Phần 1 >>

Phần 2 >>

Số lần xem trang: 10350
Điều chỉnh lần cuối: 12-04-2022

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 06 năm 2022 (16-07-2022)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 05 năm 2022 (14-06-2022)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 04 năm 2022 (13-05-2022)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 02 năm 2022 (14-03-2022)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 01 năm 2022 (30-01-2022)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 04 năm 2021 (16-05-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 03 năm 2021 (14-04-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 01 năm 2021 (23-02-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 12 năm 2020 (18-01-2021)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 11 năm 2020 (14-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không hai chín sáu

Xem trả lời của bạn !