Ghi danh khoá 181
Để thuận tiên cho các bạn đăng ký học ngắn hạn khóa 181. Trung tâm sẽ cho các bạn đăng ký online trước, thời gian đăng ký online bắt đầu từ 8h00 ngày 6/11/2020. Sau thời gian đăng ký online, Trung tâm sẽ ghi danh trực tiếp những lớp còn chỗ. Các bạn đã đăng ký online thành công đến đóng tiền học phí đúng thời gian theo lịch đã đăng ký.
Bước 1: Các bạn xem lịch học phù hợp với mình.
Bước 2: Vào link lớp để đăng ký, đăng nhập bằng email sinh viên.
Bước 3: Đến phòng ghi danh tại Trung tâm Tin học Ứng dụng đóng tiền học phí theo đúng thời gian quy định trên Form đăng ký.
Không có mô tả ảnh.

Số lần xem trang: 12227
Điều chỉnh lần cuối: 05-11-2020

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Khai giảng khóa 180 (30-09-2020)

Khai giảng khóa 179 (11-09-2020)

Khai giảng khóa 178 (17-08-2020)

Khai giảng khóa 177 (09-07-2020)

Khai giảng khóa 176 (09-06-2020)

Khai giảng khóa 175 (25-01-2020)

Khai giảng khóa 174 (05-11-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn hai tám năm

Xem trả lời của bạn !