TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 07 năm 2020        
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 3(tháng 09/ 2020)    
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp     
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 17111002 Lê Diệu Ân 01/09/1999 DH17CN  
2 15121003 Nguyễn Đình Âu 07/07/1996 DH15PT  
3 14125724 Lưu Hoàng An 12/12/1996 DH14TP  
4 16116260 Nguyễn Hoàng Tú An 23/04/1998 DH16NY  
5 12154034 Trần Tuấn Anh 28/04/1994 DH12OT  
6 13124019 Vũ Mai Ngọc Anh 18/05/1995 DH13QL  
7 15123002 Lê Thị Hồng Anh 12/10/1996 DH15KE  
8 15114002 Khuất Thái Anh 01/01/1997 DH15QR  
9 15122007 Trần Thị Kim Anh 05/05/1997 DH15QT  
10 15111004 Phạm Tuấn Anh 11/10/1995 DH15TA  
11 15112395 Trần Hoàng Anh 25/01/1997 DH15TYNT  
12 16131005 Dịp Kim Anh 15/10/1998 DH16CH  
13 17145004 Nguyễn  Thị Anh 14/11/1999 DH17BV  
14 17139003 Nguyễn  Thị  Lan Anh 10/08/1999 DH17HH  
15 17139005 Phạm  Thị  Kim Anh 20/09/1999 DH17HH  
16 17137003 TrỊnh Tuấn Anh 04/01/1999 DH17NL  
17 16113005 Bùi Thị Kim Ánh 20/07/1998 DH16NHA  
18 17139009 Võ  Thị  Ngọc Ánh 10/11/1999 DH17HH  
19 17120006 Nguyễn  Thị  Kim Ánh 29/04/1999 DH17KT  
20 16114200 Ngô Văn Bắc 22/09/1998 DH16QR  
21 17118006 Nguyễn  Thanh 02/06/1999 DH17CK  
22 15139008 Đặng Thái Bảo 02/11/1997 DH15HD  
23 15113233 Nguyễn Tấn Bảo            DH15NHGL  
24 15114005 Lê Đức Bảo 13/02/1996 DH15QR  
25 16111274 Tằng Minh Bảo 24/11/1997 DH16CN  
26 16137001 Nguyễn Chí Bảo 08/09/1998 DH16NL  
27 16138007 Huỳnh Thái Bảo 08/04/1998 DH16TD  
28 17122008 Đinh Thái Bảo 21/04/1999 DH17TM  
29 15153004 Nguyễn Phan Hải Vư Bình 24/12/1997 DH15CD  
30 15114011 Nguyễn Thị Y Bình 21/12/1996 DH15NK  
31 16125106 Nguyễn Thị Thảo Bình 05/02/1998 DH16VT  
32 17120011 Nguyễn  Thị  Cẩm Bình 10/04/1999 DH17KT  
33 17113009 Nguyễn  Thái Bình 01/12/1998 DH17NH  
34 17122010 Nguyễn  Thị  Như Bình 15/11/1999 DH17TM  
35 14113315 K'' Brích 10/03/1995 DH14NHA  
36 15124384 Phan Lệ Cẩm 04/05/1997 DH15QLNT  
37 16118019 Nguyễn Tuấn Châu 28/02/1998 DH16CC  
38 16111275 Danh Bảo Châu 04/09/1997 DH16TA  
39 16125114 Đặng Thị Bảo Châu 01/03/1998 DH16VT  
40 16125118 Lê Đình Chỉnh 07/07/1997 DH16DD  
41 15112008 Đỗ Thị Kim Chi 08/04/1996 DH15DY  
42 16149008 Nguyễn Thị Vi Chi 05/04/1998 DH16QM  
43 17120016 Nguyễn  Thị  Ngọc Chi 08/09/1999 DH17KT  
44 14113330 Phạm Minh Chinh 06/11/1996 DH14NHGL  
45 15126011 Doãn Văn Công Chính 25/12/1996 DH15SHB  
46 16113010 Võ Minh Chửng 02/01/1998 DH16NHB  
47 16111273 Phan Quốc Chung 28/02/1997 DH16CN  
48 17115007 Trần Thị  Kim Chung 28/09/1998 DH17CB  
49 16124030 Nguyễn Đình Cương 21/02/1998 DH16QL  
50 15112012 Nguyễn Văn Cường 04/04/1996 DH15DY  
51 17145012 Hồ  Minh Cường 22/10/1999 DH17BV  
52 17138004 Lê Mạnh Cường 07/09/1999 DH17TD  
53 17138006 Nguyễn  Mạnh Cường 29/09/1999 DH17TD  
54 15112200 Nguyễn Thị Hồng Cúc 16/01/1997 DH15TYGL  
55 16131026 Nguyễn Thị Dâng 25/12/1998 DH16TK  
