TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 10 năm 2020        
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/ 2020)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 16131001 Nguyễn Tuấn Ái 18/11/1997 DH16CH  
2 16111003 Võ Thành An 25/3/1998 DH16CN  
3 15112001 Nguyễn Dương Mỹ Anh 29/9/1997 DH15DY  
4 16128008 Trần Thụy Quỳnh Anh 22/8/1998 DH16AV  
5 16120008 Lâm Gia Nhật Anh 24/10/1998 DH16KT  
6 17118005 Phan Văn Hùng Anh 2/1/1999 DH17CK  
7 17120003 Nguyễn  Thị  Ngọc Anh 17/8/1998 DH17KT  
8 17125008 Nguyễn  Thị  Lan Anh 2/2/1998 DH17VT  
9 17125009 TrỊnh Thị  Tú Anh 16/11/1999 DH17VT  
10 16125098 Huỳnh Ngọc Ánh 12/4/1998 DH16VT  
11 17111008 Trần Thị  Ngọc Ánh 20/8/1998 DH17CN  
12 17112006 KiềuHồng Ánh 6/11/1999 DH17TY  
13 18424001 Trần Kim Ngọc Ánh 10/2/1994 LT18QL  
14 17116012 Phan Nguyễn Hải Âu 6/5/1999 DH17NT  
15 15138004 Trần Hải Bảo 11/11/1997 DH15TD  
16 17118010 Trương  Minh Bảo 2/1/1999 DH17CK  
17 17111011 Nguyễn  Quốc Bảo 10/2/1999 DH17TA  
18 18124008 Võ Ngọc Bảo 28/8/2000 DH18QL  
19 15112007 Văn Thanh Sơn Bình 20/1/1996 DH15TY  
20 17113010 Nguyễn  Thị  Thái Bình 30/8/1999 DH17NH  
21 17122012 Nguyễn  Thị Bông 6/4/1999 DH17TC  
22 16112486 Phạm Hoàng Bửu 1/1/1998 DH16TY  
23 17149009 Võ  Bảo Châu 22/6/1999 DH17QM  
24 17149010 Nguyễn  Thị Chi 29/6/1999 DH17QM  
25 14153068 Nguyễn Hoàng Anh Chiến 25/9/1995 DH14CD  
26 18115012 Nguyễn Đình Chiến   DH18CB  
27 16125117 Ngô Đinh Chiểu 13/11/1997 DH16DD  
28 15154008 Nguyễn Hữu Chung 8/2/1997 DH15OT  
29 17164017 Liêu Thị Cúc 2/9/1998 DH17TY  
30 16130305 Nguyễn Chí Cường 16/12/1998 DH16CB  
31 16154011 Huỳnh Hữu Cường 1/10/1998 DH16OT  
32 16138010 Nguyễn Minh Cường 2/8/1998 DH16TD  
33 15125328 Phạm Thị Trang Đài 24/4/1997 DH15TP  
34 16116032 Nguyễn Xuân Đài 18/7/1998 DH16NT  
35 18120030 Trần Thị Dâng   DH18KT  
36 17123007 Trương Hải Đăng 7/9/1999 DH17KE  
37 15113011 Lý Chiều Đặng 18/8/1997 DH15NHA  
38 17145014 Đỗ Thị Đào 26/4/1999 DH17BV  
39 17125036 Trương  Thị Đào 23/10/1999 DH17DD  
40 16115026 Phạm Huy Đạt 1/2/1998 DH16CB  
41 16154017 Trần Quang Đạt 17/4/1998 DH16OT  
42 16112503 Nguyễn Tấn Đạt 28/6/1998 DH16TY  
43 17120019 Lý Chí Đạt 17/3/1999 DH17KT  
44 17154014 Trần Văn Đạt 30/11/1999 DH17OT  
45 17124015 Bùi Phước Quốc Đạt 21/11/1999 DH17QD  
46 16124035 Nguyễn Thị Kiều Diễm 25/11/1998 DH16QL  
47 17115012 Châu Thị  Ngọc Diễm 8/10/1999 DH17CB  
48 17112022 Nguyễn  Văn Diện 30/5/1999 DH17TY  
49 16111031 Trần Văn Điền 17/7/1998 DH16TA  
