TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 01 năm 2021
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 1(tháng 03/ 2021)  
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp   
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 17132003 Ngô  Thị  Hồng Ân 20/10/1999 DH17SP  
2 14112004 Lê Việt An 19/11/1996 DH14TYB  
3 16112471 Nguyễn Duy An 17/5/1998 DH16DY  
4 17115001 Nguyễn  Thành An 17/8/1999 DH17CB  
5 18122001 Nguyễn Hoài An   DH18QT  
6 13155059 Võ Quốc Anh 23/5/1994 DH13KN  
7 13149789 Phạm Thị Như Kiều Anh 3/3/1995 DH13QMNT  
8 15112304 Bùi Thị Hoàng Anh 19/7/1997 DH15TTA  
9 16128003 Đinh Trần Tiến Anh 12/8/1998 DH16AV  
10 16127004 Lê Thị Ngọc Anh 6/7/1998 DH16MT  
11 16112481 Võ Thị Thu Ánh 25/1/1998 DH16TY  
12 18122011 HuỳnhNguyễn Kim Ánh   DH18TM  
13 18125018 H' Na Li Ay#n 28/2/2000 DH18BQ  
14 17128010 Mai Huỳnh Khánh Băn 5/9/1999 DH17AV  
15 15127003 Nguyễn Huỳnh Khánh Băng 2/7/1997 DH15MT  
16 16154009 Trương Lê Hoàng Bảo 17/10/1998 DH16OT  
17 17125018 Hồ  Nhựt Bình 4/6/1999 DH17DD  
18 17117001 Nguyễn  Thị  Bé 9/4/1999 DH17CT  
19 14113016 Võ Thị Cẫm Châu 20/5/1995 DH14NHA  
20 17139013 Phan Trương  Bảo Châu 23/1/1999 DH17HH  
21 18122020 Nguyễn Ngọc Châu   DH18QT  
22 15124027 Trần Văn Cương 10/10/1997 DH15DC  
23 14115290 Phạm Văn Cường 1/8/1996 DH14CB  
24 15112310 Nguyễn Văn Cường 7/10/1997 DH15TTA  
25 18117007 Trần Ngọc Diễm   DH18CT  
26 16112506 Vòng Mỹ Din 4/9/1998 DH16DY  
27 16137019 Nguyễn Vũ Hoài Dương 27/2/1998 DH16NL  
28 16149015 Nguyễn Thùy Dương 25/6/1998 DH16QM  
29 17115021 Nguyễn  Nhật Dương 31/1/1999 DH17CB  
30 18124024 Nguyễn Thị  Hướng Dương 2/1/2000 DH18QL  
31 16123040 Võ Thị Thanh Dung 25/9/1998 DH16KE  
32 16113023 Lê Thị Thùy Dung 1/11/1998 DH16NHA  
33 17113021 Nguyễn Trọng Dũng 13/2/1997 DH17NH  
34 14128016 Nguyễn Công Khánh Duy 16/6/1996 DH14AV  
35 17117007 Huỳnh Thị  Ánh Duy 8/1/1998 DH17CT  
36 17113029 Đoàn Nhật Duy 28/3/1999 DH17NH  
37 18122046 Nguyễn Thị  Mỹ Duyên 14/7/1999 DH18QT  
38 16128023 Phan Thị Hương Giang 20/7/1998 DH16AV  
39 16113028 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 26/9/1998 DH16NHB  
40 15112321 Lưu Thục Quỳnh Hân 30/9/1997 DH15TTA  
41 16145184 Nguyễn Ngọc Hân 24/8/1998 DH16BV  
42 16112533 Vũ Nguyễn Ngọc Hân 24/5/1997 DH16TT  
43 14113271 Võ Thị Minh Hậu 12/1/1996 DH14NHGL  
44 16118051 Đỗ Đức Hậu 8/6/1998 DH16CC  
45 15112415 Phan Thị Thanh Hằng 1/3/1997 DH15TYNT  
46 16112536 Lê Thị Minh Hằng 7/3/1998 DH16TY  
47 17125075 Nguyễn  Thị  Thanh Hằng 5/3/1999 DH17VT  
48 17124044 Dương  Thị  Hồng Hạnh 27/6/1999 DH17QL  
