TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 08 năm 2020        
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 3(tháng 09/ 2020)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 16114194 Hoàng Minh An 9/2/1998 DH16LN  
2 16116018 Trần Văn An 4/10/1998 DH16NT  
3 14113007 Lê Văn Anh 8/11/1996 DH14NHA  
4 16131009 Nguyễn Trần Hoàng Anh 22/5/1998 DH16CH  
5 16111008 Trương Tú Bảo Anh 28/11/1998 DH16CN  
6 16132259 Lê Hoàng Tuấn Anh 2/12/1996 DH16SP  
7 17145005 Võ  Huỳnh Anh 6/10/1999 DH17BV  
8 17127002 Đặng Ngọc  Hoàng Anh 1/1/1999 DH17MT  
9 17122002 Lê TấnThế Anh 11/10/1999 DH17QT  
10 17126005 Vũ Cao Lan Anh 10/12/1999 DH17SM  
11 14125013 Trần Thị Ngọc ánh 28/4/1996 DH14DD  
12 15117002 Nguyễn Ngọc Ánh 18/3/1997 DH15CT  
13 15126006 Phan Thị Ngọc Ánh 20/5/1997 DH15SHA  
14 15128010 Trần Hoài Bảo 28/8/1997 DH15AV  
15 16118014 Lê Văn Bảo 9/8/1998 DH16CK  
16 17116015 Dương  Ngọc Bảo 7/9/1999 DH17NT  
17 15154006 K'' Bừng 5/5/1997 DH15OT  
18 17424003 Phan Thụy Nguyệt Châu 4/9/1984 LT17QL  
19 16131021 Ngô Thị Kim Chi 29/6/1998 DH16CH  
20 17125026 Võ  Ngọc Chi 6/5/1999 DH17DD  
21 16111016 Nguyễn Thị Mỹ Chinh 7/3/1998 DH16CN  
22 15121007 Huỳnh Thị Kim Chung 11/12/1997 DH15PT  
23 14118117 Lê Tiến Công 14/9/1995 DH14CK  
24 16139016 Nguyễn Thị Kim Cương 13/12/1998 DH16HH  
25 16118026 Tống Mạnh Cường 4/3/1998 DH16CK  
26 15163004 Đồng Trần Bảo Đại 6/8/1997 DH15ES  
27 15122016 Phạm Anh Đại 24/10/1997 DH15QT  
28 17118016 Trần Khánh Dân 25/1/1999 DH17CC  
29 17113013 Đào Thế Dân 2/7/1999 DH17NH  
30 16111024 Từ Hải Đăng 2/7/1998 DH16CN  
31 15123010 Trần Thị Hồng Đào 26/9/1997 DH15KE  
32 14138007 Sầm Văn Đạo 4/3/1996 DH14TD  
33 16111029 Trần Thanh Đạt 10/6/1998 DH16TA  
34 15112401 Nguyễn Thị Thúy Diễm 4/9/1997 DH15TYNT  
35 15112402 Ngô Thị Thanh Diệu 2/7/1997 DH15TYNT  
36 16155008 Võ Thị Mỹ Diệu 3/7/1998 DH16KN  
37 16115255 Nguyễn Thị Dịu 20/4/1998 DH16GN  
38 15124393 Mai Hoàng Rin Đô 21/11/1997 DH15QLA  
39 16423002 Huỳnh Quang Độ 1/9/1993 LT16KE  
40 16111038 Lưu Quang Đức 13/9/1998 DH16CN  
41 15114035 Trần Ngọc Duy 23/2/1996 DH15QR  
42 15126024 Phạm Văn Duy 25/4/1997 DH15SM  
43 16111042 Lê Hồ Nhật Duy 11/5/1998 DH16TA  
44 15155013 Nguyễn Thùy Duyên 31/5/1997 DH15KN  
45 17163019 Nguyễn  Thị Mỹ Duyên 7/2/1999 DH17ES  
46 17127020 Phùng Thị Mỹ Duyên 5/6/1999 DH17MT  
47 17138014 Ngô  Quốc Gia 7/6/1999 DH17TD  
48 16115214 Trần Thị Trúc Giang 7/3/1998 DH16GN  
49 16123053 Vy Thị Giang 17/6/1998 DH16KE  
50 16138026 Lại Hoàng Giang 27/3/1998 DH16TD  
51 14118021 Đỗ Kỳ 28/5/1996 DH14CC  