56 15125028 Nguyễn Thành Danh 12/10/1997 DH15BQ  
57 14111232 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/08/1996 DH14TA  
58 17114008 Hà Thị  Thuý Diễm 22/08/1999 DH17CB  
59 17125037 Phạm  Thị  Ngọc Diễm 23/10/1999 DH17VT  
60 16139028 Huỳnh Ngọc Diệp 31/05/1998 DH16HH  
61 16131039 Phạm Minh Dương 14/02/1998 DH16TK  
62 16125146 Phan Thị Thùy Dương 28/10/1998 DH16VT  
63 17117006 Phạm  Khánh Du 07/03/1999 DH17CT  
64 17123010 Bùi Thị Dung 10/08/1999 DH17KE  
65 17124023 Trần Thị Mỹ Dung 19/07/1999 DH17QL  
66 15112022 Nguyễn Trung Dũng 09/01/1997 DH15TY  
67 15114032 Bùi Nguyễn Quốc Duy 20/08/1997 DH15TP  
68 16153016 Đặng Quốc Duy 09/12/1998 DH16CD  
69 16137020 Huỳnh Tấn Duy 17/05/1998 DH16NL  
70 17137014 Nguyễn  Quang Duy 27/04/1999 DH17NL  
71 15114037 Nguyễn Hồ Nữ Duyên 27/12/1997 DH15NK  
72 15125043 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 15/11/1997 DH15VT  
73 17115024 Lê Thị Mỹ Duyên 26/12/1999 DH17CB  
74 17127018 Lê Thị  Ý Duyên 25/07/1999 DH17MT  
75 15127028 Đỗ Thị Lệ Giang 22/03/1997 DH15MT  
76 17120033 Nguyễn  Thị  Kim Giang 25/09/1999 DH17KM  
77 17155014 Hồ  Thị  Cẩm Giang 10/01/1999 DH17KN  
78 17122031 Vương Thị  Thùy Giang 24/09/1999 DH17TM  
79 17115026 Nguyễn  Thị  Ngọc Giàu 15/02/1999 DH17CB  
80 16132293 Châu Ngọc Hân 15/01/1998 DH16SP  
81 16125173 Nguyễn Thị Ngọc Hân 16/01/1998 DH16VT  
82 17139039 Trần Thị  Ngọc Hân 20/04/1999 DH17HH  
83 15112037 Nguyễn Quốc Hậu 20/02/1997 DH15TY  
84 16422001 Đoàn Thị Vạn Hậu 02/10/1994 LT16QT  
85 15127032 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/06/1997 DH15MT  
86 15112266 Nguyễn Thị Thúy Hằng 08/05/1996 DH15TYNT  
87 16111051 Phạm Thị Ái Hằng 24/05/1998 DH16TA  
88 16131055 Đào Thúy Hằng 07/09/1998 DH16TK  
89 16116056 Lê Thị Cát Hạ 10/10/1998 DH16NT  
90 16115042 Trần Mỹ Hạnh 26/10/1997 DH16CB  
91 16125185 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/07/1996 DH16VT  
92 16139046 Huỳnh Thị Thu 20/01/1997 DH16HH  
93 16126042 Lục Thị 24/03/1998 DH16SH  
94 16131051 Lê Thị Như Hàn 14/10/1998 DH16TK  
95 16138029 Lê Nhựt Hào 06/07/1997 DH16TD  
96 15131027 Đinh Nguyễn Hải 25/04/1997 DH15CH  
97 15112206 Đặng Văn Hải 30/09/1997 DH15TYGL  
98 15149038 Nguyễn Thị Hoàng Hảo 06/05/1997 DH15QM  
99 15114047 Đinh Văn Hiến 16/04/1996 DH15QR  
100 14124081 Trần Thu Hiền 11/12/1996 DH14QLA  
101 15163019 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/01/1997 DH15ES  
102 15112267 Hồ Phan Ngọc Hiền 03/11/1997 DH15TYNT  
103 17123028 Trần Thị  Như Hiền 28/04/1999 DH17KE  
104 16424017 Trần Thị Thanh Hiền 02/11/1995 LT16QL  
105 14118025 Lê Quang Hiển 25/07/1996 DH14CK  
106 15128033 Trần Hiếu Hiệp 24/09/1997 DH15AV  
107 17120048 Hồ  Ngọc Hiệp 26/03/1999 DH17KT  
108 15127038 Trần Thị Thanh Hiếu 15/01/1996 DH15MT  
109 15113041 Trần Trung Hiếu 06/01/1997 DH15NHA  
110 15112211 Phan Trung Hiếu 18/09/1997 DH15TYGL  
111 16125196 Đào Trọng Hiếu 24/04/1996 DH16BQ  