49 16154028 Trần Nhựt Hào 25/4/1998 DH16OT  
50 16154030 Yến Quốc Hào 28/4/1998 DH16OT  
51 14154017 Lê Minh Hải 7/8/1996 DH14OT  
52 16112531 Nguyễn Hồng Hải 10/2/1998 DH16DY  
53 14137002 Lê Nguyễn Việt Hảo 12/10/1996 DH14NL  
54 16130365 Phạm Thị Mỹ Hảo 10/12/1998 DH16KT  
55 16124271 Giang Vỉnh Hảo 11/9/1998 DH16QL  
56 17122039 Nguyễn  Thị  Như Hảo 3/9/1999 DH17TM  
57 14115032 Nguyễn Minh Hiền 3/6/1996 DH14GN  
58 16128031 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/11/1998 DH16AV  
59 16139069 Trương Thị Thu Hiền 22/8/1998 DH16HH  
60 16132299 Nguyễn Thị Hiền 11/9/1997 DH16SP  
61 17123026 Hồ  Thị  Thu Hiền 22/6/1999 DH17KE  
62 14112098 Dương Thành Hiếu 16/12/1996 DH14TYB  
63 16111058 Nguyễn Tấn Hiếu 14/11/1998 DH16CN  
64 17125091 Nguyễn  Trần Thạch Hiếu 7/4/1999 DH17BQ  
65 18424010 Trần Trung Hiếu 2/5/1994 LT18QL  
66 15118036 Nguyễn Trọng Hiểu 21/11/1997 DH15CK  
67 17155019 Diệp Thanh Hoa 7/7/1999 DH17KN  
68 14112117 Nguyễn Hội 10/11/1996 DH14TYB  
69 15115057 Hoàng Tăng Hoài 21/4/1996 DH15CB  
70 14118027 Nguyễn Đại Hoàng 31/5/1996 DH14CK  
71 15114058 Trần Nguyễn Anh Hoàng 18/5/1997 DH15LN  
72 15116047 Nguyễn Minh Hoàng 7/2/1996 DH15NY  
73 15112046 Vũ Đình Hoàng 18/7/1996 DH15TY  
74 17137026 PhanPhước Hoàng 28/11/1999 DH17NL  
75 17126043 Huỳnh Trần Mỹ Hoàng 2/7/1999 DH17SH  
76 18423003 Đặng Thị Thanh Hoàng 2/1/1992 LT18KE  
77 12138055 Huỳnh Tấn Hưng 19/2/1993 DH12TD  
78 17127029 Trần Lê Trường Khánh Hưng 3/8/1999 DH17MT  
79 14113060 Chu Xuân Hòa 26/3/1996 DH14NHA  
80 14112105 Cao Minh Hòa 10/3/1996 DH14TYB  
81 15112049 Đỗ Thị Hương 14/6/1997 DH15DY  
82 17124060 Lê Thị Hương 20/9/1999 DH17TB  
83 15111059 Phạm Quốc Huy 25/8/1997 DH15TA  
84 16112918 Thái Lê Huy 15/6/1993 DH16TY  
85 17111051 Bùi Ngọc  Quang Huy 9/4/1999 DH17CN  
86 17163031 Trương  Tấn Huy 20/1/1999 DH17ES  
87 15122077 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/3/1997 DH15TM  
88 16112577 Hoàng Thị Thanh Huyền 30/12/1998 DH16DY  
89 17125113 Lê Thị  Ngọc Huyền 6/11/1999 DH17DD  
90 16424053 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 4/7/1993 LT16QL  
91 16116081 Phạm Duy Khang 8/11/1998 DH16KS  
92 18113062 Đoàn Công Khanh   DH18NHA  
93 14122049 Đỗ Thị Long Khánh 20/1/1995 DH14TM  
94 15131050 Bùi Đăng Khoa 22/2/1997 DH15CH  
95 17122065 Trần Thanh Khoa 18/7/1999 DH17TM  
96 16111076 Nguyễn Phúc Đăng Khôi 25/1/1998 DH16CN  
97 18113066 Lê Nguyên Khôi 7/4/2000 DH18NHB  
98 17124077 Đinh Trung Kiên 11/12/1999 DH17QL  
99 17111068 Nguyễn  Văn Lâm 00/05/1999 DH17TA  
100 18155039 Đoàn Trần Vĩnh Lâm 16/6/2000 DH18KN  