50 17120023 Nguyễn  Thị Diệu 23/11/1998 DH17KT  
51 16131034 Vũ Thị Dịu 31/1/1998 DH16CH  
52 17154017 Nguyễn  Thành Đô 1/7/1999 DH17OT  
53 16120043 Đỗ Danh Đức 1/11/1998 DH16KM  
54 18145016 Trần Công Đức 25/7/2000 DH18BV  
55 15112264 Trần Thị Hạnh Dung 21/3/1997 DH15TYNT  
56 17116033 Bùi Thị Mỹ Dung 22/11/1999 DH17KS  
57 17120025 Lê Thị Mỹ Dung 2/6/1999 DH17KT  
58 15132019 Lê Văn Dũng 11/11/1997 DH15SP  
59 16138023 Nguyễn Minh Dũng 4/9/1998 DH16TD  
60 16138024 Nguyễn Thanh Dũng 8/9/1998 DH16TD  
61 13112445 Phan Quốc Dương 30/8/1995 DH13TYGL  
62 16137022 Nguyễn Trần Duy 19/12/1998 DH16NL  
63 16126036 Trần Ngọc Duy 26/1/1998 DH16SH  
64 17112032 Nguyễn  Lê Nhật Duy 16/1/1999 DH17TY  
65 18111031 Ngô Đức Duy   DH18CN  
66 16132284 Lê Thị Mỹ Duyên 26/9/1997 DH16SP  
67 17122025 Lê Thị  Kiều Duyên 2/7/1999 DH17QT  
68 17111035 Phạm  Thị  Phương Duyên 11/8/1999 DH17TA  
69 17120034 Nguyễn  Thị  Thanh Giang 28/7/1999 DH17KT  
70 17145026 Trần Phát Giàu 21/6/1999 DH17BV  
71 17145115 Lý Thị 26/3/1998 DH17BV  
72 17113037 Hàng Ngọc 5/9/1999 DH17NH  
73 17115029 Nguyễn  Khắc Hải 2/10/1999 DH17CB  
74 17122034 Lăng Gia Hân 12/11/1999 DH17QT  
75 16122403 Nguyễn Thị Thuý Hằng 22/11/1997 DH16NHNT  
76 17127024 Trương  Thị  Thúy Hằng 25/10/1999 DH17MT  
77 17113040 Đỗ Thị  Thúy Hằng 17/7/1999 DH17NH  
78 18115031 Nguyễn Thị  Diễm Hằng   DH18CB  
79 16120073 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 27/4/1998 DH16KM  
80 17113046 TrỊnh Thế Hào 2/3/1999 DH17NH  
81 17124046 Bùi Xuân Hào 12/4/1999 DH17QL  
82 14137032 Đặng Hoàng Hảo 3/2/1996 DH14NL  
83 16116062 Nguyễn Văn Hậu 13/3/1998 DH16NY  
84 17115031 Trần Thanh Hậu 28/8/1999 DH17CB  
85 14154018 Trần Bá Hiến 9/10/1996 DH14OT  
86 15112041 Phạm Thị Thu Hiền 4/7/1997 DH15DY  
87 16114230 Nguyễn Thúy Hiền 10/12/1997 DH16LN  
88 16132301 Trần Thị Thu Hiền 29/6/1998 DH16SP  
89 17120044 Hồ  Thị Hiền 18/3/1999 DH17KT  
90 17113053 Phạm  Thị  Thu Hiền 24/8/1999 DH17NH  
91 15116043 Nguyễn Vũ Cẩm Hiệp 2/8/1997 DH15NY  
92 16125195 Võ Minh Hiệp 28/2/1997 DH16BQ  
93 16112550 Nguyễn Gia Tự Hiếu 3/11/1998 DH16DY  
94 17125096 Cao Thị Hòa 7/1/1999 DH17VT  
95 15120057 Đàm Huy Hoàng 4/1/1997 DH15KT  
96 17149055 Huỳnh Thị  Kim Hồng 20/11/1999 DH17DL  
97 16124070 Lê Mạnh Hùng 26/5/1997 DH16QL  
98 15127045 Huỳnh Phục Hưng 28/9/1997 DH15MT  
99 16154043 Trần Tấn Hưng 14/7/1998 DH16OT  
100 15115065 Võ Đình Hương 2/5/1997 DH15GN  
101 17139053 Võ  Thu Hương 9/4/1999 DH17HH  
102 17123036 Nguyễn  Quỳnh Hương 25/9/1999 DH17KE  
