TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 11 năm 2020        
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12/ 2020)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 15138001 Trương Văn An 3/8/1997 DH15TD  
2 16118008 Hồ Thái An 1/3/1998 DH16CK  
3 17145001 Lâm Trường An 28/12/1999 DH17BV  
4 17125003 Huỳnh Thúy An 1/7/1999 DH17DD  
5 17126001 Phạm  Ngọc An 1/1/1999 DH17SH  
6 17125005 Nguyễn  Thúy An 6/5/1999 DH17VT  
7 15149004 Lâm Phúc Ân 3/4/1997 DH15QM  
8 16153001 Phạm Hoàn Ân 22/5/1998 DH16CD  
9 16113002 Nguyễn Thị Ngọc Ân 9/11/1998 DH16NHB  
10 15139002 Đặng Thị Mỹ Anh 8/4/1997 DH15HD  
11 16128150 Nguyễn Trần Minh Anh 31/1/1998 DH16AV  
12 16145163 Lê Tuấn Anh 1/7/1997 DH16BV  
13 16163014 Trương Hoàng Anh 22/7/1997 DH16LN  
14 16125096 Trần Thị Mai Anh 19/5/1998 DH16VT  
15 17131006 Nguyễn  Ngọc  Lan Anh 21/11/1999 DH17CH  
16 17116004 Hoàng Hoài Anh 13/10/1999 DH17KS  
17 17116008 Nguyễn  Thị  Minh Anh 7/5/1999 DH17NY  
18 17111004 Nguyễn  Thị  Huỳnh Anh 5/3/1999 DH17TA  
19 18139004 Nguyễn Châu Anh 24/2/2000 DH18HH  
20 17125011 Nguyễn  Thị  Ngọc Ánh 18/10/1999 DH17VT  
21 17149005 Lê Văn 2/2/1999 DH17QM  
22 17153003 Bùi Đình Bắc 28/1/1999 DH17CD  
23 15115010 Nguyễn Đăng Báu 24/2/1997 DH15GB  
24 17139010 Nguyễn  Thị  Ngọc Bích 25/11/1999 DH17HH  
25 17139011 Nguyễn  Thị  Ngọc Bích 27/8/1999 DH17HH  
26 16115009 Nguyễn Thị Bình 23/2/1998 DH16CB  
27 17138002 Trần Thanh Bình 4/2/1999 DH17TD  
28 16124024 Trương Thị Hồng Cẩm 29/9/1997 DH16QL  
29 17126009 Lê Kim Châu 2/1/1999 DH17SM  
30 16124026 Nguyễn Thị Lệ Chi 28/3/1998 DH16QL  
31 18120025 Phan Thị Chi   DH18KT  
32 14115011 Nguyễn Thị Minh 30/12/1996 DH14GB  
33 15125025 Dương Ngọc Cường 20/4/1997 DH15BQ  
34 16112497 Trương Linh Đan 27/11/1998 DH16TY  
35 15111018 Thạch Danh 9/5/1997 DH15CN  
36 17163011 Lê Thị Đào 1/2/1999 DH17ES  
37 17116029 Hồ  Thị  Hạnh Đào 7/3/1999 DH17NY  
38 15122025 Phạm Quốc Đạt 24/1/1997 DH15TM  
39 16114002 Nguyễn Quốc Đạt 14/11/1998 DH16LNGL  
40 16116264 Ngô Thành Đạt 5/4/1998 DH16NT  
41 17127012 Lê Hoàn Tấn Đạt 19/10/1999 DH17MT  
42 16120040 Trần Kiều Diễm 6/6/1998 DH16KM  
43 16122040 Trần Thị Ngọc Diễm 7/5/1997 DH16TM  
44 17125038 Trần Thị Hải Diễm 14/8/1999 DH17BQ  
45 17125039 Trương  Thị  Ngọc Điệp 29/3/1999 DH17VT  
46 17125041 Hồ  Thị Mỹ Diệu 16/3/1999 DH17VT  
47 18123021 Võ Thị  Huyền Diệu 15/6/2000 DH18KE  
48 18116014 Nguyễn Minh Đoàn   DH18NT  
49 17137012 Lê Tấn Đôn 5/6/1999 DH17NL  
50 16120046 Nguyễn Hữu Đức 8/4/1998 DH16KT  
51 18125056 Đào Duy Đức 12/11/2000 DH18BQ  
52 17125044 Bùi Thị  Thùy Dung 21/9/1999 DH17DD  