101 17125125 Bùi Thị  Thu Lan 8/8/1999 DH17BQ  
102 15162020 Phạm Ngọc Lánh 7/2/1997 DH15GI  
103 17117034 Trương  Thị Mỹ Liên 1/1/1999 DH17CT  
104 17123043 Nguyễn  Thị  Thùy Liên 1/1/1999 DH17KE  
105 15126065 Lê Thị Khánh Linh 29/9/1997 DH15SHA  
106 16128045 Nguyễn Thị Linh 17/10/1998 DH16AV  
107 16124084 Lê Thị Kim Linh 2/1/1998 DH16QL  
108 16122153 Đào Lê Hoài Linh 14/12/1998 DH16TM  
109 16112781 Lê Thị Phương Linh 8/3/1998 DH16TT  
110 17123047 Lê Hồng Gia Linh 28/2/1999 DH17KE  
111 17122082 Trần Vũ Mỹ Linh 3/11/1999 DH17QT  
112 17122239 Nguyễn  Thị  Trúc Linh 17/11/1999 DH17QTC  
113 18122112 Huỳnh Thị  Trúc Linh   DH18TM  
114 19122115 Phùng Thị Mỹ Linh 20/6/2001 DH19QT  
115 15112074 vũ đình thành lộc 11/1/1997 DH15DY  
116 16422007 Nguyễn Thị Loan 8/3/1995 LT16QT  
117 15112077 lê thị lương 19/7/1997 DH15DY  
118 15162025 Trương Thị Luận 20/3/1997 DH15GI  
119 16139116 Nguyễn Thị Lụa 22/7/1998 DH16HH  
120 14128058 Ka' Lũy 6/9/1996 DH14AV  
121 15125123 Trần Lan Hương Huyền Ly 5/10/1997 DH15DD  
122 18125184 Nguyễn Thị  Ngọc 2/9/2000 DH18VT  
123 15118061 Đoàn Minh Mẫn 11/12/1997 DH15CC  
124 16117034 Nguyễn Thị Xuân Mai 1/5/1998 DH16CT  
125 16112613 Nguyễn Trọng Mạnh 2/7/1997 DH16TY  
126 16131122 Lê Thị Mến 26/12/1998 DH16CH  
127 16111095 Đặng Đức Minh 15/11/1998 DH16CN  
128 16139121 Phạm Đặng Tiến Minh 14/1/1998 DH16HH  
129 17149087 Nông Công Minh 3/9/1999 DH17DL  
130 15111022 Nguyễn Lê Thành Đạt 15/7/1995 DH15CN  
131 15112484 Bùi Minh Đạt 26/6/1997 DH15TYNT  
132 17113015 Đỗ Tấn Đạt 15/5/1999 DH17NH  
133 17154011 Đặng Thành Đạt 18/5/1999 DH17OT  
134 14153032 Nguyễn Thanh Nam 19/1/1994 DH14CD  
135 14112054 Nguyễn Thị Đan Đan 4/7/1996 DH14TYB  
136 17125032 Nguyễn Nữ Anh Đài 31/3/1999 DH17DD  
137 17123058 Ngô  Thị Nga 7/4/1999 DH17KE  
138 17125485 Kim Thị Ngân 20/5/1998 DH17DD  
139 17113126 Dương  Tuyết Ngân 12/11/1999 DH17NH  
140 17149092 Bùi Thiên Ngân 14/5/1999 DH17QM  
141 17112118 Lê Khánh Ngân 14/9/1999 DH17TY  
142 17123064 Huỳnh Triều Nghi 27/10/1998 DH17KE  
143 17131076 Lê Duy Nghị 7/4/1998 DH17CH  
144 14111275 Phan Hữu Nghĩa 2/6/1996 DH14TA  
145 18125211 Võ Hương Nghĩa 9/11/2000 DH18VT  
146 16122215 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/9/1998 DH16TC  
147 18128116 Đoàn Thị  Mỹ Ngọc 1/10/2000 DH18AV  
148 15112443 Lê Anh Nguyên 11/3/1997 DH15TYNT  
149 17155036 Phạm  Thị  Hương Nguyệt 12/6/1998 DH17KN  
150 14153038 Lưu Thế Nhân 28/4/1996 DH14CD  
151 17125191 Lê Quang Nhân 7/4/1999 DH17VT  
152 16145230 Phan Minh Nhật 27/1/1998 DH16BV  
153 17154060 Nguyễn  Thị  Thanh Nhã 16/2/1999 DH17OT  
