TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 03 năm 2022        
Danh sách  chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp     
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 17116003 Trần Hoàng Thiên An 16/06/1999 DH17NY  
2 15113004 Trần Nguyên Phước Anh 26/03/1997 DH15NHB  
3 16128007 Nguyễn Vân Anh 07/10/1998 DH16AV  
4 16163013 Phạm Thị Kim Anh 29/07/1998 DH16ES  
5 17128007 Lê Quang Anh 14/01/1999 DH17AV  
6 17116010 Phan Trần Lâm Anh 08/10/1999 DH17CH  
7 17111007 Trương  Thùy Anh 11/04/1999 DH17CN  
8 17127004 Nguyễn  Thị Mỹ Anh 05/10/1999 DH17MT  
9 17126192 Nguyễn  Nhật Anh 22/08/1999 DH17SHC  
10 18125010 Nguyễn Thị  Huế Anh 29/03/2000 DH18BQ  
11 19126010 Lê Tuấn Anh 24/05/2001 DH19SHA  
12 16120012 Nguyễn Ngọc Ánh 05/11/1998 DH16KT  
13 18122012 Ngô Ngọc Ánh   DH18QT  
14 18122013 Phùng Ngọc Ánh   DH18TM  
15 17112007 Nguyễn  Đình Bão 22/03/1999 DH17TY  
16 16112483 Nguyễn Duy Bảo 05/11/1998 DH16DY  
17 15118005 Trương Phi Bảo 09/06/1997 DH17CK  
18 17113008 Nguyễn  Đức Bảo 04/07/1999 DH17NH  
19 17122009 Nguyễn  Trần Gia Bảo 01/09/1999 DH17TM  
20 18118008 Phan Văn Chí Bảo   DH18CC  
21 18124009 Nguyễn Thị Bích 27/06/2000 DH18QL  
22 15118006 Nguyễn Châu Bình 28/12/1996 DH15CK  
23 16113008 Nguyễn Thị Bình 12/05/1998 DH16NHB  
24 18125025 Lương Thị Bình 12/04/2000 DH18VT  
25 17123005 Huỳnh Lê Sơn Ca 07/06/1998 DH17KE  
26 18139014 Phạm Thị  Ngọc Cầm 18/02/2000 DH18HT  
27 18125026 Phan Thị  Hồng Cẩm 16/04/2000 DH18VT  
28 15113196 Đậu Quang Cảnh 22/05/1997 DH15NHNT  
29 18117004 Nguyễn Thị  Minh Châu 15/04/2000 DH18CT  
30 18112020 Đoàn Nguyễn Minh Châu   DH18DY  
31 17125025 Nguyễn  Thị  Kim Chi 10/04/1999 DH17BQ  
32 17127009 Nguyễn  Thị  Minh Chi 19/06/1999 DH17MT  
33 18126013 Nguyễn Thị  Tuyết Chi 09/11/2000 DH18SHA  
34 19115015 Nguyễn Ngọc Chiến 24/03/2001 DH19GN  
35 16139013 Võ Văn Chinh 12/03/1998 DH16HS  
36 16149198 Lê Văn Chính 14/02/1998 DH16QM  
37 17114006 Hoàng Quốc Chung 14/04/1999 DH17LN  
38 19122016 Cao Thị Chung 24/03/2001 DH19TM  
39 15124024 Võ Trọng Chương 23/06/1997 DH15QD  
40 17111016 Lê Chí Công 16/02/1996 DH17CN  
41 18123016 Võ Thị Cúc 18/04/2000 DH18KE  
42 15114016 Bùi Đức Cường 25/12/1997 DH15LN  
43 16137008 Nguyễn Tuấn Cường 28/02/1998 DH16NL  
44 17139014 Nguyễn  Chí Cường 12/01/1999 DH17HD  
45 18126018 Trần Anh Cường 17/11/2000 DH18SHB  
46 17116027 Nguyễn  Phạm  Khoa Đăng 25/10/1999 DH17NT  
47 18139018 Lưu Quang Đăng 23/11/2000 DH18HD  
48 17113014 Hà Thị Mỹ Danh 19/12/1999 DH17NH  
49 18125041 Trần Thị  Kim Đào 19/12/2000 DH18BQ  
50 15162004 Nguyễn Lê Tiến Đạt 19/05/1997 DH15GI  
51 15114232 Ngô Thành Đạt 10/01/1997 DH15LNGL  
52 17111021 Lê Phát Đạt 04/02/1999 DH17CN  
53 18153012 Trần Tấn Đạt 12/04/2000 DH18CD  
54 18154022 Lưu Quốc Đạt 20/02/2000 DH18OT  
55 18122029 Trương Tấn Đạt   DH18TC  
56 20153067 Nguyễn Tiến Đạt 11/02/2002 DH20CD  
57 18113017 Trần Thanh Dỉ   DH18NHB  
58 17111024   Hoàng Diễm 27/08/1999 DH17CN  
59 18125047 Phan Thị Diễm 11/05/2000 DH18DD  
60 18122030 Lê Thị  Bích Diễm   DH18QT  
61 18122031 Nguyễn Phương Hồng Diễm   DH18TC  
62 18125048 Phùng Ngọc Diễm 21/05/2000 DH18VT  
63 19125047 Phan Thị Ngọc Diễm 13/10/2001 DH19BQ  
64 18124019 Trần Thanh Điền 15/04/2000 DH18TB  
65 17112023 Bùi Thị  Mộng Điệp 18/05/1999 DH17TY  
66 18139027 Võ Thị Điệp 03/05/2000 DH18HT  
