TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 04 năm 2021
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp đợt 2(tháng 06/ 2021)
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp các thắc mắc, xin cảm ơn.
 
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 18124002 Võ NgọcThi Ân 27/4/2000 DH18QL  
2 16154002 Lê Thành An 18/4/1998 DH16OT  
3 16154004 Trần Quốc An 7/5/1998 DH16OT  
4 17118001 Đoàn Nhật An 14/2/1999 DH17CC  
5 17137002 Trương  Quốc An 22/5/1999 DH17NL  
6 13132095 Lê Tuấn Anh 29/12/1995 DH13SP  
7 15112305 Hoàng Châu Anh 6/7/1997 DH15TTA  
8 16128005 Nguyễn Mộng Quế Anh 26/7/1998 DH16AV  
9 17131004 Huỳnh Thị  Ngọc Anh 21/6/1999 DH17CH  
10 18123004 Nguyễn Thị  Kim Anh 27/11/2000 DH18KE  
11 18123005 Nguyễn Tuấn Anh 24/6/2000 DH18KE  
12 18123006 Quách Thị Anh 6/3/2000 DH18KE  
13 18123007 Trịnh Tuấn Anh 23/12/2000 DH18KE  
14 18123008 Trịnh Vân Anh 24/8/2000 DH18KE  
15 18127004 Huỳnh Thị  Tú Anh 14/7/2000 DH18MT  
16 18126004 Lê Thị  Phương Anh 5/2/2000 DH18SHD  
17 17125001 Hoàng Thị Ái 14/7/1999 DH17BQ  
18 17124006 Lê Ngọc Ánh 28/10/1999 DH17QL  
19 18123009 Nguyễn Phạm Anh BẮc 1/6/2000 DH18KE  
20 17112008 Đỗ Gia Bảo 31/8/1999 DH17TY  
21 13113322 Nguyễn Thị Ngọc Bích 30/4/1995 DH13NHGL  
22 16137003 Lê Văn Binh 18/1/1998 DH16NL  
23 17137004 Đặng Tiểu Bình 18/1/1999 DH17NL  
24 18125024 Huỳnh Trần Thái Bình 26/7/2000 DH18BQ  
25 19125028 Trần Nguyễn Thanh Bình 20/10/2001 DH19VT  
26 17125022 Hồ  Ngọc Chấn 1/12/1999 DH17BQ  
27 13154081 Lê Ngọc Châu 8/10/1995 DH13OT  
28 18122021 Nguyễn Thị  Hồng Châu   DH18QT  
29 16131022 Trần Thị Kim Chi 20/1/1998 DH16CH  
30 17125024 Nguyễn  Ngọc  Hà Chi 29/5/1999 DH17VT  
31 18125031 Lê Thị Chi 19/8/2000 DH18VT  
32 17154007 Nguyễn  Tấn Chí 19/9/1999 DH17OT  
33 16111019 Võ Văn Chung 4/1/1998 DH16CN  
34 17424004 Đỗ Trương Hoài Chúc 20/12/1996 LT17QL  
35 16127014 Huỳnh Chí Công 17/9/1998 DH16MT  
36 16145169 Phan Đình Cường 30/10/1998 DH16BV  
37 16120030 Võ Hùng Cường 5/10/1998 DH16KT  
38 18126022 Nguyễn Ngọc Diễm 22/6/2000 DH18SM  
39 18139024 Nguyễn Hồng Diễn 1/6/2000 DH18HH  
40 18125050 Cao Thị  Thu Diệu 26/4/2000 DH18BQ  
41 18127012 Huỳnh Thị Diệu 20/12/2000 DH18MT  
42 18122034 Nguyễn Thị Diệu   DH18QT  
43 15138017 Hồ Thanh Dương 19/6/1997 DH15TD  
44 16120052 Đoàn Thị Thùy Dương 9/10/1998 DH16KM  
45 16125145 Phan Lê Thuỳ Dương 22/8/1998 DH16VT  
46 17125052 Phạm  Tuấn Dương 5/11/1999 DH17BQ  
47 17123012 Đinh Thùy Dương 4/11/1999 DH17KE  
48 18122039 Nguyễn Thị  Thùy Dương   DH18QT  
49 18124020 HồThị  Thùy Dung 5/2/2000 DH18QL  
50 13112442 Dương Tiến Dũng 23/5/1995 DH13TYGL  
51 17126195 Nguyễn  Tiến Dũng 19/4/1998 DH17SHC  
52 17145022 Bùi Nhựt Duy 12/5/1999 DH17BV  
53 17113030 Trần Thị Duy 27/12/1999 DH17NH  
54 17116041 Phạm  Văn Duy 14/8/1999 DH17NT  
55 16120056 Nguyễn Thị Danh Duyên 3/7/1998 DH16KM  
56 16113027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/2/1998 DH16NHB  
57 17112036 Lê Thị  Bảo Duyên 20/9/1999 DH17DY  
58 17125059 Ngô  Thị  Thùy Duyên 1/12/1999 DH17VT  
59 18125069 Trần Thị  Mỹ Duyên 12/5/2000 DH18BQ  
60 18123025 Trần Bảo Duyên 5/2/2000 DH18KE  
61 18125067 Phạm Thị  Mỹ Duyên 12/5/2000 DH18VT  
62 17112042 Nguyễn  Thị  Cẩm Giang 20/2/1999 DH17DY  
63 18122050 Nguyễn Thị  Huỳnh Giao   DH18QT  
64 17128035 Trần Thị Hẩm 17/7/1999 DH17AV  
65 16154026 Nguyễn Thế Hân 23/7/1998 DH16OT  
66 17128037 Lý Gia Hân 21/7/1999 DH17AV  
67 18131015 Trần Phước Hậu 22/10/2000 DH18CH  