52 14112089 Lý Mai Hân 19/10/1996 DH14TT  
53 16122080 Phan Thị Ngọc Hân 5/7/1998 DH16TC  
54 14112084 Lưu Thị Kim Hằng 20/10/1996 DH14DY  
55 15125337 Nguyễn Thị Thanh Hằng 3/6/1996 DH15TP  
56 16115251 Lê Thị Thúy Hằng 22/8/1998 DH16CB  
57 16122090 Nguyễn Thị Bích Hạnh 20/11/1998 DH16TC  
58 16138030 Nguyễn Văn Hào 7/1/1998 DH16TD  
59 15112416 Nguyễn Tấn Hậu 22/11/1997 DH15TYNT  
60 18126044 Phạm Hùng Hậu 2/1/2000 DH18SHD  
61 14155067 Thân Văn Hiến 14/3/1996 DH14KN  
62 15122050 Lê Thị Thu Hiền 24/4/1997 DH15QT  
63 16117015 Nguyễn Thị Kim Hiền 1/1/1998 DH16CT  
64 16124061 Nguyễn Trần Hiền 26/9/1998 DH16QL  
65 16131065 Phạm Diệu Hiền 12/6/1998 DH16TK  
66 13125836 Lê Hoàng Hiệp 10/10/1995 DH13TPB  
67 16138033 Ngô Đăng Hiệp 15/1/1998 DH16TD  
68 17124051 Nguyễn  Tuấn Hiệp 18/2/1999 DH17QL  
69 14118026 Nguyễn Đức Hiếu 10/12/1995 DH14CK  
70 15137020 Trần Võ Trọng Hiếu 10/8/1997 DH15NL  
71 16114232 Lê Thị Hồng Hiếu 7/7/1998 DH16QR  
72 17118035 Nguyễn  Minh Hiếu 13/4/1999 DH17CC  
73 14125614 Lê Phụng Hiểu 28/6/1992 DH14BQGL  
74 16113040 Đào Văn Hiểu 9/2/1997 DH16NHA  
75 17118036 Nguyễn  Văn Hiệu 26/9/1999 DH17CK  
76 16120089 Nguyễn Thị Thanh Hoa 22/11/1998 DH16KM  
77 15149049 Bùi Ngọc Hòa 19/5/1997 DH15DL  
78 14139067 Nguyễn Ngọc Thiên Hoàng 20/8/1996 DH14HS  
79 16113041 Phạm Huy Hoàng 23/8/1998 DH16NHB  
80 16126059 Mã Thị Hồng 7/1/1998 DH16SM  
81 16126063 Nguyễn Đăng Huân 30/5/1998 DH16SM  
82 17149056 Nguyễn  Thị  Ngọc Huệ 19/7/1999 DH17QM  
83 16149033 Lê Hữu Hùng 1/5/1998 DH16QM  
84 17424013 Hồ Thanh Hùng 9/9/1994 LT17QL  
85 16149034 Nguyễn Thị Thu Hưng 28/9/1998 DH16QM  
86 16114240 Chu Thị Thu Hương 27/12/1998 DH16LN  
87 15124109 Lê Tuấn Huy 5/7/1997 DH15QLA  
88 16123093 Ngô Đức Huy 25/6/1998 DH16KE  
89 16122131 Phạm Thu Huyền 29/12/1998 DH16QT  
90 16125237 Phạm Hoàng Huynh 22/4/1998 DH16DD  
91 17115050 Trần Thị  Như Huỳnh 28/10/1999 DH17CB  
92 17153034 Lê Văn Khanh 4/2/1999 DH17CD  
93 17124072 Phạm  Duy Khanh 25/8/1999 DH17QD  
94 16125245 Triệu Nguyễn Nhật Khánh 21/9/1998 DH16VT  
95 16120116 Huỳnh Quốc Khôi 11/5/1998 DH16KT  
96 17137036 Nguyễn  Đăng Khôi 12/1/1999 DH17NL  
97 15112425 Nguyễn Hoàng Khương 2/6/1997 DH15TYNT  
98 14126325 Nguyễn Thị Thúy Kiều 1/11/1996 DH14SHA  
99 16111082 Phạm Quang Bảo Lâm 25/8/1998 DH16CN  
100 16120123 Võ Thị Bích Lan 30/8/1998 DH16KM  
101 16132329 Trần Thị Bích Liên 25/3/1998 DH16SP  
102 17149073 Phan Thị  Bích Liễu 13/8/1999 DH17QM  
103 15124142 La Thị Thúy Linh 6/12/1997 DH15QLB  
104 16111084 Nguyễn Thị Diệu Linh 26/8/1998 DH16CN  
105 12123253 Tăng Thị Loan 30/4/1993 DH12KEGL  