103 17113073 Trần Nguyễn  Cẩm Hương 20/8/1999 DH17NH  
104 18123042 HồThị Hương 9/11/2000 DH18KE  
105 18123043 Minh Thị  Quỳnh Hương 21/9/2000 DH18KE  
106 18123044 Nguyễn Thị Hương 14/7/2000 DH18KE  
107 17124062 Đỗ Thị  Minh Hường 26/2/1999 DH17QL  
108 16112573 Mai Hoàng Hửu 8/5/1997 DH16TY  
109 15115067 Huỳnh Tiến Huy 26/10/1997 DH15GN  
110 15137027 Nguyễn Hoàng Huy 29/3/1997 DH15NL  
111 16111066 Trần Quang Huy 22/1/1998 DH16CN  
112 14137042 Ngô Thị Ngọc Huyền 25/3/1996 DH14NL  
113 16125234 Phạm Thị Ngọc Huyền 12/1/1998 DH16BQ  
114 17120063 Nguyễn  Thị Huyền 20/5/1999 DH17KT  
115 17116061 Trần Đình Huỳnh 8/3/1999 DH17NY  
116 16139091 Phạm Minh Kha 26/7/1998 DH16HH  
117 17117025 Phạm  Thị  Minh Kha 30/3/1999 DH17CT  
118 17120068 Nguyễn  Lê Kha 12/12/1999 DH17KM  
119 17113079 Huỳnh Văn Kha 24/4/1999 DH17NH  
120 17117027 Phạm  Thúy An Khang 24/2/1999 DH17CT  
121 17124071 Nguyễn  Chí Khang 25/2/1999 DH17QL  
122 17131047 Nguyễn  Hữu Khanh 14/12/1999 DH17CH  
123 15122087 Huỳnh Kim Khánh 28/12/1997 DH15QT  
124 16139092 Nguyễn Duy Khánh 2/12/1998 DH16HH  
125 17113081 Nguyễn  Hoàng Khánh 10/8/1999 DH17NH  
126 17153038 Nguyễn  Tiến Khoa 25/9/1999 DH17CD  
127 17124075 Võ  Hữu Khoa 12/1/1999 DH17QL  
128 17124078 Đỗ Văn Kiên 1/5/1999 DH17QD  
129 15131170 Trần Thị Ngọc Kiều 24/8/1997 DH15TK  
130 17117029 Lê Thị  Thúy Kiều 18/6/1999 DH17CT  
131 17123041 Lê Thị Lài 4/9/1999 DH17KE  
132 17126057 Lê Thị  Tú Lam 8/5/1999 DH17SH  
133 15139058 Nguyễn Thanh Lâm 10/5/1997 DH15HT  
134 16113229 Đỗ Như Hoàng Lâm 10/11/1998 DH16NHGL  
135 16124081 Đinh Hữu Lâm 10/3/1998 DH16QL  
136 17125124 Phạm  Ngọc Lâm 27/10/1999 DH17VT  
137 14155022 Phùng Thị Mỹ Lên 16/4/1996 DH14KN  
138 15123039 Lý Ái Liên 26/11/1997 DH15KE  
139 16113060 Hỷ Hồng Liên 27/3/1998 DH16NHB  
140 17125131 Nguyễn  Thị  Mai Liên 27/8/1999 DH17BQ  
141 17163035 Nguyễn  Thị  Kim Liên 8/3/1999 DH17ES  
142 15112069 nguyễn thị linh 26/6/1997 DH15DY  
143 15131058 Hồ Thị Hồng Linh 20/7/1997 DH15TK  
144 16131108 Lý Thị Thùy Linh 29/6/1998 DH16CH  
145 16113064 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/1/1998 DH16NHB  
146 17125137 Phạm  Thị  Cẩm Linh 10/9/1999 DH17BQ  
147 17120080 Nguyễn  Thị  Thùy Linh 3/5/1999 DH17KT  
148 17113094 Lưu Thị Yến Linh 1/1/1999 DH17NH  
149 17124085 Đinh Quang Linh 7/8/1999 DH17QD  
150 17126064 Hoàng Thị  Thùy Linh 19/6/1999 DH17SM  
151 17131059 Cao Thị Linh 9/7/1999 DH17TK  
152 17125135 Nguyễn  Thị Linh 16/9/1999 DH17VT  