68 18122063 Lê Thị  Hải Hậu   DH18QT  
69 16128026 Đặng Thị Thu Hằng 16/8/1998 DH16AV  
70 17123020 Nguyễn  Thị Nguyệt Hằng 14/4/1999 DH17KE  
71 18125095 Trần Thị  Nhật Hằng 2/2/2000 DH18DD  
72 18122058 Tạ Thị  Lệ Hằng   DH18QT  
73 15125334 Trương Nguyệt Hoàng Hạ 17/5/1997 DH15TP  
74 16139057 Bùi Hồng Hạnh 21/4/1997 DH16HH  
75 17123021 Nguyễn  Hồng Hạnh 23/8/1999 DH17KE  
76 18113032 Lê Thị  Ngọc Hạnh   DH18NHA  
77 16123054 Bùi Thu 14/5/1998 DH16KE  
78 18120047 Huỳnh Thị  Thúy 1/1/2000 DH18KM  
79 18112052 Phan Nguyệt   DH18TY  
80 15116035 Nguyễn Văn Hào 2/5/1997 DH15NT  
81 16121016 Nguyễn Anh Hào 29/6/1998 DH16PT  
82 16124059 Nguyễn Đức Hảo 6/2/1997 DH16QL  
83 17117011 Hồ  Thị  Phương Hảo 4/9/1999 DH17CT  
84 15113202 Phan Thị Thu Hiền 13/10/1997 DH15NHNT  
85 15112210 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/2/1997 DH15TYGL  
86 17123027 Nguyễn  Thị Hiền 20/5/1999 DH17KE  
87 18117018 Nguyễn Thị  Khánh Hiền   DH18CT  
88 18120059 Đỗ Thị  Thu Hiền   DH18KM  
89 16424016 Bùi Thị Hiền 16/11/1993 LT16QL  
90 17138016 Hồ Hiển 25/3/1999 DH17TD  
91 16124065 Huỳnh Trung Hiếu 13/4/1998 DH16QL  
92 17145029 Nguyễn  Thế Hiếu 22/6/1999 DH17BV  
93 17117014 Trần Thị Hiếu 18/11/1999 DH17CT  
94 17138020 TrỊnh Minh Hiếu 21/7/1999 DH17TD  
95 18125109 Nguyễn Thị Hiếu 5/1/2000 DH18VT  
96 15112269 Nguyễn Lê Hiệu 28/10/1996 DH15TYNT  
97 16145288 Thạch Thị Thúy Hoa 10/6/1997 DH16BV  
98 17123029 Đỗ Thị  Tuyết Hoa 31/7/1999 DH17KE  
99 18113042 Phạm Thị Hoa   DH18NHB  
100 18122072 Nguyễn Thị  Diễm Hoa   DH18TC  
101 18145025 Lê Thanh Hoà 14/3/2000 DH18BV  
102 15112272 Mai Văn Hoàng 1/12/1997 DH15TYNT  
103 16145191 Nguyễn Văn Mỹ Hoàng 7/2/1998 DH16BV  
104 15120063 Nguyễn Phục Hưng 4/10/1997 DH15KT  
105 18138033 Nguyễn Thế Hưng 27/7/2000 DH18TD  
106 17424014 Nguyễn Hoàng Hưng 5/1/1995 LT17QL  
107 18155029 Phan Ngọc Hòa 10/4/2000 DH18KN  
108 16123091 Phan Thị Mai Hương 13/9/1998 DH16KE  
109 16126068 Đặng Thùy Hương 6/10/1997 DH16SH  
110 17123035 Lê Thu Hương 21/1/1999 DH17KE  
111 17120057 MẠch Thị Hương 7/1/1999 DH17KM  
112 18128062 Đặng Thị Kim Hương 23/1/2000 DH18AV  
113 18113051 Võ Thị  Kim Hương 15/10/2000 DH18NHB  
114 18123046 Lương Thị Hường 6/3/2000 DH18KE  
115 13123053 Trình Thị Huệ 10/5/1995 DH13KE  
116 17113070 Lý Tấn Hùng 1/4/1999 DH17NH  
117 17124059 Phan Chí Hùng 2/9/1999 DH17QD  
118 15137029 Phạm Đăng Huy 29/10/1997 DH15NL  
119 15124113 Trần Cao Huy 27/10/1997 DH15QLB  
120 15112325 Bùi Quốc Huy 20/4/1997 DH15TTA  
121 16139087 Nguyễn Trọng Huy 6/1/1998 DH16HH  
122 17145035 Nguyễn  Thanh Huy 2/3/1999 DH17BV  
123 17153033 Trần Quang Huy 19/12/1999 DH17CD  
124 17123037 Phạm  Quang Huy 11/11/1999 DH17KE  
125 17127032 Đỗ Ngọc Huy 4/10/1999 DH17MT  
126 17112079 Nguyễn  Hoàng Huy 3/11/1999 DH17TY  
127 18126063 PhạmThanh Huy 13/10/2000 DH18SHA  
128 14127047 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 13/6/1996 DH14MT  
129 16125232 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/1/1998 DH16BQ  
130 17117023 Nguyễn  Thị Mỹ Huyền 10/8/1999 DH17CT  
131 17113077 Phạm  Thị Huyền 28/2/1999 DH17NH  
132 17125117 Trần Thị  Thu Huyền 27/5/1999 DH17VT  
133 18120085 Nguyễn Thị Huyền 18/12/2000 DH18KM  
134 18120083 Đặng Thị Huyền   DH18KT  
135 18122081 Đỗ Thị  Ngọc Huyền   DH18QT  
136 18122082 Nguyễn Thị  Ngọc Huyền 6/3/2000 DH18TC  
137 15122081 Vũ Quang Huynh 26/6/1997 DH15TM  
138 14127054 Trần Thị Ly Kha 15/12/1996 DH14MT  
139 18153030 Huỳnh Minh Kha 2/6/2000 DH18CD  
