TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 03 năm 2021      
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 2(tháng 06/ 2021)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 14112013 Nguyễn Ngọc Tú Anh 20/9/1996 DH14TYA  
2 14112009 Bùi Thế Anh 1/1/1996 DH14TYB  
3 18145005 Trần Thị  Lan Anh 20/6/2000 DH18BV  
4 17125010 Đinh Thị  Ngọc Ánh 7/8/1999 DH17VT  
5 17145008 Nguyễn  Phú Bảo 27/2/1999 DH17BV  
6 17154005 Nguyễn  Hoài Bảo 26/5/1999 DH17OT  
7 18424002 Đặng Thị 15/8/1995 LT18QL  
8 14123003 Trần Thị Mộng Bình 31/5/1996 DH14KE  
9 17111012 Đặng Văn Cảnh 17/6/1999 DH17CN  
10 16112491 Trần Văn Chương 27/2/1998 DH16TY  
11 18137006 Bùi Văn Cương 26/4/2000 DH18NL  
12 13125057 Vũ Chí Cường 10/2/1994 DH13VT  
13 15112014 Lại Công Danh 8/12/1997 DH15TY  
14 16120033 Lê Thị Hồng Đào 20/11/1998 DH16KT  
15 18139019 Lê Thị  Hồng Đào 21/10/2000 DH18HH  
16 16112772 Dương Thái Hoàng Đạo 7/11/1997 DH16TT  
17 18145012 Nguyễn Trần Quốc Đạt 24/4/2000 DH18BV  
18 18125045 Nguyễn Thị  Bích Diễm 16/7/2000 DH18BQ  
19 15125405 Nguyễn Thị Hoài Diệu 15/8/1997 DH15BQGL  
20 18154024 Nguyễn Phi Đỉnh 25/8/2000 DH18OT  
21 16137016 Nguyễn Hữu Doanh 3/2/1998 DH16NL  
22 18113020 Nguyễn Văn Đồng   DH18NHA  
23 16113021 Nguyễn Trung Đức 9/11/1998 DH16NHA  
24 17153014 Bùi Phú Đức 14/11/1998 DH17CD  
25 15112263 Nguyễn Thị Dung 14/2/1997 DH15TYNT  
26 16112513 Phạm Thị Thanh Dung 21/6/1998 DH16TY  
27 17111030 Đặng Thị  Thùy Dung 2/2/1999 DH17TA  
28 17128020 Đinh ThảoThùy Dương 9/4/1999 DH17AV  
29 15124054 Nguyễn Khánh Duy 21/12/1997 DH15QLB  
30 15126023 Nguyễn Đức Duy 4/10/1997 DH15SM  
31 16126034 Nguyễn Kim Duy 12/2/1998 DH16SH  
32 18145019 Võ Nhật Duy 9/4/2000 DH18BV  
33 16120059 Phạm Thị Mỹ Duyên 29/3/1998 DH16KM  
34 18124033 Nguyễn Thị  Mỹ Duyên 17/3/2000 DH18QL  
35 18164005 Lê Văn Gem 26/4/2000 DH18QR  
36 16132287 Hà Nam Giang 22/12/1998 DH16SP  
37 17122243 Đinh Thị  Hương Giang 15/6/1999 DH17QTC  
38 17153024 Đặng Minh Hải 15/12/1999 DH17CD  
39 17153025 Trần Sơn Hải 5/6/1999 DH17CD  
40 16126046 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/1/1998 DH16SH  
41 17139037 Phạm  Ngọc Hân 18/8/1999 DH17HH  
42 17163023 Trần Thị Hằng 27/5/1999 DH17ES  
43 18127017 Nguyễn Thị  Thúy Hằng 28/12/2000 DH18MT  
44 18122056 Nguyễn Thị Hằng   DH18TM  
45 18128048 Giáp Nguyễn Như Hạnh 5/2/2000 DH18AV  
46 16132297 Hou Da Hảo 10/5/1998 DH16SP  
47 17139043 Nguyễn  Thị  Phúc Hậu 2/3/1999 DH17HH  
48 16139068 Nguyễn Thị Thúy Hiền 10/6/1998 DH16HH  
49 17139044 Lê Thị  Thu Hiền 10/6/1999 DH17HH  
50 16111055 Nguyễn Văn Hiển 2/9/1998 DH16CN  
51 17113055 Nguyễn  Hoàng Thế Hiển 27/11/1999 DH17NH  
