TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 09 năm 2020 ( có bổ sung)    
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/ 2020)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 17125002 Lý Thị Diệu Ái 13/11/1999 DH17DD  
2 16114198 Phạm Chi Ân 5/6/1998 DH16LN  
3 15149005 Phạm Thị Kim Anh 20/12/1997 DH15DL  
4 17124003 Bùi Thị  Phương Anh 16/10/1999 DH17TB  
5 17112393 Thạch Kim Thị Vân Anh 9/12/1998 DH17TY  
6 18112015 Trần Thị  Ngọc Ánh   DH18TY  
7 16114201 Hầu Văn Bằng 14/3/1997 DH16LN  
8 14118102 Hồ Chí Bảo 14/10/1996 DH14CK  
9 16118016 Tăng Duy Bảo 10/8/1998 DH16CK  
10 16111010 Đinh Quốc Bảo 19/10/1998 DH16CN  
11 16115010 Nguyễn Thị Cẩm Bình 9/6/1998 DH16GB  
12 16115011 Nguyễn Thị Tâm Bình 9/6/1998 DH16GB  
13 15132005 Nguyễn Thị Bích Chi 2/2/1997 DH15SP  
14 14163041 Nguyễn Văn Chung 9/9/1996 DH14ES  
15 15162003 Nguyễn Mạnh Cường 19/7/1997 DH15GI  
16 15125026 Nguyễn Ngọc Kim Dân 20/10/1997 DH15BQ  
17 15132011 Trần Thị Hồng Đào 16/2/1997 DH15SP  
18 16128015 Nguyễn Thị Kiều Diễm 31/1/1998 DH16AV  
19 15127014 Lê Thị Ngọc Diện 9/6/1997 DH15MT  
20 14111236 Nông Văn Điện 23/8/1995 DH14TA  
21 17115016 Nguyễn  Thị Diệu 2/7/1999 DH17CB  
22 17126016 Ngô  Thị  Ngọc Diệu 24/7/1999 DH17SH  
23 14111043 Lê Hữu Anh Đức 12/7/1996 DH14TA  
24 16128017 Ngô Thị Hoàng Dung 15/11/1998 DH16AV  
25 16122049 Nguyễn Thị Hoàng Dung 15/5/1998 DH16QT  
26 17149027 Vũ Thị  Thanh Dung 15/2/1999 DH17DL  
27 17139026 Nguyễn  Thị  Thanh Dung 24/4/1999 DH17HH  
28 17126019 Lê Ngọc Dung 9/2/1999 DH17SH  
29 18424007 Lê Thị Thùy Dung 10/3/1996 LT18QL  
30 17138012 Phạm  Hải Dương 1/1/1999 DH17TD  
31 15127022 Thái Quang Duy 20/12/1996 DH15MT  
32 15112411 Nguyễn Nhật Duy 4/3/1997 DH15TYNT  
33 17113032 Nguyễn  Huỳnh Duyên 4/7/1999 DH17NH  
34 16128022 Đặng Ngọc Hương Giang 19/10/1998 DH16AV  
35 16154025 Trương Hoàng Giang 18/8/1998 DH16OT  
36 17124038 Nguyễn  Thị  Kim Giang 16/7/1999 DH17QL  
37 17113036 Nguyễn  Văn Giàu 25/1/1999 DH17NH  
38 15112412 Nguyễn Thị Thu 28/9/1997 DH15TYNT  
39 16139045 Đào Ngân 17/5/1997 DH16HH  
40 17112046 Trần Thị 4/2/1999 DH17DY  
41 16132290 Trần Nhật Hạ 21/11/1998 DH16SP  
42 15113028 Văn Công Hải 21/4/1997 DH15NHB  
43 16113210 Trần Thị Mỹ Hân 20/11/1998 DH16NHNT  
44 17115030 Huỳnh Thị  Bảo Hân 9/11/1999 DH17CB  
45 17153026 Nguyễn  Trường Hận 15/3/1999 DH17CD  
46 15115042 Nguyễn Thị Hằng 1/9/1997 DH15CB  
47 16125180 Phạm Thị Thu Hằng 10/11/1998 DH16DD  