67 14128013 Nguyễn Hữu Dinh 12/03/1995 DH14AV  
68 15112313 Nguyễn Hữu Doanh 18/10/1997 DH15TTB  
69 15112019 Hoàng Anh Đức 14/04/1997 DH15DY  
70 15138015 Lê Phan Nguyễn Thọ Đức 02/11/1997 DH15TD  
71 16112509 Trần Văn Đức 10/02/1998 DH16DY  
72 17145018 Mai Hiếu Đức 14/12/1999 DH17BV  
73 14132270 Nguyễn Đoàn Thùy Dung 01/02/1996 DH14SP  
74 18123022 Ngô Thị  Thùy Dung 09/03/2000 DH18KE  
75 15116028 Nguyễn Phước Dương 24/09/1997 DH15NT  
76 16112514 Đinh Thị Thùy Dương 20/10/1998 DH16TY  
77 17116211 Thái Bình Dương   DH17NTNT  
78 17126021 Nguyễn Lưu Ấn Dương 02/01/1999 DH17SHA  
79 16112411 Hà Minh Dưỡng 24/05/1998 DH16TYNT  
80 16122056 Lương Thanh Duy 15/11/1998 DH16QT  
81 17111032 Nguyễn  Quốc Duy 04/08/1999 DH17CN  
82 18139032 Nguyễn Phước Duy 17/05/2000 DH18HD  
83 18124029 Lê Lam Duy 26/07/2000 DH18QL  
84 16125151 Ngô Thị Hạnh Duyên 24/03/1998 DH16BQ  
85 15125332 Đào Nguyễn Phụng Duyên 10/07/1997 DH16QM  
86 17128024 Trần Ngọc  KỲ Duyên 14/08/1999 DH17AV  
87 17128026 Trần Thị Mỹ Duyên 24/06/1999 DH17AV  
88 17139030 Nguyễn  Kim Duyên 04/06/1999 DH17HS  
89 17112038 Nguyễn  Thị Mỹ Duyên 01/04/1999 DH17TY  
90 18125066 Phạm Thị  Đan Duyên 02/08/2000 DH18BQ  
91 18120044 Nguyễn Thị  Thu Duyên   DH18KM  
92 18124032 Nguyễn Cao Mỹ Duyên 27/04/2000 DH18QL  
93 17145023 Nguyễn  Hậu Giang 08/12/1999 DH17BV  
94 17124037 Nguyễn  Thị  Châu Giang 03/09/1999 DH17QL  
95 18125072 Nguyễn Lê Thị  Kiều Giang 10/07/2000 DH18BQ  
96 18139038 HồThị  Kiều Giang 05/05/2000 DH18HT  
97 19139029 TẠ Thị Huỳnh Giao 10/12/2001 DH19HT  
98 17128031 Lương  Thị  Thu 07/03/1999 DH17AV  
99 18123026 Nguyễn Thị 02/08/2000 DH18KE  
100 18112053 Võ Thị   DH18TY  
101 18125077 Bùi Thị  Như 12/02/2000 DH18VT  
102 16114346 Trần Thị Hồng Hạ 13/02/1998 DH16GN  
103 14131047 Phạm Ngọc Hải 28/01/1996 DH14CH  
104 16116057 Mai Thị Minh Hải 20/08/1998 DH16NT  
105 17163021 Nguyễn  Thị  Duy Hải 23/12/1999 DH17ES  
106 17154026 Tiết Huỳnh Ngọc Hải 22/04/1999 DH17OT  
107 17139038 Tô Khả Hân 04/12/1999 DH17HS  
108 19123033 Nguyễn Thị Triệu Hân 17/09/2001 DH19KE  
109 14114205 Mai Thị Thu Hằng 08/10/1996 DH14NK  
110 16112263 Trần Thị Thúy Hằng 04/04/1998 DH16TYGLB  
111 17111037 Nguyễn  Thị  Thu Hằng 21/01/1999 DH17TA  
112 18117015 Ngô Thị Thanh Hằng   DH18CT  
113 18125092 Lê Thị Hằng 04/09/2000 DH18DD  
114 18122410 Lê Thị Xuân Hằng   DH18QTNT  
115 19120049 Nguyễn Thị Thúy Hằng 14/02/2000 DH19KT  
116 17111040 Trần Thị Hạnh 02/01/1999 DH17CN  
117 17113045 Vi Ngọc  Mai Hạnh 10/03/1999 DH17NH  
118 18123032 Trương Thị  Mỹ Hạnh 29/11/2000 DH18KE  
119 18113033 Trần Hồng Hạnh 03/03/2000 DH18NHB  
120 18423002 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/09/1993 LT18KE  
121 16124212 Lâm Minh Hào 07/07/1998 DH16NHNT  
122 18125101 Nguyễn Thị Hảo 20/02/2000 DH18DD  
123 16112819 Nguyễn Thị Hậu 06/03/1998 DH16TYGLB  
124 17137019 Tô Công Hậu 06/08/1999 DH17NL  
125 17131035 Bùi Thị Hậu 05/11/1999 DH17TK  
126 17112056 Trần Trung Hậu 24/02/1999 DH17TY  
127 16112541 Nguyễn Văn Hay 10/05/1998 DH16TY  
128 14149283 Ngô Thị Thanh Hiền 02/02/1996 DH14QMGL  
129 16112272 Phạm Thị Thảo Hiền 04/06/1998 DH16TYGLB  
130 16112417 Phạm Thị Mỹ Hiền 03/10/1998 DH16TYNT  
131 17125086 Nguyễn  Thu Hiền 08/09/1999 DH17DD  
132 18128053 Nguyễn Thị  Kim Hiền 15/02/2000 DH18AV  