153 16114255 Đoàn Thị Hồng Loan 16/6/1998 DH16QR  
154 17115064 Nguyễn  Thị  Thu Loan 9/5/1999 DH17CB  
155 16139112 Võ Văn Lợi 25/1/1998 DH16HH  
156 15125119 Huỳnh Thị Lụa 26/9/1997 DH15BQ  
157 16124088 Nguyễn Thành Luân 12/4/1998 DH16QL  
158 17125142 Trần Văn Luận 10/8/1999 DH17BQ  
159 15126073 Đặng Thị Trúc Ly 10/12/1997 DH15SHB  
160 16131118 Nguyễn Thị Thảo Ly 4/2/1997 DH16TK  
161 17125145 Nguyễn  Thị  Trúc Ly 8/5/1999 DH17DD  
162 16163041 Đặng Thị Thiên 20/7/1998 DH16ES  
163 16113069 Lê Thị Thiên 5/11/1997 DH16NHA  
164 15131072 Phạm Thị Kim Mai 13/2/1997 DH15CH  
165 16113070 Đỗ Thanh Mai 2/5/1998 DH16NHB  
166 16124091 Nguyễn Thị Tuyết Mai 17/10/1998 DH16QL  
167 16138056 Nguyễn Mai 15/5/1998 DH16TD  
168 17122086 Phan Thị  Thanh Mai 13/9/1999 DH17QT  
169 17126208 Sơn Thị Tuyết Mai 25/4/1998 DH17SH  
170 18123065 Trương Thanh Mai 20/7/2000 DH18KE  
171 15114093 Dương Bá Minh 6/10/1997 DH15NK  
172 16132339 Phạm Thị Minh 13/7/1998 DH16SP  
173 16125325 Nguyễn Hồng Mỹ 22/7/1998 DH16DD  
174 17145051 Nguyễn  Thị  Ánh Mỹ 27/9/1999 DH17BV  
175 17126083 Nguyễn  Thành Mỹ 28/9/1999 DH17SH  
176 16120154 Nguyễn Hồng Na 16/1/1998 DH16KT  
177 16111098 Đỗ Thị Tiểu Na 4/3/1998 DH16TA  
178 14114397 Nguyễn Đức Nam 28/12/1996 DH14CB  
179 14114243 Nguyễn Quang Nam 20/11/1996 DH14LN  
180 16112621 Lương Hoài Nam 29/1/1998 DH16DY  
181 17111089 Trương  Đình Nam 2/6/1999 DH17TA  
182 15112086 Phan Thị Kiều Nga 26/4/1997 DH15TY  
183 16112625 Nguyễn Thị Thúy Nga 12/6/1998 DH16DY  
184 16112626 Trương Thị Thanh Nga 12/7/1998 DH16TY  
185 17163042 Nguyễn  Thị  Thu Nga 24/7/1999 DH17ES  
186 16131137 Trần Bùi Kim Ngân 25/5/1998 DH16CH  
187 16112630 Nguyễn Lê Thu Ngân 28/12/1998 DH16TY  
188 16112627 Đoàn Thị Ngân 5/9/1998 DH16TY  
189 17125166 Lê Kim Ngân 2/3/1999 DH17DD  
190 17123063 Trương  Thị  Thanh Ngân 21/11/1999 DH17KE  
191 17124109 Lý Thị  Kim Ngân 23/9/1999 DH17QD  
192 17124110 Nguyễn  Thanh Tuyết Ngân 17/5/1999 DH17QD  
193 17122093 Lưu Ngọc Kim Ngân 6/4/1999 DH17QT  
194 18127034 Nguyễn Kim Ngân 13/8/2000 DH18MT  
195 17163045 Nguyễn  Trung Nghĩa 21/12/1999 DH17ES  
196 18120143 Hà Thị Ngộ   DH18KT  
197 16112814 Nông Thị Ngoan 23/5/1997 DH16TY  
198 14163007 Hán Nữ Hồng Ngọc 4/3/1996 DH14ES  
199 15125143 Lê Thị Hồng Ngọc 18/12/1997 DH15BQ  
200 16112634 Ngọc 20/3/1998 DH16TY  
201 17117043 Huỳnh Thị  Bích Ngọc 7/11/1999 DH17CT  
202 17120105 Trương  Thị  Như Ngọc 2/7/1999 DH17KM  
203 17116101 Trần Kim Ngọc 24/9/1999 DH17NY  