140 18116032 Võ Minh Kha   DH18NT  
141 18122087 Dương Trọng Kha 24/9/2000 DH18QT  
142 18113061 Văn Công Trường Khang   DH18NHA  
143 15122085 Võ Thị Kiều Khanh 23/9/1996 DH15QT  
144 17113080 Trần Quang Khải 8/6/1999 DH17NH  
145 17112086 TỐng Đức Khải 11/11/1998 DH17TY  
146 17154043 Nguyễn  Văn Khánh 21/10/1999 DH17OT  
147 18138042 Nguyễn Công Khánh 2/5/2000 DH18TD  
148 17112092 Nguyễn  Thanh Khiêm 26/11/1999 DH17TY  
149 17145039 Đào Minh Khoa 11/10/1999 DH17BV  
150 17153037 Ngô  Tín Khoa 24/6/1999 DH17CD  
151 17123040 Nguyễn  Thị  Châu Khoa 24/12/1999 DH17KE  
152 17112093 Nguyễn  Đăng Khoa 11/12/1999 DH17TY  
153 16118074 Đỗ Minh Khôi 26/6/1998 DH16CC  
154 18131025 Phan Thị  Thúy Kiều 19/9/2000 DH18CH  
155 18122096 Nguyễn Thị  Vân Kiều   DH18QT  
156 19122091 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 28/9/2001 DH19TM  
157 17628030 Bùi Thị Thiên Kim 10/11/1984 BH17AVB  
158 16120120 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 1/1/1998 DH16KM  
159 18122099 Bùi Thị  Mỹ Kim 18/9/1999 DH18QT  
160 17153040 Đặng Ngọc Lâm 28/12/1999 DH17CD  
161 18122104 Vương Hải Lâm 11/3/2000 DH18QT  
162 17125122 Nguyễn  Thị Mỹ Lam 2/6/1999 DH17VT  
163 14113089 Trần Thị Lan 20/2/1996 DH14NHB  
164 14114054 Nguyễn Thị Lan 2/2/1996 DH14NK  
165 16125254 Lê Thị Diễm Lan 26/2/1998 DH16DD  
166 17149068 Trương  Thị  Minh Lài 18/5/1999 DH17QM  
167 18123054 Phạm Thị  Tuyết 14/1/2000 DH18KE  
168 17117032 Nguyễn  Thị Mỹ Lệ 7/10/1999 DH17CT  
169 17155025 Nguyễn  Thị  Kim Liên 14/10/1999 DH17KN  
170 14149083 Lê Hoài Linh 15/2/1996 DH14QM  
171 15111071 Phan Thị Mỹ Linh 14/4/1997 DH15TA  
172 16124083 Đỗ Quang Linh 22/2/1998 DH16QL  
173 17153042 Nguyễn  Quang Linh 5/2/1999 DH17CD  
174 17113097 Trần Thị Mỹ Linh 21/11/1999 DH17NH  
175 17132031 Lê Ngọc  Trúc Linh 20/1/1999 DH17SP  
176 18139081 HồThị  Thùy Linh 7/5/2000 DH18HH  
177 18123056 Nguyễn Lâm Mỹ Linh 25/7/2000 DH18KE  
178 18124069 Lê Thị  Mỹ Linh 1/8/2000 DH18QL  
179 18123057 Dương Thị  Thanh Loan 4/11/2000 DH18KE  
180 18120109 Lê Thị  Ngọc Loan   DH18KM  
181 18112102 Lê Văn Lợi   DH18TY  
182 17113105 Trương  Thành Long 29/1/1999 DH17NH  
183 17138030 Phan Nguyễn  Hoàng Long 9/9/1999 DH17TD  
184 17113106 Nguyễn  Thành Luân 3/12/1999 DH17NH  
185 18122119 Nguyễn Thị  Minh Luận   DH18QT  
186 18138054 So Tấn Lũy 4/11/1997 DH18TD  
187 18113086 Lê Thị  Thảo Ly 19/5/2000 DH18NHB  
188 18126090 PhạmThảo Ly 27/4/2000 DH18SHD  
189 18128098 Trần Minh Mẫn 8/9/2000 DH18AV  
190 17139078 Lê Hoàng Mai 8/6/1999 DH17HH  
191 17112109 Đỗ Thị  Ngọc Mai 12/7/1999 DH17TY  
192 17125148 Lê Thị  Thu Mai 25/11/1999 DH17VT  
193 18123063 Hoàng Thị Mai 4/4/2000 DH18KE  
194 16132338 Nguyễn Thị Kiều Mi 20/10/1998 DH16NHB  
195 14114074 Lê Nhật Minh 1/1/1996 DH14NK  
196 17116081 KiềuTuấn Minh 8/5/1998 DH17NT  
197 17124103 Trần Nhật Minh 23/9/1999 DH17QL  
198 18123068 Phạm Thị Minh 1/12/2000 DH18KE  
199 15111078 Trần Thị Trà My 2/5/1997 DH15CN  
200 16124095 Châu Thị Yến My 19/2/1996 DH16QL  
201 17125159 Lê Thị  Diễm My 16/8/1999 DH17BQ  
202 18139100 Võ Thanh My 10/8/2000 DH18HH  
203 16145170 Trần Hải Đăng 20/1/1998 DH16BV  
204 18149013 Võ Thiên Đăng 21/3/2000 DH18QM  
205 18125038 Trần Hải Đăng 20/2/2000 DH18VT  
206 14112459 Ngô Văn Đại 21/10/1995 DH14TYGL  
207 16137011 Nguyễn Chí Đại 10/6/1998 DH16NL  
208 17153012 Dương  Tấn Đạt 6/9/1999 DH17CD  
209 17113268 Lê Đình Đạt 20/11/1999 DH17NHGL  
210 14132048 Trần Hoàng Nam 3/5/1995 DH14SP  