112 14113057 Nguyễn Lý Quỳnh Hoa 13/07/1996 DH14NHA  
113 16120091 Trần Thị Thanh Hoa 10/11/1998 DH16KT  
114 16125200 Phan Lê Hoa 17/05/1998 DH16VT  
115 17137022 Huỳnh Nhựt Hồ 16/06/1999 DH17NL  
116 16125214 Nguyễn Thị Thúy Hồng 17/05/1998 DH16VT  
117 15124413 Đặng Võ Minh Hoàng 13/11/1995 DH15QLGL  
118 16123086 Bùi Việt Hưng 15/01/1998 DH16KE  
119 14131070 Nguyễn Thị Thu Hương 06/01/1996 DH14TK  
120 15113049 Quách Thị Xuân Hương 06/04/1996 DH15NHA  
121 16113047 Nguyễn Thị Lan Hương 11/12/1998 DH16NHB  
122 16132314 Trịnh Thị Ngọc Hương 10/01/1998 DH16SP  
123 17125107 Nguyễn  Thị  Thanh Hương 14/08/1999 DH17DD  
124 15112423 Phan Trọng Hữu 05/10/1997 DH15TYNT  
125 16125202 Nguyễn Ngọc Hóa 29/01/1997 DH16BQ  
126 14113067 Vũ Thị Hồng Huế 01/08/1995 DH14NHB  
127 15116053 Phạm Thị Lê Huê 27/10/1997 DH15NT  
128 14126083 Nguyễn Thị Huệ 21/09/1996 DH14SHA  
129 16113045 Nguyễn Thị Thu Huệ 30/01/1998 DH16NHB  
130 17154034 Nguyễn  Tấn Hùng 17/12/1999 DH17OT  
131 14118031 Nguyễn Trường Huy 03/06/1996 DH14CC  
132 16137037 Nguyễn Đức Huy 23/10/1998 DH16NL  
133 16154049 Nông Đình Huy 16/08/1998 DH16OT  
134 17154036 Hà Quang Huy 22/08/1999 DH17OT  
135 15112055 Nguyễn Thị Huyền 07/07/1997 DH15TY  
136 16113212 Nguyễn Thu Huỳnh 03/01/1998 DH16NHNT  
137 14153019 Cao Bá Kế 02/02/1996 DH14CD  
138 16132319 Phạm Minh Kha 17/05/1998 DH16SP  
139 15114072 Trần Đình Khang 18/09/1997 DH15NK  
140 15112221 Nguyễn Dư Khang 17/05/1993 DH15TYGL  
141 17145037 Nguyễn  Nhựt Khang 05/05/1999 DH17BV  
142 15127050 Vũ Văn Khánh 15/02/1995 DH15MT  
143 15112274 Nông Văn Khánh 09/09/1997 DH15TYNT  
144 17128060 Bùi Văn Khánh 02/04/1999 DH17AV  
145 17154041 Nguyễn  Duy Khánh 21/09/1999 DH17OT  
146 17112089 Đinh Nguyên Khánh 12/05/1999 DH17TY  
147 15116067 Hồ Minh Khoa 10/01/1997 DH15NT  
148 16116083 Phạm Trọng Khôi 25/05/1998 DH16KS  
149 16149050 Lê Duy Khôi 28/09/1998 DH16QM  
150 17145040 Trần Minh Khởi 02/04/1999 DH17BV  
151 16137042 Trần Trung Kiên 25/09/1998 DH16NL  
152 16124004 Bạch Trung Kiên 28/12/1997 DH16QLGL  
153 16115081 Đặng Thị Thanh Kiều 06/07/1998 DH16GN  
154 16123006 Lê Thị Kiều 06/06/1998 DH16NHGL  
155 16122142 Lê Thị Thúy Kiều 12/11/1998 DH16QT  
156 17115055 Nguyễn  Xuân Kỹ 02/01/1999 DH17CB  
157 16125255 Phan Kim Lân 29/07/1998 DH16VT  
158 17153041 Lương  Chí Lập 15/10/1998 DH17CD  
159 15163031 Lê Hải Lăng 29/06/1996 DH15ES  
160 15113054 Lê Văn Lăng 28/12/1996 DH15NHB  
161 14124571 Nguyễn Thị Ngọc Lan 17/02/1996 DH14QLNT  
162 15124134 Huỳnh Ngọc Mai Lan 25/01/1997 DH15TB  
163 17117031 Trần Thị  Lý Lan 29/11/1999 DH17CT  
164 17127036 Đinh Thị  Thu Lan 22/05/1999 DH17MT  
165 15112223 Trần Thị Thúy Lài 25/03/1996 DH15TYGL  
166 17122077 Phan Thị Liễu 10/04/1999 DH17QT  
167 14124573 Phạm Ngọc Linh 23/06/1994 DH14QLNT  
168 15128049 Hoàng Diệu Linh 24/08/1997 DH15AV  
169 15149072 Phan Thị Khánh Linh 26/09/1997 DH15DL  
