Thông báo đăng ký bổ sung một số lớp học và thi online tháng 1/2022.
- 13:00 đến 13:29 ngày 30/12/2021: Ưu tiên ghi danh dành cho khóa từ 2015 về trước.
- 13:30 đến 16:00 ngày 30/12/2021: Ghi danh các chỗ còn lại cho tất cả các khóa.
Không có mô tả ảnh.

Số lần xem trang: 871
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch Khai giảng

Khai giảng khoá 191 (10-07-2022)

Khai giảng khoá 190 (16-06-2022)

Khai giảng khoá 189 (05-05-2022)

Khai giảng khoá 188 (28-03-2022)

Khai giảng khoá 187 (18-02-2022)

Khai giảng khoá 186 (24-01-2022)

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 01-2022 (Học và thi Online) (22-12-2021)

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín bảy bốn chín

Xem trả lời của bạn !