106 16125288 Lê Thị Thanh Loan 13/3/1998 DH16VT  
107 15111900 Trần Kim Lộc 27/9/1994 DH15CN  
108 16127058 Lợi 9/1/1997 DH16MT  
109 16145214 Nguyễn Thành Luân 10/2/1998 DH16BV  
110 17128073 Chu Thị  Thảo Luy 10/3/1999 DH17AV  
111 16116103 Lê Thị Trà Ly 15/2/1998 DH16NT  
112 16126093 Nguyễn Thị Thu Mai 12/10/1998 DH16SM  
113 15112231 Lê Văn Minh 24/1/1997 DH15TYGL  
114 15112279 Nguyễn Hoàng Minh 27/5/1997 DH15TYNT  
115 15112434 Trần Thị Minh 19/6/1997 DH15TYNT  
116 16113077 Nguyễn Ánh Minh 18/11/1998 DH16NHB  
117 14124160 Trần Ngọc Hoàng Mỹ 27/10/1996 DH14QLB  
118 14126132 Lưu Thị Hoa Mỹ 27/12/1996 DH14SM  
119 16111280 Nguyễn Thành Nam 10/11/1997 DH16CN  
120 16149076 Phan Nguyễn Nhật Nam 11/6/1998 DH16QM  
121 16124102 Nguyễn Thị Thúy Nga 20/6/1998 DH16QL  
122 17163041 Nguyễn  Thanh Nga 25/12/1999 DH17ES  
123 15124178 Huỳnh Tuyết Ngân 26/7/1996 DH15QD  
124 17126085 Nguyễn  Thanh Ngân 31/8/1999 DH17SH  
125 15112092 Phan Thế Ngọc 2/1/1997 DH15TY  
126 16113086 Phạm Văn Ngọc 4/8/1996 DH16NHA  
127 17149096 Hà Mỹ Ngọc 27/3/1999 DH17DL  
128 15128068 Trần Thế Mỹ Ngữ 1/1/1997 DH15AV  
129 16118104 Đào Xuân Nguyên 10/10/1998 DH16CK  
130 16124114 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 7/1/1998 DH16QL  
131 16145226 Lê Thành Nguyễn 28/7/1998 DH16BV  
132 17122101 Võ  Thị  Ngọc Nhã 16/6/1999 DH17QT  
133 15115114 Trương Trọng Nhân 10/8/1997 DH15CB  
134 15154036 Võ Khắc Hoàn Nhân 27/9/1997 DH15OT  
135 16117093 Kiều Thị Nhàng 1/3/1997 DH16CT  
136 15131091 Nguyễn Minh Nhật 23/8/1997 DH15CH  
137 15124194 Đặng Tiểu Nhi 29/5/1997 DH15TB  
138 17125195 Nguyễn  Trần Yến Nhi 12/12/1998 DH17DD  
139 17127049 Nguyễn  Tuyết Nhi 4/10/1999 DH17MT  
140 15163048 Hồ Đình Nhu 27/10/1997 DH15ES  
141 16139148 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/7/1996 DH16HH  
142 16145287 Triệu Thị Nhung 2/6/1997 DH16BV  
143 17138036 Huỳnh Kim Ninh 1/1/1998 DH17TD  
144 15154038 Đặng Thanh Phong 9/8/1997 DH15OT  
145 15126113 Dương Thái Phong 11/12/1997 DH15SHB  
146 15112446 Ngô Tuấn Phong 11/5/1997 DH15TYNT  
147 16116147 Nguyễn Thanh Phong 13/1/1998 DH16NY  
148 16149101 Nguyễn Thanh Phong 10/11/1998 DH16QM  
149 16424029 Lê Bá Phú 21/7/1994 LT16QL  
150 16124126 Trần Hoàng Phúc 31/10/1998 DH16QL  
151 17113150 Nguyễn  Gia Phúc 23/10/1999 DH17NH  
152 17118084 Đỗ Hữu Phước 13/10/1999 DH17CC  
153 16118122 Ngô Văn Nu Phương 6/6/1998 DH16CC  
154 16123166 Lâm Thanh Phương 1/9/1998 DH16KE  
155 16124127 Hạ Thanh Phương 7/7/1998 DH16QL  
156 17125226 Phan Thị  Bích Phương 30/8/1999 DH17DD  