154 14111131 Mang Thị Tuyết Nhi 27/7/1996 DH14TA  
155 17115075 Bùi Thị  Yến Nhi 20/8/1999 DH17CB  
156 17131087 Lê Cao Thảo Nhi 15/6/1999 DH17CH  
157 17123070 Nguyễn  Thị Nhi 18/11/1999 DH17KE  
158 17120114 Trần Thị Nhi 17/2/1999 DH17KT  
159 17127048 Nguyễn  Thị  Tuyết Nhi 9/6/1999 DH17MT  
160 17122105 Nguyễn  Thị  Tuyết Nhi 6/10/1999 DH17QT  
161 18128128 Trần Thị  Yến Nhi 7/1/2000 DH18AV  
162 18122173 Phan Thị  Tuyết Nhi   DH18TM  
163 14125291 Lê Minh Nhí 1/1/1996 DH14BQ  
164 16114271 Phạm Quỳnh Như 8/10/1998 DH16GN  
165 16112647 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/7/1998 DH16TY  
166 17120119 Trần Thị  Huỳnh Như 23/7/1999 DH17KT  
167 17115078 Nguyễn  Thị Nhớ 3/1/1999 DH17CB  
168 17120123 Nguyễn  Thị  Tuyết Nhung 2/10/1999 DH17KM  
169 17115014 Nguyễn  Thị  Thu Điểm 25/10/1999 DH17CB  
170 17122115 Trần Tấn Ninh 30/9/1999 DH17QT  
171 16113018 Nguyễn Phương Đình 17/2/1997 DH16NHA  
172 18117051 Nguyễn Trang Niu   DH18CT  
173 16155009 Nguyễn Thị Hồng Đoan 17/12/1998 DH16KN  
174 15117046 Trương Thị Mỹ Nương 5/11/1997 DH15CT  
175 16145176 Nguyễn Văn Khánh Đức 7/12/1998 DH16BV  
176 17125210 Trần Thị  Yến Oanh 22/5/1999 DH17BQ  
177 16112672 Nguyễn Thị Yến Phượng 29/3/1998 DH16DY  
178 18112166 Võ Trần Thị  Thu Phượng   DH18TY  
179 14115224 Trần Hoài Phương 23/3/1996 DH14GN  
180 16111154 Nguyễn Hữu Hoàng Phương 26/3/1998 DH16CN  
181 16139158 Lê Trần Hàn Phương 28/2/1998 DH16HH  
182 16154073 Bùi Duy Phương 3/8/1998 DH16OT  
183 16112946 Phương 15/4/1994 DH16TY  
184 17125227 Trần Thị  Diễm Phương 6/11/1999 DH17BQ  
185 17120132 Nguyễn  Thị  Thu Phương 29/8/1999 DH17KM  
186 17138041 Trần Duy Phương 4/8/1999 DH17TD  
187 16120193 Nguyễn Thị Phóng 5/5/1998 DH16KT  
188 14114257 Nguyễn Văn Phú 27/7/1995 DH14NK  
189 17118079 Đặng Nguyên Hoài Phú 2/1/1999 DH17CC  
190 13128098 Nguyễn Bùi Hồng Phúc 20/10/1990 DH13AV  
191 15112114 Huỳnh Hồng Phúc 6/3/1997 DH15TY  
192 16155057 Nguyễn Hữu Phúc 23/2/1998 DH16KN  
193 14120043 Trần Lê Diễm Quyên 18/9/1996 DH14KT  
194 17120141 Võ  Thị Mỹ Quyên 8/2/1999 DH17KT  
195 17116126 Trương  Thị  Mộng Quyên 17/4/1999 DH17NY  
196 18120191 Đỗ Mỹ Quyên   DH18KM  
197 18149067 Lương Ngọc Quyên 23/2/2000 DH18QM  
198 17123084 Huỳnh Ngọc  Hương Quỳnh 19/11/1999 DH17KE  
199 16128086 Lê Hoàng Quý 10/1/1998 DH16AV  
200 14137057 Trần Phước Sang 2/5/1996 DH14NL  
201 16125422 Trần Minh Sang 5/1/1998 DH16VT  
202 16131200 Nguyễn Thị Sen 10/3/1997 DH16CH  
203 15118088 Trần Hữu Sơn 2/10/1996 DH15CK  
204 16122280 Nguyễn Hoàng Ánh Sương 19/5/1998 DH17QT  
205 17120150 Nguyễn  Thị  Hồng Tâm 21/5/1999 DH17KM  