170 15114082 Nguyễn Nhật Linh 14/11/1997 DH15NK  
171 15154031 Nguyễn Hữu Linh 09/09/1997 DH15OT  
172 16125279 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/06/1998 DH16BQ  
173 16139101 Đào Xuân Linh 07/07/1998 DH16HH  
174 16113062 Nguyễn Thị Linh 20/03/1998 DH16NHB  
175 16132330 Huỳnh Thị Từ Linh 10/06/1998 DH16SP  
176 16125274 Lê Nguyễn Hoài Linh 02/03/1998 DH16VT  
177 17125133 Nguyễn  Mai Linh 17/08/1999 DH17DD  
178 17120078 Nguyễn  Kiều Linh 02/01/1999 DH17KT  
179 17122078 Hồ  Thị Mỹ Linh 14/08/1999 DH17TM  
180 15138037 Phạm Lộc 05/07/1997 DH15TD  
181 16139107 Hoàng Thị Ý Loan 26/03/1997 DH16HH  
182 16123123 Hồ Thị Kim Loan 26/01/1998 DH16KE  
183 17122084 Hoàng Thị Loan 05/02/1999 DH17QT  
184 17116079 Trần Kim Luyến 05/10/1999 DH17NY  
185 16122177 Nguyễn Thị Trúc Ly 14/09/1998 DH16QT  
186 17113109 Nguyễn  Thị  Trúc Ly 27/11/1998 DH17NH  
187 17118058 Trần Ngọc  Minh Mẫn 17/03/1999 DH17CK  
188 15139068 Trương Minh Mẩn 19/01/1997 DH15HT  
189 15124164 Trương Quế Mai 04/04/1997 DH15QLB  
190 15112078 Hồ Thị Ngọc Mai 28/01/1997 DH15TY  
191 16163043 Đỗ Thị Tuyết Mai 24/02/1998 DH16ES  
192 15114094 Lê Thị Thảo Minh 19/01/1997 DH15NK  
193 15122116 Lê Thị Ánh Minh 14/09/1997 DH15TC  
194 14113112 Phan Thị Mừng 29/02/1996 DH14NHA  
195 15112084 Trần Thị Kiều My 03/04/1997 DH15DY  
196 16125324 Trịnh Thị Trà My 17/11/1998 DH16VT  
197 16122198 Lê Thị Thu Năm 18/04/1998 DH16TM  
198 15153006 Phan Hữu Đăng 13/09/1997 DH15CD  
199 17116026 Lâm Thúy Đăng 13/11/1999 DH17NY  
200 17138007 Trần Quang Đại 04/10/1999 DH17TD  
201 16125131 Nguyễn Văn Đạo 21/04/1998 DH16BQ  
202 14154012 Nguyễn Tuấn Đạt 21/10/1996 DH14OT  
203 16111028 Nguyễn Văn Tất Đạt 09/01/1997 DH16TA  
204 15112437 Lê Nhật Nam 17/06/1997 DH15TYNT  
205 16163048 Nguyễn Khoa Nam 08/02/1998 DH16ES  
206 17118062 Phạm  Văn Nam 02/01/1999 DH17CK  
207 17125033 Nguyễn  Thị  Kim Đào 22/05/1999 DH17VT  
208 16132343 Trần Thị Nga 22/05/1998 DH16SP  
209 15115100 Nguyễn Thị Thúy Ngân 10/02/1997 DH15CB  
210 15125362 Phạm Kim Ngân 24/01/1997 DH15TP  
211 16128055 Lê Thị Thùy Ngân 29/08/1998 DH16AV  
212 16116121 Lê Thị Kim Ngân 20/05/1998 DH16NT  
213 15127073 Nghiêm 22/02/1997 DH15MT  
214 16122212 Tô Hoàng Nghĩa 30/11/1998 DH16QT  
215 17137050 Võ  Tấn Ngoan 19/10/1999 DH17NL  
216 15114105 Lê Thị Bích Ngọc 08/07/1997 DH15NK  
217 15124182 Đạo Thị Nhật Ngọc 09/12/1997 DH15TB  
218 16116124 Đoàn Thị Mỹ Ngọc 10/11/1998 DH16NT  
219 16132346 Dương Hồng Ngọc 24/12/1996 DH16SP  
220 16122217 Phạm Thị Hồng Ngọc 08/01/1998 DH16TM  
221 17125176 Đặng Thị  Bích Ngọc 22/09/1999 DH17DD  
222 17139094 Vũ Đức Ngọc 04/10/1999 DH17HH  
223 17120103 Đặng Bích Ngọc 07/10/1998 DH17KT  
224 15115109 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 09/01/1997 DH15CB  
225 16111118 Nguyễn Thị Dương Nguyên 16/07/1998 DH16CN  
226 17125182 Nguyễn  Thị Nguyên 16/09/1999 DH17BQ  
227 15122136 Đinh Thị Kiều Nguyệt 21/03/1997 DH15TM  
