TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
               
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC    
Đợt thi tháng 01 năm 2022          
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp từ đợt 1 (tháng 03/ 2022)    
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp     
các thắc mắc, xin cảm ơn.          
               
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú  
1 15113001 Trần Thị Thúy An 21/04/1997 DH15NHA    
2 16111002 Phạm Thành An 12/02/1998 DH16CN    
3 15124007 Lại Thị Tuyết Anh 30/08/1997 DH15TB    
4 13113013 Trần Văn Ban 18/10/1995 DH13NHA    
5 17118007 Bùi Đình Bằng 06/03/1999 DH17CK    
6 14118103 Nguyễn Hoài Bảo 10/07/1995 DH14CK    
7 15149010 Trần Hoàng Bảo 18/11/1997 DH15QM    
8 17153004 Hồ  Thái Bảo 26/09/1999 DH17CD    
9 18122014 Cao Ngọc Gia Bảo   DH18TM    
10 13153042 Tạ Văn Bình 16/04/1994 DH13CD    
11 17155005 Nguyễn  Hồng 07/11/1999 DH17KN    
12 17125475 Mạc Thị Bông 26/01/1998 DH17DD    
13 17125021 Phan Minh Cảnh 07/09/1996 DH17VT    
14 15126010 Hoàng Thị Mỹ Chi 09/10/1997 DH15SHA    
15 18125034 Vũ Mạnh Côn 19/09/2000 DH18BQ    
16 16112492 Quách Văn Cương 04/10/1998 DH16DY    
17 14153009 Lê Mạnh Cường 01/09/1996 DH14CD    
18 15112399 Trương Văn Đại 15/02/1997 DH15TYNT    
19 17116024 Nguyễn  Văn Đại 04/04/1999 DH17NT    
20 14145025 Lộ Ngọc Đang /  /1995 DH14BV    
21 15114247 Nguyễn Văn Đăng 27/01/1995 DH15LNGL    
22 15112015 Nguyễn Thành Đạt 25/01/1997 DH15TY    
23 16139022 Lê Thành Đạt 13/04/1998 DH16HH    
24 17115011 Nguyễn  Tấn Đạt 30/12/1999 DH17CB    
25 15126013 Huỳnh Thị Diễm 02/02/1997 DH15SHA    
26 16131031 Lương Thị Diễm 09/04/1998 DH16CH    
27 18122033 Nguyễn Thị  Hồng Diểm   DH18QT    
28 15139019 Nguyễn Thanh Điền 06/10/1997 DH15HD    
29 17145019 Phạm Phước Đức 03/07/1999 DH17BV    
30 17139025 Nguyễn  Thị Dung 02/11/1999 DH17HH    
31 14112049 Lê Viết Dũng 10/08/1995 DH15TY    
32 17128021 Nguyễn  Ngọc  Thùy Dương 05/09/1999 DH17AV    
33 17125050 Lê Thị  Mộng Thùy Dương 27/08/1999 DH17BQ    
34 16139038 Nguyễn Thái Duy 19/01/1998 DH16HH    
35 16112518 Phan Nhất Duy 10/01/1998 DH16TY    
36 17128022 Trần Đình Duy 03/07/1999 DH17AV    
37 14111045 Đặng Hoàng Giang 30/09/1996 DH14CN    
38 15113027 Phạm Trường Giang 01/03/1997 DH15NHA    
39 18122048 Nguyễn Thị  Thanh Giang   DH18QT    
40 14155063 Bạch Thị Thúy 08/08/1996 DH14KN    
41 18122052 Nguyễn Hồng   DH18QT    
42 18122055 Vũ Huỳnh Nhật Hạ   DH18TM    
43 15112207 Hà Thị Hải 25/02/1997 DH15TYGL    
44 17125374 Nguyễn  Thị  Thanh Hải 29/04/1999 DH17BQC    
45 18125088 Nguyễn Thị  Ngọc Hân 25/02/2000 DH18VT    
46 17113043 Phạm  Thị  Thúy Hằng 19/08/1999 DH17NH    
