STT MASV MALOP_NH KHOAHOC_NH mact HO TEN NGAYSINH NOISINH  
1 11120028 EX1 K185 EXB Nguyễn Khương Duy 21/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh  
2 18122055 EX1 K185 EXB Vũ Huỳnh Nhật Hạ   Tp. Hồ Chí Minh  
3 14155063 EX1 K185 EXB Bạch Thị Thúy 8/8/1996    
4 15112207 EX1 K185 EXB Hà Thị Hải 25/2/1997    
5 17112077 EX1 K185 EXB Lâm Hoàng Huy 22/8/1999 Bến Tre  
6 15112057 EX1 K185 EXB Nguyễn Quốc Khánh 22/3/1997    
7 17128061 EX1 K185 EXB Vũ Thụy Ngọc Khánh 22/1/1999 Đồng Nai  
8 14112152 EX1 K185 EXB Lương Uy Lâm 6/9/1996    
9 11142075 EX1 K185 EXB Triệu Thu Nghiêm 15/11/1993 Đồng Nai  
10 14115450 EX1 K185 EXB Lê Thanh Phong 29/10/1996    
11 14118237 EX1 K185 EXB Trần Quốc Sang 21/8/1995    
12 17116131 EX1 K185 EXB Trần Tiến 10/6/1998 Quảng Ngãi  
13 17128117 EX1 K185 EXB Hồ  Minh Tạo 7/8/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
14 15111126 EX1 K185 EXB Đỗ Duy Tài 15/1/1997    
15 15122224 EX1 K185 EXB Lâm Phương Toàn 26/11/1997    
16 17149187 EX1 K185 EXB La Thanh Nhật Trường 27/5/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
17 17128022 EX2 K185 EXB Trần Đình Duy 3/7/1999 Đồng Nai  
18 17116060 EX2 K185 EXB Nguyễn  Nhật Huy 5/7/1999 Long An  
19 17128068 EX2 K185 EXB UngThụyThùy Linh 26/4/1999 Đồng Nai  
20 17116024 EX2 K185 EXB Nguyễn  Văn Đại 4/4/1999 Kiên Giang  
21 18122148 EX2 K185 EXB Nguyễn Thị  Bích Ngọc   Tp. Hồ Chí Minh  
22 19128122 EX2 K185 EXB Nguyễn Hà Quỳnh Như 29/11/2001 Trà Vinh  
23 17153053 EX2 K185 EXB Đoàn Trần Minh Nhựt 27/1/1999 Tiền Giang  
24 16115129 EX2 K185 EXB Phan Thị Hồng Nhung 13/12/1997 Đắk Lắk  
25 16115215 EX2 K185 EXB Nguyễn Gia Quyến 24/12/1998 Quảng Trị  
26 17115090 EX2 K185 EXB Nguyễn  Phương Tâm 21/10/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
27 17154092 EX2 K185 EXB Dương  Hữu Thành 25/2/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
28 18125340 EX2 K185 EXB Đặng Thị Hoài Thu 12/11/2000 Đắk Lắk  
29 17124193 EX2 K185 EXB Trương  Thị  Ngọc Trầm 22/6/1999 Long An  
30 18122301 EX2 K185 EXB Châu Ngọc Trâm   Tp. Hồ Chí Minh  
31 17128149 EX2 K185 EXB Phạm  Ngọc  Huyền Trâm 16/5/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
32 16112742 EX2 K185 EXB Diệp Thanh Trúc 3/8/1998 Sóc Trăng  
33 16153102 EX2 K185 EXB Nguyễn Minh Tuấn 11/5/1998 Lâm Đồng  
34 17124204 EX2 K185 EXB Lương  Minh Tùng 19/11/1999 Long An  
35 14112049 EX3 K185 EXB Lê Viết Dũng 10/8/1995    
36 14111045 EX3 K185 EXB Đặng Hoàng Giang 30/9/1996    
