Ghi danh khoá 181
Để thuận tiên cho các bạn đăng ký học ngắn hạn khóa 181. Trung tâm sẽ cho các bạn đăng ký online trước, thời gian đăng ký online bắt đầu từ 8h00 ngày 6/11/2020. Sau thời gian đăng ký online, Trung tâm sẽ ghi danh trực tiếp những lớp còn chỗ. Các bạn đã đăng ký online thành công đến đóng tiền học phí đúng thời gian theo lịch đã đăng ký.
Bước 1: Các bạn xem lịch học phù hợp với mình.
Bước 2: Vào link lớp để đăng ký, đăng nhập bằng email sinh viên.
Bước 3: Đến phòng ghi danh tại Trung tâm Tin học Ứng dụng đóng tiền học phí theo đúng thời gian quy định trên Form đăng ký.
Không có mô tả ảnh.

Số lần xem trang: 12724
Điều chỉnh lần cuối: 05-11-2020

Lịch Khai giảng

Khai giảng khoá 190 (16-06-2022)

Khai giảng khoá 189 (05-05-2022)

Khai giảng khoá 188 (28-03-2022)

Khai giảng khoá 187 (18-02-2022)

Khai giảng khoá 186 (24-01-2022)

Thông báo đăng ký bổ sung một số lớp học và thi online tháng 1/2022. (30-12-2021)

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 01-2022 (Học và thi Online) (22-12-2021)

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn tám ba sáu

Xem trả lời của bạn !