52 17125088 Nguyễn  Thị  Phụng Hiệp 27/10/1999 DH17VT  
53 17122044 Trần Thị  Ngọc Hiếu 21/4/1999 DH17QT  
54 18115040 Trần Thị  Thu Hồng   DH18GN  
55 18115041 Nguyễn Thị  Ngọc Huệ   DH18GN  
56 16126066 Trần Viết Hùng 8/10/1998 DH16SM  
57 17125104 Trần Tín Hùng 22/11/1999 DH17BQ  
58 17125103 Nguyễn  Văn Hùng 12/7/1998 DH17VT  
59 17127031 Võ  Thu Hương 30/7/1999 DH17MT  
60 15124110 Nguyễn Dương Huy 3/5/1997 DH15TB  
61 16121023 Trương Thanh Huy 2/4/1998 DH16PT  
62 17118043 Hồng Cẩm Huy 11/4/1999 DH17CC  
63 17113075 Nguyễn  Đức Huy 1/4/1999 DH17NH  
64 17122058 Nguyễn  Đức Huy 23/10/1999 DH17QT  
65 18113056 Lê Đình Nhật Huy 16/3/2000 DH18NHA  
66 14113072 Võ Thị Huyền 10/2/1996 DH14NHA  
67 18113058 Phạm Thị Huyền   DH18NHA  
68 18122084 Vũ Thị Huyền   DH18QT  
69 16125074 Phạm Duy Kha 27/5/1995 DH16NHNT  
70 13125207 Bùi Quang Tấn Khả 28/8/1995 DH13DD  
71 14115448 Phạm Viết Khải 24/6/1996 DH14CB  
72 17138024 Phạm  Ngọc Khải 17/3/1999 DH17TD  
73 18145027 Lê Phan Duy Khang 9/6/2000 DH18BV  
74 15131049 Phạm Vũ Hồng Khánh 16/8/1996 DH15CH  
75 17153035 Dương  Quốc Khánh 18/8/1999 DH17CD  
76 16127047 Vũ Thị Khiếu 10/3/1998 DH16MT  
77 18145030 Dương Minh Khởi 1/1/2000 DH18BV  
78 18125143 Trần Trung Kiên 10/7/2000 DH18VT  
79 17117028 Lê Thị  Diểm Kiều 31/10/1999 DH17CT  
80 14112151 Vũ Thị Thanh Lam 17/3/1996 DH14TYB  
81 16113214 Nguyễn Hoàng Lâm 13/3/1998 DH16NHNT  
82 18131027 Phạm Thị  Li Li 25/4/2000 DH18CH  
83 16139104 Võ Phương Thùy Linh 27/6/1998 DH16HH  
84 16116098 Nguyễn Thị Khánh Linh 2/11/1998 DH16NY  
85 18423006 Nguyễn Nhật Linh 20/10/1996 LT18KE  
86 15131065 Đỗ Phương Lợi 16/8/1997 DH15TK  
87 14116117 Lê Hoàng Long 15/1/1996 DH14NTNT  
88 18145035 Võ Thiện Long 7/6/2000 DH18BV  
89 18139086 Nguyễn Hoàng Long 7/7/2000 DH18HH  
90 18125174 Đặng Nguyễn Hoàng Long 29/12/2000 DH18VT  
91 16122171 Dương Thị Lương 15/12/1997 DH16TM  
92 17139077 Trần Thị Ly 2/11/1999 DH17HH  
93 17123053 Lê Thị  Trúc Mai 23/9/1999 DH17KE  
94 17118059 Nguyễn  Hoàng Yến Mi 16/3/1999 DH17CK  
95 14122071 Phạm Thị ánh Minh 2/10/1996 DH14TM  
96 17127040 Phan Diễm Hà My 18/11/1999 DH17MT  
97 17125167 Lê Thị Ngân 16/9/1999 DH17BQ  
98 17123061 Ngô  Thanh Ngân 22/9/1999 DH17KE  
99 18113099 Nguyễn Ngư Ngâu   DH18NHA  
100 16118103 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/3/1998 DH16CC  
101 17125173 Lê Dũng Nghĩa 10/9/1999 DH17BQ  
102 18154075 Huỳnh Trọng Nghĩa 21/2/2000 DH18OT  
103 18125210 Lê Nguyễn Hiếu Nghĩa 23/10/2000 DH18VT  
104 17145054 Mai Thị  Xuân Nghiên 9/12/1999 DH17BV  
105 16126112 Nguyễn Mai Nghiệp 5/6/1998 DH16SH  
