    
45 15125396 Quách Ngọc Bảo Hân 06/11/1997 DH15TP    
46 18164009 Lê Xuân Hậu 26/01/2000 DH18QR    
47 17125072 Hồ  Thị  Thanh Hằng 08/12/1999 DH17BQ    
48 15126032 Đào Thị Thúy Hằng 07/02/1997 DH15SHB    
49 17125074 Nguyễn Minh Phượng Hằng 23/01/1999 DH17BQ    
50 15126033 Bùi Mỹ Hạnh 06/07/1997 DH15SM    
51 16122413 Lê Thị Hạnh 28/09/1998 DH16QT    
52 17422002 Lưu Hồng Hạnh 08/07/1990 LT17QT    
53 16125184 Nguyễn Hồng Hạnh 16/07/1998 DH16DD    
54 15125339 Nguyễn Mỹ Hạnh 12/09/1997 DH15TP    
55 17122038 Phan Thị  Bích Hạnh 15/08/1999 DH17TC    
56 17120037 Nguyễn  Thị  Hoàng 29/09/1999 DH17KT    
57 16163025 Nguyễn Thị Ngọc 12/07/1998 DH16ES    
58 16139049 Nguyễn Thị Thu 17/05/1997 DH16HH    
59 16125166 Trần Thị 22/07/1998 DH16BQ    
60 12132100 Vũ Anh Hào 18/06/1992 DH12SP    
61 16120065 Nguyễn Thị Mỹ Hải 21/07/1998 DH16KM    
62 14112563 Trần Văn Hải 18/07/1995 DH14TYNT    
63 17125085 Nguyễn  Thị  Thu Hiền 06/06/1999 DH17BQ    
64 14112647 Trần Thị Mỹ Hiền 30/04/1996 DH14TT    
65 16123076 Lê Thị Nữ Hiệp 24/04/1998 DH16KE    
66 16145188 Nguyễn Huy Hiếu 24/12/1998 DH16BV    
67 15116045 Lê Thiên Hiệu 10/04/1996 DH15NT    
68 15128035 Nguyễn Thị Kim Hoa 01/05/1997 DH15AV    
69 16126058 Võ Thị Hoàng Hoa 12/11/1998 DH16SM    
70 16131077 Hoàng Thị Hồng 04/05/1998 DH16TK    
71 16131080 Nguyễn Thị Hồng 13/01/1998 DH16TK    
72 15124099 Nông Thị Hồng 01/03/1996 DH15QLA    
73 14118162 Bùi Xuân Hoàng 10/08/1996 DH14CK    
74 16137032 Cao Nguyễn Gia Phượng Hoàng 28/07/1998 DH16NL    
75 14112571 Bùi Thái Hưng 10/10/1996 DH14TYNT    
76 15163024 Đặng Quang Hưng 07/10/1997 DH15ES    
77 14111079 Nguyễn Thanh Hưng 25/11/1995 DH14CN    
78 15138074 Phạm Lê Thanh Hòa 03/05/1997 DH15TD    
79 16122123 Nguyễn Thị Trúc Hương 26/10/1998 DH16TM    
80 14128044 Đoàn Thị Hương 09/12/1996 DH14AV    
81 15120070 Nguyễn Thị Hường 04/04/1997 DH15KM    
82 17139056 TrầnTrọng Hữu 02/08/1999 DH17HH    
83 15127044 Nguyễn Hoàng Huấn 17/03/1997 DH15MT    
84 16123082 Võ Thị Hồng Huế 10/08/1997 DH16KE    
85 14112472 Trần Thị Huệ 19/04/1995 DH14TYGL    
86 16125218 Nguyễn Viết Hùng 08/01/1998 DH16VT    
87 14112118 Nguyễn Đức Huy 27/05/1996 DH14TYA    
88 16139085 Nguyễn Đức Huy 03/02/1998 DH16HH    
89 14126088 Trần Quang Huy 17/07/1996 DH14SHB    
90 14112123 Bùi Thị Ngọc Huyền 16/06/1996 DH14TT    
91 15125345 Nguyễn Đoàn Mai Huỳnh 25/01/1997 DH15TP    
92 16125240 Phan Thị Ngọc Huỳnh 31/07/1998 DH16DD    
93 15122082 Đặng Diệu Kha 06/11/1997 DH15TC    
94 15155028 Lê Đức Khang 19/08/1997 DH15KN    