157 15112235 Trần Hoàng Quân 3/1/1997 DH15TYGL  
158 16111157 Nguyễn Mạnh Quân 25/12/1998 DH16CN  
159 16113195 Vũ Minh Quân 12/2/1998 DH16NHGL  
160 16114281 Nguyễn Ngọc Quí 6/3/1998 DH16LN  
161 15112129 Đoàn Văn Quốc 15/1/1997 DH15DY  
162 15112374 Văn Ái Quy 12/9/1997 DH15TYGL  
163 15139102 Nguyễn Hữu Trọng Quý 26/12/1997 DH15HT  
164 16118129 Nguyễn Văn Quý 12/5/1998 DH16CC  
165 16128088 Đinh Hoàng Thảo Quyên 18/8/1998 DH16AV  
166 16128090 Thái Ngọc Kim Quyên 22/8/1997 DH16AV  
167 16117057 Hồ Thị Kim Quyên 8/4/1998 DH16CT  
168 17113161 Ninh Trúc Quỳnh 3/3/1999 DH17NH  
169 17126119 Đặng Thị  Thúy Quỳnh 20/10/1998 DH17SH  
170 16116170 Nguyễn Cao Sản 2/12/1998 DH16NT  
171 15137043 Nguyễn Văn Sang 8/8/1997 DH15NL  
172 16145246 Lê Ngọc Sang 9/6/1998 DH16BV  
173 15162041 Nguyễn Thanh Tài 9/9/1997 DH15GI  
174 16111182 Trương Thế Tài 1/5/1998 DH16CN  
175 16149115 Thiều Thị Thanh Tâm 12/10/1998 DH16QM  
176 16138073 Nguyễn Ngọc Tâm 11/2/1998 DH16TD  
177 17128114 Nguyễn  Thị  Thanh Tâm 10/10/1999 DH17AV  
178 17118095 Nguyễn  Minh Tâm 3/6/1999 DH17CK  
179 14118062 Đỗ Văn Tàu 2/2/1996 DH14CK  
180 16124144 Trương Thị Bích Thẩm 17/2/1998 DH16QL  
181 15113252 Trần Duy Thắng /  /1989 DH15NHGL  
182 16118144 Nguyễn Minh Thắng 16/5/1998 DH16CK  
183 15112286 Đặng Văn Thanh 27/9/1995 DH15TYNT  
184 16139180 Lê Thị Lan Thanh 26/9/1998 DH16HH  
185 16138076 Trần Đình Thanh 29/4/1998 DH16TD  
186 14137070 Trần Văn Thành 28/11/1995 DH14NL  
187 16113127 Lò Văn Thành 27/4/1998 DH16NHB  
188 14131161 Trần Thị Thảo 19/10/1996 DH14CH  
189 16128098 Trần Thị Thanh Thảo 20/6/1998 DH16AV  
190 16131214 Lê Thị Thanh Thảo 10/11/1998 DH16CH  
191 16111201 Phạm Thu Thảo 11/7/1997 DH16CN  
192 16122289 Nguyễn Thị Thảo 22/6/1998 DH16TM  
193 17145078 Nguyễn  Phương Thảo 3/9/1999 DH17BV  
194 17122148 Nguyễn  Thị Thảo 20/12/1999 DH17QT  
195 17126134 Phạm  Thị Thế 8/8/1999 DH17SM  
196 16113132 Nguyễn Ngọc Thiện 19/5/1998 DH16NHB  
197 17137064 Đỗ Duy Thiện 13/10/1999 DH17NL  
198 14137074 Nguyễn Mậu Thiết 8/5/1995 DH14NL  
199 15112458 Lê Chí Thịnh 11/8/1997 DH15TYNT  
200 15112243 Bùi Hữu Thông 6/1/1996 DH15TYGL  
201 16139197 Nguyễn Anh Thư 20/10/1998 DH16HH  
202 16113138 Nguyễn Ngọc Anh Thư 22/1/1998 DH16NHA  
203 16113224 Nguyễn Thị Xuân Thùy 20/6/1988 DH16NHNT  
204 17126151 Lê Thanh Tiến 12/4/1999 DH17SM  
205 17125491 Thị Bích Tiền 1/5/1998 DH17DD  
206 16149135 Trần Võ Trọng Tin 25/8/1998 DH16QM  
207 16122326 Hồ Trung Tín 19/1/1998 DH16TM  
208 16122328 Nguyễn Trọng Tính 21/2/1998 DH16TC  
209 15153068 Nguyễn Huy Toàn 3/9/1996 DH15CD  