106 15112089 Châu Ái Ngọc 2/8/1997 DH15TY  
107 14112493 Lê Thị Mỹ Nguyên 8/4/1996 DH14TYGL  
108 16124113 Hồ Thị Kim Nguyên 11/12/1998 DH16QL  
109 16126116 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19/7/1998 DH16SM  
110 18113208 Nguyễn Kim Nguyên   DH18NTNT  
111 15121041 Phạm Trần Thiện Nhân 1/7/1997 DH15PT  
112 18145044 Hà Trọng Nhân 21/5/2000 DH18BV  
113 14111132 Nguyễn Thị Yến Nhi 4/10/1996 DH14TA  
114 16139145 Quách Yến Nhi 20/11/1998 DH16HH  
115 17117049 Phan Ngọc Nhi 19/11/1998 DH17CT  
116 18113116 Phan Thị  Quỳnh Như 4/10/2000 DH18NHA  
117 18126121 Nguyễn Huỳnh Như 8/11/2000 DH18SM  
118 17112145 Chu Thị  Tuyết Nhung 4/1/1999 DH17DY  
119 17112146 Trần Thanh Nhung 8/6/1999 DH17DY  
120 17139104 Bùi Nhật Hồng Nhung 17/1/1999 DH17HH  
121 17111103 Phạm  Thị  Cẩm Nhung 4/10/1998 DH17TA  
122 15149189 Đặng Trần Hồng Nữ 19/10/1997 DH15QMNT  
123 14124578 Đàng Thị Kim Oanh 5/3/1995 DH14QLNT  
124 14111292 Lê Đức Phát 14/2/1996 DH14CN  
125 17138038 Trần Huy Phát 7/2/1999 DH17TD  
126 17116205 Nguyễn Lê Tuấn Phong 26/11/1999 DH17NTNT  
127 17125215 Đặng Võ Phong 23/4/1997 DH17VT  
128 17113148 Huỳnh Văn Hoàng Phúc 13/9/1999 DH17NH  
129 18154097 HồHoàng Phúc 6/10/2000 DH18OT  
130 16113103 Vũ Duy Phương 10/12/1997 DH16NHA  
131 16149107 Nguyễn Thị Ngọc Phương 9/5/1998 DH16QM  
132 18115076 Nguyễn Đỗ Quỳnh Phương   DH18CB  
133 18123098 Cao Thanh Phương 21/9/2000 DH18KE  
134 18122208 Trần Thanh Phương 4/8/2000 DH18TM  
135 16112671 Nguyễn Thị Phượng 5/6/1998 DH16DY  
136 18149063 Nguyễn Thị  Kim Phượng 23/9/2000 DH18QM  
137 16155101 Nguyễn Minh Quân 29/8/1998 DH16KN  
138 17125228 Giang Thị Bội Quân 22/2/1999 DH17BQ  
139 18122216 Nguyễn Thị  Ngọc Quế   DH18TC  
140 18118115 Quách Ngọc Quí   DH18CK  
141 17124142 Nguyễn  Minh Quốc 8/4/1999 DH17QD  
142 18154104 Lê Duy Quốc 1/1/2000 DH18OT  
143 18454018 Lê Minh Quý 22/4/1996 LT18OT  
144 17139118 Phạm  Thị  Như Quỳnh 2/6/1999 DH17HH  
145 16114284 Võ Thành Sang 1/2/1998 DH16LN  
146 18145061 Trần Phước Sang 12/8/2000 DH18BV  
147 15125190 Phạm Thị Sinh 20/4/1997 DH15VT  
148 16111183 Võ Văn Minh Tài 2/10/1998 DH16TA  
149 18113143 Lê Thành Tâm   DH18NHA  
150 18424018 Vương Minh Tâm 1995 LT18QL  
151 17117064 Bùi Thị  Ngọc Thẩm 25/9/1999 DH17CT  
152 15154053 Sơn Ngọc Thắng 16/7/1997 DH15OT  
153 17125255 Lê Nguyễn  Thanh Thanh 31/1/1999 DH17BQ  
154 15120158 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5/2/1997 DH15KM  
155 16120241 Võ Thị Phương Thảo 25/1/1998 DH16KT  
156 16124008 Trần Thị Thiên Thảo 25/9/1998 DH16NHGL  
157 17424038 Lê Thị Thanh Thảo 25/12/1995 LT17QL  
158 14116298 Nguyễn Ngọc Thành Thật 11/4/1996 DH14NTNT  