95 11153019 Lê Hoàng Khải 13/10/1993 DH11CD    
96 15112424 Nguyễn Tấn Khải 10/05/1997 DH15TYNT    
97 14112577 Nguyễn Quốc Khánh 07/10/1994 DH14TYNT    
98 14132162 Đặng Văn Khoa 14/02/1994 DH14SP    
99 13154131 Nguyễn Đăng Khoa 25/01/1994 DH13OT    
100 15125347 Bùi Vĩnh Khôi 08/05/1997 DH15TP    
101 17122066 Lê Thị  Mạnh Khương 07/08/1999 DH17QT    
102 15111064 Phạm Thị Hồng Khuyên 10/06/1993 DH15CN    
103 15125348 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 15/12/1997 DH15TP    
104 15125350 Vũ Tấn Kiệt 29/01/1997 DH15TP    
105 17122069 Nguyễn  Thị  Oanh Kiều 02/03/1999 DH17QT    
106 16125252 Nguyễn Trần Lam 18/12/1998 DH16DD    
107 16125257 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 20/07/1998 DH16BQ    
108 13114395 Ngô Văn Lên 20/08/1995 DH13QR    
109 15124138 Võ Thành Lem 18/06/1997 DH15QLB    
110 16120126 Nguyễn Thị Bích Liên 20/11/1998 DH16KM    
111 15123040 Nguyễn Trần Mai Liên 29/01/1997 DH15KE    
112 15111068 Bùi Phương Linh 25/12/1997 DH15CN    
113 13125244 Hồ Thị Linh 01/03/1995 DH13BQ    
114 15125351 Hoàng Nguyễn Trúc Linh 27/11/1997 DH15TP    
115 16139102 Khưu Thị Thùy Linh 06/12/1998 DH16HH    
116 15112068 Lê Văn linh 28/10/1996 DH15DY    
117 17112101 Nguyễn  Duy Linh 07/04/1999 DH17DY    
118 16117028 Nguyễn Nhựt Duy Linh 29/03/1998 DH16CT    
119 15125109 Nguyễn Trần Tuyết Linh 16/01/1997 DH15BQ    
120 14149294 Lê Thị Thanh Loan 04/12/1996 DH14QMGL    
121 15125354 Tạ Thị kIm Loan 13/03/1997 DH15TP    
122 14131092 Trần Thị Loan 06/10/1996 DH14TK    
123 17113101 Nguyễn  Văn Lợi 27/06/1999 DH17NH    
124 15124375 Lê Đình Long 12/02/1996 DH15QLGL    
125 13111051 Lê Trần Lương 04/03/1995 DH13TA    
126 15112328 Nguyễn Ngọc Luân 17/04/1997 DH15TTA    
127 17128075 Lê Thị  Kim LuyỆn 03/04/1999 DH17AV    
128 14149295 Nguyễn Văn 03/02/1996 DH14QMGL    
129 14163142 Vũ Thị Mai 07/02/1996 DH14ES    
130 17454002 Lê Qúy Mến 26/10/1996 LT17OT    
131 17112111 Nguyễn  Thị  Trà Mi 30/10/1999 DH17TY    
132 14122298 Nguyễn Hoàng Minh 26/05/1996 DH14TC    
133 15131076 Trần Như Minh 12/07/1997 DH15CH    
134 16122190 Nguyễn My My 30/01/1998 DH16TM    
135 15163007 Lê Chánh Quân Đạt 28/02/1997 DH15ES    
136 15111023 Nguyễn Minh Đạt 02/02/1996 DH15CN    
137 13155084 Nguyễn Tiến Đạt 08/01/1994 DH13KN    
138 14113430 Trần Nguyễn Đạt 15/12/1996 DH14NHNT    
139 15120093 Võ Thị Xuân Nga 11/03/1997 DH15KM    
140 15115099 Nguyễn Kiều Kim Ngân 04/11/1997 DH15GB    
141 16155046 Phạm Thị Kim Ngân 14/01/1997 DH16KN    
142 15149085 Ngô Phạm Đoan Nghi 06/03/1997 DH15QM    
