Áp dụng quy định mới về thời gian Xét tốt nghiệp của trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM Trung Tâm Tin học Điều chỉnh lại kế hoạch Xét chuẩn đầu ra tin học năm 2022 như sau:

 

 

 

Số lần xem trang: 2487
Điều chỉnh lần cuối: 17-06-2022

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học, Chứng chỉ CNTT

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2024 (28-11-2023)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2023 (17-12-2022)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT 2021 (23-12-2020)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2021 (23-12-2020)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT và các khoá ngắn hạn năm 2020 (21-11-2019)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2020 (điều chỉnh) (21-11-2019)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2019 (09-11-2018)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2018 (02-12-2017)

Lịch thi chứng chỉ công nghệ thông tin tháng 11/2017 và tháng 12/2017 (06-11-2017)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2017 (28-12-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy ba không chín

Xem trả lời của bạn !