47 17139040 Hồ  Thị Mỹ Hạnh 20/07/1999 DH17HH    
48 14115308 Trần Thị Hảo 02/03/1996 DH14GN    
49 17131034 Trần Thị  Như Hảo 10/07/1999 DH17CH    
50 13111217 Hồ Quang Hậu 07/04/1994 DH13CN    
51 14125110 Nguyễn Thu Hiền 12/04/1996 DH14TP    
52 18122064 Nguyễn Diệu Hiền   DH18TM    
53 16111056 Nguyễn Đức Hiệp 04/11/1996 DH16CN    
54 17125093 Trần Minh Hiếu 24/02/1999 DH17VT    
55 18454007 Huỳnh Ngọc Hiếu 04/04/1997 LT18OT    
56 15114051 Trần Thị Hoa 19/08/1997 DH15NK    
57 17139048 Nguyễn  Thị  Kim Hoa 31/05/1999 DH17HH    
58 18117021 Tô Thị  Xuân Hoa   DH18CT    
59 17122046 Lê Đông Hòa 27/04/1999 DH17QT    
60 18123039 Tống Thị  Ngọc Hòa 14/12/2000 DH18KE    
61 16137031 Nguyễn Ngọc Hoài 05/07/1998 DH16NL    
62 14112112 Trần Văn Huy Hoàng 18/10/1996 DH14TYA    
63 16131075 Vũ Đức Hoàng 12/09/1998 DH16CH    
64 16111062 Nguyễn Văn Hoàng 14/03/1997 DH16TA    
65 17111045 Tống Lý Huy Hoàng 26/05/1999 DH17CN    
66 17424012 Lương Minh Hoàng 02/08/1993 LT17QL    
67 16112566 Nông Thị Huệ 28/03/1998 DH16TY    
68 19128052 Đinh Đức Hùng 15/01/2001 DH19AV    
69 16127041 Huỳnh Hương 23/09/1998 DH16MT    
70 16154044 Chu Phúc Huy 15/10/1996 DH16OT    
71 17111054 Nguyễn  Ảnh Huy 30/08/1999 DH17CN    
72 17139057 Lê Hoàng Huy 14/05/1999 DH17HH    
73 17116060 Nguyễn  Nhật Huy 05/07/1999 DH17NT    
74 17112077 Lâm Hoàng Huy 22/08/1999 DH17TY    
75 17125111 Nguyễn  Đức Huy 08/10/1999 DH17VT    
76 15112273 Lâm Thị Mỹ Huyền 07/12/1997 DH15TYNT    
77 17125408 Nguyễn  Thị Huyền 09/05/1999 DH17BQC    
78 15131047 Nguyễn Minh Kha 27/01/1997 DH15CH    
79 16149046 Nguyễn Minh Kha 19/01/1998 DH16QM    
80 16112800 Hồ Nhật Khải 05/05/1998 DH16TYGLA    
81 15112057 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/1997 DH15TY    
82 15112275 Trần Vũ Khánh 09/09/1996 DH15TYNT    
83 17128061 Vũ Thụy Ngọc Khánh 22/01/1999 DH17AV    
84 15138032 Nguyễn Văn Khế 25/08/1997 DH15TD    
85 17138028 Nguyễn  Vũ Minh Khôi 19/05/1999 DH17TD    
86 17137037 Nguyễn  Tuấn Kiệt 29/07/1999 DH17NL    
87 15127054 Phạm Thị Thanh Kiều 19/11/1997 DH15MT    
88 16122141 Huỳnh Thị Thanh Kiều 25/02/1998 DH16QT    
89 17163033 Nguyễn  Băng Kiều 15/10/1999 DH17ES    
90 14112152 Lương Uy Lâm 06/09/1996 DH14TT    
91 18128082 Nguyễn Quỳnh Mai Lan 14/09/2000 DH18AV    
92 16137046 Lê Quang Lanh 06/02/1998 DH16NL    
93 18115053 Nguyễn Văn Lầu   DH18CB    
94 17113091 Võ  Thị Mỹ Lệ 25/12/1999 DH17NH    
95 14124572 Ngô Văn Liêm 30/04/1996 DH14QLNT    
96 17125410 Hoàng Thị  Kim Liên 08/08/1999 DH17BQC    
97 14125196 Phạm Thị Thùy Linh 10/07/1995 DH14TP    
98 15124143 Lê Cảnh Linh 16/04/1997 DH15QLA    
99 16114347 Bùi Nguyễn Anh Linh 08/12/1998 DH16LN    
100 16125281 Nguyễn Thị Thảo Linh 29/08/1998 DH16VT    