143 15112088 Phan Hữu Nghị 13/02/1997 DH15TY    
144 17114035 LêTrọng Nghĩa 22/12/1999 DH17QR    
145 14122479 Nguyễn Thị Bích Ngoan 10/06/1995 DH14QTNT    
146 16127072 Thượng Duy Ngọc 16/02/1998 DH16MT    
147 17122099 Trần VũMỹ Ngọc 24/12/1999 DH17TM    
148 16122222 Nguyễn Thị Bình Nguyên 22/08/1998 DH16TC    
149 13118033 Phạm Đình Nguyên 23/12/1995 DH13CK    
150 16111122 Trần Thị Ánh Nguyệt 03/10/1998 DH16CN    
151 15124901 Nguyễn Trọng Nhân 12/04/1995 DH15QLA    
152 15116104 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 07/09/1997 DH15KS    
153 16115117 Lê Thị Tuyết Nhi 02/03/1998 DH16CB    
154 15126099 Phạm Ngọc Nhi 29/09/1996 DH15SHB    
155 17122111 Tạ Hằng Hoài Như 02/01/1999 DH17TM    
156 16115126 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 08/09/1998 DH16CB    
157 16149097 Lê Thị Hồng Nhung 24/06/1998 DH16QM    
158 14112227 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/02/1996 DH14TYA    
159 16120180 Trần Thị Hoàng Nhung 23/08/1998 DH16KM    
160 16125387 Vũ Thị Mỹ Nhung 08/09/1998 DH16DD    
161 15149022 Đoàn Châu Đốc 06/04/1997 DH15QM    
162 17153013 Hà Công Định 05/11/1999 DH17CD    
163 13153076 Lê Khải Định 10/02/1987 DH13CD    
164 15153012 Huỳnh Đức 25/09/1997 DH15CD    
165 15116024 Nguyễn Việt Đức 15/07/1997 DH15NY    
166 16117116 Lê Thị Kiều Oanh 23/09/1998 DH16CT    
167 14112601 Võ Thị Kiều Oanh 06/05/1996 DH14TYNT    
168 15112108 Lù Hồng Phắn 02/11/1996 DH15TY    
169 16118116 Nguyễn Thanh Phong 12/03/1998 DH16CC    
170 17126114 Ha Thị  Kim Phượng 08/06/1999 DH17SM    
171 15128084 Nguyễn Trịnh Đan Phượng 28/12/1996 DH15AV    
172 16117056 Nguyễn Hoàng Huệ Phương 04/05/1998 DH16CT    
173 14112607 Đỗ Đình Phước 19/10/1996 DH14TYNT    
174 15125368 Trần Nguyễn Duy Phước 12/12/1997 DH15TP    
175 16139155 Nguyễn Thị Như Phụng 16/09/1998 DH16HH    
176 16132364 Nguyễn Thị Hồng Phúc 12/05/1998 DH16SP    
177 15112127 Tô Văn Quân 27/09/1997 DH15TY    
178 17154075 Cao Việt Quang 09/07/1998 DH17OT    
179 17112168 Huỳnh Văn Quốc 24/08/1999 DH17DY    
180 15112283 Nguyễn Thị Bích Quyền 08/11/1997 DH15TYNT    
181 16125413 Ngô Thị Minh Quyên 28/01/1998 DH16DD    
182 15120144 Nguyễn Ngọc Quynh 20/01/1997 DH15KT    
183 17120143 Phạm  Tấn Quỳnh 15/04/1999 DH17KT    
184 17454006 Huỳnh Lê Sang 05/11/1995 LT17OT    
185 17122132 Lê Thị  Ngọc Sang 12/04/1999 DH17TM    
186 15124246 Trương Tấn Sang 01/12/1997 DH15QD    
187 14154045 Mai Xuân Sanh 26/02/1996 DH14OT    
188 13127219 Phạm Trần Nhất Sinh 02/03/1995 DH13MT    
