TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
 
TRUNG TÂM TIN HỌC
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 187
 
Ngày
Giờ học
 Khai giảng
Kết thúc
Mã lớp
Lớp
Học Phí
Phòng
Dự kiến ngày thi
 
 
2 - 4 - 6
8h-11h
28/02/2022
18/03/2022
OP1_1
Ôn Phần 1 (dành cho SV đã học Access)
700.000
5
26-27/03/2022
 
 
28/02/2022
16/03/2022
AC1
Access căn bản
350.000
4
20/03/2022
 
 
17h - 20h
28/02/2022
16/03/2022
AC3
Access căn bản
350.000
5
 
 
AC5
Access căn bản
350.000
4
 
 
AC7
Access căn bản
350.000
7
 
 
28/02/2022
18/03/2022
OP1_3
Ôn Phần 1 (dành cho SV đã học Access)
700.000
9
26-27/03/2022
 
 
OP1_5
Ôn Phần 1 (dành cho SV đã học Access)
700.000
11
 
 
2 - 4 - 6 - CN
17h - 20h
21/03/2022
22/04/2022
EX1
Phần 2_Excel
850.000
6
26-27/04/2022
 
 
EX3
Phần 2_Excel
850.000
8
 
 
EX5
Phần 2_Excel
850.000
10
 
 
3 - 5 - 7
8h - 11h
01/03/2022
17/03/2022
AC2
Access căn bản
350.000
4
20/03/2022
 
 
13h - 16h
01/03/2022
17/03/2022
AC4
Access căn bản
350.000
4
 
 
17h - 20h
01/03/2022
17/03/2022
AC6
Access căn bản
350.000
5
 
 
AC8
Access căn bản
350.000
4
 
 
01/03/2021
19/03/2021
OP1_2
Ôn Phần 1 (dành cho SV đã học Access)
700.000
7
26-27/03/2022
 
 
OP1_4
Ôn Phần 1 (dành cho SV đã học Access)
700.000
9
 
 
OP1_6
Ôn Phần 1 (dành cho SV đã học Access)
700.000
11
 
 
3 - 5 - 7 - CN
 
19/03/2022
21/04/2022
EX2
Phần 2_Excel
850.000
6
26-27/04/2022
 
 
17h - 20h
EX4
Phần 2_Excel
850.000
8
 
 
 
EX6
Phần 2_Excel
850.000
10
 
 
 
Ghi danh online bắt đầu từ 7h00 ngày 20/02/2022.
 
Đóng học phí trực tiếp tại văn phòng Trung tâm theo lịch hẹn
Điện thoại : 028 38961713
 

Ghi danh online tại website gd.hcmuaf.edu.vn/

 

 

Số lần xem trang: 233
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 200 (02-06-2023)

Khai giảng khóa 199 (08-04-2023)

Khai giảng khóa 198 (14-03-2023)

Khai giảng khóa 197 (16-02-2023)

Khai giảng khóa 196 (28-01-2023)

Khai giảng khóa 195 (07-11-2022)

KHOÁ TẬP HUẤN - ĐÀO TẠO THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ THỐNG KÊ (20-10-2022)

Khai giảng khóa 194 (18-10-2022)

Khai giảng khoá 193 (19-09-2022)

Khai giảng lớp Autocad căn bản (15-09-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám tám sáu

Xem trả lời của bạn !