211 15125359 Bùi Phương Nam 27/12/1997 DH15TP  
212 17115071 Trần Kiến Nam 15/1/1998 DH17CB  
213 17111088 Nguyễn  Thành Nam 8/4/1999 DH17CN  
214 17112019 Nguyễn  Thị Mỹ Đang 19/6/1999 DH17TY  
215 16131027 Tô Thị Hồng Đào 25/9/1998 DH16CH  
216 15126197 Tounẻh Naria 10/7/1996 DH15SHB  
217 18112121 Trần Thị  Thu Nga   DH18DY  
218 14122083 Phùng Thị ánh Ngân 23/2/1996 DH14TM  
219 17111090 Lý Thị  Thanh Ngân 8/8/1999 DH17CN  
220 17125168 Lê Thị  Kim Ngân 1/12/1999 DH17DD  
221 17113128 Nguyễn  Thị  Tuyết Ngân 31/7/1999 DH17NH  
222 17113125 Đỗ Thị  Kim Ngân 26/6/1999 DH17NH  
223 17114034 Huỳnh Kim Ngân 19/6/1999 DH17QR  
224 17125170 Phạm  Thị  Kim Ngân 6/12/1999 DH17VT  
225 18139107 Trần Thị  Kim Ngân 23/1/2000 DH18HH  
226 18123080 Trương Kim Ngân 27/2/2000 DH18KE  
227 18120135 Đỗ Thanh Ngân   DH18KT  
228 18126102 Nguyễn Hoài Ngân 29/10/1999 DH18SHB  
229 17112304 Đỗ Thị Ngà 8/2/1999 DH17TT  
230 16138060 Phạm Hoài Nghi 23/9/1998 DH16TD  
231 18112126 Võ Nguyễn Phương Nghi   DH18TY  
232 17122095 Võ  Kim Ngoan 7/7/1999 DH17TM  
233 16111110 Bùi Thị Bích Ngọc 19/3/1997 DH16TA  
234 17128088 Dương  Khánh Ngọc 18/4/1999 DH17AV  
235 17120102 Bùi Khánh Ngọc 13/3/1999 DH17KT  
236 18125212 Hoàng Thị  Ánh Ngọc 4/2/2000 DH18BQ  
237 18124094 Dương Thị  Bích Ngọc 19/2/2000 DH18QL  
238 18122150 Nguyễn Thị  Mỹ Ngọc 17/2/2000 DH18QT  
239 18125213 Huỳnh Thị  Bích Ngọc 23/5/2000 DH18VT  
240 18125214 Nguyễn Thị  Hồng Ngọc 8/4/2000 DH18VT  
241 18125215 Nguyễn Thị  Hồng Ngọc 23/3/2000 DH18VT  
242 18123082 HồThị NgỌt 16/2/2000 DH18KE  
243 16111121 Võ Đức Nguyên 18/9/1998 DH16CN  
244 16124006 Trần Thanh Nguyên 1/10/1998 DH16NHGL  
245 17128089 Nguyễn  Thị  Kim Nguyên 27/5/1999 DH17AV  
246 17138035 Dương  Hoàng Nguyên 22/12/1999 DH17TD  
247 17125185 Võ  Hạnh Nguyên 3/10/1999 DH17VT  
248 18116048 Nguyễn Ngọc Nguyên   DH18NT  
249 19125224 Hồ Võ Thanh Nguyên 16/5/2001 DH19VT  
250 15114109 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1/7/1997 DH15NK  
251 16131152 Phạm Thị Ánh Nguyệt 11/2/1998 DH16TK  
252 17125186 Huỳnh Thị  Như Nguyệt 23/10/1999 DH17BQ  
253 15111085 Huỳnh Thành Nhân 22/5/1996 DH15CN  
254 16112639 Võ Đình Nhân 2/4/1998 DH16TY  
255 17118069 Lê Văn Nhân 9/11/1999 DH17CC  
256 18125231 Lê Thị  Thanh Nhân 5/10/2000 DH18BQ  
257 18118096 Đặng Danh Nhân   DH18CC  
258 16145229 Nguyễn Văn Nhật 28/10/1998 DH16BV  
259 14114320 Lê Thị Nhỉ 8/7/1995 DH14LNGL  
260 16112640 Phạm Lê Nhanh 25/12/1998 DH16DY  
261 17628031 Lâm Thị Xuân Nhi 18/3/1990 BH17AVB  
262 15112098 Nguyễn Thị Kiều Nhi 31/10/1997 DH15DY  
263 15131093 Nguyễn Đoàn Thảo Nhi 17/4/1997 DH15TK  
264 15112344 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/6/1997 DH15TTB  
265 17120115 Trương  Thị Nhi 28/5/1999 DH17KM  
266 17131092 Phạm  Thị  Yến Nhi 19/10/1999 DH17TK  
267 17122102 Đặng Thành Nhi 5/12/1999 DH17TM  
268 18122174 Trần Yến Nhi 9/4/2000 DH18QT  
269 18122175 Võ Thị  Tuyết Nhi   DH18QT  
270 19123091 Nguyễn Thị Vân Nhi 15/7/2001 DH19KE  
271 14145092 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2/12/1996 DH14BV  
272 14111289 Đồng Huỳnh Như 16/9/1995 DH14CN  
273 17128098 Nguyễn  Huỳnh Như 6/4/1999 DH17AV  
274 17124121 Lê Thị  Quỳnh Như 20/3/1999 DH17QL  
275 17111102 Trần Thị  Ngọc Như 25/4/1999 DH17TA  
276 18125251 Thái Thị  Huỳnh Như 23/5/2000 DH18BQ  
277 18145050 Nguyễn Minh Nhựt 15/5/2000 DH18BV  
278 16112325 Lê Thị Hồng Nhung 27/6/1998 DH16TYGLB  
279 17139105 Mai Ngọc  Tuyết Nhung 12/9/1999 DH17HH  