159 17125272 Lê Ngọc Thi 21/1/1999 DH17BQ  
160 17120166 Trần Khoa Thi 8/3/1999 DH17KT  
161 16112712 Giáp Xuân Thiện 23/11/1997 DH16TT  
162 17120169 Nguyễn  Thị  Diễm Thoa 8/7/1999 DH17KT  
163 18145069 Lê Thị  Kim Thỏa 10/4/2000 DH18BV  
164 14118266 Phan Minh Thoại 20/7/1996 DH14CK  
165 17149153 Nguyễn  Thị  Anh Thư 25/2/1999 DH17QM  
166 15124290 Đào Thị Ngọc Thứ 24/3/1996 DH15QLB  
167 18127058 Trần Thị  Mỹ Thuận 22/3/2000 DH18MT  
168 14149237   Thưng /  /1996 DH14QMGL  
169 18115095 Nguyễn Thị  Thanh Thuý   DH18GN  
170 16111219 Nguyễn Thị Thu Thúy 25/4/1997 DH16TA  
171 16113146 Nguyễn Thị Lệ Thủy 9/2/1998 DH16NHA  
172 18125364 Nguyễn Thị  ThuỶ Tiên 15/3/2000 DH18VT  
173 17424041 Nguyễn Thị Tiên 26/12/1996 LT17QL  
174 15118105 Nguyễn Hồng Tiến 2/11/1997 DH15CC  
175 15115168 Nguyễn Phước Tình 30/3/1997 DH15CB  
176 18124157 Trần Thị  Bích Trâm 23/8/2000 DH18QL  
177 17116212 Võ Ngọc Trân   DH17NTNT  
178 18145081 Nguyễn Thị  Ngọc Trân 25/2/2000 DH18BV  
179 18125379 Nguyễn Thị  Huyền Trân 22/12/2000 DH18VT  
180 15126158 Hồ Thị Thùy Trang 15/10/1997 DH15SHA  
181 15132116 Võ Thị Thùy Trang 28/8/1997 DH15SP  
182 16123230 Trần Thị Kiều Trang 1/2/1998 DH16KE  
183 16112369 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/3/1998 DH16TYGLB  
184 17137071 Trần Thùy Trang 13/2/1999 DH17NL  
185 16115216 Huỳnh Ngọc Trí 21/2/1998 DH16CB  
186 15112174 Nguyễn Hoài Trinh 4/8/1997 DH15TY  
187 16116300 Ngô Kiều Trinh 26/6/1998 DH16KS  
188 17132066 Ung Thị  Kiều Trinh 23/2/1999 DH17SP  
189 18139206 Nguyễn Lý Trung Trinh 17/2/2000 DH18HH  
190 15122255 Lê Văn Trường 29/9/1997 DH15QT  
191 15149194 Dương Ngọc 19/8/1997 DH15QMNT  
192 17138060 Trương  Tuấn 21/3/1999 DH17TD  
193 13153026 Phạm Lâm Anh Tuấn 1/10/1995 DH13CD  
194 14114286 Phùng Ngọc Tuấn 10/10/1995 DH14NHA  
195 17154118 Lê Văn Tùng 6/6/1999 DH17OT  
196 18124174 Phạm Thị  Thanh Tuyền 10/8/2000 DH18QL  
197 16120320 Nguyễn Thị Cẩm Vân 2/6/1998 DH16KM  
198 16145278 Lê Hữu Vàng 1/1/1998 DH16BV  
199 15125283 Nguyễn Văn Vinh 9/4/1997 DH15BQ  
200 16115249 Huỳnh Quang Vinh 2/3/1998 DH16CB  
201 18145089 Hồ Đức Vĩnh 14/1/2000 DH18BV  
202 18139227 Nguyễn Tường 8/7/2000 DH18HH  
203 14112379 Phạm Thanh Vủ 2/6/1996 DH14TYA  
204 15145094 Nguyễn Thanh Vủ 2/11/1997 DH15BV  
205 18125436 Phan Thị  Như Ý 2/12/2000 DH18VT  
206 18139233 Thái Thị  Ngọc Yến 19/3/2000 DH18HH  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 206        
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

Số lần xem trang: 12747
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám ba tám năm

Xem trả lời của bạn !