206 17113176 Nguyễn  Thị  Hồng Tâm 17/11/1999 DH17NH  
207 16113118 Long Văn Tân 18/9/1998 DH16NHA  
208 15124252 Nguyễn Hữu Tài 1/1/1997 DH15DC  
209 15112140 Phan Ngọc Tài 20/11/1990 DH15TY  
210 16123181 Nguyễn Thị Hồng Thắm 14/11/1998 DH16KE  
211 16124142 Nguyễn Thị Hồng Thắm 28/8/1998 DH16QL  
212 17120155 Nguyễn  Thị  Hồng Thắm 17/1/1999 DH17KM  
213 15124260 Nguyễn Minh Thắng 6/10/1997 DH15QD  
214 14113197 Nguyễn La Gia Thạnh 17/10/1996 DH14NHA  
215 17120159 Trần Thị  Yến Thanh 17/12/1999 DH17KM  
216 16124147 Lê Việt Thành 3/3/1998 DH16QL  
217 17113187 Dương  Tấn Thành 15/5/1999 DH17NH  
218 15113100 Bùi Quốc Thái 9/9/1997 DH15NHB  
219 14112276 Phạm Nguyễn Kim Thảo 5/2/1996 DH14TYA  
220 16125448 Lê Thị Phương Thảo 12/2/1998 DH16VT  
221 17123092 Nguyễn  Thị Thảo 25/11/1999 DH17KE  
222 14123080 Đỗ Lê Xuân Thi 6/2/1996 DH14KE  
223 16139188 Nguyễn Đặng Việt Thiên 7/12/1998 DH16HH  
224 17115103 Nguyễn  Thị Thiết 13/11/1999 DH17CB  
225 17115109 Trần Nguyễn  Anh Thư 25/4/1999 DH17CB  
226 18122278 PhạmAnh Thư   DH18QT  
227 17163068 Lê Thị  Kim Thoa 9/5/1998 DH17ES  
228 17116148 Võ  Ngọc Thoại 17/2/1998 DH17NT  
229 16139193 Trần Đình Thông 22/10/1998 DH16HH  
230 17111137 Nguyễn  Thành Thông 3/10/1999 DH17CN  
231 17111138 Nguyễn  Tri Thông 27/11/1999 DH17CN  
232 17124169 Ngô  Trí Thông 2/5/1999 DH17QL  
233 16112716 Võ Quốc Thịnh 10/3/1997 DH16DY  
234 13116221 Trương Văn Thương 10/5/1995 DH13NY  
235 16132392 Trần Thị Anh Thương 2/9/1998 DH16SP  
236 18122283 Lê Thị  Hoài Thương   DH18QT  
237 14125398 Lê Thị Cẩm Thu 16/4/1996 DH14BQ  
238 16112719 Nguyễn Văn Thuân 13/9/1997 DH16DY  
239 17122157 Trần Quý Thuận 25/12/1999 DH17QT  
240 18131063 Thái Thị Thúy 4/7/2000 DH18CH  
241 18125357 Nguyễn Thị  Thanh Thúy 21/11/2000 DH18VT  
242 16111223 Ngô Thị Bích Thủy 19/2/1998 DH16TA  
243 18125360 Đường Tiểu Thủy 9/9/2000 DH18BQ  
244 16155072 Nguyễn Thị Thanh Thuý 17/10/1998 DH16KN  
245 17138055 Huỳnh Quang Tiến 1/3/1999 DH17TD  
246 16111228 Trương Thị Thanh Tiền 30/5/1997 DH16CN  
247 16122322 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 2/12/1998 DH16TM  
248 17123104 Lê Thị Mỹ Tiên 11/3/1999 DH17KE  
249 17111144 Đoàn Thị  Thủy Tiên 9/9/1999 DH17TA  
250 14154061 Trương Ngọc Tín 1/12/1996 DH14OT  
251 15112912 Đoàn Công Tín 25/1/1994 DH15TY  
252 14138100 Nguyễn Văn Tình 25/10/1994 DH14TD  
253 17128145 Nguyễn  Thị  Ngọc Tình 31/10/1999 DH17AV  
254 17111145 Trần Việt Toàn 30/1/1999 DH17TA  
255 16131244 Trần Thanh Toản 16/5/1998 DH16TK  
256 16113149 Vũ Thị Ngọc Trâm 22/12/1997 DH16NHB  
257 18112222 Phan Thị  Ngọc Trâm   DH18TY  