189 14111149 Phạm Hoàng Sơn 11/04/1996 DH14TT    
190 16125428 Trần Thị Bích Sương 24/02/1998 DH16VT    
191 16115241 Trần Thị Kiều Sương 28/02/1998 DH16GN    
192 16123177 Lê Thị Mỹ Tâm 20/07/1998 DH16KE    
193 13124325 Nguyễn Cảnh Tâm 27/05/1995 DH13QL    
194 16423039 Đặng Nhật Tân 10/03/1990 LT16KE    
195 14112266 Phạm Hoàng Tân 29/12/1995 DH14TYB    
196 15127109 Nguyễn Thị Tánh 11/12/1997 DH15MT    
197 17120154 Huỳnh Thị  Như Thắm 10/03/1999 DH17KT    
198 16122284 Lê Thị Ngọc Thắm 03/01/1998 DH16QT    
199 15139108 Trần Diệp Hồng Thắm 31/12/1997 DH15HT    
200 15127113 Lâm Ngọc Thanh 14/09/1997 DH15MT    
201 15112150 Lê Văn Thanh 15/10/1997 DH15TY    
202 14113321 Lương Thị Hoa Thanh 10/04/1995 DH14NHA    
203 16123182 Đặng Thị Ngọc Thanh 14/03/1998 DH16KE    
204 14112666 Bùi Nguyên Phương Thảo 31/10/1996 DH14TT    
205 13115377 Nguyễn Ngọc Thảo 02/01/1995 DH13CB    
206 16123192 Trần Thị Thanh Thảo 26/03/1998 DH16KE    
207 16137073 Đoàn Thương Thế 22/08/1998 DH16NL    
208 15125213 Nguyễn Hồng Thi 19/07/1997 DH15TP    
209 14125385 Nguyễn Hữu Thiện 09/09/1996 DH14DD    
210 16125459 Lâm Thị Cẩm Thơ 20/06/1998 DH16VT    
211 16125460 Phan Thị Ngọc Thơ 18/01/1998 DH16VT    
212 14132238 Châu Trần Anh Thư 01/12/1996 DH14SP    
213 15163070 Nguyễn Minh Thư 26/03/1996 DH15ES    
214 17120177 Trần Thị  Anh Thư 22/10/1999 DH17KT    
215 17126144 Trần Thị  Minh Thư 09/05/1999 DH17SH    
216 13114516 Đỗ Nguyễn Công Thịnh 20/08/1995 DH13LN    
217 15112356 Trần Phạm Tiến Thịnh 03/09/1997 DH15TTB    
218 14112624 Hoàng Thị Hoài Thương 18/03/1996 DH14TYNT    
219 15132109 Nguyễn Thị Thu Thương 25/01/1996 DH15SP    
220 16124159 Phạm Thị Thương 04/10/1998 DH16QL    
221 13116672 Lâm Ngô Thanh Thuận 17/12/1994 DH13NT    
222 13128143 Nguyễn Thị Thuận 25/09/1995 DH13AV    
223 16113143 Nguyễn Thị Thanh Thùy 26/04/1998 DH16NHB    
224 17123103 Nguyễn  Anh Thy 30/11/1999 DH17KE    
225 16125496 Vương Ngọc Mai Thy 12/11/1998 DH16VT    
226 16111227 Trần Thị Thu Tiền 20/02/1998 DH16CN    
227 16155075 Lê Cẩm Tiên 20/09/1998 DH16KN    
228 15139125 Lê Thị Cẩm Tiên 10/07/1997 DH15HH    
229 15113118 Diệp Trung Tín 17/05/1995 DH15NHB    
230 14112625 Nguyễn Trí Tín 11/09/1996 DH14TYNT    
231 12122244 Nguyễn Trọng Tín 02/03/1994 DH13TM    
232 16125506 Trần Đức Tính 24/02/1998 DH16BQ    
233 16118160 Lê Bá Toàn 10/12/1998 DH16CC    
234 15125251 Đinh Nguyễn Song Toàn 18/11/1996 DH15TP    
235 13137147 Phạm Thế Toàn 19/10/1995 DH13NL    
236 16139205 Trần Đức Toàn 17/02/1998 DH16HH    
