TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
               
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 04 năm 2022          
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp     
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp     
các thắc mắc, xin cảm ơn.          
               
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú  
1 16118010 Đinh Quốc An 16/12/1998 DH16CK    
2 17128004 Lê Thị  Thúy An 28/11/1999 DH17AV    
3 17145002 Phạm  Thoại An 25/11/1999 DH17BVA    
4 18123001 Trương Võ Thái An 25/11/2000 DH18KE    
5 18123002 Võ Thị  Thùy An 04/09/2000 DH18KE    
6 18120003 Tạ Thị  Ngọc An 17/08/2000 DH18KM    
7 18149002 Lê Thị  Ngọc An 12/10/2000 DH18QM    
8 18112001 Huỳnh Thanh An   DH18TY    
9 19123002 Hà Thị An 26/07/2001 DH19KE    
10 19116002 Nguyễn Đức An 20/03/2001 DH19NY    
11 19122001 Nguyễn Tuấn An 30/11/2001 DH19QT    
12 14126009 Trịnh Thị Vân Anh 02/07/1996 DH14SHB    
13 17145003 La Quốc Anh 25/04/1999 DH17BVA    
14 17154004 Nguyễn  Ngọc  Đoan Anh 24/01/1999 DH17OT    
15 17131007 Nguyễn  Quang Anh 20/08/1999 DH17QM    
16 18125008 Nguyễn Hồng Anh 24/12/2000 DH18BQ    
17 18153002 Trương Quốc Anh 16/07/2000 DH18CD    
18 18163002 Nguyễn Thị  Ngọc Anh 25/08/2000 DH18ES    
19 18120006 Nguyễn Huỳnh Kim Anh   DH18KM    
20 18120011 Nguyễn Thị  Vân Anh   DH18KM    
21 18155003 Nguyễn Hoàng Anh 30/03/2000 DH18KN    
22 18124005 Nguyễn Tuấn Anh 03/09/2000 DH18QL    
23 18149005 Nguyễn Tú Anh 28/08/2000 DH18QM    
24 19120008 Thái Tú Anh 19/12/2001 DH19KT    
25 16113006 Cù Ngọc Bảo 12/09/1998 DH16NHB    
26 17149007 Phạm  Chí Bảo 12/06/1999 DH17QM    
27 17114003 Hà Thái Bảo 20/01/1999 DH17QR    
28 19125026 Mông Thị Bích 08/05/2001 DH19BQ    
29 18115008 Nguyễn Thị  Bình   DH18CB    
30 18111013 Thái Xuân Bình   DH18TA    
31 18122018 Lê Thị  Ngọc Châu 04/11/2000 DH18QT    
32 19123012 Trịnh Lê Diễm Châu 19/12/2001 DH19KE    
33 14115008 Nguyễn Ngọc Chi 07/03/1996 DH14GN    
34 18118012 Tạ Đức Cao Chương   DH18CC    
35 16112243 Phạm Hồng Công 18/02/1997 DH16TYGLB    
36 18120028 Vũ Thị  Kim Cương   DH18KM    
37 18126017 Hồthị  Kim Cương 05/03/2000 DH18SHD    
38 18118014 Bạch Thanh Đại   DH18CC    
39 16112245 Nguyễn Thanh Dân 06/10/1998 DH16TYGLA    
40 18153010 Đặng Hải Đăng 12/09/2000 DH18CD    
41 13125945 Nguyễn Tấn Danh 01/10/1995 DH13TPA    
42 16138013 Nguyễn Tấn Danh 07/03/1998 DH16TD    
43 16112504 Trần Hậu Đạt 15/11/1996 DH16TY    
44 17127015 Trần Thái Đạt 21/01/1999 DH17MT    
45 17113267 Đoàn Duy Đạt 30/05/1999 DH17NHGL    
46 17149018 Nguyễn  Thành Đạt 05/09/1999 DH17QM    