37 13111217 EX3 K185 EXB Hồ Quang Hậu 7/4/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu  
38 15153017 EX3 K185 EXB Trịnh Văn Hải 20/8/1996    
39 14125110 EX3 K185 EXB Nguyễn Thu Hiền 12/4/1996    
40 16111062 EX3 K185 EXB Nguyễn Văn Hoàng 14/3/1997 Gia Lai  
41 19128052 EX3 K185 EXB Đinh Đức Hùng 15/1/2001 Ninh Bình  
42 15116077 EX3 K185 EXB Đổng Văn Linh 20/4/1996    
43 14125196 EX3 K185 EXB Phạm Thị Thùy Linh 10/7/1995    
44 15112227 EX3 K185 EXB Trần Võ Đình Lộc 1/1/1997    
45 15112332 EX3 K185 EXB Phạm Công Minh 27/9/1997    
46 14149255 EX3 K185 EXB Phan Thành Nguyên 28/3/1996    
47 15139154 EX3 K185 EXB Âu Phước Sang 18/11/1995    
48 14124275 EX3 K185 EXB Lê Ngọc Sơn 14/3/1996    
49 14114399 EX3 K185 EXB Võ Nguyễn Huy Tâm 3/9/1996 Lâm Đồng  
50 15114223 EX3 K185 EXB Phạm Quang Thắng 22/4/1995 Gia Lai  
51 15115154 EX3 K185 EXB Trần Đức Thiện 21/8/1997    
52 13116224 EX3 K185 EXB Hồ Nhựt Tiến 19/10/1995 Đồng Tháp  
53 15131152 EX3 K185 EXB Trần Hữu Trọng 26/8/1995 Bình Thuận  
54 15126900 EX3 K185 EXB Nguyễn Thị Yến 7/7/1994    
55 16128021 EX4 K185 EXB Đỗ Thị Thanh Gấm 10/1/1998 Bình Định  
56 17154024 EX4 K185 EXB Phạm  Văn Giàu 19/6/1999 Đồng Tháp  
57 17163033 EX4 K185 EXB Nguyễn  Băng Kiều 15/10/1999 Bến Tre  
58 17149069 EX4 K185 EXB Phan Tùng Lâm 8/5/1999 Đồng Nai  
59 17120077 EX4 K185 EXB Hà Thị Mỹ Linh 27/2/1999 Phú Yên  
60 13131421 EX4 K185 EXB Phạm Thị ánh Ngọc 30/12/1994    
61 15124185 EX4 K185 EXB Nguyễn Thảo Nguyên 10/3/1997 Tây Ninh  
62 19128114 EX4 K185 EXB Nguyễn Thanh Nguyệt 11/5/2001 Thnh phố Hồ Chí Minh  
63 18122172 EX4 K185 EXB Phạm Thị  Yến Nhi   Sóc Trăng  
64 15124197 EX4 K185 EXB Trương Thị Bảo Nhi 14/9/1995    
65 15131113 EX4 K185 EXB Nguyễn Thị Thúy Quyên 5/10/1997    
66 16112352 EX4 K185 EXB Nguyễn Lương Dương Thanh 25/12/1996 Bình Định  
67 16149123 EX4 K185 EXB Trần Thị Phương Thảo 1/2/1998 Long An  
68 17128133 EX4 K185 EXB Nguyễn  Vũ Anh Thư 4/4/1999 Đồng Nai  
69 14113202 EX4 K185 EXB Nguyễn Cường Thịnh 1/11/1996    
70 17149179 EX4 K185 EXB Nguyễn  Quốc Triệu 30/7/1998 Tp. Hồ Chí Minh  
71 15163090 EX4 K185 EXB Dương Nguyễn Tường Vi 16/2/1997    
72 18128221 EX4 K185 EXB Bùi Thị  Như Ý 8/5/2000 Bình Định  
73 15124007 EX5 K185 EXB Lại Thị Tuyết Anh 30/8/1997    
74 15118006 EX5 K185 EXB Nguyễn Châu Bình 28/12/1996    
75 14115008 EX5 K185 EXB Nguyễn Ngọc Chi 7/3/1996    
76 15126013 EX5 K185 EXB Huỳnh Thị Diễm 2/2/1997    
77 13115232 EX5 K185 EXB Cáp Hữu Hùng 11/5/1995    