258 17127081 Huỳnh Thị  Ngọc Trân 31/10/1999 DH17MT  
259 18120256 Nguyễn Ngọc Quế Trân   DH18KM  
260 15111160 Trần Thị Huyền Trang 14/8/1997 DH15TA  
261 16128180 Vũ Thị Huyền Trang 10/2/1998 DH16AV  
262 16120287 Nguyễn Thị Thu Trang 16/11/1998 DH16KT  
263 17111150 Nguyễn  Thị  Bảo Trang 24/12/1999 DH17TA  
264 18126187 Nguyễn Thị  Thùy Trang 12/9/2000 DH18SHD  
265 14138106 Nguyễn Trọng Trí 4/2/1996 DH14TD  
266 17132063 Nguyễn  Văn Minh Trí 10/4/1999 DH17SP  
267 16111237 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 28/10/1998 DH16CN  
268 17115123 Nguyễn  Thị  Mai Trinh 17/11/1999 DH17CB  
269 17163074 Phan Thảo Trinh 10/7/1999 DH17ES  
270 17123119 Trần Thị Trinh 19/5/1999 DH17KE  
271 17122185 Nguyễn  Thị  Tú Trinh 21/4/1999 DH17TM  
272 17122187 Đỗ Văn Trình 1/9/1998 DH17QT  
273 17118123 Huỳnh Hữu Trọng 4/12/1999 DH17CC  
274 15154067 Nguyễn Văn Tuấn 20/9/1996 DH15OT  
275 18454012 Nguyễn Phan Tuấn 25/11/1997 LT18OT  
276 15112180 Huỳnh Nguyễn Tùng 3/4/1997 DH15TY  
277 16112749 Ngô Xuân Tùng 15/6/1998 DH16DY  
278 15112367 Nguyễn Nhựt Vĩnh 21/6/1997 DH15TTA  
279 17164015 Nguyễn 19/8/1999 DH17QR  
280 18424020 Hoàng Minh Cẩm 3/5/1995 LT18QL  
281 14113244 Lê Thị Minh Tuyền 11/7/1996 DH14NHB  
282 13120453 Phạm Minh Tuyên 13/9/1995 DH13KM  
283 17125400 Trần Phạm  Minh Tuyên 28/1/1999 DH17BQC  
284 17123125 Nguyễn  Thị  Ánh Tuyết 26/12/1999 DH17KE  
285 17111163 Huỳnh Thị  Như Tuyết 5/7/1999 DH17TA  
286 14125506 Trần Tâm Uyên 10/11/1996 DH14VT  
287 15112258 Đỗ Thị Hoàng Uyên 28/10/1997 DH15TYGL  
288 17123126 Đinh Thị Diệu Uyên 6/3/1999 DH17KE  
289 16163087 Vũ Thảo Thanh Vân 4/1/1997 DH16ES  
290 17116188 Nguyễn  Thị  Cẩm Vân 14/4/1999 DH17KS  
291 17127094 Phan Thị  Thúy Vân 5/9/1999 DH17MT  
292 17131156 Bùi Phạm  Tường Vi 1/10/1999 DH17TK  
293 18125413 Nguyễn Thị  An Vi 6/10/2000 DH18BQ  
294 15112483 Đàm Văn Việt 30/10/1996 DH15TY  
295 16118179 Nguyễn Minh Vương 21/9/1998 DH16CK  
296 17137077 Nguyễn  Hoài 8/12/1999 DH17NL  
297 14118322 Nguyễn Duy Xuân 20/10/1996 DH14CK  
298 17125368 Lê Thị  Thanh Xuyên 27/3/1999 DH17BQ  
299 17155077 Trần Phi Yến 8/11/1999 DH17KN  
300 17116199 Nguyễn  Thị  Hồng Yến 11/4/1999 DH17KS  
301 17120214 Dương Hải Yến 16/4/1999 DH17KT  
302 17122217 Dương  Hồng Yến 29/12/1999 DH17QTC  
303 17424054 Huỳnh Thanh Bảo Yến 6/10/1991 LT17QL  
304 18122372 Nguyễn Đặng Bình Yên   DH18TM  
             
  Tổng số: 304 sinh viên        
             
             
             

Số lần xem trang: 12820
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không một bảy một

Xem trả lời của bạn !