47 18118022 Phan Thành Đạt   DH18CC    
48 19122021 Bùi Thành Đạt 27/05/2001 DH19QT    
49 15116018 Trần Quang Dễ 13/06/1997 DH15CH    
50 18125044 Lê Thị  Thanh Di 27/07/2000 DH18DD    
51 18132006 Lê Phương Di 22/06/2000 DH18SP    
52 19120025 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 26/12/2001 DH19KT    
53 19122023 Nguyễn Ngọc Trúc Diễm 16/12/2001 DH19QT    
54 19125049 Dương Thị Mộng Điệp 05/12/2001 DH19DD    
55 17128018 Trần Thị Mỹ Diệu 26/04/1999 DH17AV    
56 19123016 Nguyễn Thị Thu Diệu 10/01/2001 DH19KE    
57 16138019 Lê Trương Công Định 10/04/1998 DH16TD    
58 18125053 Phan Thị  Huyền Dịu 17/06/1999 DH18DD    
59 16112248 Trần Thiên Đoan 25/08/1998 DH16TYGLB    
60 17125373 Phan Thường Đoan 01/10/1999 DH17TP    
61 16124037 Hoàng Minh Đoàn 27/07/1995 DH16QL    
62 14138008 Lê Văn Đồng 20/11/1996 DH14TD    
63 13145033 Nguyễn Văn 28/10/1994 DH13BVB    
64 16111271 Nguyễn Đình Đức 12/11/1998 DH16CN    
65 19113029 Bùi Minh Đức 18/09/2000 DH19NHB    
66 17128019 Phạm  Thị  Hồng Dung 01/11/1999 DH17AV    
67 19122025 Bùi Thị Mỹ Dung 03/06/2001 DH19QT    
68 18424006 Mai Phương Dung 04/08/1995 LT18QL    
69 18118029 Trần Vĩnh Dụng   DH18CC    
70 17628002 Trịnh Hoàng Dương 20/11/1992 BH17AV    
71 16112256 Đồng Thùy Dương 05/10/1997 DH16TYGLA    
72 17153019 Nguyễn  Hoàng Dương 26/12/1999 DH17CD    
73 18128030 Đoàn Thị  Thùy Dương 02/03/2000 DH18AV    
74 18153015 Đỗ Trùng Dương 28/03/2000 DH18CD    
75 13118095 Lưu Trần Tấn Duy 23/01/1995 DH13CK    
76 17113028 Đặng Trương  Anh Duy 27/09/1999 DH17NHC    
77 17137013 Nguyễn  Khánh Duy 13/10/1999 DH17NL    
78 18124027 Bùi Thị  Thúy Duy 02/07/2000 DH18QL    
79 17139031 Nguyễn  Trần Thị  Ngọc Duyên 22/09/1999 DH17HS    
80 17123015 Lê Thị Mỹ Duyên 10/01/1999 DH17KE    
81 17113033 Nguyễn  Thị  Thùy Duyên 28/10/1999 DH17NHC    
82 18163009 Đặng Phan Mỹ Duyên 09/10/1999 DH18ES    
83 18120043 Nguyễn Thị  Thanh Duyên   DH18KT    
84 17128027 Lê Ngọc  Gia Gia 19/02/1999 DH17AV    
85 16112773 Hồ Sĩ Giang 13/12/1998 DH16TT    
86 17154024 Phạm  Văn Giàu 19/06/1999 DH17OT    
87 15149184 Phạm Thị Trúc 18/06/1997 DH15QMNT    
88 17128032 Ngô  Thị  Thúy 07/07/1999 DH17AV    
89 18128038 Trần Thị  Kim 04/01/1999 DH18AV    
90 18122051 Đinh Hoàng Ngọc   DH18QT    
91 18125083 Phan Dương Ngân 05/06/1999 DH18VT    
92 19126037 Lê Thị Mỹ 19/11/2001 DH19SM    
93 19122041 Trương Thị 22/12/2001 DH19TM    
94 18120050 Trần Hải   DH18KM    
95 17131032   Thị  Ngọc Hân 11/07/1998 DH17CH    
96 16116002 Bùi Thị Xuân Hằng 26/10/1998 DH16TYNT    