101 17126063 Cao Tuấn Linh 17/02/1999 DH17SH    
102 17132033 Nguyễn  Hoài Linh 03/07/1999 DH17SP    
103 17125140 Trần Thị Mỹ Linh 05/10/1999 DH17VT    
104 18113076 Khương Thị  Mỹ Linh 19/03/1999 DH18NHA    
105 15127065 Nguyễn Thị Thanh Loan 26/01/1997 DH15MT    
106 15112227 Trần Võ Đình Lộc 01/01/1997 DH15TYGL    
107 17153043 Lâm Vũ Long 15/08/1999 DH17CD    
108 18126092 Trần Thị  Hồng Mai 15/10/2000 DH18SHA    
109 15124165 Nguyễn Ngọc Mẫn 05/01/1997 DH15QD    
110 16118098 Nguyễn Bình Trí Mẫn 15/12/1998 DH16CK    
111 14114071 Đặng Ngọc Minh 12/11/1996 DH14QR    
112 17125406 Nguyễn  Huỳnh Ngọc My 23/01/1999 DH17BQC    
113 17125161 Phạm  Thị  Kim My 21/11/1999 DH17DD    
114 17149088 Nguyễn  Lê Thùy My 22/03/1999 DH17QM    
115 16153056 Đặng Toàn Mỹ 08/06/1998 DH16CD    
116 18123073 Phan Thị  Cẩm Mỹ 02/09/2000 DH18KE    
117 17120096 Nguyễn  Thị  Kiều Na 03/10/1999 DH17KM    
118 13153152 Đặng Hoàng Nam 23/12/1995 DH13CD    
119 18122138 Trần Thị  Thúy Nga   DH18QT    
120 16145221 Nguyễn Thị Hồng Ngân 21/02/1998 DH16BV    
121 16124103 Bùi Thị Thu Ngân 11/03/1997 DH16QL    
122 17125405 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 28/08/1999 DH17BQC    
123 17125172 Trần Thị  Thủy Ngân 17/05/1999 DH17BQC    
124 17125384 Phan Thị Ngân   DH17BQC    
125 17139086 Lưu Thị Thảo Ngân 14/09/1999 DH17HH    
126 16112436 Nguyễn Văn Nghề 04/01/1998 DH16TYNT    
127 18115065 Trần Quang Nghĩa   DH18CB    
128 16149087 Trần Hồng Ngọc 15/07/1998 DH16QM    
129 16112320 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/10/1997 DH16TYGLA    
130 17125385 Trần Thị  Hồng Ngọc 09/04/1999 DH17BQC    
131 18122148 Nguyễn Thị  Bích Ngọc   DH18TM    
132 13122340 Lê Kim Nguyên 04/10/1994 DH13QT    
133 14149255 Phan Thành Nguyên 28/03/1996 DH14QMNT    
134 15153043 Nguyễn Văn Sơn Nguyên 02/05/1997 DH15CD    
135 15112340 Võ Nhật Nguyên 20/03/1997 DH15TTA    
136 17153048 Lê Khánh Nguyên 16/04/1999 DH17CD    
137 17113136 Võ  Thị  Thanh Nhàn 05/08/1999 DH17NH    
138 17139100 Lê Thị  Yến Nhi 04/04/1999 DH17HH    
139 18125233 Đinh Thị  Hà Nhi 24/04/2000 DH18BQ    
140 18122169 Nguyễn Ngọc Đan Nhi   DH18TM    
141 18122172 Phạm Thị  Yến Nhi   DH18TM    
142 15126199 Chướng Chắn Nhộc 12/11/1996 DH15SHB    
143 17116111 Đỗ Thị  Bảo Như 31/05/1999 DH17NY    
144 17113141 Nguyễn  Thị  Huỳnh Như 23/12/1999 DH17NH    
145 18122182 Nguyễn Phúc Như   DH18QT    
146 16126130 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/06/1998 DH16SM    
147 17153053 Đoàn Trần Minh Nhựt 27/01/1999 DH17CD    
148 14126317 My 16/06/1994 DH14SHA    
149 15125172 Trương Công Phi 20/10/1996 DH15BQ    
150 14115450 Lê Thanh Phong 29/10/1996 DH14CB    
