Phần 2

Phần 1

Số lần xem trang: 12072
Điều chỉnh lần cuối: 15-12-2020

Bảng điểm

Kêt quả thi access khoá 184 (03-06-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 04 năm 2021 ( đợt 94) (16-05-2021)

Kêt quả thi access khoá 183 (20-04-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 03 năm 2021 ( đợt 93) (14-04-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 01 năm 2021 ( đợt 91) (23-02-2021)

Kêt quả thi access khoá 182 (20-01-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 12 năm 2020 ( đợt 90) (18-01-2021)

Kêt quả thi access khoá 181 (21-12-2020)

Kêt quả thi access khoá 180 (24-11-2020)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 10 năm 2020 ( đợt 88 ) (17-11-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không bốn tám hai

Xem trả lời của bạn !