97 17128039 Nguyễn  Ngọc  Thúy Hằng 10/01/1999 DH17AV    
98 17126030 Châu Mỹ Hằng 06/03/1999 DH17SHA    
99 18128046 Đặng Phước Thu Hằng 17/03/2000 DH18AV    
100 18128047 Vương Thị  Thanh Hằng 16/04/2000 DH18AV    
101 18115033 Trần Thanh Hằng   DH18CB    
102 19122047 Lê Thị Hằng 01/12/2001 DH19TM    
103 17128040 Lê Thị  Hồng Hạnh 02/08/1998 DH17AV    
104 17128041 Mai Nguyễn  Minh Hạnh 24/07/1999 DH17AV    
105 17155016 Lương  Thị Mỹ Hạnh 12/08/1999 DH17KN    
106 19120051 Lê Thị Hạnh 21/07/2001 DH19KT    
107 19120054 Võ Thị Thu Hạnh 14/02/2001 DH19KT    
108 17128043 Nguyễn  Phúc Nhật Hào 14/01/1999 DH17AV    
109 16112267 Trương Thị Mỹ Hảo 02/02/1998 DH16TYGLA    
110 17117013 Nguyễn  Ngọc Hậu 10/01/1999 DH17CT    
111 17112055 Trần Thị Hậu 22/05/1999 DH17TY    
112 18128051 Quách Thị Hậu 03/01/2000 DH18AV    
113 18120058 Võ Phúc Hậu   DH18KM    
114 15122049 Bùi Thị Thu Hiền 30/11/1997 DH15TM    
115 16112270 Bùi Ngọc Hiền 12/11/1997 DH16TYGLB    
116 17128046 Nguyễn  Thục Hiền 15/03/1999 DH17AV    
117 17116049 Trương  Thị Diệu Hiền 25/03/1998 DH17NY    
118 17122040 Nguyễn  Thị  Thu Hiền 16/11/1999 DH17QT    
119 17126038 Phan Thị  Thanh Hiền 21/09/1998 DH17SHA    
120 17126039 Trần Thị  Thu Hiền 04/12/1999 DH17SHA    
121 18128052 Bùi Thị Hiền 17/07/2000 DH18AV    
122 18118200 Nguyễn Thị  Thu Hiền   DH18CKC    
123 18122065 Nguyễn Thị Thanh Hiền   DH18TM    
124 18125108 Lê Ngọc Hiệp 03/03/2000 DH18DD    
125 19122055 Trương Thị Mỹ Hiệp 02/10/2001 DH19QT    
126 15113163 Lê Minh Hiếu 01/10/1997 DH15NHGL    
127 15112322 Trần Minh Hiếu 15/06/1997 DH15TTA    
128 16131069 Nguyễn Chí Hiếu 25/10/1996 DH16CH    
129 16131070 Nguyễn Hữu Hiếu 09/02/1998 DH16CH    
130 16112547 Đỗ Minh Hiếu 02/07/1998 DH16DY    
131 16112273 Đỗ Minh Hiếu 20/10/1998 DH16TYGLA    
132 18124039 Lê Thanh Hiếu 25/06/2000 DH18QL    
133 18139057 Mai Trọng Hiệu 24/12/1999 DH18HT    
134 16112420 Nguyễn Thị Bích Hoa 08/01/1998 DH16TYNT    
135 17122045 Đoàn Thị  Phương Hoa 13/02/1999 DH17TC    
136 18128055 Lê Thị Hoa 26/06/2000 DH18AV    
137 18128056 Nguyễn Thị  Bích Hoa 22/10/2000 DH18AV    
138 15128036 Trần Công Huy Hoàng 29/08/1997 DH15AV    
139 17113064 Đặng Thị  Bích Hoàng 13/07/1999 DH17NHA    
140 18128058 Nguyễn Trần Minh Hoàng 31/01/2000 DH18AV    
141 19122065 Trần Quang Hoàng 03/01/2001 DH19QT    
142 20153083 Trịnh Phi Hồng 30/05/2002 DH20CD    
143 16126061 Nguyễn Thị Bích Hợp 09/07/1998 DH16SH    
144 15114236 Nguyễn Đình Hùng 05/11/1997 DH15LNGL    
145 16113183 Nguyễn Văn Hưng 23/01/1998 DH16NHGL    
146 16123087 Hồ Thị Thu Hương 08/07/1998 DH16KE    