228 15112281 Đoàn Nguyễn Minh Nguyệt 17/03/1997 DH15TYNT  
229 15124191 Nguyễn Thanh Nhân 08/04/1997 DH15QLA  
230 16145228 Lê Hữu Nhân 16/02/1997 DH16BV  
231 16137054 Nguyễn Thanh Nhân 04/03/1998 DH16NL  
232 17154062 Hồ  Tấn Nhân 04/06/1999 DH17OT  
233 14132197 Lê Minh Nhật 01/08/1996 DH14SP  
234 15125365 Võ Minh Nhật 09/11/1997 DH15TP  
235 16128066 Nguyễn Hoàng Nhật 21/02/1997 DH16AV  
236 16422008 Phạm Thị Ngọc Nhật 11/04/1994 LT16QT  
237 17124114 Nguyễn  Thanh Nhã 04/04/1999 DH17TB  
238 16113090 Phan Thị Thanh Nhàn 12/12/1998 DH16NHA  
239 16139141 Nguyễn Khánh Nhi 26/04/1998 DH16HH  
240 16127078 Trương Yến Nhi 06/03/1998 DH16MT  
241 16116133 Nguyễn Thị Ý Nhi 07/02/1998 DH16NY  
242 17155037 Nguyễn  Hồng Nhi 15/03/1999 DH17KN  
243 17122103 Hứa Thị  Hồng Nhi 07/11/1999 DH17TM  
244 17122104 Nguyễn  Thị  Thanh Nhi 23/04/1999 DH17TM  
245 15154037 Huỳnh Trọng Nhiên 13/11/1997 DH15OT  
246 16145231 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên 06/01/1998 DH16BV  
247 17120116 Hồ  Thị Nhị 15/01/1999 DH17KT  
248 16131167 Phạm Thị Huỳnh Như 14/10/1998 DH16TK  
249 16122245 Huỳnh Kim Như 05/10/1998 DH16TM  
250 17123073 Cao Nguyễn  Quỳnh Như 27/10/1999 DH17KE  
251 17122107 Dương  Thị  Huỳnh Như 10/07/1999 DH17QT  
252 17122112 Võ  Thị  Ngọc Như 10/05/1999 DH17QT  
253 17122108 Lê Nguyễn  Dư Như 06/09/1999 DH17TC  
254 16131170 Nguyễn Huỳnh Phượng Nhung 10/11/1998 DH16CH  
255 17124124 Trần Thị  Hồng Nhung 06/04/1999 DH17QL  
256 15125401 H'' Bi La Niê 01/02/1996 DH15BQ  
257 15125330 Nguyễn Thị Điểm 10/12/1997 DH15TP  
258 16111030 Phan Quang Điền 23/01/1998 DH16CN  
259 17122018 Nguyễn  Ngọc  Khánh Đoan 15/12/1999 DH17TM  
260 17126017 Lê Nguyễn  Thanh Đông 03/06/1999 DH17SH  
261 15112018 Nguyễn Quốc Đoàn 09/09/1997 DH15DY  
262 17118022 Nguyễn  Văn Định 15/05/1999 DH17CK  
263 17149116 Lê Thị Mỹ Nương 24/04/1999 DH17QM  
264 12124111 Lê Ngọc Đức 28/07/1994 DH12QL  
265 15149233 Trương Minh Đức 28/09/1997 DH15QMNT  
266 16145175 Ngô Minh Đức 29/07/1998 DH16BV  
267 16111036 Đậu Xuân Đức 04/11/1998 DH16CN  
268 16124040 Bạch Việt Đức 21/08/1998 DH16QL  
269 17116032 Phạm  Hồng Đức 10/04/1998 DH17NT  
270 16111137 Võ Trọng Pháp 09/09/1998 DH16CN  
271 15112111 Lê Thanh Phô 06/06/1997 DH15TY  
272 16118115 Ngô Thanh Phong 05/11/1998 DH16CK  
273 15112282 Phạm Thị Kim Phượng 09/10/1996 DH15TYNT  
274 17126113 Phan Thị Thanh Phượng 01/08/1999 DH17SH  
275 16111156 Trương Thị Hồng Phương 12/04/1998 DH16TA  
276 17122124 Lê Thị  Thu Phương 09/11/1999 DH17QT  
277 16128080 Trần Thị Yến Phụng 19/02/1998 DH16AV  
278 16113218 Huỳnh Thị Phụng 07/06/1998 DH16NHNT  
279 15145055 Nguyễn Thành Phú 26/04/1997 DH15BV  
280 16145289 Trần Hồng Phúc 28/10/1997 DH16BV  
281 16111146 Đoàn Văn Phúc 20/08/1998 DH16TA  
282 15112126 Phạm Hoàng Quân 27/10/1997 DH15TY  
283 17115086 Lương  Văn Quân 16/04/1999 DH17CB  
284 15112128 Phan Thanh Quang 06/05/1997 DH15TY  