48 16114225 Lê Thị Thu Hằng 30/8/1998 DH16QR  
49 17113041 Nguyễn  Thu Hằng 12/10/1999 DH17NH  
50 16113033 Nguyễn Đại Hành 3/10/1998 DH16NHB  
51 14113049 Bùi Thị Hồng Hạnh 8/5/1996 DH14NHB  
52 17120042 Nguyễn  Minh Hảo 15/4/1999 DH17KM  
53 15113038 Nguyễn Văn Hậu 17/2/1997 DH15NHB  
54 16118052 Hồ Sông Hậu 2/5/1998 DH16CK  
55 17113047 Lê Thanh Hậu 25/4/1999 DH17NH  
56 14128036 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 12/2/1996 DH14AV  
57 18122066 Nguyễn Thị  Thu Hiền   DH18QT  
58 17424009 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/12/1993 LT17QL  
59 15113040 Phạm Đại Hiệp 1/12/1997 DH15NHB  
60 15112268 Chế Linh Hiệp 19/7/1997 DH15TYNT  
61 16114234 Nguyễn Trung Hiếu 15/8/1998 DH16LN  
62 16137030 Võ Trung Hiếu 9/1/1998 DH16NL  
63 17125092 Phạm  Thị  Minh Hiếu 20/2/1999 DH17DD  
64 15115055 Phạm Văn Hòa 15/3/1997 DH15GB  
65 17137023 Mai Văn Hòa 20/2/1999 DH17NL  
66 17153030 Bùi Văn Hoàng 15/4/1999 DH17CD  
67 17149054 Trần Thi Hoàng 24/11/1999 DH17DL  
68 14112116 Mai Thị Thu Hồng 12/6/1996 DH14TYA  
69 16113044 Mai Thị Thu Hồng 1/4/1998 DH16NHA  
70 15114062 Mai Quốc Hưng 23/12/1996 DH15LN  
71 16112940 Nguyễn Thị Thanh Hương 24/7/1995 DH16TY  
72 15124108 Nguyễn Phạm Đăng Hướng 10/5/1996 DH15QLB  
73 17125109 Vũ Thị  Kim Hường 5/5/1999 DH17DD  
74 14118170 Bùi Quang Huy 27/3/1996 DH14CK  
75 16125227 Lê Thanh Huy 20/8/1998 DH16DD  
76 16139082 Đặng Hoàng Huy 5/8/1998 DH16HH  
77 16120105 Trần Gia Huy 12/9/1998 DH16KT  
78 16114363 Nguyễn Đức Huy 28/11/1998 DH16LN  
79 18424011 Biện Trọng Huy 18/8/1996 LT18QL  
80 17125118 Phạm  Thị  Thu Huỳnh 10/12/1999 DH17DD  
81 14112138 Trần Thị Yến Kha 29/3/1995 DH14TYA  
82 16111070 Nguyễn Hoàng Kha 19/11/1997 DH16CN  
83 16122134 Nguyễn Bích Khả 14/10/1998 DH16QT  
84 15124126 Nguyễn Châu Khang 11/8/1997 DH15QLB  
85 14153096 Huỳnh Duy Khánh 15/3/1996 DH14CD  
86 15127051 Phạm Anh Khoa 3/11/1997 DH15MT  
87 16112290 Huỳnh Thế Khoa 4/5/1998 DH16TYGLA  
88 16127048 Phạm Thị Thu Lan 25/12/1998 DH16MT  
89 17115057 Trần Phan Thanh Lan 29/5/1999 DH17CB  
90 18123053 Nguyễn Thị  Tuyết Lan 11/12/2000 DH18KE  
91 16116008 Phạm Xuân Lành 17/1/1998 DH16NHNT  
92 16122148 Nguyễn An Lành 4/2/1998 DH16QT  
93 16125256 Thái Thị Thu Lành 20/5/1998 DH16VT  
94 16145205 Nguyễn Thanh Liêm 20/8/1998 DH16BV  
95 15112065 Ngô Thị Mỹ Liên 18/6/1997 DH15DY  
96 16111279 Chu Thị Ngọc Liên 19/8/1997 DH16CN  