204 16154068 Phan Chí Nguyên 30/10/1998 DH16OT  
205 17149103 Trần Thủy Nguyên 28/4/1999 DH17QM  
206 17112125 Đinh Thanh Nguyên 7/7/1999 DH17TY  
207 14112212 Nguyễn Bình Song Nguyễn 16/12/1994 DH14DY  
208 15112095 Huỳnh Hồ Minh Nhã 24/3/1997 DH15DY  
209 15120106 Trần Thị Thanh Nhã 29/4/1997 DH15KT  
210 18154083 PhạmMinh Nhã 13/8/2000 DH18OT  
211 16128064 Nguyễn Trung Nhân 7/5/1998 DH16AV  
212 16139140 Lý Vân Nhi 20/4/1998 DH16HH  
213 16113093 Trần Nguyễn Yến Nhi 30/8/1998 DH16NHB  
214 17111101 Nguyễn  Thị  Yến Nhi 24/12/1999 DH17CN  
215 17125192 Đinh Thị  Tuyết Nhi 8/2/1999 DH17DD  
216 17125194 Nguyễn  Huỳnh An Nhi 21/2/1999 DH17VT  
217 18139130 Nguyễn Thị  Thảo Nhi 5/2/2000 DH18HH  
218 18126115 LỮ Hoàng Nhi 19/8/2000 DH18SM  
219 18125243 Nguyễn Yến Nhi 27/4/2000 DH18VT  
220 16115121 Phạm Thanh Nhị 2/12/1998 DH16GB  
221 15163049 Bùi Thị Quỳnh Như 20/12/1996 DH15ES  
222 16131165 Lý Huỳnh Như 19/3/1998 DH16CH  
223 16149096 Võ Thị Quỳnh Như 6/8/1998 DH16QM  
224 17126106 Nguyễn  Trần Quỳnh Như 15/9/1999 DH17SH  
225 17113143 Nguyễn  Thị Nhung 10/3/1999 DH17NH  
226 15118077 Nguyễn Minh Nhựt 11/8/1997 DH15CC  
227 16112651 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 10/6/1997 DH16TY  
228 17111104 Neáng Srây Ny 5/4/1999 DH17CN  
229 17131099 Trần Thị Ny 24/8/1998 DH17TK  
230 16131174 Đoàn Thị Kim Oanh 29/11/1998 DH16TK  
231 18122195 Võ Thị  Kiều Oanh   DH18TM  
232 17124129 Nguyễn  Thị  Châu Pha 14/10/1999 DH17TB  
233 15111106 Hứa Thị Phấn 12/10/1996 DH15TA  
234 17125211 Đặng Thị  Hồng Phấn 14/10/1999 DH17BQ  
235 17125213 Tô Nhật Phát 14/3/1999 DH17DD  
236 17124130 Cao Tấn Phát 12/10/1999 DH17QL  
237 17139109 Lư Vĩnh Phi 24/2/1999 DH17HH  
238 14124237 Trần Huỳnh Gia Phúc 21/3/1996 DH14QLB  
239 17125218 Bùi Thị  Diễm Phúc 28/1/1999 DH17BQ  
240 17125221 Trần Đình Phúc 23/3/1999 DH17BQ  
241 17111110 Lê Hoàng Phúc 18/8/1999 DH17CN  
242 17125222 Trần Hoàng Phúc 28/9/1999 DH17VT  
243 16131187 Nguyễn Thị Ái Phượng 1/9/1998 DH16CH  
244 16153067 Hoàng Lê Minh Quân 1/1/1998 DH16CD  
245 14131144 Nguyễn Văn Quân 5/2/1996 DH16TK  
246 13115345 Nguyễn Đình Quang 20/9/1995 DH13CB  
247 16138069 Nguyễn Minh Quang 15/1/1998 DH16TD  
248 14124257 Nguyễn Trọng Quí 24/12/1996 DH14DC  
249 16126149 Phan Phú Quí 2/8/1998 DH16SM  
250 16116162 Phạm Minh Quý 25/7/1998 DH16NT  
251 17116127 Võ  Thị  Kim Quyên 28/2/1999 DH17NY  
252 17149130 Trần Huyền Quyên 1/1/1999 DH17QM  
253 16139165 Trần Bảo Toàn Quyền 23/11/1998 DH16HH  