53 17125046 Nguyễn  Hồ  Hạnh Dung 22/4/1999 DH17DD  
54 17125047 Nguyễn  Thị  Thùy Dung 29/8/1999 DH17DD  
55 17123011 Nguyễn  Thị  Thùy Dung 8/9/1999 DH17KE  
56 16139036 Trần Thị Thuỳ Dương 14/10/1998 DH16HH  
57 17149028 Huỳnh Thị  Thùy Dương 8/3/1999 DH17DL  
58 17116037 Nguyễn  Thị  Thùy Dương 9/6/1999 DH17NY  
59 15112023 Nguyễn Hoàng Nhật Duy 22/5/1997 DH15DY  
60 15132021 Nguyễn Thành Duy 10/4/1997 DH15SP  
61 16113244 Nguyễn Trọng Duy 2/10/1998 DH16NHNT  
62 17125054 Trần Thị  Khánh Duy 14/12/1999 DH17DD  
63 17116040 Châu Khánh Duy 8/10/1999 DH17NT  
64 17122023 Mai Thanh Duy 17/10/1999 DH17QT  
65 15124060 Phan Vũ Quỳnh Duyên 23/10/1996 DH15QLB  
66 17155012 Chim Thị  Kim Duyên 26/7/1999 DH17KN  
67 17124033 Nguyễn  Thị  Thanh Duyên 13/3/1999 DH17QD  
68 17149035 Đoàn Thị  Thùy Duyên 7/2/1999 DH17QM  
69 17122026 Lê Thị Mỹ Duyên 12/6/1999 DH17TM  
70 17112039 Phạm  Ngọc  MỸ Duyên 27/6/1999 DH17TY  
71 18125065 Nguyễn Thị  Mỹ Duyên 24/11/2000 DH18BQ  
72 16149020 Lê Ngọc Giai 7/4/1998 DH16QM  
73 14149041 Mai Ngân Giang 28/8/1996 DH14DL  
74 17113035 Nguyễn  Thành Giang 4/11/1999 DH17NH  
75 15120031 Mai An Gin 5/2/1997 DH15KM  
76 15125333 Lê Thị Thanh 17/4/1997 DH15TP  
77 16112527 Lê Ngọc 9/9/1998 DH16TY  
78 17128033 Nguyễn  Thị  Thu 22/2/1999 DH17AV  
79 17113038 Nguyễn  Lê Thu 9/9/1999 DH17NH  
80 18139041 Lã Thị  Thu 12/6/2000 DH18HH  
81 17124041 Nguyễn  Thanh Hải 10/11/1999 DH17TB  
82 18424009 Đoàn Trung Hải 5/10/1994 LT18QL  
83 16131053 Phùng Thị Ngọc Hân 10/12/1998 DH16CH  
84 16131054 Trần Thị Hân 16/3/1998 DH16CH  
85 17128038 Võ  Gia Hân 22/10/1999 DH17AV  
86 16139053 Nguyễn Quỳnh Hằng 16/1/1997 DH16HH  
87 16123064 Nguyễn Thị Minh Hằng 10/9/1998 DH16KE  
88 17125076 Phan Thị  Thúy Hằng 22/9/1999 DH17VT  
89 17125077 Trần Lê Mỹ Hằng 18/10/1999 DH17VT  
90 17424008 Nguyễn Thị Hằng 11/6/1994 LT17QL  
91 16145185 Nguyễn Hồng Hạnh 19/2/1998 DH16BV  
92 16125187 Trần Thị Xuân Hạnh 10/12/1998 DH16VT  
93 17111039 Nguyễn  Thị  Hồng Hạnh 7/10/1999 DH17CN  
94 16123069 Nguyễn Thị Như Hảo 1/10/1998 DH16KE  
95 16120082 Nguyễn Thị Hậu 13/5/1998 DH16KT  
96 17128045 Nguyễn  Thị  Thanh Hiền 9/10/1999 DH17AV  
97 17125084 Đặng Thị  Thu Hiền 23/8/1999 DH17DD  
98 17138015 Lưu Thanh Hiền 2/8/1999 DH17TD  
99 18123033 Phạm Thị Hiền 9/4/2000 DH18KE  
100 16120087 Hồ Thị Ái Hiếu 1/1/1998 DH16KM  
101 17120051 Phan Đức Hiếu 27/8/1999 DH17KT  
102 17114014 Trần Hải Hiếu 28/2/1999 DH17LN  
103 17137020 Nguyễn  Thành Hiếu 6/10/1999 DH17NL  
104 17124052 Lương  Thành Hiếu 16/6/1998 DH17QD  
105 18139056 Hồ Thanh Hiếu 1/12/2000 DH18HH  
106 17125095 Châu Long Hồ 7/10/1999 DH17BQ  
107 13112089 Nguyễn Thị Hoa 26/5/1994 DH14TY  