280 17123078 Nguyễn  Thị  Ngọc Nhung 1/2/1999 DH17KE  
281 17155043 Vũ Thị  Hồng Nhung 1/5/1999 DH17KN  
282 17120122 Nguyễn  Ngọc Nhung 19/5/1999 DH17KT  
283 17124125 Võ  Đặng Quế Nhung 14/5/1999 DH17QL  
284 18123093 Lê Thị  Cẩm Nhung 19/8/2000 DH18KE  
285 18116060 Nguyễn Thị  Mỹ Nhung   DH18NY  
286 18122186 Lê Thị  Cẩm Nhung   DH18QT  
287 18126124 Nguyễn Thị  Hồng Nhung 18/12/2000 DH18SHA  
288 17154016 Nguyễn  Khoa ĐiỀn 23/5/1999 DH17OT  
289 18125049 Dương Thị Điệp 2/8/2000 DH18VT  
290 16112507 Nguyễn Văn Đồng 19/12/1998 DH16TY  
291 18122191 Đào Thị  Ái Nữ   DH18QT  
292 17423015 Nguyễn Thị Xuân Nữ 3/3/1990 LT17KE  
293 18424005 Nguyễn Văn Đức 21/9/1995 LT18QL  
294 15126111 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5/1/1997 DH15SM  
295 17113145 Nguyễn  Thị  Kim Oanh 16/6/1999 DH17NH  
296 17124127 Nguyễn  Thị  Thúy Oanh 12/5/1999 DH17QL  
297 18113124 Lê Thị  Kim Oanh   DH18NHA  
298 18126128 Nguyễn Như Quỳnh Oanh 16/3/1997 DH18SHD  
299 17113146 Trần Thị  Mộng Phàn 18/8/1999 DH17NH  
300 14126177 Huỳnh Tiến Phát 1/5/1996 DH14SHA  
301 15112110 Trần Tấn Phát 17/10/1997 DH15DY  
302 17118075 Thạch Dương Phát 00/00/1999 DH17CK  
303 17149121 Trần Tấn Phát 1/4/1999 DH17QM  
304 18145053 Trần Hoàng Nhuận Phát 30/12/2000 DH18BV  
305 15114118 Ngô Giang Phi 17/8/1997 DH15LN  
306 15154039 Nguyễn Thanh Phong 9/9/1997 DH15OT  
307 14111141 Trương Thị Phượng 15/11/1995 DH14TA  
308 17117057 Nguyễn  Thị  Mai Phượng 15/11/1999 DH17CT  
309 16112667 Nguyễn Hiền Phương 17/6/1998 DH16DY  
310 17123081 Phạm  Trúc Phương 5/9/1999 DH17KE  
311 17124137 Nguyễn  Duy Phương 17/3/1999 DH17QD  
312 17111113 Đỗ Thị Phương 20/9/1999 DH17TA  
313 18123099 Nguyễn Ngọc Lan Phương 19/10/2000 DH18KE  
314 18120182 Đoàn Lan Phương   DH18KM  
315 18149062 Nguyễn Thị  Xuân Phương 25/5/2000 DH18QM  
316 18125266 Trương Công Phu 10/9/1999 DH18BQ  
317 17139112 Nguyễn  Thị  Vân Phụng 21/4/1999 DH17HH  
318 19122199 Trần Nguyễn Tiểu Phụng 5/7/2001 DH19TM  
319 17125217 Đặng Ngọc Phú 2/1/1999 DH17BQ  
320 17113147 Hồ  Tiến Phú 20/12/1999 DH17NH  
321 18154096 Quách THạnh Phú 15/6/2000 DH18OT  
322 17122120 Bùi Xuân Phúc 8/8/1999 DH17QT  
323 17122121 Nguyễn  Thị  Hồng Phúc 21/10/1999 DH17TM  
324 17112157 Nguyễn  Thị  Hồng Phúc 14/10/1999 DH17TY  
325 18145055 Nguyễn Văn Phúc 29/3/2000 DH18BV  
326 18125268 Lê Thị  Diễm Phúc 1/1/2000 DH18DD  
327 18113129 Trần Thị  Hồng Phúc   DH18NHB  
328 18122200 Lê Hồng Phúc 14/9/2000 DH18QT  
329 18116067 Lê Thành Quân   DH18NT  
330 18155075 Lê Xuân Quang 25/5/2000 DH18KN  
331 16154077 Trần Ngọc Quế 12/6/1998 DH16OT  
332 18122214 Hoàng Thị  Hương Quế 5/2/2000 DH18QT  
333 16139161 Mai Hửu Quí 11/6/1998 DH16HH  
334 17125231 Lương  Kiến Quốc 13/12/1999 DH17BQ  
335 16115143 Tạ Thị Kim Quyên 19/11/1998 DH16CB  
336 16111164 Lê Nhã Quyên 1/1/1997 DH16TA  
337 17125233 Nguyễn  Thị  Thu Quyên 2/10/1999 DH17VT  
338 18122220 Nguyễn Võ Thảo Quyên   DH18QT  
339 18112173 Hồ Thị  THiền Quyên   DH18TY  
340 18123107 Phạm Thị  Như Quỳnh 8/10/2000 DH18KE  
341 18122227 Nguyễn Thị  Như Quỳnh   DH18QT  
342 17424033 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 1/1/1996 LT17QL  
343 18122217 Ngô Vương Phú Quý 2/1/2000 DH18QT  
344 15112137 Sú Cún Sầu 2/4/1996 DH15DY  
345 15112285 Trần Thanh Sang 22/9/1995 DH15TYNT  
346 16139169 Hoàng Tấn Sang 23/9/1998 DH16HH  
347 17118088 Lê Minh Sang 19/3/1999 DH17CK  
348 16154083 Nguyễn Xuân Sinh 12/12/1998 DH16OT  