147 17122053 Đinh Kiều Diễm Hương 10/02/1999 DH17TC    
148 17120060 Phạm    Thanh Hường 19/02/1999 DH17KM    
149 18126059 Cao Thị  Cẩm Hường 14/11/2000 DH18SHA    
150 19120076 Phạm Thu Hường 28/10/2001 DH19KT    
151 15115068 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 15/02/1995 DH15CB    
152 16124075 Nguyễn Đức Huy 28/01/1998 DH16QL    
153 17139058 Trương  Quốc Huy 09/01/1999 DH17HT    
154 17114022 Dương  Huy 21/10/1999 DH17LN    
155 18112079 Bá Thanh Huy   DH18TY    
156 18112080 Nguyễn Khánh Huy   DH18TY    
157 19122075 Trương Gia Huy 04/09/2001 DH19QT    
158 16112424 Lê Thanh Huyền 29/09/1998 DH16TYNT    
159 17123039 Phan Thị  Thanh Huyền 03/12/1999 DH17KE    
160 17126051 Phạm  Ngọc Huyền 30/05/1999 DH17SHB    
161 19122077 Nguyễn Thị Diệu Huyền 16/01/2001 DH19TM    
162 19122079 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/02/2001 DH19TM    
163 19122080 Vương Thị Ngọc Huyền 16/11/2001 DH19TM    
164 17139060 Phan Thị  Xuân Huỳnh 21/01/1999 DH17HS    
165 19125129 Nguyễn Quốc Khải 05/10/2001 DH19QT    
166 14112140 Nguyễn Bình Khang 02/02/1995 DH14TYB    
167 18116033 Đinh Trọng Khang   DH18NY    
168 18131020 Nguyễn Trọng Khang 07/01/2000 DH18TK    
169 17131049   Thị  Thoại Khanh 07/03/1998 DH17CH    
170 15112222 Quách Như Khánh 10/01/1997 DH15TYGL    
171 15131051 Đinh Hoàng Minh Khoa 19/03/1996 DH15CH    
172 16112291 Tăng Ngọc Khoa 19/05/1998 DH16TYGLB    
173 17125120 Đinh Anh Khoa 23/06/1999 DH17DD    
174 18118058 Đào Đăng Khoa 28/01/2000 DH18CC    
175 19139063 Lương Huỳnh Khoa 01/04/2001 DH19HS    
176 20113259 Phan Lê Anh Khoa 07/11/2002 DH20NHA    
177 17120069 Phan Đình Khôi 09/09/1999 DH17KM    
178 16112586 Nguyễn Duy Khương 21/03/1997 DH16TY    
179 16112292 Nguyễn Trung Kiên 17/05/1998 DH16TYGLB    
180 17154047 Phạm  Tấn Kiệt 10/10/1999 DH17OT    
181 18125148 Nguyễn Thị  Mỹ Lai 09/07/1999 DH18BQ    
182 17122070 Nguyễn  Thị  Ngọc Lam 29/03/1999 DH17QT    
183 17113088 Lê Hoài Lâm 07/05/1999 DH17NHC    
184 18153038 Lê Trọng Lâm 08/10/2000 DH18CD    
185 17122074 Phạm  Thị Lan 05/07/1999 DH17QT    
186 19120095 Nguyễn Thị Lành 04/02/2001 DH19KT    
187 16112429 Trần Thị Kim Liên 01/01/1998 DH16TYNT    
188 19125150 Nguyễn Thùy Liên 15/01/2001 DH19BQ    
189 15113168 Phạm Đức Liêu 09/06/1997 DH15NHGL    
190 17113092 Nguyễn  Thị Liễu 10/01/1999 DH17NHA    
191 15131062 Trần Tú Mỹ Linh 14/01/1997 DH15CH    
192 16145208 Nguyễn Văn Linh 22/04/1998 DH16BV    
193 17115063 Trần Thị Mỹ Linh 10/02/1999 DH17GN    
194 18153039 Trần Cao Linh 02/09/2000 DH18CD    
195 18127026 Nguyễn Khánh Linh 05/10/2000 DH18MT    