254 18123104 Lê Thị  Thu Quyền 20/3/2000 DH18KE  
255 17117059 Nguyễn  Trương  Xuân Quỳnh 14/11/1999 DH17CT  
256 15145062 Nguyễn Ngọc Sang 17/1/1997 DH15BV  
257 16112339 Nguyễn Hoài Sang 3/9/1998 DH16TYGLA  
258 16424036 Hồ Thị Sen 3/5/1994 LT16QL  
259 16154084 Trần Khắc Sinh 14/7/1998 DH16OT  
260 15112454 Phan Hồng Sơn 2/6/1996 DH15TYNT  
261 17113168 Phạm  Minh Sơn 22/8/1999 DH17NH  
262 17112180 Lê Vũ Ngọc Sơn 26/3/1999 DH17TY  
263 16112690 Hà Thị Thu Sương 6/9/1998 DH16CN  
264 17163060 Trần Thị Tuyết Sương 18/11/1999 DH17ES  
265 17125242 Võ  Thị  Kim Sương 17/1/1999 DH17VT  
266 17121017 Phạm  Văn Sỹ 18/12/1998 DH17PT  
267 17125243 Vương Văn SỸ 25/8/1999 DH17VT  
268 17126127 Võ Trọng Tài 26/6/1999 DH17SH  
269 15154048 Nguyễn Phúc Tâm 2/3/1997 DH15OT  
270 16113117 Trần Thị Thanh Tâm 6/6/1998 DH16NHB  
271 17120149 Nguyễn  Thanh Tâm 13/10/1999 DH17KT  
272 18139166 Trương Thanh Tâm 20/11/2000 DH18HH  
273 16114380 Phan Thanh Tân 9/3/1998 DH16LN  
274 17111124 Đào Vân Tân 19/12/1999 DH17CN  
275 17126129 Nguyễn  Viết Tất 1/10/1999 DH17SM  
276 17127062 Đỗ Thị  Ngọc Tây 20/3/1999 DH17MT  
277 16117064 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 3/7/1998 DH16CT  
278 16125440 Nguyễn Thị Thắm 11/5/1998 DH16VT  
279 17163063 Phạm  Thị  Hồng Thắm 22/7/1999 DH17ES  
280 18123111 Nguyễn Thị  Minh Thắm 8/8/2000 DH18KE  
281 17117066 Hoàng Thị  Phương Thanh 14/3/1999 DH17CT  
282 17163065 Trần Đình Phương Thanh 12/4/1999 DH17ES  
283 13131123 Nguyễn Khắc Thành 14/3/1995 DH13CH  
284 16145255 Võ Trí Thành 1/3/1998 DH16BV  
285 17113190 Nguyễn  Trung Thành 14/11/1999 DH17NH  
286 16113221 Nguyễn Thị Thu Thảo 6/4/1998 DH16NHNT  
287 17117068 Trần Vũ Minh Thảo 20/4/1999 DH17CT  
288 17124160 Trần Như Thảo 2/6/1999 DH17QL  
289 17124162 Võ  Thị  Thu Thảo 24/8/1999 DH17QL  
290 17122149 Nguyễn  Thị  Phương Thảo 1/1/1999 DH17QT  
291 18125322 Ngô Thị  Thu Thảo 28/7/2000 DH18BQ  
292 17131122 Cao Thị  Mai Thi 26/7/1999 DH17CH  
293 17163067 Lê Thị  Cẩm Thi 20/10/1999 DH17ES  
294 17124164 Trương  Hữu Thiên 26/3/1999 DH17QD  
295 16111205 Lành Đức Thiện 24/2/1998 DH16TA  
296 17131126 Đinh Thị Thoa 1/7/1999 DH17TK  
297 17113204 Lê Thị Mỹ Thoại 15/1/1999 DH17NH  
298 15125222 Kim Thị Thơm 30/10/1996 DH15VT  
299 16126169 Nguyễn Vũ Tuyết Thiên Thu 27/12/1998 DH16SM  
300 16111213 Nguyễn Thái Anh Thư 15/1/1998 DH16TA  
301 17112208 Đỗ Thụy Ái Thư 12/12/1999 DH17DY  
302 12124307 Đỗ Hồng Thương 10/3/1993 DH12QL  
303 15116157 Đặng Hoàng Thương 18/10/1997 DH15NY  