78 14118185 EX5 K185 EXB Hoàng Nguyễn Anh Khoa 15/11/1996    
79 15124143 EX5 K185 EXB Lê Cảnh Linh 16/4/1997    
80 11112325 EX5 K185 EXB Tô Bá Luật 13/4/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu  
81 15126199 EX5 K185 EXB Chướng Chắn Nhộc 12/11/1996 Bình Thuận  
82 15131117 EX5 K185 EXB Huỳnh Minh Tâm 25/4/1996    
83 14112664 EX5 K185 EXB Nguyễn Minh Thành 25/9/1996    
84 14155107 EX5 K185 EXB Đặng Phúc Thảo 3/5/1996    
85 15118101 EX5 K185 EXB Phạm Minh Thiện 12/4/1997    
86 14163285 EX5 K185 EXB Trần Văn Tiến 3/9/1996    
87 15112253 EX5 K185 EXB Trương Đắc Triều 28/12/1997    
88 14115262 EX5 K185 EXB Trần Hà Đình Trọng 27/8/1996                                                     
89 15122270 EX5 K185 EXB Nguyễn Thị Tường Vi 2/6/1997    
90 13121207 EX5 K185 EXB Huỳnh Tấn 23/1/1994    
91 15118133 EX5 K185 EXB Đặng Hoàng 5/9/1997    
92 13153042 EX6 K185 EXB Tạ Văn Bình 16/4/1994    
93 14153009 EX6 K185 EXB Lê Mạnh Cường 1/9/1996    
94 13145033 EX6 K185 EXB Nguyễn Văn 28/10/1994 Đồng Tháp  
95 14131047 EX6 K185 EXB Phạm Ngọc Hải 28/1/1996    
96 15112322 EX6 K185 EXB Trần Minh Hiếu 15/6/1997    
97 14121059 EX6 K185 EXB Nguyễn Thị Hoa 17/11/1995    
98 15131047 EX6 K185 EXB Nguyễn Minh Kha 27/1/1997 Đồng Tháp  
99 14111102 EX6 K185 EXB Phạm Thanh Long 2/2/1996    
100 17149088 EX6 K185 EXB Nguyễn  Lê Thùy My 22/3/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
101 15115115 EX6 K185 EXB Đỗ Đình Nhất 13/12/1997    
102 15112017 EX6 K185 EXB Mông Tiến Đoan 25/2/1997    
103 15112449 EX6 K185 EXB Lê Tuấn Phước 2/3/1996    
104 14116194 EX6 K185 EXB Mai Văn Rin 10/6/1994    
105 15127130 EX6 K185 EXB Mai Thanh Trà 18/12/1997    
106 14163298 EX6 K185 EXB Võ Minh Triều 13/10/1996    
107 15124007 OP1_1 K185 P1 Lại Thị Tuyết Anh 30/8/1997    
108 16139013 OP1_1 K185 P1 Võ Văn Chinh 12/3/1998 Gia Lai  
109 14111045 OP1_1 K185 P1 Đặng Hoàng Giang 30/9/1996    
110 15153017 OP1_1 K185 P1 Trịnh Văn Hải 20/8/1996    
111 14125110 OP1_1 K185 P1 Nguyễn Thu Hiền 12/4/1996    
112 15114049 OP1_1 K185 P1 Đoàn Minh Hiếu 7/10/1997    
113 16111062 OP1_1 K185 P1 Nguyễn Văn Hoàng 14/3/1997 Gia Lai  
114 14125196 OP1_1 K185 P1 Phạm Thị Thùy Linh 10/7/1995    
115 15112227 OP1_1 K185 P1 Trần Võ Đình Lộc 1/1/1997    
116 15128076 OP1_1 K185 P1 Trần Ngọc Quỳnh Như 4/4/1997    
117 16115129 OP1_1 K185 P1 Phan Thị Hồng Nhung 13/12/1997 Đắk Lắk  
118 14124275 OP1_1 K185 P1 Lê Ngọc Sơn 14/3/1996    
