Thông báo đăng ký bổ sung một số lớp học và thi online tháng 1/2022.
- 13:00 đến 13:29 ngày 30/12/2021: Ưu tiên ghi danh dành cho khóa từ 2015 về trước.
- 13:30 đến 16:00 ngày 30/12/2021: Ghi danh các chỗ còn lại cho tất cả các khóa.
Không có mô tả ảnh.

Số lần xem trang: 237
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch Khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 01-2022 (Học và thi Online) (22-12-2021)

Khai giảng khóa 184 (02-04-2021)

Khai giảng khóa 183 (23-02-2021)

Khai giảng khóa 182 (21-12-2020)

Khai giảng khóa 181 (04-11-2020)

Khai giảng khóa 180 (30-09-2020)

Khai giảng khóa 179 (11-09-2020)

Khai giảng khóa 178 (17-08-2020)

Khai giảng khóa 177 (09-07-2020)

Khai giảng khóa 176 (09-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám sáu năm năm

Xem trả lời của bạn !