210 15149146 Huỳnh Thị Huệ Trâm 27/9/1997 DH15QM  
211 16145267 Nguyễn Ngọc Trâm 28/12/1998 DH16BV  
212 16114303 Nguyễn Thị Trâm 14/6/1997 DH16LN  
213 16113150 Đỗ Thị Huyền Trân 25/5/1997 DH16NHA  
214 16139214 Ka Dương Ngọc Huỳnh Trang 21/5/1998 DH16HH  
215 16116217 Lê Thị Thùy Trang 17/5/1998 DH16NY  
216 16113227 Biện Minh Triết 15/11/1996 DH16NHNT  
217 14112340 Trần Thị Ngọc Trinh 1/5/1996 DH14DY  
218 14113232 Đoàn Nhật Trinh 25/9/1996 DH14NHB  
219 16145271 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11/12/1998 DH16BV  
220 16120294 Lê Thị Trinh Trinh 21/3/1998 DH16KT  
221 16121063 Nguyễn Thanh Trúc 10/3/1998 DH16PT  
222 16126192 Văn Minh Trung 11/3/1997 DH16SM  
223 16117122 Trương Thị Cẩm 3/8/1998 DH16CT  
224 16127138 Đồng Thanh 13/2/1998 DH16MT  
225 16124186 Nguyễn Sỹ Anh 8/6/1997 DH16QL  
226 15115190 Lê Văn Tứ 22/2/1997 DH15CB  
227 15118124 Bùi Anh Tuấn 8/12/1996 DH15CK  
228 15126171 Nguyễn Hữu Tuấn 17/7/1995 DH15SHA  
229 16118189 Nguyễn Anh Tuấn 23/3/1997 DH16CC  
230 16113158 Bùi Minh Tuấn 1/9/1998 DH16NHB  
231 16124188 Lê Công Tuấn 21/3/1998 DH16QL  
232 16126234 Doãn Văn Tuấn 24/12/1998 DH16SH  
233 12112323 Bùi Thanh Tùng 20/11/1994 DH12TY  
234 15125382 Lê Thị Kim Tuyến 8/3/1997 DH15TP  
235 16114324 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/10/1998 DH16LN  
236 13125787 Lê Thị ánh Tuyết 18/1/1995 DH13BQGL  
237 16124194 Phạm Thị Thu Tuyết 13/12/1998 DH16QL  
238 15113190 Nguyễn Văn 22/12/1997 DH15NHGL  
239 17116186 Cao Thị  Ngọc Tỷ 1/6/1999 DH17NY  
240 16126200 Nguyễn Hàm Uyên 28/1/1998 DH16SM  
241 16113163 Đỗ Thị Thu Vân 21/12/1998 DH16NHB  
242 16122379 Nguyễn Lâm Thanh Vân 28/10/1998 DH16TM  
243 16132421 Đỗ Thị Vàng 9/8/1998 DH16SP  
244 17113257 Nguyễn  Thị  Thảo Vi 27/9/1999 DH17NH  
245 17154119 Nguyễn  Minh Viễn 17/6/1999 DH17OT  
246 15125389 Hồ Quốc Việt 2/11/1997 DH15TP  
247 14114148 Trần Công 14/8/1995 DH14NK  
248 17426010 Lê Hoàng 26/10/1995 LT17SH  
249 14118095 Nguyễn Quốc Vương 24/5/1996 DH14CK  
250 15128142 Nguyễn Hoàng Phươn Vy 1/1/1997 DH15AV  
251 16122385 Đặng Hoàng Thảo Vy 14/10/1998 DH16TM  
252 17424053 Trần Ngọc Như ý 24/3/1995 LT17QL  
253 14115276 Lê Ngọc Thảo Yên 3/12/1996 DH14GN  
254 17116197 Lê Thị  Ngọc Yên 4/2/1999 DH17NT  
255 16149179 Đồng Thị Yến 10/5/1998 DH16QM  
256 18125441 Nguyễn Thị  Xuân Yến 10/3/2000 DH18DD  
             
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    
             

Số lần xem trang: 12374
Điều chỉnh lần cuối: 26-09-2020

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba bảy hai hai

Xem trả lời của bạn !