Để thuận tiên cho các bạn đăng ký học ngắn hạn khóa 180. Trung tâm sẽ cho các bạn đăng ký online trước, thời gian đăng ký online bắt đầu từ 8h00 ngày 06/10/2020. Sau thời gian đăng ký online, Trung tâm sẽ ghi danh trực tiếp những lớp còn chỗ. Các bạn đã đăng ký online thành công đến đóng tiền học phí đúng thời gian theo lịch đã đăng ký.

Bước 1: Các bạn xem lịch học phù hợp với mình.

Bước 2: Vào link lớp để đăng ký.

AC1: https://forms.gle/dgB7Z8UArFaEvoZK6

AC2: https://forms.gle/PRcEn1UztpS4xWpXA

AC3: https://forms.gle/NdDfjMYNadpG1xFs7

AC4: https://forms.gle/AaS8Wj7SbYQBFnxM6

AC5: https://forms.gle/TJqxFbchgUQD1CYG6

AC6: https://forms.gle/98R7bNdTRX5pCAto7

OP1_1: https://forms.gle/544BUm8JS2DXpMKCA

OP1_2: https://forms.gle/EzHaqrNzEMwkFcTt7

OP1_3: https://forms.gle/81cbeLnHquLC7L1Q7

OP1_4: https://forms.gle/KfPL8nvDBsrNUwJM7

OP1_5: https://forms.gle/jjRTkQnuEMQf9ppH8

EX5: https://forms.gle/EgHNZ5T1aGnj8np86

EX6: https://forms.gle/N3zdxTaXEyz9JeF17

Bước 3: Đến phòng ghi danh tại Trung tâm Tin học Ứng dụng đóng tiền học phí theo đúng thời gian quy định trên Form đăng ký.

Số lần xem trang: 12201
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2020

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Khai giảng khóa 181 (04-11-2020)

Khai giảng khóa 179 (11-09-2020)

Khai giảng khóa 178 (17-08-2020)

Khai giảng khóa 177 (09-07-2020)

Khai giảng khóa 176 (09-06-2020)

Khai giảng khóa 175 (25-01-2020)

Khai giảng khóa 174 (05-11-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không bảy bốn ba

Xem trả lời của bạn !