108 16123078 Phạm Thị Hoa 8/4/1998 DH16KE  
109 18120065 Hoàng Thị  Hồng Hoa   DH18KT  
110 16124068 Đỗ Phạm Minh Hòa 24/7/1998 DH16QL  
111 17113061 Trần Thị  Phúc Hòa 3/11/1999 DH17NH  
112 17116052 Lê Thị  Bích Hòa 14/9/1999 DH17NY  
113 17124055 Phạm  Thái Hòa 24/10/1999 DH17QL  
114 14112567 Phạm Minh Hoàng 10/4/1995 DH14TYNT  
115 15127041 Cao Bá Hoàng 13/8/1997 DH15MT  
116 15124097 Nguyễn Huy Hoàng 15/12/1997 DH15TB  
117 17123149 Mã Thu Hồng 9/3/1998 DH17KE  
118 15112218 Phan Thị Hải Huệ 20/1/1997 DH15TYGL  
119 17145031 Trần Thị  Kim Huệ 10/3/1999 DH17BV  
120 17113068 Lê Thị  Ngọc Huệ 10/10/1998 DH17NH  
121 12124416 Nguyễn Mạnh Hùng 30/12/1994 DH12QLGL  
122 15163023 Trương Tấn Hùng 21/11/1997 DH15ES  
123 13114378 Nguyễn Tiến Hưng 27/10/1995 DH13NK  
124 15114237 Phan Mộng Bảo Hưng 6/3/1997 DH15LNGL  
125 16125220 Lê Thị Diệu Hương 20/5/1998 DH16BQ  
126 16124073 Phạm Thị Thu Hương 6/8/1998 DH16QL  
127 17127030 Huỳnh Thị  Thúy Hương 28/2/1999 DH17MT  
128 18125127 Nguyễn Thị Hưởng 15/5/2000 DH18BQ  
129 15114069 Trần Nguyên Huy 4/8/1997 DH15TP  
130 18424012 Nguyễn Quốc Huy 15/8/1995 LT18QL  
131 17128055 Phan Huỳnh Hoa Huyền 9/9/1999 DH17AV  
132 17117022 Hoàng Thị Huyền 17/3/1999 DH17CT  
133 18139070 Lê Thị  Bích Huyền 9/9/2000 DH18HH  
134 16139089 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh 27/9/1998 DH16HH  
135 16132316 Trần Thị Như Huỳnh 11/4/1997 DH16SP  
136 15111062 Lê Duy Kha 16/9/1997 DH15TA  
137 16131095 Nguyễn Thị Mộng Khan 11/11/1998 DH16TK  
138 16131097 Bùi Dương Khanh 12/4/1998 DH16CH  
139 16131098 Nguyễn Tuấn Khanh 8/4/1997 DH16CH  
140 16113054 Thạch Quốc Khánh 2/9/1998 DH16NHA  
141 17145038 Dương  Hiểu Khánh 2/8/1999 DH17BV  
142 17138025 Nguyễn  Văn Khánh 16/1/1999 DH17TD  
143 18125141 Trần Minh Khánh 4/12/2000 DH18BQ  
144 17115052 Lê Văn Khoa 10/2/1999 DH17CB  
145 17113084 Lê Anh Khoa 3/10/1999 DH17NH  
146 18125142 Nguyễn Trần Minh Khôi 16/9/2000 DH18BQ  
147 18125144 Võ Trung Kiên 15/5/2000 DH18DD  
148 15115073 Trương Vĩnh 22/2/1997 DH15CB  
149 14125167 Nguyễn Trần Thảo Lam 23/12/1996 DH14TP  
150 15118048 Nguyễn Văn Lam 2/6/1997 DH15CC  
151 18125151 Đặng Thị Phương Lam 10/6/2000 DH18DD  
152 15126058 Phụng Thân Lâm 9/9/1997 DH15SHA  
153 17117030 Phạm  Văn Lâm 10/9/1999 DH17CT  
154 16112594 Vương Thị Thanh Lan 6/10/1998 DH16TY  
155 17124081 Nguyễn  Thị Mỹ Lan 24/12/1999 DH17QL  
156 13120261 Nguyễn Thị Nhật Lệ 5/10/1995 DH13KT  
157 17115059 Nguyễn  Thị Lệ 25/8/1999 DH17CB  
158 17113090 Trần Thị Mỹ Lệ 6/4/1999 DH17NH  
159 17117033 Nguyễn  Thị Lên 9/12/1999 DH17CT  
160 17125481 Neáng Túch Srây Liák 10/6/1998 DH17VT  