304 16137081 Võ Ngọc Thương 1/2/1998 DH16NL  
305 17111143 Lê Thị  Hoài Thương 24/8/1999 DH17TA  
306 18123132 Đậu Phan Hoài Thương 5/4/2000 DH18KE  
307 17114053 Mai Thị  Thúy Thúy 17/7/1998 DH17CB  
308 17124175 Phan Thị  Ánh Thùy 2/12/1999 DH17QD  
309 18126171 Đặng Thị Ngọc Thùy 6/12/2000 DH18SM  
310 17123100 Nguyễn  Thị  Thu Thủy 18/4/1999 DH17KE  
311 17149161 Lê Thị Thủy 15/8/1999 DH17QM  
312 18123140 Lương Thị  Thu Thủy 22/12/2000 DH18KE  
313 16114300 Mai Thị Cẩm Tiên 26/2/1998 DH16GN  
314 16116210 Trương Thị Cẩm Tiên 15/5/1998 DH16KS  
315 17163072 Nguyễn  Như Cẩm Tiên 31/3/1999 DH17ES  
316 17139145 Nguyễn  Thị  Thủy Tiên 14/12/1999 DH17HH  
317 17122165 Nguyễn  Thị Mỹ Tiên 5/12/1999 DH17QT  
318 17126150 Phạm  Thị  Cẩm Tiên 11/5/1999 DH17SH  
319 18128177 Đặng Thị Cẩm Tiên 2/10/2000 DH18AV  
320 15163075 Đặng Quốc Tiến 4/4/1997 DH15ES  
321 16163074 Lê Công Tiến 31/12/1998 DH16ES  
322 18125366 LạiThị  Bích Tiền 30/8/2000 DH18BQ  
323 17125492 Trần Thị Anh Tiều 3/8/1998 DH17DD  
324 17118118 Kiều Trọng Tín 11/3/1999 DH17CK  
325 18123146 Phan Trung Tính 26/6/2000 DH18KE  
326 14124355 Nguyễn Văn Tình 20/2/1996 DH14QLA  
327 17123106 Lê Thị Tình 20/7/1999 DH17KE  
328 17125305 Phan Văn TỊnh 14/9/1999 DH17VT  
329 16139204 Nguyễn Lê Toàn 7/8/1998 DH16HH  
330 17125307 Nguyễn  Quốc Toàn 28/7/1999 DH17BQ  
331 16115178 Tạ Thị Ngọc Trà 1/9/1998 DH16GB  
332 18125371 Trần Thị  Phương Trà 1/10/2000 DH18VT  
333 15120184 Lý Mỹ Trâm 10/12/1997 DH15KM  
334 17139153 Trần Thị  Quỳnh Trâm 5/5/1999 DH17HH  
335 17149171 Lê Huyền Trâm 18/3/1999 DH17QM  
336 18123151 Nguyễn Thị  Huỳnh Trân 7/10/2000 DH18KE  
337 18124158 Trần Thị  Nhã Trân 26/2/2000 DH18QL  
338 18126183 Nguyễn Huyền Trân 19/5/2000 DH18SM  
339 16123229 Phạm Thị Ngọc Trang 10/10/1998 DH16KE  
340 16125521 Nguyễn Thị Trang 20/9/1998 DH16VT  
341 17125319 Nguyễn  Thị Trang 21/4/1999 DH17BQ  
342 17145090 Đỗ Hiền Trang 13/2/1999 DH17BV  
343 17123112 Phùng Thị  Hiền Trang 8/4/1999 DH17KE  
344 17120194 Võ  Thị  Thúy Trang 2/9/1999 DH17KT  
345 18124161 Nguyễn Thị  Huỳnh Trang 22/10/2000 DH18QL  
346 17153075 Lê Quốc Trạng 8/6/1999 DH17CD  
347 16113153 Nguyễn Lê Trí 12/7/1998 DH16NHB  
348 18123157 Nguyễn Minh Trí 5/2/2000 DH18KE  
349 16113250 Cil Trin 1/9/1997 DH16NHA  
350 16115184 Hà Thị Lệ Trinh 29/12/1997 DH16CB  
351 16125532 Hồ Thị Mỹ Trinh 26/2/1997 DH16VT  
352 17123116 Đỗ Thị  Ngọc Trinh 30/7/1999 DH17KE  
353 17123120 Trần Thị  Tuyết Trinh 3/10/1999 DH17KE  