285 15116126 Nguyễn Văn Quí 24/09/1997 DH15NT  
286 16139160 Huỳnh Quí 19/02/1998 DH16HH  
287 15132083 Trần Ngọc Quốc 17/06/1996 DH15SP  
288 16125014 Võ Thị Mộng Quy 15/03/1998 DH16BQGL  
289 16113110 Trần Thị Quyền 02/03/1998 DH16NHB  
290 16132368 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 30/06/1998 DH16SP  
291 15115136 Đào Thị Quyên 19/07/1997 DH15GB  
292 16125412 Buì Thị Tiểu Quyên 18/01/1998 DH16BQ  
293 16116165 Nguyễn Thị Quyên 28/10/1998 DH16KS  
294 16127146 Phạm Thị Trúc Quyên 16/12/1997 DH16MT  
295 16122272 Trương Mỹ Quyên 29/01/1998 DH16QT  
296 17137059 Phan Thị  Thảo Quyên 20/06/1998 DH17NL  
297 14153045 Võ Xuân Quỳnh 30/04/1995 DH14CD  
298 15149123 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 24/02/1997 DH15QM  
299 16128091 Trần Thị Như Quỳnh 22/12/1998 DH16AV  
300 16111167 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/11/1998 DH16CN  
301 16111168 Trương Huỳnh Quang Ngọc Rạng 09/03/1998 DH16CN  
302 15116129 Nguyễn Hoàng Sang 10/04/1997 DH15NY  
303 15163058 Đỗ Thanh Sơn 13/11/1997 DH15ES  
304 16118135 Nguyễn Văn Sơn 30/05/1998 DH16CC  
305 16139173 Phạm Thái Sơn 12/11/1998 DH16HH  
306 16116172 Lê Hoàng Sơn 23/03/1998 DH16NT  
307 17154079 Nguyễn  Hồng Sơn 10/05/1999 DH17OT  
308 15122293 Chu Minh Yến Tâm 01/07/1997 DH15QTNT  
309 16117060 Lê Thị Thu Tâm 05/11/1998 DH16CT  
310 16113116 Hoàng Thị Tâm 18/04/1998 DH16NHA  
311 14154049 Hoàng Ngọc Tấn 23/11/1996 DH14OT  
312 15124257 Nguyễn Thanh Tấn 09/09/1997 DH15QLB  
313 15163061 Lê Duy Tân 19/07/1997 DH15ES  
314 15112142 Lê Nhựt Tân 04/10/1997 DH15TY  
315 15112376 Lê Quốc Tỉnh 30/07/1997 DH15TYNT  
316 15112237 Ngô Xuân Tài 20/02/1997 DH15TYGL  
317 16113120 Dương Ngọc Tàu 03/12/1997 DH16NHA  
318 15112148 Nguyễn Thị Kim Thắm 22/08/1997 DH15TY  
319 15112149 Sầm Hữu Thắng 17/02/1995 DH15DY  
320 15116213 Võ Minh Thắng 04/02/1996 DH15NTNT  
321 15138061 Phan Thị Mạnh Thắng 05/09/1997 DH15TD  
322 16126164 Nguyễn Thị Thạo 10/06/1998 DH16SH  
323 14154142 Trương Quang Thanh 20/06/1993 DH14OT  
324 16123185 Trần Thị Thanh 09/05/1998 DH16KE  
325 17122141 Lưu Võ Phương Thanh 30/10/1999 DH17QT  
326 15114147 Đặng Phạm Tư Thành 20/04/1997 DH15LN  
327 16130580 Trần Vĩnh Thành 04/09/1998 DH16DTA  
328 15112147 Trần Xuân Thám 20/02/1997 DH15TY  
329 14124305 Trịnh Dạ Thảo 15/08/1995 DH14QLB  
330 14131159 Thẩm Hồng Thảo 23/11/1996 DH14TK  
331 15112242 Phan Thị Thu Thảo 04/02/1997 DH15TYGL  
332 16115164 Trương Thị Thảo 20/11/1998 DH16GN  
333 16111200 Phạm Thị Hồng Thảo 20/02/1997 DH16TA  
334 17123090 Cao Thị  Thanh Thảo 16/12/1999 DH17KE  
335 17116143 Nguyễn  Dương  Ngọc Thảo 30/06/1999 DH17KS  
336 16120242 Trần Bá Thế 05/11/1997 DH16KT  
337 17123094 Hà Thị  Mai Thi 12/10/1999 DH17KE  
338 17137063 Võ  Anh Thi 09/10/1999 DH17NL  
339 16123195 Đỗ Thị Ngọc Thiện 29/11/1998 DH16KE  
340 17120168 Phạm  Thị  Đăng Thơ 29/09/1999 DH17KM  