161 17139069 Đinh Huỳnh Hoàng Liên 19/9/1999 DH17HH  
162 15128048 Đỗ Khánh Linh 9/10/1997 DH15AV  
163 15139063 Hồ Lê Thùy Linh 25/8/1997 DH15HT  
164 16138051 Dương Thị Mỹ Linh 24/7/1998 DH16TD  
165 17128069 Võ  Thị Mỹ Linh 19/6/1999 DH17AV  
166 17117035 Nguyễn  Thị Huyền Linh 10/11/1999 DH17CT  
167 17125136 Nguyễn  Thị  Cẩm Linh 8/5/1999 DH17DD  
168 17139072 Nguyễn  Thị Mỹ Linh 27/10/1999 DH17HH  
169 17125134 Nguyễn  Nhật Linh 16/10/1999 DH17VT  
170 18125165 Trịnh Thị  Tài Linh 2/1/2000 DH18VT  
171 16112603 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 30/11/1998 DH16TT  
172 16120142 Trương Thị Hồng Loan 9/11/1998 DH16KM  
173 17149079 Thái Hồng Thanh Loan 14/10/1999 DH17QM  
174 17122083 Bùi Thị  Kim Loan 26/6/1999 DH17QT  
175 15115086 Trần Văn Lộc 5/4/1997 DH15GN  
176 17163036 Nguyễn  Thị  Thu Lợi 11/2/1999 DH17ES  
177 16139113 Dương Minh Long 22/6/1997 DH16HH  
178 16112609 Đinh Thị Luyến 14/10/1998 DH16DY  
179 17120088 Lâm Thị  Khánh Ly 17/11/1999 DH17KT  
180 18423007 Lê Thị Huyền Ly 25/6/1996 LT18KE  
181 16123126 Bùi Thị Ngọc 2/11/1998 DH16KE  
182 17125146 Bùi Thị  Trúc Mai 25/11/1999 DH17VT  
183 17128079 Doanh Thị Mẫn 14/10/1999 DH17AV  
184 16115103 Phạm Văn Mạnh 12/11/1995 DH16CB  
185 16149074 Trần Công Mạnh 22/1/1998 DH16QM  
186 15112334 Võ Dương Minh 11/4/1997 DH15TTA  
187 17113115 Nguyễn  Văn Minh 13/11/1999 DH17NH  
188 18139096 Nguyễn Phạm Ngọc Minh 5/10/2000 DH18HH  
189 17116083 Lê Lưu  Lệ 22/6/1999 DH17NY  
190 17126076 Nguyễn  Như Mụi 16/7/1999 DH17SM  
191 17125163 Vũ Thị My 15/3/1999 DH17BQ  
192 17120094 Phạm  Lê My 20/4/1999 DH17KT  
193 16126099 Vương Thị Ái Mỹ 25/8/1998 DH16SM  
194 17114031 Nguyễn  Thị  Ngọc Mỹ 3/2/1999 DH17CB  
195 18123074 Nguyễn Thị  My Na 1/8/2000 DH18KE  
196 16126102 Trần Thị Nguyệt Nga 24/6/1998 DH16SH  
197 17139084 Đào Thị  Phương Nga 19/3/1999 DH17HH  
198 14125248 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/10/1996 DH14BQ  
199 15128061 Hồ Kim Ngân 31/7/1997 DH15AV  
200 15122127 Lê Thị Kim Ngân 5/8/1997 DH15TM  
201 17139088 Phạm  Thị  Kim Ngân 20/8/1999 DH17HH  
202 17149091 Bùi Kim Ngân 14/5/1999 DH17QM  
203 17125169 Nguyễn  Thị  Thanh Ngân 10/5/1999 DH17VT  
204 16117113 Phan Thanh Nghi 7/3/1998 DH16CT  
205 15113206 Phạm Chí Nghị 18/9/1997 DH15NHNT  
206 15149087 Huỳnh Hữu Nghĩa 29/12/1997 DH15QM  
207 17124112 Trần Hiếu Nghĩa 2/1/1999 DH17QL  
208 16111111 Lê Minh Ngọc 20/11/1998 DH16CN  
209 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc 1/12/1998 DH16KT  
210 17139092 Lê Bảo Ngọc 22/10/1999 DH17HH  
211 17116095 Nguyễn  Duy Bảo Ngọc 8/9/1999 DH17NY  
