TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

Số:    06   /TB-TTTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày   19   tháng 10  năm 2020    

 

THÔNG BÁO

V/v Áp dụng hoá đơn điện tử khi đăng ký thi chuẩn đầu ra,

thu lệ phí và học phí tại Trung tâm tin học

 

Theo thông báo tại công văn số 08/CV-KHTC ngày 13/07/2020 của phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai hình thức hóa đơn điện tử cho công tác của phòng và các trung tâm trực thuộc trường khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Để công tác thu học phí, lệ phí khi ghi danh học, đăng ký thi chuẩn đầu ra tin học được thuận lợi, Trung tâm Tin học Ứng dụng thông báo một số quy định về việc thu hoc phí và lệ phí áp dụng tại trung tâm như sau:

1. Đăng ký thi chuẩn đầu ra:  Trung tâm sẽ thu hồ sơ và cung cấp 01 bản Phiếu thu xác nhận lệ phí và phần thi. Sinh viên đăng ký phải mang theo thẻ sinh viên và đảm bảo cung cấp chính xác thông tin dự thi theo quy định. Các trường hợp đăng ký nhầm phần thi sẽ phải làm hồ sơ khác và nộp lại lệ phí. (Do thông tin xuất hóa đơn đã chuyển về hệ thống hóa đơn điện tử nên không thể thu hồi và hủy như hóa đơn giấy)

2. Ghi danh học các lớp ngắn hạn:  Trung tâm sẽ cung cấp 01 bản Phiếu thu xác nhận học phí và lớp học tương ứng. Học viên cân nhắc đảm bảo cung cấp thông tin chính xác trước khi đăng ký - thông tin đăng ký sẽ không được thay đổi khi đã rời khỏi quầy ghi danh (không được đổi tên hay lớp học).

Trung tâm thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên được biết để phối hợp thực hiện theo quy định của nhà trường.

Trân trọng thông báo./.

                                                                              

                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                   Đã ký

Số lần xem trang: 12321
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín bốn sáu bốn

Xem trả lời của bạn !