354 14120062 Hoàng Quốc Trọng 2/9/1996 DH14KT  
355 17113236 Đỗ Đức Trọng 16/8/1999 DH17NH  
356 16424041 Phan Quốc Trọng 11/4/1994 LT16QL  
357 17120198 Phạm  Thanh Trúc 25/10/1999 DH17KT  
358 17124198 Lê Thành Trung 20/5/1999 DH17QD  
359 17149186 Trần Minh Trung 15/9/1999 DH17QM  
360 15145084 Nguyễn Thanh Truyền 29/9/1995 DH15BV  
361 16139234 Phan Nữ Cẩm 8/4/1998 DH16HH  
362 16116225 Nguyễn Thanh 19/12/1997 DH16NY  
363 16125544 Nguyễn Minh 2/11/1997 DH16VT  
364 16125543 Nguyễn Đức 18/5/1998 DH16VT  
365 17116183 Võ  Anh 23/12/1999 DH17NY  
366 15138071 Nguyễn Đình Tùng 1/1/1996 DH15TD  
367 14124401 Nguyễn Hữu Tuyên 24/6/1996 DH14QD  
368 15122300 Hà Thị Thanh Tuyền 13/1/1995 DH15TC  
369 15131157 Dương Bích Tuyền 15/4/1997 DH15TK  
370 16125548 Nguyễn Ngọc Tuyền 26/1/1998 DH16DD  
371 16111254 Bùi Phan Kim Tuyền 8/4/1998 DH16TA  
372 17424046 Mạc Thị Thu Tuyền 2/2/1994 LT17QL  
373 15139144 Đinh Thị Minh Tuyết 6/9/1997 DH15HS  
374 17128167 Phú Phương Uyên 28/10/1999 DH17AV  
375 16115204 Nguyễn Thị Thùy Vân 18/10/1998 DH16GB  
376 17139169 Võ  Thị  Khánh Vân 1/11/1999 DH17HH  
377 17113256 Trần Tú Vân 7/10/1999 DH17NH  
378 17125348 Dương  Tú Vân 29/9/1999 DH17VT  
379 16124199 Nguyễn Thị Vi 28/11/1998 DH16QL  
380 18125412 Hồ Thị  Tường Vi 8/12/2000 DH18BQ  
381 14114146 Võ Trí Viễn 10/1/1996 DH14LN  
382 15126175 Nguyễn Vinh 10/9/1997 DH15SHB  
383 17125356 Trần Quang Vinh 31/5/1999 DH17VT  
384 14125519 Lương Công 24/6/1996 DH14BQ  
385 17124212 Lê Hoàng Xuân 14/4/1999 DH17QL  
386 15113231 Mang 18/6/1996 DH15NHB  
387 16128139 Trần Thị Vui 18/5/1998 DH16AV  
388 15124363 Phạm Thái Thủy Vy 17/11/1997 DH15QD  
389 17145106 Đỗ Thúy Vy 6/1/1999 DH17BV  
390 17111174 Nguyễn  Thị  Hồng Vy 4/5/1999 DH17TA  
391 17454010 Đặng  Đình Vỵ 4/9/1994 LT17OT  
392 17114069 Đoàn Nhật Xinh 26/3/1999 DH17LN  
393 18123180 Nguyễn Kiều Xuân 24/8/2000 DH18KE  
394 17123135 Nguyễn  Thị  Kim Xuyến 21/5/1999 DH17KE  
395 18117085 Nguyễn Thị  Như Ý   DH18CT  
396 18126221 Nguyễn Thị Yên 20/3/2000 DH18SM  
397 16128145 Phan Thị Nhật Yến 21/9/1998 DH16AV  
398 16117088 Trượng Thị Kim Yến 2/8/1997 DH16CT  
399 16123258 Nguyễn Thị Hải Yến 17/8/1998 DH16KE  
400 16122397 Nguyễn Thị Kim Yến 6/9/1998 DH16QT  
401 17125371 Đặng Thị  Hồng Yến 29/11/1999 DH17DD  
402 17424055 Nguyễn Ngọc Yến 15/12/1994 LT17QL  
             
      TRUNG TÂM TIN HỌC  
      GIÁM ĐỐC  

Số lần xem trang: 12390
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không tám tám sáu

Xem trả lời của bạn !