133 18113037 Trần Thị  Thu Hiền   DH18NHB  
134 19122052 Ngô Thị Thu Hiền 25/09/2001 DH19QT  
135 19122054 Vũ Thị Thu Hiền 03/12/2001 DH19QT  
136 19145028 NguyễN Quang Hiển 12/12/2001 DH19BV  
137 17113058 Lê Dương  Minh Hiếu 09/07/1999 DH17NH  
138 17113059 Nguyễn  Thành Hiếu 13/11/1999 DH17NH  
139 17113060 Vũ Minh Hiếu 28/02/1999 DH17NH  
140 17149052 Trần Minh Hiếu 04/07/1999 DH17QM  
141 18122068 Nguyễn Minh Hiếu   DH18QT  
142 16118056 Lê Long Hồ 15/09/1998 DH16CC  
143 15122064 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 19/01/1997 DH15TC  
144 17115038 Vương Thị  Thanh Hoa 16/04/1999 DH17GN  
145 17112065 Nguyễn  Thị Mỹ Hòa 23/04/1999 DH17DY  
146 15131040 Trần Đông Hoàng 21/02/1997 DH15TK  
147 17113065 Hoàng Huy Hoàng 27/07/1999 DH17NH  
148 17123032 Trần Nguyễn  Ánh Hồng 21/03/1999 DH17KE  
149 18139060 Cao Thị  Bích Hợp 27/06/2000 DH18HT  
150 19117028 Nguyễn Thị Bích Hợp 20/06/2001 DH19CT  
151 16112564 Đoàn Thị Mỹ Huệ 20/05/1998 DH16TY  
152 13138005 Đậu Việt Hùng 01/09/1995 DH13TD  
153 15125341 Phạm Văn Minh Hùng 09/08/1994 DH15TP  
154 17114020 Phạm  SỸ Hùng 28/06/1999 DH17LN  
155 17154035 Nguyễn  Thanh Hùng 03/04/1999 DH17OT  
156 17122052 Nguyễn  Phi Hùng 21/01/1999 DH17QT  
157 16116073 Đoàn Văn Hưng 26/02/1998 DH16NT  
158 17112925 Đỗ Trung Hưng 02/11/1996 DH17TY  
159 16132313 Trần Thị Hương 22/07/1998 DH16SP  
160 16112282 Ngô Xuân Hương 10/01/1998 DH16TYGLA  
161 18125122 Trần Thị Hương 05/04/2000 DH18DD  
162 18139064 Huỳnh Thị  Thu Hương 07/05/2000 DH18HT  
163 18112073 Nguyễn Thị  Mỹ Hương   DH18TY  
164 17115046 Nguyễn  Thanh Hướng 26/12/1999 DH17CB  
165 18139066 Nguyễn Thị Hường 30/08/2000 DH18HT  
166 14154099 Nguyễn Anh Huy 18/01/1996 DH14OT  
167 15162018 Phạm Huỳnh Đăng Huy 14/10/1997 DH15TP  
168 16154051 Vũ Văn Huy 07/10/1998 DH16OT  
169 17111052 Đặng Nhật Huy 03/08/1999 DH17CN  
170 17111053 Nguyễn  Anh Huy 25/01/1999 DH17CN  
171 17113076 Nguyễn  Văn Huy 01/12/1999 DH17NH  
172 18128067 Trương Minh Huy 05/03/2000 DH18AV  
173 18125128 Ngô Hoàng Huy 15/04/2000 DH18DD  
174 18139068 Nguyễn Khánh Huy 14/03/2000 DH18HS  
175 17113078 Phan Thị  Thanh Huyền 24/06/1999 DH17NH  
176 18125132 Lê Mỹ Huyền 20/06/2000 DH18BQ  
177 19122078 Nguyễn Thị Minh Huyền 28/09/2001 DH19QT  
178 20112248 Trương Thị Ngọc Huyền 29/09/2002 DH20TY  
179 17128056 Vũ Đức Huynh 17/10/1999 DH17AV  
180 19139060 Phan Thị Mộng Kha 11/12/2001 DH19HH  
181 16145198 Phan Quốc Khang 08/05/1998 DH16BV  
182 17137034 Đỗ Thích Khang 02/02/1999 DH17NL  
183 18115049 Trần Vĩnh Khang   DH18CB  
184 18120087 Lư Minh Khang   DH18KM  
185 17139061 Bùi Thái Khanh 28/01/1996 DH17HT  
186 19122085 Võ Thị Ngọc Khanh 11/01/2001 DH19TM  
187 16111075 Nguyễn Tấn Khoa 30/05/1998 DH16CN  
188 17154044 Trần Anh Khoa 16/10/1999 DH17OT  
189 17114078 Cao Ngọc Khoa 18/01/1998 DH17QR  
190 19138038 Bùi Đăng Khoa 19/09/2001 DH19TD  
191 16154054 Nguyễn Trung Kiên 22/07/1998 DH16OT  
192 18127025 PhạmQuốc Kiên 26/06/2000 DH18MT  
193 17163032 Đoàn Thanh Kiều 03/04/1999 DH17ES  
194 19122093 Nguyễn Thị Thúy Kiều 10/09/2001 DH19TM  
195 17125121 Hà Huỳnh Kim 12/10/1999 DH17VT  
196 17113087 Lê Trọng Kỹ 05/02/1999 DH17NH  
197 16113059 Đồng Thị Hương Lan 24/09/1998 DH16NHA  
198 17120073 Nguyễn  Thị  Hương Lan 27/01/1999 DH17KT  
199 18139080 Nguyễn Thị NgọC Lan 02/07/2000 DH18HT  