237 17120201 Hà Lâm Cát Tường 20/11/1999 DH17KT    
238 13122427 Trần Thế Ngọc Trầm 23/04/1995 DH13TM    
239 16117075 Huỳnh Trâm 22/01/1998 DH16CT    
240 15121054 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 05/08/1997 DH15PT    
241 16122329 Đặng Thị Bích Trâm 16/12/1998 DH16TM    
242 14112626 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 19/09/1996 DH14TYNT    
243 15128124 Bùi Thị Kiều Trang 19/11/1997 DH15AV    
244 17113232 Trương  Thị  Thu Trang 10/11/1999 DH17NH    
245 15124321 Vương Hà Minh Trang 22/11/1997 DH15QD    
246 16139206 Trần Thị Thanh Trà 28/10/1998 DH16HH    
247 16124176 Nguyễn Linh Trí 05/04/1998 DH16QL    
248 13154063 Trần Minh Trí 01/11/1995 DH13OT    
249 15127138 Trần Quang Trí 06/09/1997 DH15MT    
250 17120195 Huỳnh Thị Trinh 02/01/1999 DH17KT    
251 15112175 Nguyễn Thị Lệ Trinh 17/05/1997 DH15DY    
252 16125535 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 06/11/1998 DH16BQ    
253 17125326 Đinh Ngọc Trinh 01/01/1999 DH17BQ    
254 14111198 Nguyễn Văn Trình 18/01/1995 DH14TA    
255 16153096 Huỳnh Văn Trọng 25/03/1998 DH16CD    
256 17153077 Phan Bảo Trọng 07/02/1999 DH17CD    
257 16113155 Nguyễn Khắc Trường 05/12/1997 DH16NHB    
258 17154112 Trần Nguyễn  Xuân Trường 19/10/1999 DH17OT    
259 15163084 Nguyễn Hoàng Minh Trung 10/11/1997 DH15ES    
260 15122252 Nguyễn Minh Trung 10/01/1997 DH15TM    
261 15125324 Nguyễn Thanh Trung 24/11/1997 DH15BQNT    
262 14149426 Nguyễn Tiến Trung 16/02/1996 DH14QMNT    
263 16124179 Bùi Thanh Trúc 20/06/1998 DH16QL    
264 15114181 Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc 13/10/1997 DH15LN    
265 17122190 Ngô  Thị  Minh Trúc 08/11/1999 DH17QT    
266 16131268 Nguyễn Giang Nhã Trúc 22/04/1998 DH16CH    
267 16124182 Phạm Thị Ngọc Trúc 29/09/1998 DH16QL    
268 15111176 Lê Anh Tuấn 26/08/1997 DH15CN    
269 14153058 Nguyễn Văn Tuấn 25/03/1996 DH14CD    
270 12132075 Phạm Anh Tuấn 05/01/1994 DH12SP    
271 13124540 Trần Xuân Tuấn 03/05/1995 DH13QLGL    
272 16115196 Ngô Thanh Tùng 11/12/1998 DH16CB    
273 15112181 Nguyễn Thanh Tùng 02/05/1997 DH15TY    
274 15125381 Trần Thiết Tùng 21/01/1997 DH15TP    
275 16149147 Hà Thanh 13/10/1998 DH16QM    
276 16124185 Lâm Hoàng 20/06/1998 DH16QL    
277 12149649 Lê Công 23/02/1994 DH12DL    
278 15117083 Nguyễn Thị Cẩm 17/03/1997 DH15CT    
279 18149103 Nguyễn Trần Thanh 20/01/2000 DH18QM    
280 15124334 Tô Thanh 28/03/1997 DH15QLB    
281 13131641 Trần Hoài 17/11/1994 DH14TP    
282 17122198 Lê Thị Tuyền 28/07/1999 DH17QT    
283 16111255 Nguyễn Minh Tuyền 27/10/1998 DH16CN    