349 14132212 Nguyễn Ngọc Sơn 18/2/1996 DH14SP  
350 17113169 Phan Lê Sơn 20/9/1999 DH17NH  
351 17117061 Nguyễn  Thu Sương 25/8/1999 DH17CT  
352 16111186 Phan Thanh Tâm 10/9/1998 DH16CN  
353 17122136 Bùi Thị  Băng Tâm 25/10/1999 DH17TM  
354 18118122 Nguyễn Minh Tâm   DH18CC  
355 18123109 Nguyễn Minh Tâm 2/3/2000 DH18KE  
356 18122240 Nguyễn Thị  Minh Tâm 5/4/2000 DH18TC  
357 17154086 Lê Minh Tấn 26/4/1999 DH17OT  
358 16113119 Nguyễn Minh Tân 10/2/1998 DH16NHB  
359 17111126 Hồ  Minh Tân 6/6/1999 DH17TA  
360 18145063 Nguyễn Phúc Tân 15/9/2000 DH18BV  
361 18111109 Nguyễn Duy Tân   DH18CN  
362 15114139 Đỗ Xuân Tài 18/4/1997 DH15QR  
363 15124258 Trần Sơn Khương Tánh 31/5/1997 DH15QLB  
364 18120203 Phan Bích ThẨm   DH18KM  
365 16121045 Trần Ngọc Thận 17/2/1998 DH16PT  
366 14132223 Huỳnh Thị Thanh Thắm 20/12/1996 DH14SP  
367 17117063 Diệp Thị  Mộng Thắm 7/6/1999 DH17CT  
368 16111191 Hoàng Văn Thắng 4/4/1997 DH16CN  
369 16138075 Nguyễn Sơn Thắng 28/6/1998 DH16TD  
370 18126148 Lê Minh Thắng 9/9/2000 DH18SHB  
371 17137062 Lê Thị  Cẩm Thạch 5/3/1999 DH17NL  
372 19122228 Phan Ngọc Thạch 1/11/2001 DH19QT  
373 17154094 Huỳnh Phước Thạnh 6/11/1999 DH17OT  
374 15127114 Lê Văn Thanh 29/5/1997 DH15MT  
375 15112151 Phạm Thiên Thanh 22/11/1997 DH15TY  
376 18116078 Nguyễn Xuân Thành   DH18NT  
377 17153065 Phan Trọng Thái 6/2/1999 DH17CD  
378 17128121 Lê Phương Thảo 2/6/1999 DH17AV  
379 17125269 Phan Thị  Thanh Thảo 14/3/1999 DH17BQ  
380 17139129 Nguyễn  Thị Thảo 1/3/1997 DH17HH  
381 17124161 Trình Thị  Phương Thảo 11/11/1999 DH17QL  
382 17122146 Đỗ Thị Thảo 6/7/1999 DH17TM  
383 18126152 Lê Thị  Lan Thảo 1/10/2000 DH18SHB  
384 18112194 Lê Dương Phương Thảo   DH18TY  
385 18112197 Trần Thị Thảo   DH18TY  
386 18113155 Nguyễn Anh Thi   DH18NHA  
387 18116080 Lâm Mỹ Thi   DH18NY  
388 18132029 Phan Phước Thiện 24/2/2000 DH18SP  
389 16128106 Nguyễn Anh Thư 16/1/1998 DH16AV  
390 17125291 Trần Thiên Thư 12/10/1998 DH17DD  
391 17125289 Trần Anh Thư 23/6/1999 DH17VT  
392 18163033 Hồnguyễn Anh Thư 22/6/2000 DH18ES  
393 18123130 Nguyễn Minh Thư 5/2/2000 DH18KE  
394 18122275 Huỳnh Ngọc Thư 28/8/2000 DH18TC  
395 18120222 Nguyễn Kim Thoa   DH18KM  
396 18126163 Võ Thị  Kim Thoa 28/7/2000 DH18SHB  
397 17124168 Hồ  Hoàng Thọ 12/3/1999 DH17QD  
398 18123126 Võ Thị Thơm 5/9/2000 DH18KE  
399 14118265 Nguyễn Quốc Thịnh 28/10/1996 DH14CC  
400 15113210 Ngô Lâm Thịnh 23/12/1997 DH15NHNT  
401 17118114 Bùi Minh Thượng 6/11/1999 DH17CC  
402 17112212 Dương  Thị  Hồng Thương 13/4/1999 DH17TY  
403 18122284 Nguyễn Thị Thương   DH18TM  
404 18125352 Huỳnh Thị  Mỹ Thương 16/8/2000 DH18VT  
405 17137067 Nguyễn  Công Thức 10/4/1999 DH17NL  
406 17111139 Bùi Thị Mộng Thu 19/7/1999 DH17CN  
407 18123127 Đoàn Thị  Mộng Thu 18/1/2000 DH18KE  
408 18113160 Nguyễn Thị  Lệ Thu   DH18NHA  
409 17139140 Nguyễn  Lê Trình Thuật 13/7/1997 DH17HH  
410 16122312 Ngô Thanh Thùy 16/3/1998 DH16TM  
411 17113216 Đào Thanh Thùy 3/11/1999 DH17NH  
412 18123134 Trần Thị  Kim Thùy 17/5/2000 DH18KE  
413 17120178 Lê Thị  Cẩm Thúy 25/12/1999 DH17KM  
414 17113214 Hồ  Thị  Thanh Thúy 27/4/1999 DH17NH  
415 17116156 Kiều Thị  Thanh Thúy 10/12/1999 DH17NY  
416 17125296 Trần Phương Thúy 16/7/1999 DH17VT  
417 18145076 Trần Thị   Thanh Thúy 3/10/1999 DH18BV  
418 18123137 Trương Thị  Thu Thúy 15/10/2000 DH18KE  
419 16120261 Trần Thanh Thủy 19/7/1998 DH16KM  
420 17145087 Trần Ngọc Thủy 27/8/1999 DH17BV  
421 17120180 Mã Thị  Hồng Thủy 1/7/1999 DH17KT  