200 18123052 Nguyễn Thị  Thảo Lan 02/01/2000 DH18KE  
201 16117108 Phạm Thị Lành 05/09/1998 DH16CT  
202 18125155 Phạm Thị Lệ 26/08/2000 DH18VT  
203 19122103 Hoàng Mỹ Lệ 04/09/2001 DH19QT  
204 19122104 Sơn Thị Ngọc Lệ 06/09/2001 DH19QT  
205 19122105 Võ Thị Lệ 01/01/2001 DH19TC  
206 17139070 Trần Thị  Kim Liên 17/01/1999 DH17HD  
207 18131028 Nguyễn Thị Liên 07/09/2000 DH18TK  
208 18423005 Nguyễn Thị Huỳnh Liên 02/02/1993 LT18KE  
209 18123055 Võ Thị  Thúy Liễu 01/10/2000 DH18KE  
210 15155032 Trần Thị Ánh Linh 19/05/1997 DH15KN  
211 15116077 Đổng Văn Linh 20/04/1996 DH15NT  
212 15149070 Lục Nguyễn Bội Linh 01/04/1997 DH15QM  
213 17112102 Nguyễn  Thị  Phương Linh 19/05/1999 DH17DY  
214 17123050 Văn Trương  Thảo Linh 05/08/1999 DH17KE  
215 17149074 Dương  Mộng Linh 21/07/1999 DH17QM  
216 17126065 Trần Thị Mỹ Linh 30/07/1999 DH17SH  
217 18117037 Lâm Cát Linh   DH18CT  
218 17125141 Đặng Thị  Hồng Loan 30/06/1999 DH17BQ  
219 18125169 Lý Thị  Hồng Loan 19/10/2000 DH18BQ  
220 17113100 Nguyễn  Thị  Kim Lộc 01/10/1999 DH17NH  
221 17137041 Hồ  Thanh Lộc 30/04/1999 DH17NL  
222 17154051 Chiêm Phước Lộc 23/07/1999 DH17OT  
223 17116076 Nguyễn  Ngọc Lợi 05/05/1999 DH17NT  
224 19138043 Lê Tiến Lợi 21/02/2001 DH19TD  
225 17128072 Trần Hà Long 28/08/1997 DH17AV  
226 18125175 Lê Cao Long 24/01/2000 DH18BQ  
227 18118210 PhạmTrung Long   DH18CKC  
228 18125178 Phùng Thành Long 24/11/2000 DH18DD  
229 18124077 LỮ ThẠch Long 15/12/2000 DH18QL  
230 18122116 Huỳnh Thanh Long   DH18TC  
231 17145047 Nguyễn  Tiến Luân 16/07/1999 DH17BV  
232 18125179 Chiếm Thanh Luân 09/02/2000 DH18DD  
233 11112325 Tô Bá Luật 13/04/1993 DH11TT  
234 17149081 Nguyễn  Tấn Lực 15/03/1999 DH17QM  
235 18120118 Lê Nguyễn Trúc Ly   DH18KT  
236 16113189 Lý Hồng Mai 24/08/1998 DH16NHGL  
237 17126071 Trần Thị Mai 29/04/1998 DH17SH  
238 18125185 Nguyễn Phạm Thị  Ngọc Mai 22/02/2000 DH18VT  
239 15116088 Đoàn Minh Mẫn 25/11/1997 DH15NY  
240 15124167 Nguyễn Hữu Mạnh 10/01/1997 DH15QLA  
241 14132182 Trương Nhật Minh 22/06/1996 DH14SP  
242 14112181 Nguyễn Nguyệt Minh 13/11/1996 DH14TYA  
243 18124081 Nguyễn Công Minh 04/09/2000 DH18QL  
244 18124082 Thái Hồng Minh 28/03/2000 DH18QL  
245 18111074 Huỳnh Ngọc Minh   DH18TA  
246 16139123 Bùi Thị Ái My 27/12/1997 DH16HT  
247 16155044 Phạm Thị Diệu My 20/06/1998 DH16KN  
248 18125195 Dương Trúc My 15/08/2000 DH18DD  
249 18120132 Nguyễn Thị  Vi Na 24/04/2000 DH18KT  
250 16113240 Lê Đình Nam 10/03/1998 DH16NHGL  
251 17113122 Dương  Nhật Nam 01/10/1999 DH17NH  
252 19116075 Trần Lê Phương Nam 08/01/2001 DH19NY  
253 14122077 Tống Thị Nga 01/01/1996 DH14TM  
254 18123077 Võ Thị  Tuyết Nga 06/08/2000 DH18KE  
255 18120133 Vũ Thị  Tuyết Nga   DH18KT  
256 17114033 Nguyễn  Thị Ngà 24/01/1998 DH17LN  
257 17139087 Nguyễn  Thị  Kim Ngân 18/07/1999 DH17HT  
258 17125463 Hồ Thị  Thủy Ngân 27/08/1999 DH17QTNT  
259 18122143 Trần Thị  Kim Ngân   DH18QT  
260 19120125 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/11/2001 DH19KT  
261 19122147 Đinh Hoàng Thảo Ngân 01/02/2001 DH19QT  
262 19125204 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/06/2001 DH19VT  
263 16115112 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/03/1998 DH16CB  
264 17153046 Ngô  Thiên Nghĩa 26/07/1997 DH17CD  
265 18125209 Kiều Quang Nghĩa 08/06/2000 DH18BQ  