196 18124073 Thị  Yến Linh 16/12/2000 DH18QL    
197 19125152 Bùi Nhật Linh 23/08/2001 DH19BQ    
198 19125158 Nguyễn Thị Kim Linh 24/11/2001 DH19BQ    
199 19125154 Đỗ Thị Mỹ Linh 15/10/2001 DH19BQ    
200 19112094 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/09/2001 DH19DY    
201 19149041 Đỗ Thị Yến Linh 13/06/2001 DH19QM    
202 19122110 Bùi Thị Thùy Linh 29/01/2001 DH19QT    
203 17112106 Nguyễn  Thị  Thúy Loan 04/08/1998 DH17DY    
204 19112096 Hoàng Thị Ngọc Loan 17/07/2001 DH19DY    
205 18127028 Mai Thanh Tuấn Lộc 14/12/2000 DH18MT    
206 19130126 Nguyễn Văn Lộc 09/04/2000 DH19QT    
207 14115066 Nguyễn Ngọc Lợi 05/01/1996 DH14GN    
208 18154064 Nguyễn Văn Lợi 20/12/2000 DH18OT    
209 17111078   Phi Long 22/04/1999 DH17CN    
210 17149080 Nguyễn  Hoàng Phi Long 07/04/1999 DH17QM    
211 18115058 Nguyễn Tiểu Long   DH18CB    
212 18153041 Lâm Hoàng Long 08/02/2000 DH18CD    
213 18111062 Nguyễn Bảo Long   DH18CN    
214 19122122 Trần Hoàng Long 05/07/2001 DH19QT    
215 14132042 Nguyễn Thành Luân 17/06/1996 DH14SP    
216 17116078 Nguyễn  Luân 20/11/1999 DH17NT    
217 18112107 Hồ Hữu Lực   DH18TY    
218 17149082 Nguyễn  Thị Lương 15/06/1999 DH17QM    
219 14117059 Trương Thị Ly 11/01/1996 DH14CT    
220 17128076 Đỗ Kiều Ly 06/03/1999 DH17AV    
221 17128078 Phạm  Thị  Trúc Ly 12/07/1999 DH17AV    
222 18120119 Lê Thị  Cẩm Ly   DH18KT    
223 17126070 Nguyễn  Nguyên 11/05/1999 DH17SHA    
224 16112611 Hà Thị Mai 24/06/1998 DH16DY    
225 17122085 Hồ  Thị Mai 06/05/1999 DH17QT    
226 17112299 Nguyễn  Như Mai 26/12/1999 DH17TT    
227 18139093 Giảng Ngọc Ai Mi 31/08/2000 DH18HS    
228 18122128 Trần Thị  Kiều Mi 14/09/2000 DH18TC    
229 16112821 Đỗ Thiện Minh 02/04/1998 DH16TYNT    
230 17128081 Bùi Lê Minh 14/06/1998 DH17AV    
231 17139081 Phạm  Nhựt Minh 16/09/1999 DH17HD    
232 17114030 Trần Công Minh 08/11/1999 DH17LN    
233 16113076 Bế Thị Minh 08/05/1998 DH17NHA    
234 18139097 Nguyễn Tuyết Minh 09/07/2000 DH18HD    
235 18122131 Nguyễn Hoàng Nhật Minh   DH18QT    
236 18423008 Lê Quang Minh 05/02/1997 LT18KE    
237 14116129 Trương Thị Hoài 21/11/1996 DH14NY    
238 19126100 Lê Nguyễn Hằng 07/02/2001 DH19SHD    
239 17145049 Nguyễn  Thị  Diễm My 20/10/1999 DH17BVA    
240 17123056 Trương  Trà My 22/03/1999 DH17KE    
241 17126079 Giang Thị  Trà My 06/08/1999 DH17SHA    
242 18123070 Mai Thị  Ngọc My 14/02/2000 DH18KE    
243 18124084 Nguyễn Thị  Khả My 01/08/2000 DH18QL    
244 19122133 Đoàn Thị My 24/01/2001 DH19QT    
245 19122137 Trần Thị Thảo My 10/12/2001 DH19QT    
246 18122135 Diệp Thị  Ai Mỹ   DH18QT    