97 14120129 Phan Văn Linh 7/5/1996 DH14KT  
98 16127055 Trương Thị Duy Linh 8/1/1998 DH16MT  
99 16125275 Lê Thị Mỹ Linh 14/2/1998 DH16VT  
100 17125132 Chế Mỹ Linh 13/9/1999 DH17DD  
101 15127063 Lâm Thị Thúy Loan 8/10/1997 DH15MT  
102 14112170 Nguyễn Đức Phước Lộc 25/9/1996 DH14DY  
103 17154053 Phan Tấn Lộc 9/9/1999 DH17OT  
104 16149071 Phạm Nguyễn Hoàng Lợi 6/10/1998 DH16QM  
105 15116081 Lê Quang Long 1/8/1997 DH15KS  
106 17127099 Rmah H' Long 18/2/1998 DH17MT  
107 16145212 Lê Vũ Luân 5/4/1998 DH16BV  
108 16145215 Lê Tấn Luật 31/1/1998 DH16BV  
109 17124098 Phạm  Thị  Huỳnh Lưu 20/2/1999 DH17TB  
110 16128051 Trần Thị Ái Ly 2/7/1997 DH16AV  
111 17126069 Nguyễn  Thị  Khánh Ly 22/6/1999 DH17SH  
112 18122125 Nguyễn Thị  Thiên 24/1/2000 DH18TM  
113 16113216 Phan Thị Thu Mai 20/5/1998 DH16NHNT  
114 17115067 Đoàn Thị  Bạch Mai 28/6/1999 DH17CB  
115 16112612 Nguyễn Thanh Mẫn 10/3/1998 DH16TY  
116 17127038 Võ  Thị  Thanh Minh 11/8/1999 DH17MT  
117 17126074 Lê Nhật Minh 5/10/1999 DH17SH  
118 16424022 Đinh Xuân Minh 27/8/1994 LT16QL  
119 15112083 Lê Võ Hoàng My 24/8/1997 DH15TY  
120 17126081 Trần Nguyễn  Trúc My 29/8/1999 DH17SH  
121 16120155 Nguyễn Thị Ly Na 22/6/1998 DH16KM  
122 14115077 Nguyễn Văn Nam 20/6/1995 DH14GN  
123 16139127 Trần Đông Nam 29/3/1997 DH16HH  
124 17127042 Trần Hoài Nam 29/7/1999 DH17MT  
125 17124106 Đàm Quang Nam 18/7/1998 DH17QD  
126 18424016 Nguyễn Hoàng Nam 10/8/1995 LT18QL  
127 16113081 Võ Thị Thanh Nga 16/3/1998 DH16NHB  
128 17426003 Lê Thị Ngà 7/2/1995 LT17SH  
129 17125171 Phan Thị  Tuyết Ngân 20/2/1999 DH17BQ  
130 17163044 Ngô Trọng Nghĩa 21/4/1999 DH17ES  
131 15124183 Phạm Thị Kim Ngọc 31/8/1996 DH15QLB  
132 15112093 Trần Thị Mỹ Ngọc 15/4/1997 DH15TY  
133 16113087 Phan Mỹ Ngọc 20/6/1998 DH16NHB  
134 17123065 Đỗ Bích Ngọc 23/9/1999 DH17KE  
135 17423014 Nguyễn Thị Như Ngọc 30/9/1995 LT17KE  
136 15114106 Trương Minh Ngon 3/2/1997 DH15LN  
137 14118206 Lê Từ Nguyên 19/12/1996 DH14CC  
138 14122092 Trần Thảo Nguyên 28/3/1996 DH14TM  
139 16123148 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 9/6/1998 DH16KE  
140 15123061 Lê Thị Anh Nguyệt 30/6/1997 DH15KE  
141 17120106 Trần Thị  Thu Nguyệt 16/10/1999 DH17KM  
142 16128063 Trần Lê Cẩm Nhàn 14/1/1998 DH16AV  
143 16131154 Hồ Văn Nhân 15/12/1998 DH16CH  
144 15155043 Đặng Thị Bé Nhi 6/6/1997 DH15KN  
145 16123150 Lê Nguyễn Lan Nhi 8/8/1998 DH16KE  
