Để thuận tiên cho các bạn đăng ký học ngắn hạn khóa 180. Trung tâm sẽ cho các bạn đăng ký online trước, thời gian đăng ký online bắt đầu từ 8h00 ngày 06/10/2020. Sau thời gian đăng ký online, Trung tâm sẽ ghi danh trực tiếp những lớp còn chỗ. Các bạn đã đăng ký online thành công đến đóng tiền học phí đúng thời gian theo lịch đã đăng ký.

Bước 1: Các bạn xem lịch học phù hợp với mình.

Bước 2: Vào link lớp để đăng ký.

AC1: https://forms.gle/dgB7Z8UArFaEvoZK6

AC2: https://forms.gle/PRcEn1UztpS4xWpXA

AC3: https://forms.gle/NdDfjMYNadpG1xFs7

AC4: https://forms.gle/AaS8Wj7SbYQBFnxM6

AC5: https://forms.gle/TJqxFbchgUQD1CYG6

AC6: https://forms.gle/98R7bNdTRX5pCAto7

OP1_1: https://forms.gle/544BUm8JS2DXpMKCA

OP1_2: https://forms.gle/EzHaqrNzEMwkFcTt7

OP1_3: https://forms.gle/81cbeLnHquLC7L1Q7

OP1_4: https://forms.gle/KfPL8nvDBsrNUwJM7

OP1_5: https://forms.gle/jjRTkQnuEMQf9ppH8

EX5: https://forms.gle/EgHNZ5T1aGnj8np86

EX6: https://forms.gle/N3zdxTaXEyz9JeF17

Bước 3: Đến phòng ghi danh tại Trung tâm Tin học Ứng dụng đóng tiền học phí theo đúng thời gian quy định trên Form đăng ký.

Số lần xem trang: 12473
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2020

Lịch Khai giảng

Khai giảng khoá 190 (16-06-2022)

Khai giảng khoá 189 (05-05-2022)

Khai giảng khoá 188 (28-03-2022)

Khai giảng khoá 187 (18-02-2022)

Khai giảng khoá 186 (24-01-2022)

Thông báo đăng ký bổ sung một số lớp học và thi online tháng 1/2022. (30-12-2021)

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 01-2022 (Học và thi Online) (22-12-2021)

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn sáu không chín

Xem trả lời của bạn !