266 16113192 Dương Lệ Ngọc 13/08/1998 DH16NHGL  
267 17126210 Đặng Long Bảo Ngọc 12/04/1998 DH17SH  
268 17126089 Phùng Thị  Ánh Ngọc 11/12/1999 DH17SH  
269 17112300 Nguyễn  Như Ngọc 18/07/1999 DH17TT  
270 18125219 Trần Thị  Bích Ngọc 15/09/2000 DH18DD  
271 18126108 HồNhư Ngọc 23/02/2000 DH18SHB  
272 19115077 Trần Thị Bích Ngọc 12/12/2001 DH19GN  
273 19125223 Trương Thị Ngọc 01/12/2001 DH19VT  
274 16112321 Nguyễn Hạnh Nguyên 10/05/1998 DH16TYGLA  
275 17128090 Trần Thị  Thủy Nguyên 10/07/1999 DH17AV  
276 17154058 Phạm  Nguyên 04/09/1999 DH17OT  
277 18125222 Châu Ngọc Phúc Nguyên 10/11/2000 DH18DD  
278 18120149 Trần Thị  Khánh Nguyên   DH18KT  
279 18154081 Võ Nhật Nguyên 10/01/2000 DH18OT  
280 19125227 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 30/09/2001 DH19DD  
281 18120151 HồThị  Mỹ Nhàn   DH18KT  
282 15115113 Trần Nguyễn Trọng Nhân 26/08/1997 DH15CB  
283 16118107 Huỳnh Hửu Nhân 01/01/1998 DH16CC  
284 16118108 Ngô Quang Đình Nhân 26/05/1998 DH16CC  
285 18124104 Lê Thành Nhân 25/02/2000 DH18QL  
286 17126096 Lê Thy Nhạn 15/09/1999 DH17SH  
287 16114005 Đoàn Quang Nhật 01/09/1998 DH16LNGL  
288 15124196 Trần Thị Yến Nhi 15/05/1997 DH15QD  
289 16116131 Huỳnh Thị Yến Nhi 09/08/1998 DH16KS  
290 16112642 Phan Nguyễn Bích Nhi 15/05/1998 DH16TY  
291 17115077 Lê Thị  Thanh Nhi 16/05/1999 DH17GN  
292 17139101 Nguyễn  Ý Nhi 11/11/1999 DH17HD  
293 17155039 Trần Ngọc  Huỳnh Nhi 05/06/1999 DH17KN  
294 17124118 Phan Nguyễn  Hoàng Yến Nhi 26/03/1999 DH17QL  
295 17149108 Lại Ngọc  Tuyết Nhi 05/06/1999 DH17QM  
296 17112140 Nguyễn  Thị  Yến Nhi 07/10/1999 DH17TY  
297 18117048 Võ Trần Vân Nhi   DH18CT  
298 18139129 Huỳnh Thị  Yến Nhi 02/06/2000 DH18HD  
299 18126117 Nguyễn Trần Tuyết Nhi 29/10/2000 DH18SHB  
300 19125251 Võ Nguyễn Hoàng Nhi 26/09/2001 DH19DD  
301 18154089 Đoàn Minh Nhớ 21/01/2000 DH18OT  
302 18113113 Thái Bình Nhu   DH18NHB  
303 15112101 Nguyễn Huỳnh Như 28/07/1997 DH15DY  
304 17126105 Lê Thị  Thảo Như 19/05/1999 DH17SH  
305 18123091 Võ Thị  Quỳnh Như 02/02/2000 DH18KE  
306 19122186 Phạm Nguyễn Thị Phi Nhung 18/10/2001 DH19TM  
307 18122190 Lê Trịnh Hàng Ni   DH18QT  
308 19122187 Trần Thị Diễm Ny 10/08/2001 DH19TM  
309 16112654 Vũ Thị Oanh 07/11/1998 DH16DY  
310 17126109 Dương  Thị  Kim Oanh 09/06/1999 DH17SH  
311 18120171 Nguyễn Thị  Bích Oanh   DH18KM  
312 19122189 Nguyễn Thị Kiều Oanh 03/02/2001 DH19TM  
313 18137031 Nguyễn Thành Phát 16/02/2000 DH18NL  
314 14124232 Nguyễn Thành Phong 03/01/1995 DH14DC  
315 17153055 Trương  Hoàng Phong 26/01/1999 DH17CD  
316 17137051 Phạm  Nhật Phong 28/02/1999 DH17NL  
317 18125265 Nguyễn Hoàng Phong 06/02/2000 DH18BQ  
318 18155070 Vũ Hải Phong 31/10/2000 DH18KN  
319 18137034 Dương Văn Phong 10/05/2000 DH18NL  
320 18111092 Lê Thanh Phú   DH18TA  
321 19113124 Đỗ Quang Phú 05/03/2001 DH19NHA  
322 14131133 Huỳnh Minh Phúc 18/01/1996 DH14TK  
323 15131103 Nguyễn Minh Phúc 21/04/1997 DH15CH  
324 17127055 Trần Hoàng Phúc 03/05/1999 DH17MT  
325 18139151 Nguyễn Hồng Phúc 20/02/2000 DH18HD  
326 19122195 Huỳnh Ngô Hồng Phúc 01/06/2001 DH19QT  
327 17139113 Phan Minh Phụng 06/11/1999 DH17HD  
328 17120128 Liêu Gia Phụng 07/11/1999 DH17KM  
329 17113151   Hoàng Anh Phụng 11/02/1999 DH17NH  
330 18117052 Lý Yến Phụng   DH18CT  
331 14111297 Phạm Thanh Phương 03/08/1992 DH14TA  
