Số lần xem trang: 328
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo thời gian đào tạo tối đa đối với các chương trình đào tạo (28-06-2021)

Thay đổi lịch thi học kỳ 2 Năm học 2020-2021 (14-06-2021)

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (31-05-2021)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 4 năm 2021 (20-05-2021)

Hoãn thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 05/2021 (20-05-2021)

Thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 05/2021 (16-05-2021)

Lịch thi các lớp access K184 (08-05-2021)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 3 năm 2021 (07-05-2021)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 94 ( tháng 04/2021 ) (19-04-2021)

Danh Sách thi chuẩn tin học đợt 92 ( tháng 02/2021 ) (22-03-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn không hai tám

Xem trả lời của bạn !