151 16116146 Lâm Hoài Phong 01/01/1998 DH16NT    
152 15112449 Lê Tuấn Phước 02/03/1996 DH15TYNT    
153 18122204 Nguyễn Tấn Phước   DH18QT    
154 17122126 Trần Thị  Ngọc Phương 08/08/1999 DH17QT    
155 18117053 Nguyễn Hoàng Phương   DH18CT    
156 14112660 Phạm Thị Thảo Phượng 09/04/1996 DH14TT    
157 16127094 Trần Phi Phượng 18/03/1998 DH16MT    
158 14124255 Đỗ Minh Quân 05/11/1995 DH14QLB    
159 16137064 Huỳnh Anh Quân 02/10/1998 DH16NL    
160 17126115 Nguyễn  Minh Quân 07/05/1999 DH17SH    
161 16120206 Lê Thị Ngọc Quyên 07/11/1998 DH16KM    
162 17122127 Hoàng Thị  Thảo Quyên 15/02/1999 DH17QT    
163 18122224 PhạmVăn Quyết 22/12/1999 DH18QT    
164 17128111 Lưu Thị  Như Quỳnh 30/05/1999 DH17AV    
165 14116194 Mai Văn Rin 10/06/1994 DH14NT    
166 15139154 Âu Phước Sang 18/11/1995 DH15HT    
167 17139120 Đặng Như Sang 04/10/1999 DH17HH    
168 17116131 Trần Tiến 10/06/1998 DH17NT    
169 18122233 Nguyễn Văn Son   DH18QT    
170 13149723 Vũ Thanh Sơn 02/08/1995 DH13QMGL    
171 14124275 Lê Ngọc Sơn 14/03/1996 DH14QLA    
172 17155052 Huỳnh Thành Tài 16/12/1999 DH17KN    
173 14114399 Võ Nguyễn Huy Tâm 03/09/1996 DH14GN    
174 16149113 La Vĩ Tâm 26/08/1998 DH16QM    
175 14115109 Huỳnh Duy Tân 30/10/1996 DH14GN    
176 17128117 Hồ  Minh Tạo 07/08/1999 DH17AV    
177 15114223 Phạm Quang Thắng 22/04/1995 DH15LNGL    
178 15126130 Phạm Quỳnh Yến Thanh 22/05/1997 DH15SHB    
179 16116184 Võ Tuấn Thanh 19/05/1998 DH16NT    
180 14113187 Thạch Văn Thành 06/11/1996 DH14NHA    
181 15114148 Nguyễn Đình Thành 05/04/1994 DH15NK    
182 17111132 Nguyễn  Viết Chí Thành 17/02/1998 DH17CN    
183 17154092 Dương  Hữu Thành 25/02/1999 DH17OT    
184 14115239 Phạm Thị Thu Thảo 10/08/1996 DH14GN    
185 14155107 Đặng Phúc Thảo 03/05/1996 DH14KN    
186 17128123 Nguyễn  Thị  Phương Thảo 20/01/1999 DH17AV    
187 17125261 Hồ  Thị  Thu Thảo 18/09/1999 DH17DD    
188 15115154 Trần Đức Thiện 21/08/1997 DH15CB    
189 18137040 Cao Hoàng Thiện 02/11/2000 DH18NL    
190 15112156 Danh Thịnh 09/09/1997 DH15DY    
191 15138065 Nguyễn Tấn Thịnh 07/05/1997 DH15TD    
192 17154096 Nguyễn  Tấn Thọ 03/01/1999 DH17OT    
193 18122271 Nguyễn Gia Thông   DH18TM    
194 17128131 Nguyễn  Thị  Cẩm Thu 23/02/1999 DH17AV    
195 18122272 Lâm Thị  Cẩm Thu   DH18TM    
196 17128133 Nguyễn  Vũ Anh Thư 04/04/1999 DH17AV    
197 17111141 Tạ Anh Thư 08/01/1999 DH17TA    
198 17125287 Nguyễn  Thị  Anh Thư 28/08/1999 DH17VT    
199 17128135 Hứa Ngọc Thuận 01/03/1999 DH17AV    
200 16116011 Huỳnh Nhị Thương 21/09/1998 DH16TYNT    
201 17113217 Trần Đặng Phương Thùy 27/07/1999 DH17NH    
202 17124181 Lê Thị Mỹ Thuyền 03/08/1999 DH17QL    
203 17125398 Nguyễn  Mai Thy 20/06/1999 DH17BQC    
204 18122289 Nguyễn Đăng Thy   DH18QT    
