TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC
LỊCH THI CÁC LỚP ACCESS KHÓA 187
 
 
 
 
 
Ngày thi :
20/03/2022
Địa điểm:
 Trung tâm Tin học
GIỜ THI
LỚP
PHÒNG THI
GHI CHÚ
7h30
AC1
6
 
AC2
8
 
AC3
10
 
8h00
AC4
7
 
AC5
9
 
AC6
11
 
8h40
AC7
6
 
AC8
8
 
Khóa 184 thi lại
10
 
Lưu ý: 
Lưu ý: Học viên đi thi mang theo thẻ sv có hình ảnh rõ ràng
Học viên các lớp ACCESS khóa 184 đăng ký thi lại từ ngày
07/03 đến hết ngày 11/03/2022 tại văn phòng TTTH
 

Số lần xem trang: 2350
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín một hai chín

Xem trả lời của bạn !