422 17120181 Mã Thị  Thanh Thủy 1/7/1999 DH17KT  
423 17121023 Huỳnh Thị  Thanh Thủy 18/9/1999 DH17PT  
424 15126207 Nguyễn Thị Ngọc Thy 4/6/1996 DH15SHB  
425 15111152 Nguyễn Thanh Tiến 29/3/1997 DH15TA  
426 18114022 Lưu Quang Tiến   DH18LN  
427 18124148 HồVăn Tiến 18/11/2000 DH18QL  
428 18115100 Trần Thị Tiền   DH18CB  
429 15111151 Trần Thị Á Tiên 2/8/1997 DH15TA  
430 17122163 Đỗ Thị  Cẩm Tiên 8/6/1999 DH17TM  
431 17125300 Cù Thị  Kiều Tiên 19/8/1999 DH17VT  
432 17125301 Nguyễn  Thị  Thủy Tiên 9/12/1999 DH17VT  
433 18155092 Trần Thị  Ái Tiên 21/4/2000 DH18KN  
434 18164023 Tạ Thanh Tiên 16/8/2000 DH18QR  
435 15139127 Phạm Hữu Hoài Tín 18/12/1992 DH15HS  
436 17154105 Nguyễn  Trung Tín 2/6/1999 DH17OT  
437 17112223 Trần Thanh Tín 22/12/1999 DH17TY  
438 18155093 Nguyễn Trung Thành Tín 20/7/2000 DH18KN  
439 17113220 Phạm  Đình Toãn 3/1/1999 DH17NH  
440 17153074 Phan Nguyễn Trung Toàn 10/9/1999 DH17CD  
441 16111231 Trần Quốc Toản 21/3/1998 DH16TA  
442 13114155 Phan Minh Tịnh 14/9/1995 DH13NK  
443 14138113 Trịnh Châu Từ 6/1/1995 DH14TD  
444 15112182 Nguyễn Thị Lan Tường 20/7/1997 DH15DY  
445 16120306 Nguyễn Huỳnh Kim Tường 23/10/1998 DH16KM  
446 17112242 Trần Bá Tường 29/12/1999 DH17DY  
447 15118128 Hoàng Trung Tướng 1/3/1996 DH15CC  
448 16145273 Huỳnh Thiện Tứ 4/4/1997 DH16BV  
449 14112332 Đặng Thị Bích Trâm 24/10/1996 DH14TYA  
450 17117076 Lê Bảo Trâm 31/10/1999 DH17CT  
451 17122171 Lê Thị  Ngọc Trâm 9/12/1999 DH17TM  
452 18122303 Nguyễn Kim Bảo Trâm   DH18QT  
453 18122307 Trần Nguyệt Trâm   DH18TM  
454 19123159 Nguyễn Ngọc Trâm 5/5/2001 DH19KE  
455 16131256 Phạm Lưu Huyền Trân 21/3/1998 DH16CH  
456 17125315 Nguyễn  Thị Huyền Trân 30/11/1999 DH17VT  
457 18155094 Lê Thị  Huyền Trân 23/9/2000 DH18KN  
458 18127062 Lương Thị  Nhã Trân 6/1/2000 DH18MT  
459 15123110 Nguyễn Thu Trang 20/1/1997 DH15KE  
460 14112321 Huỳnh Lê Phương Trang 15/3/1996 DH15TY  
461 17131136 Cao Thị Trang 30/4/1999 DH17CH  
462 17131137 Nguyễn  Thị Trang 20/3/1999 DH17CH  
463 17112228 Châu Thị  Thùy Trang 29/4/1999 DH17DY  
464 17123110 Hà Thị  Mai Trang 31/1/1999 DH17KE  
465 17120188 Đặng Thị  Thùy Trang 17/4/1999 DH17KM  
466 18120261 Trần Nguyễn Thu Trang   DH18KT  
467 18122316 Phạm Huyền Trang   DH18QT  
468 18126185 Lê Quỳnh Trang 10/5/2000 DH18SM  
469 18122311 Hoàng Thị  Yến Trang 28/7/2000 DH18TC  
470 19126195 Nguyễn Thị Thu Trang 26/6/2001 DH19SM  
471 17125308 Nguyễn  Quang Trà 21/1/1999 DH17BQ  
472 17154108 Trần Văn Trà 19/5/1999 DH17OT  
473 13131611 Mai Ngọc Trí 26/7/1993 DH13CH  
474 14112343 Võ Hữu Trí 20/3/1996 DH14TYA  
475 16145269 Nguyễn Minh Trí 28/4/1998 DH16BV  
476 17112229 Nguyễn  Đoàn Minh Trí 10/11/1999 DH17TY  
477 15126166 Hà Minh Triết 23/9/1997 DH15SHB  
478 16112741 Lý Hải Triều 17/3/1997 DH16DY  
479 15112366 Lê Ngọc Phương Trinh 9/4/1997 DH15TTA  
480 17117081 Phan Thị Mỹ Trinh 29/10/1999 DH17CT  
481 17125325 Đặng Thị Mỹ Trinh 8/7/1999 DH17DD  
482 18120264 Phạm Thị Trinh 8/11/1999 DH18KT  
483 18116099 Đặng Thị Tú Trinh   DH18NT  
484 18122325 Nguyễn Thị  Kiều Trinh   DH18TM  
485 17131147 Hà Xuân Trường 14/8/1999 DH17CH  
486 18145082 Danh Lam Trường 28/1/2000 DH18BV  
487 17120199 Trần Thanh Trúc 26/7/1999 DH17KM  
488 17111153 Lê Thị  Thanh Trúc 9/6/1999 DH17TA  
489 18115109 Huỳnh Lâm Trúc   DH18GN  
490 18124167 Nguyễn Thị  Bích Trúc 10/12/2000 DH18QL  
491 18126196 Nguyễn Thanh Trúc 16/3/2000 DH18SM  
492 15112368 Lê Hoàng Tuấn 27/6/1993 DH15TTB  