332 16139159 Nguyễn Thành Phương 08/07/1998 DH16HS  
333 16131184 Lâm Mỹ Phương 12/07/1998 DH16TK  
334 17127056 Trương  Mai Phương 23/07/1999 DH17MT  
335 17164008 Trần Nam Phương 09/01/1999 DH17QR  
336 17112305 Nguyễn  Thị  Thanh Phương 09/12/1999 DH17TT  
337 18122207 Trần Thanh Phương   DH18QT  
338 18125273 Nguyễn Đoàn Hoàng Phương 21/07/2000 DH18VT  
339 18125276 Nguyễn Thị  Tuyết Phương 23/09/2000 DH18VT  
340 17163056 Trần Thị Qua 05/07/1999 DH17ES  
341 18149065 Nguyễn Phúc Quà 26/05/2000 DH18QM  
342 14114261 Nguyễn Minh Quân 04/02/1995 DH14NK  
343 17154074 Đỗ Trung Quân 21/04/1999 DH17OT  
344 16112333 Nguyễn Văn Quận 30/04/1997 DH16TYGLA  
345 15125180 Trần Thái Duy Quang 15/10/1997 DH15DD  
346 15138051 Trần Minh Quang 09/11/1997 DH15TD  
347 15124237 Nguyễn Minh Quang 01/03/1997 DH16QL  
348 16112335 Lê Văn Quang 11/10/1998 DH16TYGLB  
349 18153060 PhạmThanh Quel 01/01/2000 DH18CD  
350 18127046 Dương Phú Quý 19/10/2000 DH18MT  
351 17149129 Đào Nguyễn  Thị  Thu Quyên 24/08/1999 DH17QM  
352 18139160 Nguyễn Thị  Quyên 05/03/2000 DH18HS  
353 18149068 Trương Thị  Thúy Quyên 22/08/2000 DH18QM  
354 19138066 Mai Văn Quyến 02/01/2001 DH19TD  
355 15131115 Đặng Quyền 10/05/1997 DH15CH  
356 19126143 Võ Thị Ngọc Quyền 21/07/2001 DH19SM  
357 17128109 Đỗ Ngọc  Như Quỳnh 18/03/1999 DH17AV  
358 17131107   Thị  Như Quỳnh 02/11/1999 DH17TK  
359 18122228 Phan Nguyễn Như Quỳnh   DH18QT  
360 16116169 Trần Vi Riêm 09/01/1998 DH16NT  
361 17139119 Ksơr HỜ Rim 04/04/1999 DH17HD  
362 16111171 Võ Đinh Sang 07/12/1998 DH16CN  
363 16112340 Nguyễn Phước Sang 16/02/1998 DH16TYGLB  
364 16112444 Nguyễn Văn Sang 07/01/1998 DH16TYNT  
365 17123086 Phạm  Thị  Thu Sang 29/10/1999 DH17KE  
366 19138067 Võ Thiện Sang 11/04/2000 DH19TD  
367 18112177 Lương Thế Sanh   DH18TY  
368 15114135 Nguyễn Đình 11/10/1997 DH15LN  
369 13149556 Lê Đình Kim Sơn 14/04/1994 DH13QMGL  
370 18113140 Huỳnh Đặng Sơn   DH18NHB  
371 17122134 Nguyễn  Tiến SỸ 19/07/1999 DH17TM  
372 17154083 Châu Phước Tài 18/05/1999 DH17OT  
373 17126126 Văn Tấn Tài 12/04/1999 DH17SH  
374 16112343 Nguyễn Thị Tâm 21/11/1997 DH16TYGLA  
375 17112186 Trần Thị  Thanh Tâm 27/07/1999 DH17DY  
376 18122238 Hùng Nguyễn Chí Tâm   DH18QT  
377 18112183 Nguyễn Thị  Thanh Tâm   DH18TY  
378 18125304 Đỗ Huỳnh Minh Tâm 10/03/2000 DH18VT  
379 17114048 Phạm  Xuân Tân 24/03/1999 DH17QR  
380 18154110 Huỳnh Phước Thái 15/07/2000 DH18OT  
381 17116137 Trương  Thị  Hồng Thắm 26/12/1998 DH17NY  
382 17124153 Nguyễn  Ngọc Thắm 14/10/1999 DH17QL  
383 17126130 Nguyễn  Trần Hồng Thắm 27/11/1999 DH17SH  
384 19122229 Hồ Thị Hồng Thắm 11/02/2001 DH19TM  
385 17111129 Trương  Quốc Thắng 07/05/1998 DH17CN  
386 17121018 Trần Quang Thắng 12/01/1999 DH17PT  
387 17145076 Nguyễn  Thị  Vân Thanh 30/04/1999 DH17BV  
388 17120157 Lâm Mai Phương Thanh 23/07/1999 DH17KM  
389 17127064 Nguyễn  Văn Thanh 20/04/1998 DH17MT  
390 18113147 Trần Ngọc Kim Thanh 21/09/2000 DH18NHB  
391 14149144 Hoàng Kim Thành 20/02/1996 DH14QM  
392 17122143 Phan Nhật Thành 09/03/1999 DH17QT  
393 15163065 Vũ Thùy Phương Thảo 24/10/1997 DH15ES  
394 18117061 Lê Thị  Phương Thảo   DH18CT  
395 18123116 Bùi Thị  Phương Thảo 24/08/2000 DH18KE  
396 18123118 Ngô Thanh Thảo 05/08/2000 DH18KE  
397 18120210 Bùi Thị Thảo 29/07/2000 DH18KM  
398 18113154 Võ Thị  Thu Thảo   DH18NHA  