205 15115164 Trần Tấn Tiên 11/11/1997 DH15CB    
206 17139146 Trần BảoCát Tiên 18/10/1999 DH17HH    
207 17122164 Nguyễn  Thị  Minh Tiên 27/04/1998 DH17TM    
208 14163285 Trần Văn Tiến 03/09/1996 DH14ES    
209 18122296 Phạm Thị Tiếp   DH18QT    
210 18126177 HồBảo Tín 18/12/2000 DH18SHA    
211 15112291 Nguyễn Thành Tính 29/01/1997 DH15TYNT    
212 13111506 Trần Thanh Toàn 30/04/1995 DH13CN    
213 17139148 Nguyễn  Minh Tồn 16/11/1999 DH17HH    
214 17128149 Phạm  Ngọc  Huyền Trâm 16/05/1999 DH17AV    
215 17124192 Võ  Huỳnh Thùy Trâm 20/05/1999 DH17TB    
216 18122301 Châu Ngọc Trâm   DH18TM    
217 18122304 Nguyễn Thị  Băng Trâm   DH18TM    
218 15123104 Trần Thị Huyền Trân 17/12/1997 DH15KE    
219 20139352 Phạm Lê Huyền  Trân 27/04/2001 DH20HH    
220 17128156 Phạm  Thị  Thu Trang 31/07/1999 DH17AV    
221 17111149 Lê Thị  Thu Trang 20/12/1999 DH17TA    
222 14163298 Võ Minh Triều 13/10/1996 DH14ES    
223 17149179 Nguyễn  Quốc Triệu 30/07/1998 DH17QM    
224 15131152 Trần Hữu Trọng 26/08/1995 DH15CH    
225 15139137 Huỳnh Như Trúc 10/06/1997 DH15HS    
226 15112473 Đặng Thành Trung 06/02/1995 DH15TY    
227 18113179 Trần Văn Trung 18/03/2000 DH18NHB    
228 17149187 La Thanh Nhật Trường 27/05/1999 DH17QM    
229 14127151 Nguyễn Thanh 01/01/1996 DH14MT    
230 17128161 Ngô  Huyền 29/05/1999 DH17AV    
231 16153102 Nguyễn Minh Tuấn 11/05/1998 DH16CD    
232 17154116 Nguyễn  Anh Tuấn 24/10/1999 DH17OT    
233 15112298 Trần Trương Phú Tuyển 29/04/1995 DH15TYNT    
234 17111162 Bùi Thị  Ánh Tuyết 07/07/1999 DH17TA    
235 14112372 Nguyễn Thị Châu úc 20/08/1996 DH14TYB    
236 17139165 Võ  Huỳnh Thu Uyên 08/10/1999 DH17HH    
237 16111264 Nguyễn Quốc Văn 20/10/1998 DH16TA    
238 17125403 Trương  Hoàng Việt 03/06/1999 DH17BQC    
239 15114204 Phạm Xuân Vinh 10/02/1997 DH15QR    
240 17124211 Nguyễn  Tuấn Vọng 28/05/1999 DH17TB    
241 15118133 Đặng Hoàng 05/09/1997 DH15CK    
242 17154122 Đặng Bá 19/12/1999 DH17OT    
243 17153080 Hoàng Thanh Vương 04/04/1999 DH17CD    
244 17125362 TrầnPhước Vương 04/05/1999 DH17DD    
245 18128213 Đào NgọcTường Vy 01/01/2000 DH18AV    
246 17128182 Nguyễn  Ngọc  Như Ý 18/12/1999 DH17AV    
247 18128221 Bùi Thị  Như Ý 08/05/2000 DH18AV    
248 15126900 Nguyễn Thị Yến 07/07/1994 DH15SHA    
249 17117088 Phan Thị  Kim Yến 15/04/1999 DH17CT    
250 18125440 Nguyễn Thị  Hồng Yến 15/12/2000 DH18BQ    
251 18423016 Nguyễn Thị Yến 07/08/1991 LT18KE    
               
  Tổng số sinh viên theo danh sách: 251        
        TRUNG TÂM TIN HỌC      
        GIÁM ĐỐC      

 

Số lần xem trang: 2828
Điều chỉnh lần cuối: 10-02-2022

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu tám hai sáu

Xem trả lời của bạn !