146 16128070 Mai Quỳnh Như 27/2/1998 DH16AV  
147 16116137 Huỳnh Thị Huỳnh Như 7/9/1998 DH16NY  
148 17120117 Nguyễn  Thị  Ngọc Như 14/5/1999 DH17KT  
149 17112143 Nguyễn  Dương  Minh Như 10/7/1999 DH17TY  
150 17113144 Nguyễn  Thị  Hồng Nhung 1/11/1999 DH17NH  
151 18123094 Nguyễn Thị  Tuyết Nhung 5/10/2000 DH18KE  
152 14126178 Nguyễn Tấn Phát 14/12/1996 DH14SHB  
153 15118079 Nguyễn Thanh Phong /  /1997 DH15CC  
154 16120195 Nguyễn Thị Thanh Phú 27/12/1997 DH16KM  
155 16137061 Cao Minh Phúc 20/9/1998 DH16NL  
156 16149105 Nguyễn Phụng 15/6/1997 DH16QM  
157 16128081 Đào Thị Anh Phương 7/10/1998 DH16AV  
158 16113102 Ngô Viễn Phương 13/6/1998 DH16NHB  
159 17113153 Trần Thị Mỹ Phương 7/5/1999 DH17NH  
160 17116122 Trần Thị  Như Phương 15/1/1999 DH17NY  
161 17155049 Nguyễn  Minh Quân 31/7/1999 DH17KN  
162 14126189 Lương Nhật Quang 29/6/1996 DH14SHB  
163 17125229 Huỳnh Minh Quang 6/11/1999 DH17DD  
164 16125415 Nguyễn Thị Thảo Quyên 5/3/1998 DH16VT  
165 17126118 Lê Nguyễn  Ái Quyên 11/2/1999 DH17SM  
166 15112236 Trần Thị Như Quỳnh 3/10/1997 DH15TYGL  
167 15127105 Biện Văn Sâm 10/9/1997 DH15MT  
168 17120145 Phan Thị  Thu Sang 20/8/1999 DH17KT  
169 15127106 Nguyễn Thị Hương Sen 21/6/1997 DH15MT  
170 17153059 Nguyễn  Thanh Sơn 3/8/1999 DH17CD  
171 17137060 Trần Ngọc Sơn 4/2/1998 DH17NL  
172 16124249 Nguyễn Văn Sỹ 24/11/1998 DH16QL  
173 17113174 Nguyễn  Hữu Tài 20/10/1999 DH17NH  
174 15112141 Trần Duy Tam 13/9/1997 DH15DY  
175 16137069 Đặng Chí Tâm 12/1/1998 DH16NL  
176 17120151 Vũ Phúc Tâm 22/6/1999 DH17KT  
177 17124151 Nguyễn  Văn Tân 16/11/1999 DH17QL  
178 17424035 Lê Thị Tấn 16/8/1995 LT17QL  
179 16125437 Lê Thị Mây Tầng 12/11/1998 DH16BQ  
180 14153124 Hà Duy Thái 10/12/1996 DH14CD  
181 16111188 Phạm Thị Thắm 29/3/1998 DH16TA  
182 17163061 Nguyễn  Thị  Hồng Thắm 15/10/1999 DH17ES  
183 17115096 Nguyễn  Thái Hoàng Thân 10/10/1999 DH17CB  
184 16118143 Hà Văn Thắng 16/8/1998 DH16CC  
185 16113123 Hoàng Đ Th Thắng 26/3/1997 DH16NHA  
186 15132097 Lê Thị Yến Thanh 3/10/1997 DH15SP  
187 17115098 Trần Thị  Thanh Thanh 10/1/1999 DH17CB  
188 17155054 Nguyễn  Thị  Phương Thanh 3/12/1999 DH17KN  
189 16139181 Huỳnh Viết Thành 10/5/1998 DH16HH  
190 17113189 Lê Văn Thành 6/11/1999 DH17NH  
191 17118102 Lê Tấn Phú Thạnh 4/3/1999 DH17CK  
192 16125446 Hoàng Uyên Thao 26/1/1998 DH16VT  
193 16120237 Phạm Diệp Phước Thảo 1/4/1998 DH16KT  
194 17115100 Bùi Thị  Thu Thảo 12/3/1999 DH17CB  