119 15114223 OP1_1 K185 P1 Phạm Quang Thắng 22/4/1995 Gia Lai  
120 15115154 OP1_1 K185 P1 Trần Đức Thiện 21/8/1997    
121 15112156 OP1_1 K185 P1 Danh Thịnh 9/9/1997    
122 13116224 OP1_1 K185 P1 Hồ Nhựt Tiến 19/10/1995 Đồng Tháp  
123 13111506 OP1_1 K185 P1 Trần Thanh Toàn 30/4/1995 Long An  
124 14163298 OP1_1 K185 P1 Võ Minh Triều 13/10/1996    
125 17149179 OP1_1 K185 P1 Nguyễn  Quốc Triệu 30/7/1998 Tp. Hồ Chí Minh  
126 17126192 OP1_2 K185 P1 Nguyễn  Nhật Anh 22/8/1999 Đồng Tháp  
127 13153042 OP1_2 K185 P1 Tạ Văn Bình 16/4/1994    
128 16112518 OP1_2 K185 P1 Phan Nhất Duy 10/1/1998 Phú Yên  
129 17124058 OP1_2 K185 P1 Võ  Thị  Thu Hồng 28/4/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
130 18149028 OP1_2 K185 P1 Lê Thị  Quỳnh Hương 5/8/2000 Tp. Hồ Chí Minh  
131 15112057 OP1_2 K185 P1 Nguyễn Quốc Khánh 22/3/1997    
132 15116077 OP1_2 K185 P1 Đổng Văn Linh 20/4/1996    
133 17120096 OP1_2 K185 P1 Nguyễn  Thị  Kiều Na 3/10/1999 Bình Thuận  
134 15124185 OP1_2 K185 P1 Nguyễn Thảo Nguyên 10/3/1997 Tây Ninh  
135 17114045 OP1_2 K185 P1 Nguyễn  Huy Quân 24/11/1995 Bà Rịa  
136 15154041 OP1_2 K185 P1 Nguyễn Minh Nhật Quyền 5/2/1997    
137 15131113 OP1_2 K185 P1 Nguyễn Thị Thúy Quyên 5/10/1997    
138 14113187 OP1_2 K185 P1 Thạch Văn Thành 6/11/1996 Bình Thuận  
139 16145257 OP1_2 K185 P1 Vũ Hoàng Thiên 7/7/1998 Lâm Đồng  
140 17124181 OP1_2 K185 P1 Lê Thị Mỹ Thuyền 3/8/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
141 17128179 OP1_2 K185 P1 Nguyễn  Phạm  Thanh Xuân 13/5/1999 Đồng Nai  
142 14131047 OP1_3 K185 P1 Phạm Ngọc Hải 28/1/1996    
143 16111056 OP1_3 K185 P1 Nguyễn Đức Hiệp 4/11/1996 Tp. Hồ Chí Minh  
144 16122141 OP1_3 K185 P1 Huỳnh Thị Thanh Kiều 25/2/1998 An Giang  
145 14132042 OP1_3 K185 P1 Nguyễn Thành Luân 17/6/1996    
146 11112325 OP1_3 K185 P1 Tô Bá Luật 13/4/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu  
147 15114247 OP1_3 K185 P1 Nguyễn Văn Đăng 27/1/1995    
148 15112015 OP1_3 K185 P1 Nguyễn Thành Đạt 25/1/1997    
149 16145221 OP1_3 K185 P1 Nguyễn Thị Hồng Ngân 21/2/1998 Gia Lai  
150 17125172 OP1_3 K185 P1 Trần Thị  Thủy Ngân 17/5/1999 Hà Nam  
151 11142075 OP1_3 K185 P1 Triệu Thu Nghiêm 15/11/1993 Đồng Nai  
152 18116062 OP1_3 K185 P1 Nguyễn Tường Phước   Ninh Thuận  
153 16120213 OP1_3 K185 P1 Phạm Thị Phương Quỳnh 4/1/1998 Bình Thuận  
154 14120186 OP1_3 K185 P1 Đạt Ngọc Tiến 20/10/1995 Ninh Thuận  
155 14163285 OP1_3 K185 P1 Trần Văn Tiến 3/9/1996    