341 14124595 Đinh Huỳnh Hoa Thư 17/02/1996 DH14QLNT  
342 15127122 Nguyễn Anh Thư 19/10/1997 DH15MT  
343 16132390 Lê Anh Thư 05/02/1997 DH16SP  
344 18127056 Nguyễn Ngọc Minh Thư 20/07/2000 DH18MT  
345 15112158 Lữ Thị Dịu Thoa 21/10/1997 DH15DY  
346 16113222 Nguyễn Thị Kim Thoa 04/10/1998 DH16NHNT  
347 16132388 Lưu Trí Thông 17/08/1998 DH16SP  
348 17154097 Nguyễn  Văn Thông 30/06/1999 DH17OT  
349 14124322 Triệu Hồng Thơm 21/01/1996 DH14DC  
350 14153050 Nguyễn Phú Thịnh 09/10/1996 DH14CD  
351 14115243 Đỗ Ngọc Thịnh 21/05/1996 DH14GB  
352 15138064 Nguyễn Phước Toàn Thịnh 02/08/1997 DH15TD  
353 15112288 Đoàn Văn Thịnh 18/03/1997 DH15TYNT  
354 16124900 Nguyễn Quốc Thịnh 03/02/1994 DH16QL  
355 17153067 Trương  Đức Thịnh 20/08/1999 DH17CD  
356 17120167 Trần Huỳnh Thịnh 15/08/1999 DH17KT  
357 15114160 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/01/1997 DH15QR  
358 17124170 Nguyễn  Thị  Cẩm Thu 22/06/1999 DH17TB  
359 17121021 Nguyễn  Thái Thuận 21/07/1999 DH17PT  
360 15115162 Võ Thanh Thùy 14/03/1997 DH15GN  
361 16120259 Tạ Thị Như Thùy 10/12/1997 DH16KT  
362 16114299 Phạm Thị Thùy 15/07/1998 DH16LN  
363 16112817 Hoàng Thị Thanh Thùy 24/07/1997 DH16TY  
364 16125487 Nguyễn Thị Ánh Thúy 16/09/1998 DH16DD  
365 16113144 Bạch Thu Thủy 30/04/1997 DH16NHA  
366 17122161 Đỗ Bích Thủy 07/05/1999 DH17TM  
367 15131138 Nguyễn Văn Tiến 15/12/1997 DH15CH  
368 15124307 Nguyễn Hoàng Tiến 12/12/1997 DH15QLA  
369 16137082 Dương Anh Tiến 08/06/1998 DH16NL  
370 16122324 Trần Văn Tiến 11/04/1998 DH16QT  
371 17113219 Trần Văn Tiến 14/09/1999 DH17NH  
372 17154104 Nguyễn  Võ  Minh Tiến 31/07/1999 DH17OT  
373 16128112 Võ Thị Cẩm Tiên 20/01/1998 DH16AV  
374 16115177 Hồ Thị Thủy Tiên 24/03/1998 DH16CB  
375 16124166 Đặng Trung Tín 01/09/1998 DH16QL  
376 17117075 Trần Trung Tín 12/03/1999 DH17CT  
377 16131242 Phạm Trung Tính 10/10/1998 DH16CH  
378 16112731 Trương Công Tính 22/10/1998 DH16TY  
379 16118159 Lê Văn Tình 10/12/1998 DH16CC  
380 15153069 Lê Minh Tới 19/06/1997 DH15CD  
381 16132398 Nguyễn Thị Xuân Trầm 27/11/1998 DH16SP  
382 14116251 Trần Thị Bảo Trâm 31/07/1996 DH14KS  
383 16113225 Nguyễn Ngọc Trâm 12/12/1998 DH16NHNT  
384 17120185 Lê Thị  Bích Trâm 24/08/1999 DH17KT  
385 16149139 Đặng Thị Bích Trân 03/06/1998 DH16QM  
386 17122175 Hữu Trần Ái Trân 20/03/1999 DH17QT  
387 14132245 Nguyễn Thị Đài Trang 09/06/1995 DH14SP  
388 15124319 Nguyễn Thị Thảo Trang 10/08/1996 DH15DC  
389 15112251 Võ Thị Thùy Trang 20/06/1997 DH15TYGL  
390 15112469 Lại Thị Minh Trang 01/08/1997 DH15TYNT  
391 16124216 Diệp Thu Trang 12/08/1998 DH16NHNT  
392 18124160 Nguyễn Sơn Trang 16/01/2000 DH18QL  
393 17426005 Phạm Thị Đài Trang 04/02/1995 LT17SH  
394 14116494 Phạm Xuân Trí 01/09/1996 DH14NTNT  
395 15130409 Trần Hoàng Trí 05/05/1997 DH15TP  
396 16122343 Nguyễn Ngọc Trí 07/01/1998 DH16TM  
397 17454008 Đặng Quốc Trí 19/02/1996 LT17OT  