212 17116103 Văn Thị  Kim Ngọc 1/2/1999 DH17NY  
213 17125181 Trần Thị  Bích Ngọc 16/6/1999 DH17VT  
214 13116139 Viên Khải Nguyên 8/10/1995 DH13NY  
215 18125224 Trần Thị  Trúc Nguyên 10/12/2000 DH18DD  
216 14139133 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 10/5/1996 DH14HT  
217 16154069 Nguyễn Ngọc Nhã 21/1/1998 DH16OT  
218 17125189 Nguyễn  Hữu Nhâm 7/10/1999 DH17VT  
219 15115112 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 15/7/1997 DH15GN  
220 15122139 Lý Trần Đức Nhân 4/10/1996 DH15QT  
221 16123261 Trần Thị Mỹ Nhân 21/7/1998 DH16KEGL  
222 16127074 Huỳnh Danh Nhân 2/8/1998 DH16MT  
223 17118068 Huỳnh Lê Nhân 24/3/1999 DH17CC  
224 17154063 Lê Hoài Nhân 1/11/1999 DH17OT  
225 17154064 Nguyễn  Thành Nhân 6/5/1999 DH17OT  
226 16139139 Nguyễn Minh Nhật 20/11/1998 DH16HH  
227 18139125 Diệp Lê Minh Nhật 3/9/2000 DH18HH  
228 16125374 Vũ Thị Ngọc Nhi 20/11/1998 DH16DD  
229 17115076 Huỳnh Thị  Kiều Nhi 15/9/1999 DH17CB  
230 17139102 Trương  Thị  Yến Nhi 25/10/1999 DH17HH  
231 17123072 Văn Nguyễn Mỹ Nhi 19/12/1999 DH17KE  
232 17116109 Võ  Thị  Yến Nhi 22/4/1999 DH17NY  
233 17124117 Nguyễn  ThảoTuyết Nhi 31/8/1999 DH17QL  
234 17125193 Huỳnh Phạm  Thảo Nhi 26/6/1999 DH17VT  
235 18125232 Bùi Thị  Thảo Nhi 20/2/2000 DH18VT  
236 15131097 Nguyễn Thị Thúy Như 7/6/1997 DH15TK  
237 16111126 Trần Thị Huỳnh Như 13/3/1998 DH16CN  
238 17125198 Lê Thị  Huỳnh Như 20/10/1999 DH17DD  
239 17122110 Phan Thị  Huỳnh Như 3/12/1999 DH17QT  
240 17126107 Trần Thị  Quỳnh Như 9/6/1999 DH17SH  
241 16112649 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20/12/1998 DH16DY  
242 17125206 Nguyễn  Hồng Nhung 12/3/1999 DH17DD  
243 17125207 Phan Hồng Nhung 14/10/1999 DH17DD  
244 17123076 Nguyễn  Hồng Nhung 17/9/1999 DH17KE  
245 17123077 Nguyễn  Thị  Kim Nhung 7/2/1999 DH17KE  
246 17114084 Phan Thị Tuyết Nhung 10/2/1999 DH17LN  
247 17115080 Dương  Ngọc Ni 12/8/1999 DH17CB  
248 17163053 Trần Thị Mỹ Nữ 16/3/1999 DH17ES  
249 16124123 Phan Ngọc Ny Ny 16/10/1998 DH16QL  
250 17124126 Hoàng Thị Oanh 9/5/1999 DH17QL  
251 17127053 Nguyễn  Thị  Hồng Phấn 8/8/1999 DH17MT  
252 17138037 Bùi Trung Pháp 17/4/1999 DH17TD  
253 14149389 Ngô Triệu Phát 20/10/1996 DH14QMNT  
254 17118076 Phan Lê Bão Phi 18/6/1999 DH17CK  
255 17125214 Nguyễn  Lan Phiên 19/6/1999 DH17BQ  
256 15111108 Nguyễn Hoài Phong 3/3/1997 DH15CN  
257 17116118 Lê Hoàng Phong 13/7/1999 DH17NY  
258 17154070 Nguyễn  Thanh Phong 14/2/1999 DH17OT  
259 15139098 Phan Hữu Phước 16/9/1997 DH15HS  
260 15132080 Huỳnh Hữu Phước 10/3/1997 DH15SP  
261 17139114 Trần Trương  Nhã Phương 21/9/1999 DH17HH  
262 18124118 Nguyễn Khánh Phương 27/4/2000 DH18QL  