195 17113196 Nguyễn  Xuân Thảo 6/11/1999 DH17NH  
196 14112283 Phạm Thị Mai Thi 25/12/1996 DH14TYA  
197 15127118 Nguyễn Thị Thi 25/8/1997 DH15MT  
198 16124252 Nguyễn Thị Cẩm Thi 7/3/1998 DH16QL  
199 17115101 Quảng Thị  Lâm Thi 22/3/1999 DH17CB  
200 17164013 Phan Thanh Thiên 4/9/1999 DH17QR  
201 17127068 Đoàn Minh Thiện 8/11/1999 DH17MT  
202 15112157 Trần Quốc Thịnh 13/12/1994 DH15DY  
203 16116194 Trần Quốc Thịnh 2/4/1998 DH16KS  
204 16113134 Nguyễn Văn Thịnh 19/9/1998 DH16NHB  
205 17137065 Ngô  Văn Thịnh 20/7/1998 DH17NL  
206 16149176 Võ Thị Kim Thoa 24/1/1998 DH16NHNT  
207 16120248 Phạm Thị Lệ Thu 10/10/1997 DH16KT  
208 17125282 Bùi Thị  Cẩm Thu 22/10/1999 DH17BQ  
209 17113206 Phan Thị  Cẩm Thu 10/6/1999 DH17NH  
210 16128104 Diệp Vũ Anh Thư 9/1/1998 DH16AV  
211 16149129 Huỳnh Ngọc Thanh Thư 28/1/1998 DH16QM  
212 16121054 Nguyễn Hồng Thuấn 9/1/1998 DH16PT  
213 16124158 Nguyễn Phú Thuận 1/1/1998 DH16QL  
214 16112723 Trương Thị Thương 26/7/1997 DH16DY  
215 17125293 Lâm Ngọc Thương 14/9/1999 DH17BQ  
216 15125235 Ngô Thị Thúy 16/7/1997 DH15VT  
217 16139200 Huỳnh Đặng Ngọc Thúy 5/3/1998 DH16HH  
218 18123136 Trần Thị  Thu Thúy 25/4/2000 DH18KE  
219 15128113 Đoàn Thị Kim Thùy 1/9/1997 DH15AV  
220 16128109 Nguyễn Mỹ Thùy 6/5/1998 DH16AV  
221 16115174 Nguyễn Thị Thủy 2/4/1998 DH16GN  
222 15112167 Đỗ Thành Tiên 10/4/1997 DH15DY  
223 15126149 Hồ Văn Tín 28/9/1996 DH15SM  
224 17127078 Lương  Minh Tình 20/6/1999 DH17MT  
225 14131186 Tô Anh Toàn 13/2/1996 DH14TK  
226 16128113 Phạm Minh Toàn 15/4/1997 DH16AV  
227 15111156 Võ Phước Trai 28/10/1997 DH15CN  
228 15112292 Ngô Bảo Trâm 18/12/1997 DH15TYNT  
229 16139207 Nguyễn Thị Bảo Trâm 21/8/1998 DH16HH  
230 16123220 Phạm Thị Kim Trâm 15/5/1998 DH16KE  
231 17139150 Hoàng Thị  Bích Trâm 1/5/1998 DH17HH  
232 17122168 Đinh Trần Bích Trâm 8/3/1999 DH17TM  
233 15118112 Nguyễn Hữu Trán 2/1/1997 DH15CC  
234 16128179 Nguyễn Thị Huyền Trân 5/10/1998 DH16AV  
235 17125314 Hồ  Thị Huyền Trân 30/7/1999 DH17BQ  
236 15117078 Đậu Thị Huyền Trang 9/3/1997 DH15CT  
237 16123231 Trịnh Thị Thùy Trang 16/11/1998 DH16KE  
238 17125318 Nguyễn  Thị Trang 7/11/1999 DH17VT  
239 16114365 Nguyễn Công Tranh 28/9/1998 DH16LN  
240 17112231 Thiều Minh Trí 13/7/1996 DH17TY  
241 15125269 Liêu Tấn Triệu 1/9/1997 DH15BQ  
242 14124385 Châu Thị Ngọc Trinh 24/6/1996 DH14DC  
243 14149421 Ÿàng Thị Mỹ Trinh 29/6/1996 DH14QMNT  
