TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 03 năm 2022        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 15112341 Nguyễn Thị Minh Nhàn 10/04/1997 DH15TTB BS
2 16125217 Nguyễn Ngọc Huệ 05/09/1998 DH16BQ BS
3 16113177 Lâm Quang Châu 05/08/1998 DH16NHGL BS
4 17125246 Trần Tấn Tài 01/08/1999 DH17BQ BS
5 17118106 Đặng Đình Thiện 12/01/1999 DH17CK BS
6 17139085 Phạm  Thanh Nga 15/03/1999 DH17HS BS
7 17154067 Nguyễn  Văn Nhật 26/07/1999 DH17OT BS
8 17154107 Nguyễn  Văn Toàn 27/04/1999 DH17OT BS
9 18125316 Vi Thị Thạnh 27/10/2000 DH18BQ BS
10 18125373 Phạm Thị  Ngọc Trâm 06/05/1999 DH18BQ BS
11 18125245 Trần Thị  Yến Nhi 17/07/2000 DH18DD BS
12 18139170 Trần Thị  Thu Thắm 18/08/2000 DH18HT BS
13 18120073 Nguyễn Đặng Thanh Huệ   DH18KM BS
14 18120289 Nguyễn Văn Vương   DH18KM BS
15 18120293 Vương Thiên Xinh   DH18KM BS
16 18149088 Lê Thị  Kim Thoa 03/02/2000 DH18QM BS
17 18126101 Dương Thị Ngân 02/10/2000 DH18SHB BS
18 18125242 Nguyễn Thị  Yến Nhi 06/10/2000 DH18VT BS
Tổng số sinh viên theo danh sách: 18        
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    
             

Số lần xem trang: 1881
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không năm một ba

Xem trả lời của bạn !