263 17123082 Lê Thị  Kim Phượng 10/12/1999 DH17KE  
264 15118083 Vũ Hải Quân 25/12/1997 DH15CK  
265 17137055 Nguyễn  Nhật Quân 10/11/1999 DH17NL  
266 16111158 Nguyễn Tấn Quang 2/7/1997 DH16CN  
267 16115139 Đinh Trần Minh Quang 1/6/1998 DH16GB  
268 16113106 Tạ Minh Quang 5/4/1998 DH16NHB  
269 16424031 Châu Đặng Quang 4/11/1994 LT16QL  
270 17137058 Ngô  Thành Quí 29/5/1999 DH17NL  
271 16113248 K' Quý 24/9/1997 DH16NHB  
272 17116125 Nguyễn  Thị  Thúy Quyên 26/8/1999 DH17NY  
273 18123102 Nguyễn Thị Quyên 27/8/2000 DH18KE  
274 18123103 Nguyễn Thị  Thảo Quyên 14/2/2000 DH18KE  
275 18126136 Cao Ngọc Di Quyên 11/12/2000 DH18SM  
276 18126139 Trần Thị  Thảo Quyên 20/2/2000 DH18SM  
277 18126269 Rmah Quynh 14/1/1998 DH18SHD  
278 17125238 Vi Như Quỳnh 24/9/1999 DH17DD  
279 15113273 Nguyễn Thanh Sang 15/2/1996 DH15NHNT  
280 17113167 Trần Văn Sang 3/12/1999 DH17NH  
281 15132091 Nguyễn Khánh Sơn 28/5/1997 DH15NHB  
282 15121048 Phạm Thị Tuyết Sương 16/3/1997 DH15PT  
283 16124138 Trần Thị Sương 18/8/1998 DH16QL  
284 18120198 Nguyễn Thị  Cẩm Sương   DH18KT  
285 16145250 Phạm Tấn Tài 30/8/1997 DH16BV  
286 16116179 Nguyễn Tấn Tài 2/2/1998 DH16KS  
287 16112692 Trương Lê Tấn Tài 29/6/1995 DH16TT  
288 17139123 Thái Minh Tài 6/1/1999 DH17HH  
289 15112239 Nguyễn Minh Tâm 24/6/1997 DH15TYGL  
290 17113179 TrỊnh Xuân Tâm 23/10/1999 DH17NH  
291 12112195 Trần Phạm Tân 27/9/1989 DH12TY  
292 17118097 Lê Quốc Tân 22/4/1999 DH17CC  
293 17120152 Lê Minh Tân 13/2/1999 DH17KT  
294 18423014 Huỳnh Tấn Tấn 10/1/1993 LT18KE  
295 16131205 Trần Thị Tánh 11/8/1998 DH16TK  
296 17139128 Phạm  Đình Thạch 11/10/1999 DH17HH  
297 17125253 Võ  Vân Hồng Thắm 29/3/1999 DH17VT  
298 16422016 Nguyễn Văn Thắm 26/12/1995 LT16QT  
299 17113185 Trần Dục Thăng 13/3/1999 DH17NH  
300 15127115 Ngô Chí Thanh 4/9/1996 DH15MT  
301 16139179 Lê Chí Thanh 19/7/1998 DH16HH  
302 18123112 Nguyễn Duy Thanh 20/8/2000 DH18KE  
303 15124268 Nguyễn Lê Trung Thành 21/2/1997 DH15QLB  
304 16138077 Đỗ Hữu Thành 14/5/1998 DH16TD  
305 17113188 Lê Tấn Thành 20/11/1998 DH17NH  
306 17116142 Võ Phước Thành 24/9/1999 DH17NT  
307 15162046 Phạm Trần Ngọc Thảo 3/6/1997 DH15GI  
308 16115163 Trịnh Thị Thảo 17/9/1998 DH16CB  
309 16131215 Lý Thị Thảo 27/6/1998 DH16CH  
310 16113128 Huỳnh Thị Bích Thảo 11/6/1998 DH16NHA  
311 17125265 Nguyễn  Thị  Thanh Thảo 21/1/1999 DH17BQ  
312 17131120 Nguyễn  Thị  Thu Thảo 12/9/1999 DH17CH  
313 17112197 Trần Thị  Thanh Thảo 9/10/1998 DH17DY  
314 17120163 Nguyễn  Thanh Thảo 12/8/1999 DH17KM  
315 18123119 Nguyễn Thị  Hồng Thảo 24/12/2000 DH18KE  
316 18123120 Nguyễn Thị  Kim Thảo 26/2/2000 DH18KE  