156 17112246 OP1_3 K185 P1 Trần Thị  Bích Tuyền 24/3/1999 Gia Lai  
157 17139165 OP1_3 K185 P1 Võ  Huỳnh Thu Uyên 8/10/1999 Bến Tre  
158 17111170 OP1_3 K185 P1 Đoàn Quốc Việt 7/9/1999 Tiền Giang  
159 15149010 OP1_4 K185 P1 Trần Hoàng Bảo 18/11/1997    
160 16116057 OP1_4 K185 P1 Mai Thị Minh Hải 20/8/1998 Bình Định  
161 18124039 OP1_4 K185 P1 Lê Thanh Hiếu 25/6/2000 Tp. Hồ Chí Minh  
162 14121059 OP1_4 K185 P1 Nguyễn Thị Hoa 17/11/1995    
163 16137031 OP1_4 K185 P1 Nguyễn Ngọc Hoài 5/7/1998 Bình Thuận  
164 16116073 OP1_4 K185 P1 Đoàn Văn Hưng 26/2/1998 Bình Định  
165 17112077 OP1_4 K185 P1 Lâm Hoàng Huy 22/8/1999 Bến Tre  
166 18115053 OP1_4 K185 P1 Nguyễn Văn Lầu   Sóc Trăng  
167 16114347 OP1_4 K185 P1 Bùi Nguyễn Anh Linh 8/12/1998 Bình Định  
168 14111102 OP1_4 K185 P1 Phạm Thanh Long 2/2/1996    
169 17126190 OP1_4 K185 P1 Phạm  Tấn Đông 30/8/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
170 17115090 OP1_4 K185 P1 Nguyễn  Phương Tâm 21/10/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
171 17139146 OP1_4 K185 P1 Trần BảoCát Tiên 18/10/1999 Hồ Chí Minh  
172 17154116 OP1_4 K185 P1 Nguyễn  Anh Tuấn 24/10/1999 Kon Tum  
173 17124204 OP1_4 K185 P1 Lương  Minh Tùng 19/11/1999 Long An  
174 16111264 OP1_4 K185 P1 Nguyễn Quốc Văn 20/10/1998 Bến Tre  
175 17128182 OP1_4 K185 P1 Nguyễn  Ngọc  Như Ý 18/12/1999 Bình Dương  
176 15126010 OP1_5 K185 P1 Hoàng Thị Mỹ Chi 9/10/1997    
177 14115008 OP1_5 K185 P1 Nguyễn Ngọc Chi 7/3/1996    
178 14112049 OP1_5 K185 P1 Lê Viết Dũng 10/8/1995    
179 11120028 OP1_5 K185 P1 Nguyễn Khương Duy 21/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh  
180 15124059 OP1_5 K185 P1 Nguyễn Xuân Duyên 27/9/1997    
181 14115308 OP1_5 K185 P1 Trần Thị Hảo 2/3/1996    
182 15112419 OP1_5 K185 P1 Phan Công Hoài 2/6/1997    
183 14132157 OP1_5 K185 P1 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/9/1995    
184 15127054 OP1_5 K185 P1 Phạm Thị Thanh Kiều 19/11/1997    
185 17115011 OP1_5 K185 P1 Nguyễn  Tấn Đạt 30/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
186 15112233 OP1_5 K185 P1 Trần Thị Thanh Nga 15/10/1997    
187 15153043 OP1_5 K185 P1 Nguyễn Văn Sơn Nguyên 2/5/1997    
188 15124196 OP1_5 K185 P1 Trần Thị Yến Nhi 15/5/1997    
189 15112101 OP1_5 K185 P1 Nguyễn Huỳnh Như 28/7/1997    
190 14114399 OP1_5 K185 P1 Võ Nguyễn Huy Tâm 3/9/1996 Lâm Đồng  
191 15113117 OP1_5 K185 P1 Thạch Thị Tiền 2/8/1997    
192 14115262 OP1_5 K185 P1 Trần Hà Đình Trọng 27/8/1996                                                     