244 16123015 Nguyễn Thị Mộng Trinh 7/8/1998 DH16KEGL  
245 17125329 Lê Thị  Phương Trinh 1/3/1999 DH17BQ  
246 17125331 Ngâu Tú Trinh 4/5/1999 DH17BQ  
247 15138069 Nguyễn Trần Nghĩa Trọng 20/1/1997 DH15TD  
248 17126165 Phạm  Hữu Trọng 13/6/1999 DH17SH  
249 15125379 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4/9/1997 DH15TP  
250 15125272 Nguyễn Đình Lệ Thanh Trúc 6/9/1997 DH15VT  
251 15137065 Trung 5/4/1997 DH15NL  
252 15111170 Nguyễn Xuân Trường 3/12/1997 DH15CN  
253 16137089 Mai Trung Trường 25/9/1998 DH16NL  
254 14118292 Nguyễn Tấn Truyền 12/7/1996 DH14CK  
255 16114318 Võ Văn 26/1/1998 DH16LN  
256 13112356 Lê Thanh Tuấn 18/5/1995 DH13TY  
257 15112179 Ngô Võ Anh Tuấn 21/3/1997 DH15DY  
258 17125340 Nguyễn  Văn Tuấn 9/12/1999 DH17DD  
259 14155131 Ngô Xuân Tùng 23/11/1995 DH14KN  
260 17127091 Phạm  Cao Thanh Tùng 20/7/1999 DH17MT  
261 17123122 Hoàng Thị  Ngọc Tuyên 11/1/1999 DH17KE  
262 17122199 Nguyễn  Thị  Cẩm Tuyền 5/3/1999 DH17TM  
263 16115200 Nguyễn Thị Mộng Tuyết 14/4/1998 DH16CB  
264 17122201 Nguyễn  Ngọc Tuyết 18/4/1999 DH17QT  
265 17125345 Huỳnh Công UẨn 27/5/1999 DH17BQ  
266 16125562 Phạm Thị Cẩm Vân 6/2/1998 DH16VT  
267 17125352 Phạm  Thị Vân 10/10/1999 DH17BQ  
268 18424022 Trần Thị Cẩm Vân 15/7/1994 LT18QL  
269 16118171 Đoàn Đình Văn 15/2/1998 DH16CC  
270 17122207 Trần Mỹ Vày 27/3/1999 DH17QT  
271 16139256 Từ Thị Hồng Vi 6/3/1997 DH16HH  
272 15149164 Nguyễn Thị Lâm Viên 23/6/1997 DH15DL  
273 17153079 Võ  Quốc Việt 19/3/1999 DH17CD  
274 17123129 Nguyễn  Ngọc Việt 25/9/1999 DH17KE  
275 17127095 Cao Bá Vinh 23/10/1999 DH17MT  
276 17122209 Hồ  Quang Vinh 8/12/1999 DH17QT  
277 17118142 Võ  Tấn 14/2/1999 DH17CK  
278 17123132 Nguyễn  Vũ Kim Vui 20/8/1999 DH17KE  
279 15118135 Bùi Nhật Vương 17/6/1997 DH15CC  
280 15118137 Nguyễn Quốc Vương 11/11/1997 DH15CK  
281 15149168 Huỳnh Quốc Vương 3/4/1997 DH15QM  
282 16128142 Nguyễn Ngô Thảo Vy 20/7/1998 DH16AV  
283 16111267 Lê Thị Hà Vy 15/6/1998 DH16CN  
284 17120210 Lăng Thị  Tường Vy 22/8/1999 DH17KT  
285 17124214 Huỳnh Thị Tường Vy 13/12/1999 DH17TB  
286 16122392 Trần Thị Như Ý 3/1/1998 DH16QT  
287 17122216 Nguyễn  Thị Yên 20/3/1999 DH17QT  
             
Tổng số sinh viên theo danh sách: 287        
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

 

Số lần xem trang: 12381
Điều chỉnh lần cuối: 06-11-2020

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín bốn tám bốn

Xem trả lời của bạn !