317 15153062 Lâm Minh Thi 23/10/1997 DH15CD  
318 15111137 Dương Đình Thi 25/7/1997 DH15TA  
319 16126165 Phan Nhật Thi Thi 26/1/1998 DH16SM  
320 18125330 Tôn Nữ Nhật Thi 28/10/2000 DH18BQ  
321 17125274 Nguyễn  Hữu Thiện 3/12/1999 DH17BQ  
322 16139191 Phạm Phước Thịnh 30/12/1998 DH16HH  
323 16120244 Nguyễn Thế Thịnh 11/10/1998 DH16KM  
324 17113200 Nguyễn  Phúc Thịnh 21/8/1995 DH17NH  
325 17131124 Bùi Thị  Kim Thoa 3/6/1999 DH17TK  
326 16113223 Nguyễn Thị Thơm 8/9/1998 DH16NHNT  
327 15131126 Võ Đình Thông 4/11/1997 DH15CH  
328 15112159 Phan Hữu Thông 23/10/1997 DH15TY  
329 16138081 Đặng Anh Thông 4/11/1998 DH16TD  
330 14154057 Ôn Hoa Thu 8/8/1996 DH14OT  
331 16123198 Nguyễn Hà Thu 21/8/1998 DH16KE  
332 16124154 Nguyễn Thị Anh Thư 25/12/1998 DH16QL  
333 17145120 Châu Thị Anh Thư 6/6/1998 DH17BV  
334 17113211 Võ  Thị  Anh Thư 5/5/1999 DH17NH  
335 18123128 Đỗ Thị  Vân Thư 10/5/2000 DH18KE  
336 17138053 Lê Hữu Thuận 7/8/1999 DH17TD  
337 17112209 Cù Chí Thuận 4/6/1999 DH17TY  
338 17125292 Nguyễn  Văn Thuật 2/3/1999 DH17BQ  
339 16424039 Lê Minh Thức 2/11/1994 LT16QL  
340 15116160 Nguyễn Thị Phương Thương 21/4/1997 DH15NY  
341 17125294 Lê Thị  Xuân Thương 25/2/1999 DH17DD  
342 17139141 Trần Thị  Thanh Thương 21/10/1999 DH17HH  
343 17123098 Nguyễn  Thị  Hoài Thương 10/9/1999 DH17KE  
344 17149158 Phan Thị  Như Thuý 8/5/1999 DH17QM  
345 16127122 Nguyễn Thị Thanh Thúy 8/6/1998 DH16MT  
346 18116089 Nguyễn Phương Thanh Thúy   DH18NY  
347 18126168 Ngô Thanh Thúy 18/4/2000 DH18SM  
348 15139124 Nguyễn Thị Xuân Thùy 5/4/1997 DH15HS  
349 17125297 Lê Thị  Kim Thùy 6/11/1999 DH17VT  
350 17123102 Lê Ngọc Thy 7/12/1999 DH17KE  
351 18126272 Lương Thủy Tiên 20/8/1999 DH18SM  
352 16118154 Lê Xuân Tiến 20/7/1998 DH16CK  
353 17122167 Hoàng Thị Mỹ Tiến 9/9/1999 DH17QT  
354 17145088 LêTrọng Tình 10/1/1999 DH17BV  
355 16113148 Giàng A Tỉnh 23/12/1995 DH16NHA  
356 16112732 Nguyễn Hữu Tịnh 25/7/1998 DH16TY  
357 17111146 Nguyễn  Thị  Bảo Trâm 6/7/1999 DH17CN  
358 17139152 Nguyễn  Thị  Phương Trâm 2/8/1999 DH17HH  
359 18122308 Châu Huyền Trân 27/8/2000 DH18TM  
360 15115174 Nguyễn Thị Trang 15/10/1997 DH15GN  
361 16128123 Trương Vũ Hoài Trang 18/1/1998 DH16AV  
362 16112735 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 21/3/1997 DH16DY  
363 17145092 Trần Thị  Thiên Trang 27/2/1999 DH17BV  
364 17125321 Phạm  Thị  Thùy Trang 23/8/1999 DH17DD  
365 17123109 Hà Kiều Trang 10/12/1999 DH17KE  
366 17137070 Hồ  Thị  Đài Trang 20/10/1999 DH17NL  
367 18116095 Trần Thị  Thùy Trang   DH18NY  
368 15111163 Ngô Văn Trí 10/6/1997 DH15TA  