399 18154116 Đặng Kim Thảo 01/01/2000 DH18OT  
400 18122254 ĐặngThu Thảo   DH18QT  
401 18112193 Đỗ Phương Thảo   DH18TY  
402 19123135 Võ Thị Thu Thảo 28/04/2001 DH19KE  
403 19122234 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/03/2001 DH19QT  
404 19122242 Phan Thị Thêm 04/10/2001 DH19TM  
405 17139133 Lê Thị  Cẩm Thi 16/08/1999 DH17HD  
406 17118104 Hồ  Văn Kỳ Thiên 06/03/1999 DH17CK  
407 16112715 Trương Đức Thịnh 15/10/1998 DH16TY  
408 17124167 Nguyễn  Ngọc Thơ 13/06/1999 DH17TB  
409 19113150 Nguyễn Thị Tuyết Thơm 28/08/2001 DH19NHA  
410 16111211 Nguyễn Thế Thông 29/10/1998 DH16CN  
411 17125496 Thái Nhất Thống 11/05/1999 DH17NTNT  
412 15116154 Đạo Ngọc Dũng Thu 07/10/1997 DH15NT  
413 16128103 Trần Thị Thu 20/08/1998 DH16AV  
414 17111140 Nguyễn  Hữu Thu 03/10/1999 DH17CN  
415 18125340 Đặng Thị Hoài Thu 12/11/2000 DH18DD  
416 16111214 Nguyễn Trần Minh Thư 18/10/1998 DH16CN  
417 17128132 Nguyễn  Thị  Ngọc Thư 21/03/1999 DH17AV  
418 18117064 Lư Thị  Minh Thư   DH18CT  
419 18149090 Nguyễn Thị  Thư 01/01/2000 DH18QM  
420 18111125 Nguyễn Thị  Minh Thư   DH18TA  
421 18112210 Trần Lê Huỳnh Thư   DH18TY  
422 19123143 Phạm Minh Thư 27/01/2001 DH19KE  
423 19126178 Trần Như Thuần 27/06/2001 DH19SHD  
424 17139139 Phan Tiến Thuận 25/03/1999 DH17HT  
425 17154100 Nguyễn Phước Thuận 25/06/1999 DH17OT  
426 18155087 Huỳnh Minh Thuận 22/02/2000 DH18KN  
427 18124145 Bùi Lê Vĩnh Thuận 04/11/2000 DH18QL  
428 18125351 Ngô Thị  Bích Thuận 09/12/2000 DH18VT  
429 15132108 Lê Vũ Lê Thương 27/02/1997 DH15SP  
430 18112213 Nguyễn Thị  Hoài Thương   DH18TY  
431 17128136 Nguyễn  Vũ Minh Thường 15/09/1999 DH17AV  
432 18117067 Phạm Thị  Hữu Thúy   DH18CT  
433 18125355 Huỳnh Thanh Thúy 04/05/2000 DH18VT  
434 19123148 Nguyễn Thanh Thúy 30/07/2001 DH19KE  
435 19123149 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/05/2001 DH19KE  
436 15114163 Võ Minh Thùy 17/02/1997 DH15LN  
437 16112452 Võ Thị Kim Thùy 05/09/1998 DH16TYNT  
438 18125354 Võ Thị Thùy 13/12/2000 DH18BQ  
439 18122286 Dương Thoại Anh Thùy   DH18TM  
440 18125359 Vũ Thị Thùy 26/09/2000 DH18VT  
441 18112217 Nguyễn Hoài Ngọc Thy   DH18TY  
442 16155076 Trần Thị Thủy Tiên 05/06/1998 DH16KN  
443 19123152 Nguyễn Lê Thị Thủy Tiên 01/01/2001 DH19KE  
444 19122269 Bùi Ngọc Thủy Tiên 12/07/2001 DH19TM  
445 16111226 Nguyễn Ngọc Tiến 26/02/1998 DH16TA  
446 17125304 Mã Thị  Bích Tiền 09/03/1998 DH17BQ  
447 18123145 Nguyễn Thị  Thanh Tiền 24/12/2000 DH18KE  
448 19127059 Võ Thị Thiên Tin 30/06/2001 DH19MT  
449 16112805 Nguyễn Quốc Tình 06/05/1998 DH16TYGLA  
450 17125306 Nguyễn  Long Toàn 15/08/1999 DH17BQ  
451 18120249 Mai Quốc Toàn   DH18KM  
452 15155072 Trần Kiều Huyền Trâm 08/02/1996 DH15KN  
453 17131134 Hoàng Thị  Anh Trâm 02/05/1997 DH17TK  
454 18117069 Nguyễn Phạm Bảo Trâm   DH18CT  
455 19117090 Phan Thị Ngọc Trâm 03/08/2001 DH19CT  
456 19122277 Dương Thị Ngọc Trâm 14/05/2001 DH19QT  
457 17124193 Trương  Thị  Ngọc Trầm 22/06/1999 DH17QL  
458 17125316 TrỊnh Ngọc Trân 12/09/1999 DH17DD  
459 17127082 Trương  Hồ  Bảo Trân 20/05/1999 DH17MT  
460 18125377 Bùi Thúy Trân 13/08/2000 DH18BQ  
461 17120189 Đỗ Thị  Quỳnh Trang 17/06/1999 DH17KT  
462 17126158 Huỳnh Nguyễn  Phương Trang 21/10/1999 DH17SH  
463 18125383 Đào Thị  Thùy Trang 11/06/2000 DH18BQ  