193 18127006 OP1_6 K185 P1 Trần Vân Anh 6/9/2000 Đồng Nai  
194 18153004 OP1_6 K185 P1 Nguyễn Ngọc Bảo 5/8/2000 Tp. Hồ Chí Minh  
195 14118105 OP1_6 K185 P1 Nguyễn Văn Bình 17/6/1996    
196 17154024 OP1_6 K185 P1 Phạm  Văn Giàu 19/6/1999 Đồng Tháp  
197 18153018 OP1_6 K185 P1 Lê Thanh Hải 9/5/2000 Tp. Hồ Chí Minh  
198 15138032 OP1_6 K185 P1 Nguyễn Văn Khế 25/8/1997 An Giang  
199 18128078 OP1_6 K185 P1 Phan Đăng Khương 7/2/2000 Đồng Nai  
200 16153056 OP1_6 K185 P1 Đặng Toàn Mỹ 8/6/1998 Vĩnh Long  
201 15114098 OP1_6 K185 P1 Bùi Văn Nam 18/9/1997    
202 16131157 OP1_6 K185 P1 Lê Thị Nhi 20/6/1998 Bình Định  
203 18125239 OP1_6 K185 P1 Nguyễn Thị  Ngọc Nhi 4/6/2000 Đồng Nai  
204 18122172 OP1_6 K185 P1 Phạm Thị  Yến Nhi   Sóc Trăng  
205 17145019 OP1_6 K185 P1 Phạm Phước Đức 3/7/1999 Đồng Tháp  
206 16112509 OP1_6 K185 P1 Trần Văn Đức 10/2/1998 Quảng Nam  
207 15131115 OP1_6 K185 P1 Đặng Quyền 10/5/1997 Ninh Thuận  
208 15139154 OP1_6 K185 P1 Âu Phước Sang 18/11/1995    
209 14113202 OP1_6 K185 P1 Nguyễn Cường Thịnh 1/11/1996    
210 17139148 OP1_6 K185 P1 Nguyễn  Minh Tồn 16/11/1999 An Giang  
211 17128163 OP1_6 K185 P1 Trần Thị  Thanh Tuyền 3/6/1999 Tây Ninh  
212 17139025 OP1_7 K185 P1 Nguyễn  Thị Dung 2/11/1999 Hà Nam  
213 15122049 OP1_7 K185 P1 Bùi Thị Thu Hiền 30/11/1997    
214 15114051 OP1_7 K185 P1 Trần Thị Hoa 19/8/1997    
215 14149255 OP1_7 K185 P1 Phan Thành Nguyên 28/3/1996    
216 18125246 OP1_7 K185 P1 Vũ Đoàn Yến Nhi 1/8/2000 Đồng Nai  
217 17116111 OP1_7 K185 P1 Đỗ Thị  Bảo Như 31/5/1999 Tiền Giang  
218 17149023 OP1_7 K185 P1 Nguyễn  Anh Đô 9/7/1999 Tiền Giang  
219 15125172 OP1_7 K185 P1 Trương Công Phi 20/10/1996    
220 14112660 OP1_7 K185 P1 Phạm Thị Thảo Phượng 9/4/1996    
221 18126135 OP1_7 K185 P1 Phạm Đăng Quang 22/2/2000 Long An  
222 16120206 OP1_7 K185 P1 Lê Thị Ngọc Quyên 7/11/1998 Phú Yên  
223 17123086 OP1_7 K185 P1 Phạm  Thị  Thu Sang 29/10/1999 Tây Ninh  
224 17154092 OP1_7 K185 P1 Dương  Hữu Thành 25/2/1999 Tp. Hồ Chí Minh  
225 15138065 OP1_7 K185 P1 Nguyễn Tấn Thịnh 7/5/1997    
226 16116011 OP1_7 K185 P1 Huỳnh Nhị Thương 21/9/1998 Ninh Thuận  
227 15112253 OP1_7 K185 P1 Trương Đắc Triều 28/12/1997    
228 15122257 OP1_7 K185 P1 Nguyễn Trương Anh Tuấn 15/4/1997    
229 18126208 OP1_7 K185 P1 Văn Thị  Tường Vi 5/9/2000 Hậu Giang  

Số lần xem trang: 1447
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn không tám

Xem trả lời của bạn !