369 15116184 Hà Quang Triều 6/4/1995 DH15NY  
370 15155077 Đặng Thị Kiều Trinh 19/9/1997 DH15KN  
371 16128124 Đinh Thị Mai Trinh 18/8/1998 DH16AV  
372 16115186 Nguyễn Thị Việt Trinh 29/9/1998 DH16GN  
373 17117082 TrỊnh Thị  Lệ Trinh 2/1/1999 DH17CT  
374 17126164 Trần Thị  Mai Trinh 16/5/1999 DH17SH  
375 17116178 Huỳnh Công Trứ 29/1/1999 DH17NT  
376 17125334 Nguyễn  Thị  Thanh Trúc 26/9/1999 DH17VT  
377 16112376 Lê Doãn Trung 18/6/1998 DH16TYGLA  
378 18454011 Lê Sỹ Đình Trung 13/12/1996 LT18OT  
379 15154063 Hồ Nhật Trường 11/3/1997 DH15OT  
380 17118127 Nguyễn  Đan Trường 29/4/1999 DH17CC  
381 17116180 Trần Nhật Trường 18/5/1999 DH17NT  
382 17139185 Nròng Trỹu 8/5/1998 DH17HH  
383 15132122 Võ Thị Hồng 21/7/1997 DH15SP  
384 16118164 Đào Thanh 13/12/1998 DH16CC  
385 16155086 Lê Thị Ngọc 12/11/1998 DH16KN  
386 15116192 Đặng Văn Tuấn 6/12/1997 DH15NT  
387 16153100 Lê Anh Tuấn 10/4/1998 DH16CD  
388 16120302 Lê Văn Tuấn 20/5/1997 DH16KT  
389 16124233 Đàng Văn Tuấn 26/10/1997 DH16QL  
390 17118133 Phùng Văn Quốc Tuấn 17/2/1999 DH17CC  
391 17153078 Lê Văn Tuấn 10/10/1999 DH17CD  
392 17163077 Lê Văn Thanh Tuấn 7/8/1999 DH17ES  
393 17113246 Trần Anh Tuấn 2/5/1999 DH17NH  
394 15114195 Nguyễn Thanh Tùng 17/3/1997 DH15LN  
395 16115199 Phạm Thị Ngọc Tuyền 5/7/1998 DH16CB  
396 17163078 Nguyễn  Thị  Bích Tuyền 23/4/1999 DH17ES  
397 17113251 VỏThị  Bích Tuyền 4/8/1999 DH17NH  
398 17121029 Nguyễn  Thị  Thanh Tuyền 18/1/1999 DH17PT  
399 17122265 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền 21/5/1999 DH17QTNT  
400 17125347 Lê Thị  Lan Uyên 11/4/1999 DH17BQ  
401 16125557 Huỳnh Ngọc Khánh Vân 8/12/1998 DH16BQ  
402 16124196 Ngô Thị Thảo Vân 28/8/1998 DH16QL  
403 17125350 Nguyễn  Thị Vân 6/4/1999 DH17BQ  
404 17124208 Phạm  Thị  Thúy Vân 13/7/1999 DH17QL  
405 16128134 Lê Ngọc Viên 21/6/1998 DH16AV  
406 18118182 Ngô Văn Viết   DH18CK  
407 15122274 Thân Quang Vinh 3/2/1997 DH15TM  
408 16137103 Cao Nguyễn Xuân Vinh 14/1/1998 DH16NL  
409 14122449 Cáp Vương 27/9/1996 DH14TM  
410 16112762 Phạm Thanh Vy 4/1/1998 DH16TY  
411 17131162 Trần Sơn Khánh Vy 6/10/1999 DH17CH  
412 17116193 Nguyễn  Huỳnh Linh Vy 13/9/1999 DH17NY  
413 17125365 Trần Thị  Bích Vy 19/6/1999 DH17VT  
414 18123176 Phan Hiền Vy 2/12/2000 DH18KE  
415 17125367 Nguyễn  Thị  Thanh Xuân 11/11/1999 DH17BQ  
416 16155098 Phạm Thị Yên 24/4/1998 DH16KN  
417 16128144 Đỗ Thị Kim Yến 18/2/1998 DH16AV  
418 16112769 Trần Thị Kim Yến 1/5/1998 DH16TT  
             
      TRUNG TÂM TIN HỌC  
      GIÁM ĐỐC  
             

Số lần xem trang: 12396
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm sáu bảy bảy

Xem trả lời của bạn !