398 14113234 Phan Thị Diểm Trinh 08/09/1996 DH14NHB  
399 15122246 Trần Việt Trinh 21/12/1997 DH15QT  
400 15125378 Bùi Thu Trinh 17/12/1997 DH15TP  
401 15112173 Bạch Tuyết Trinh 06/06/1996 DH15TY  
402 16128125 Nguyễn Thị Mai Trinh 29/09/1998 DH16AV  
403 17122186 Trần Thị  Kiều Trinh 20/12/1999 DH17TC  
404 14124387 Nguyễn Mạnh Đăng Trình 17/02/1996 DH14QLA  
405 18123161 Trương Hào Trình 16/10/2000 DH18KE  
406 16127137 Ngô Xuân Trường 11/09/1995 DH16MT  
407 17154113 Võ  Thương Trường 25/11/1999 DH17OT  
408 14112345 Lê Thành Trung 29/04/1996 DH14TYB  
409 17125337 Phan Thị  Bảo Trung 17/07/1999 DH17BQ  
410 14118086 Nguyễn Công Truyền 20/04/1996 DH14CK  
411 14117127 Đoàn Duy Truyện 10/10/1994 DH14CT  
412 14113243 Nguyễn Anh Tuấn 25/02/1995 DH14NHA  
413 14114283 Đinh Duy Tuấn 08/06/1996 DH14QR  
414 15112254 Châu Anh Tuấn 03/06/1997 DH15TYGL  
415 15112296 Nguyễn Thanh Tuấn 06/07/1997 DH15TYNT  
416 16128128 Vũ Hoàng Anh Tuấn 19/11/1997 DH16AV  
417 17154117 Phan Anh Tuấn 26/05/1999 DH17OT  
418 15112256 Phan Thanh Tùng 31/03/1997 DH15TYGL  
419 16115197 Nguyễn Minh Tùng 02/05/1998 DH16GN  
420 15139143 Võ Thị Cẩm 03/04/1997 DH15HS  
421 16120300 Nguyễn Thị 24/09/1998 DH16KT  
422 17125338 Ngô  Thị  Hoài 26/07/1999 DH17VT  
423 15112297 Trương Thị Bích Tuyền 28/09/1996 DH15TYNT  
424 17122200 Nguyễn  Thị  Sơn Tuyền 12/08/1999 DH17QT  
425 16122365 Phạm Thị Kiều Tuyên 02/06/1998 DH16QT  
426 15163088 Mai Thị Thu Uyên 03/02/1996 DH15ES  
427 16120314 Nguyễn Trần Thu Uyên 02/03/1998 DH16KM  
428 15120210 Lê Thị Hồng Vân 09/09/1997 DH15KT  
429 16120319 Nguyễn Thị Vân 20/11/1998 DH16KM  
430 17115132 Lê Huỳnh Hoàng Vân 16/05/1999 DH17CB  
431 15118129 Nguyễn Xuân Văn 08/04/1997 DH15CK  
432 15112192 Đường Tiểu Văn 11/03/1996 DH15TY  
433 15149163 Lê Thị Ngọc Vàng 18/11/1997 DH15QM  
434 16113246 Nguyễn Thị Tường Vi 21/06/1997 DH16NHNT  
435 17131157 Lê Ngọc  Thanh Vi 22/10/1999 DH17CH  
436 17145103 Huỳnh Hữu Vinh 21/01/1997 DH17BV  
437 17154120 Nguyễn  Thành Vinh 19/01/1999 DH17OT  
438 17126180 Nguyễn  Dương  Hoàng Vinh 28/10/1999 DH17SH  
439 15149246 Bùi Tấn 04/06/1997 DH15QMNT  
440 16153110 Nguyễn Đình Tuấn 01/09/1998 DH16CD  
441 16128140 Huỳnh Ngọc Thúy Vy 09/12/1998 DH16AV  
442 16128184 Trần Nguyễn Thúy Vy 27/06/1998 DH16AV  
443 16122387 Mai Thị Thuỳ Vy 24/12/1998 DH16QT  
444 16132426 Lê Thị Yến Vy 02/11/1998 DH16SP  
445 15117089 Nguyễn Thị Trầm Xuân 21/11/1997 DH15CT  
446 15126180 Huỳnh Thị Kim Yến 07/05/1997 DH15SHB  
447 17145111 Nguyễn  Thị  Phi Yến 16/02/1999 DH17BV  
448 17124219 Nguyễn Thị  Như Ý 07/01/1999 DH17TB  
449 16124207 Dương Thị Như 06/02/1998 DH16QL  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 449            
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

Số lần xem trang: 386
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2020

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín không bảy bảy

Xem trả lời của bạn !