464 19122281 Lương Thị Thanh Trang 20/08/2001 DH19TM  
465 15120196 Phan Hữu Trí 19/04/1996 DH15KM  
466 16131264 Hồ Nguyễn Thanh Trinh 22/07/1998 DH16TK  
467 16112459 Trương Công Trinh 06/06/1998 DH16TYNT  
468 17125497 Trần Thị Ngọc Trinh   DH17NTNT  
469 17154110 Lê Thị  Thảo Trinh 22/01/1998 DH17OT  
470 17122183 Đào Thị  Thu Trinh 29/04/1999 DH17QT  
471 18128193 Tô Anh Trinh 30/12/2000 DH18AV  
472 18117078 Từ Thị Trinh   DH18CT  
473 18120265 Thiều Thị Trinh   DH18KM  
474 18111132 Nguyễn Thị  Quế Trinh   DH18TA  
475 18122320 Cao Nguyễn Kiều Trinh   DH18TM  
476 18125390 Dương Thị  Mỹ Trinh 12/03/2000 DH18VT  
477 16112460 Lê Đình Trọng 27/07/1998 DH16TYNT  
478 17122191 Nguyễn  Phạm  Thanh Trúc 26/02/1999 DH17QT  
479 18149100 Đoàn Nguyễn Bích Trúc 25/08/2000 DH18QM  
480 15112932 Nguyễn Chí Trung 15/02/1995 DH15TY  
481 17125336 Nguyễn  Thành Trung 06/06/1999 DH17BQ  
482 16137091 Vũ Nhật Trường 18/07/1997 DH16NL  
483 18124169 Bùi Thanh Trường 06/12/2000 DH18QL  
484 17139159   Ngọc  Lam TruyỀn 04/09/1999 DH17HS  
485 18117079 Dương Trần Cẩm   DH18CT  
486 18126200 Lê Thị  Ngân 21/01/2000 DH18SM  
487 14118087 Nguyễn Minh Tuân 24/03/1996 DH14CK  
488 16112748 Trần Minh Tuấn 16/11/1998 DH16TY  
489 19115139 Nguyễn Quốc Tuấn 25/03/2001 DH19GN  
490 18154131 Nguyễn Tài Tuệ 14/10/2000 DH18OT  
491 18126202 Nguyễn Thanh Tùng 02/02/2000 DH18SHA  
492 18118181 Vũ Ngọc Tuyên   DH18CK  
493 18120271 Nguyễn Thị  Kim Tuyến   DH18KT  
494 17163080 Nguyễn  Thị  Ngọc Tuyền 03/05/1999 DH17ES  
495 17127092 Nguyễn  Thị  Kim Tuyền 12/05/1999 DH17MT  
496 18120276 Trương Thị  Cẩm Tuyền   DH18KM  
497 19115141 Trần Thị Thanh Tuyền 17/02/2001 DH19CB  
498 16155091 Lường Thị Tuyết 16/02/1998 DH16KN  
499 20122585 Nguyễn Thị Anh Tuyết 29/03/2002 DH20QT  
500 16128129 Ngô Thảo Uyên 17/06/1998 DH16AV  
501 11112042 Phạm Vũ Thùy Vân 28/12/1993 DH11TY  
502 17115134 Trần Thị  Hồng Vân 20/11/1999 DH17GN  
503 17111167 Nguyễn  Thị Vân 01/10/1999 DH17TA  
504 18112249 Lý Nhã Văn   DH18TY  
505 15112393 Danh Khánh Vi 19/01/1995 DH15TY  
506 18125414 Phan Thị  Tường Vi 21/09/2000 DH18VT  
507 16112389 Phạm Thị Viễn 03/05/1998 DH16TYGLB  
508 17123130 Phạm  Thị  Minh Việt 03/12/1999 DH17KE  
509 16153109 Lê Văn 25/02/1997 DH16CD  
510 18125418 Đặng Thị Bích Vươn 25/08/2000 DH18BQ  
511 14113255 Nguyễn Quốc Vương 27/02/1996 DH14NHB  
512 16126204 Lê Văn Vương 11/02/1997 DH16SM  
513 18123175 Nguyễn Thị  Kim Vy 25/01/2000 DH18KE  
514 18111146 Nguyễn Tường Vy   DH18TA  
515 19124339 Nguyễn Thị Tường Vy 17/04/2001 DH19QL  
516 20122602 Nguyễn Thái Phương Vy 03/08/2002 DH20QT  
517 18125431 Phạm Thị  Thư Xinh 10/08/2000 DH18BQ  
518 17111177 Nguyễn  Hữu Xuân 03/10/1999 DH17CN  
519 14113258 Đổ Thị Ngọc Xuyến 08/08/1996 DH14NHB  
520 18127066 Nguyễn Hữu Ý 24/09/2000 DH18MT  
521 19127073 Nguyễn Hà Như Ý 21/08/2001 DH19MT  
522 19126240 Nguyễn Thị Như Ý 28/02/2001 DH19SHB  
523 16131295 Huỳnh Thị Kim Yến 03/04/1998 DH16CH  
524 18125439 Nguyễn Hoàng Yến 20/07/2000 DH18DD  
525 19123192 Nguyễn Thị Thu Yến 19/10/2000 DH19KE  
526 19126242 Trương Ngọc Hải Yến 17/01/2001 DH19SHD  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 526        
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

Số lần xem trang: 2584
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba bảy không tám

Xem trả lời của bạn !