284 15113138 Nguyễn Thanh Tuyền 03/02/1997 DH15NHB    
285 16120310 Trương Thị Thanh Tuyền 03/11/1995 DH16KT    
286 15112183 Bùi Thị Anh Tuyên 28/09/1997 DH15DY    
287 15124338 Lê Thị Cẩm Tuyên 04/01/1997 DH15QLB    
288 14113467 Đàng Trung Tuyên 06/10/1994 DH14NHNT    
289 14137091 Phạm Đức Tuyên 28/01/1996 DH14NL    
290 16113162 Nguyễn Thị 25/11/1996 DH16NHB    
291 16123240 Cao Thị Thùy Uyên 20/02/1998 DH16KE    
292 15125386 Lê Nguyễn Phương Uyên 25/09/1997 DH15TP    
293 15113142 Huỳnh Ngô Bích Vân 09/01/1997 DH15NHB    
294 13112376 Lê Nguyễn Thanh Vân 09/12/1995 DH13TY    
295 13132080 Mai Thị Hồng Vân 20/12/1994 DH13SP    
296 15113191 Nguyễn Thị Thùy Vân 22/08/1997 DH15NHGL    
297 15125388 Đỗ Ngọc Tường Vân 15/11/1997 DH15TP    
298 16423031 Trần Thị Vân 30/03/1986 LT16KE    
299 13138341 Trần Anh Văn 20/09/1994 DH13TD    
300 17139170 Nguyễn  Thị Vẹn 26/06/1999 DH17HH    
301 16125569 Lê Thị Hồng Vi 02/06/1998 DH16DD    
302 16125571 Lê Thị Thuý Vi 27/04/1998 DH16DD    
303 15120213 Nguyễn Thị Tường Vi 17/10/1997 DH15KT    
304 15116199 Đặng Hữu Vinh 06/05/1996 DH15NT    
305 15124381 Phạm Thị Ngọc Vinh 30/07/1996 DH15QLGL    
306 17111171 Bồ Thanh Vĩnh 28/10/1999 DH17TA    
307 14118315 Trần Bá Vương 23/09/1996 DH14CK    
308 17113261 Lê Đặng Lan Vy 21/11/1999 DH17NH    
309 17126183 Đặng Huỳnh Thúy Vy 06/02/1999 DH17SM    
310 15112303 Phạm Trần Thục Vy 12/11/1997 DH15TYNT    
311 16423036 Lưu Thị Ngọc Xa 15/06/1988 LT16KE    
312 15139152 Đào Hương Xuân 18/11/1997 DH15HS    
313 16139250 Nguyễn Kim Xuyến 19/09/1998 DH16HH    
314 16113174 Trần Thị Yến 28/08/1998 DH16NHB    

Số lần xem trang: 12043
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo thời gian đào tạo tối đa đối với các chương trình đào tạo (28-06-2021)

Thay đổi lịch thi học kỳ 2 Năm học 2020-2021 (14-06-2021)

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (31-05-2021)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 4 năm 2021 (20-05-2021)

Hoãn thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 05/2021 (20-05-2021)

Thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 05/2021 (16-05-2021)

Lịch thi các lớp access K184 (08-05-2021)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 3 năm 2021 (07-05-2021)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 94 ( tháng 04/2021 ) (19-04-2021)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 92 ( tháng 02/2021 ) (22-03-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn bảy một không

Xem trả lời của bạn !