493 16137096 Phạm Anh Tuấn 20/10/1995 DH16NL  
494 17124203 Đồng Quốc Tuấn 7/2/1999 DH17QD  
495 17122221 Đinh Quốc Tuấn 3/4/1999 DH17QTC  
496 18122335 Nguyễn Anh Tuấn   DH18QT  
497 16145275 Thái Thanh Tùng 6/8/1997 DH16BV  
498 16112750 Nguyễn Nhân Tùng 5/1/1998 DH16TY  
499 15124332 Nguyễn Anh 10/7/1997 DH15QLB  
500 15122297 Nguyễn Thị Anh 22/8/1997 DH15QTNT  
501 17113241 Bùi Văn 2/12/1998 DH17NH  
502 18123165 Mai Thị  Cẩm 4/4/2000 DH18KE  
503 18123166 Nguyễn Thị  Cẩm 21/12/2000 DH18KE  
504 18122333 Trần Thị  Cẩm 26/6/2000 DH18QT  
505 14121027 Bùi Ngọc Tuyến 9/2/1996 DH14PT  
506 17117083 Nguyễn  Thị  Kim Tuyến 17/4/1999 DH17CT  
507 16122368 Trần Thị Thanh Tuyền 23/8/1998 DH16TM  
508 17112244 Huỳnh Thị  Kim Tuyền 26/3/1999 DH17DY  
509 18115113 PhạmVũ Ngọc Tuyền 25/1/2000 DH18CB  
510 18120273 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền   DH18KM  
511 18120274 Nguyễn Thị  Kim Tuyền 1/3/2000 DH18KT  
512 17120202 Huỳnh Thị  Cát Tuyên 8/6/1999 DH17KM  
513 15112299 Cao Thị Anh Tuyết 19/1/1997 DH15TYNT  
514 17128166 Nguyễn  Tú Lan Uyên 11/2/1999 DH17AV  
515 17131153 Lê Thị  Thu Uyên 2/5/1999 DH17CH  
516 17120205 Nguyễn  Trần Thảo Uyên 28/8/1999 DH17KM  
517 17126174 Ngô  Phương Uyên 26/5/1999 DH17SH  
518 17126176 Tô Thị  Ái Uyên 22/11/1999 DH17SH  
519 17111165 Huỳnh Bảo Uyên 26/12/1999 DH17TA  
520 18120282 Đỗ Thị  Tố Uyên   DH18KT  
521 17145100 Nguyễn  Thị  Ánh Vân 15/5/1999 DH17BV  
522 17124209 Võ  Thiện Hải Vân 5/4/1994 DH17QL  
523 17125351 Nguyễn  Thị  Bạch Vân 29/9/1999 DH17VT  
524 18120285 Dương Thị  Ngọc Vân 7/2/2000 DH18KT  
525 18125411 Phạm Tú Văn 26/5/2000 DH18VT  
526 16125573 Trần Thị Mộng Vi 24/6/1998 DH16DD  
527 18155107 Vũ Tường Vi 8/8/2000 DH18KN  
528 18122351 Đào Thị  Lê Vi 22/9/2020 DH18TC  
529 18122352 Mai Thị  Xuân Vi   DH18TM  
530 17118137 Lê Đình Việt 22/8/1999 DH17CK  
531 14118093 Trần Phước Vinh 23/6/1996 DH14CK  
532 17112255 Võ  Ngọc Vinh 30/5/1999 DH17DY  
533 15114205 Nguyễn Hữu Vĩnh 21/11/1997 DH15NK  
534 17137079 Nguyễn  An Hoàng Vương 20/10/1999 DH17NL  
535 14118313 Hoàng Tuấn 19/10/1995 DH14CK  
536 16128138 Trần Đức 21/1/1998 DH16AV  
537 15112371 Nguyễn Thúy Lan Vy 1/12/1996 DH15TTA  
538 15112372 Trần Đình Bảo Vy 27/10/1997 DH15TTA  
539 17124216 Trần Nguyễn  Thùy Vy 30/10/1999 DH17QD  
540 17111173 Ngô  Phương Vy 19/6/1999 DH17TA  
541 18122361 Lê Nguyễn Tường Vy   DH18TM  
542 18125422 Lê Huỳnh Ngọc Mỹ Thúy Vy 27/8/2000 DH18VT  
543 19123187 Nguyễn Thị Thúy Vy 26/8/2001 DH19KE  
544 19123189 Trần Huỳnh Khánh Vy 16/8/2001 DH19KE  
545 19122320 Nguyễn Thị Thúy Vy 10/11/2001 DH19TM  
546 15117087 Nguyễn Văn Vỹ 21/3/1997 DH15CT  
547 18122368 Cao Võ Tuấn VỸ   DH18QT  
548 16112765 Phạm Thị Hồng Xuân 13/8/1998 DH16DY  
549 16126207 Đặng Thị Kim Xuân 29/1/1998 DH16SH  
550 17122268 Nguyễn Thị  Thanh Xuân 13/8/1999 DH17QTNT  
551 17122215 Lê Thị  Kim Xuân 28/6/1999 DH17TC  
552 19122325 Nguyễn Thị Thu Xuyến 15/2/2001 DH19TM  
553 17628036 Hoàng Thị Yến 6/4/1990 BH17AVB  
554 16112768 Phạm Thị Ngọc Yến 21/11/1997 DH16DY  
555 16163133 Nguyễn Ngọc Yến 16/7/1998 DH16ES  
556 16126211 Lê Bùi Phương Yến 13/8/1998 DH16SH  
557 16126212 Lường Thị Yến 2/6/1998 DH16SM  
558 18131074 Phạm Thị  Hoàng Yến 20/11/2000 DH18TK  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 558
TRUNG TÂM TIN HỌC
GIÁM ĐỐC

Số lần xem trang: 12856
Điều chỉnh lần cuối: 20-05-2021

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu hai chín sáu

Xem trả lời của bạn !