247 16112620 Bùi Phương Hoài Nam 06/07/1998 DH16TY    
248 16112312 Nguyễn Văn Nam 28/12/1998 DH16TYGLB    
249 17131070 Trần Thành Nam 10/09/1999 DH17CH    
250 17164025 Triệu Hoàng Nam 11/03/1998 DH17TY    
251 18124085 Trương Bắc Nam 08/08/2000 DH18QL    
252 16112624 Nguyễn Thị Thúy Nga 30/08/1998 DH16DY    
253 16117038 Võ Thị Kim Ngân 06/07/1998 DH16CT    
254 17111091 Nguyễn  Thiên Ngân 13/07/1999 DH17CN    
255 17112120 Nguyễn  Thị  Mộng Ngân 02/10/1999 DH17DY    
256 17113272 Lê Thị Thúy Ngân 04/09/1999 DH17NHGL    
257 18128111 Trần Thị  Kim Ngân 27/01/2000 DH18AV    
258 18120139 Nguyễn Thúy Ngân   DH18KT    
259 18124090 Nguyễn Thị  Thủy Ngân 14/01/2000 DH18QL    
260 18122139 Huỳnh Thúy Ngân   DH18QT    
261 19125209 Trần Thị Thanh Ngân 28/10/2001 DH19BQ    
262 19127028 Nguyễn Lê Hồng Ngân 13/08/2001 DH19MT    
263 19127029 Trần Thị Tuyết Ngân 09/03/2001 DH19MT    
264 19149051 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/02/2001 DH19QM    
265 18111083 Lê Trung Nghị   DH18CN    
266 16112317 Nguyễn Thị Nghĩa 15/02/1998 DH16TYGLA    
267 17126088 Đặng Hữu Nghĩa 12/07/1999 DH17SM    
268 18154076 Văn Hữu Nghĩa 29/03/2000 DH18OT    
269 18125208 Huỳnh Trọng Nghĩa 30/05/2000 DH18VT    
270 11142075 Triệu Thu Nghiêm 15/11/1993 DH11DY    
271 15113072 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 27/02/1997 DH16NHB    
272 17149099 Nguyễn  Thị  Hồng Ngọc 21/04/1999 DH17QM    
273 17125180 Nguyễn  Như Ngọc 29/10/1999 DH17VT    
274 18128117 Huỳnhthanh Bảo Ngọc 11/11/2000 DH18AV    
275 18120144 Đổ Thị  Ngọc   DH18KM    
276 18124096 Nguyễn Thị  Huỳnh Ngọc 10/02/2000 DH18QL    
277 17149077 Lưu Thị Ngọc Loan 26/05/1999 DH17QM    
278 17113134   Ngưu 11/06/1999 DH17NHB    
279 17113135 Nguyễn  Nguyên 17/05/1999 DH17NHA    
280 18128120 Nguyễn Thị  Nguyên 20/06/2000 DH18AV    
281 18139119 Dương Văn Nguyên 08/03/2000 DH18HD    
282 19123081 Nguyễn Thái Nguyên 10/07/2001 DH19KE    
283 15122137 Nguyễn Thị Anh Nguyệt 22/10/1996 DH15QT    
284 17116104   Thị  Xuân Nguyệt 20/08/1999 DH17KS    
285 17125188 Trương  Minh Nguyệt 06/10/1999 DH17VT    
286 18139122 Phan Thị  Minh Nguyệt 02/08/2000 DH18HS    
287 18125229 Ngô Thị  Hoà Nhã 28/01/2000 DH18DD    
288 17114037 Phạm Nguyễn Thanh Nhàn 18/01/1999 DH17LN    
289 19123083 Trịnh Thị Nhàn 03/12/2001 DH19KE    
290 19124190 Nguyễn Thanh Nhàn 27/05/2000 DH19QD    
291 17139183 Kim Danh Nhân 03/11/1998 DH17HS    
292 17126095 Nguyễn  Hạnh Nhân 04/05/1999 DH17SHA    
293 18116051 Nguyễn Thiện Nhân   DH18NY    
294 15115115 Đỗ Đình Nhất 13/12/1997 DH15CB    
295 17128094 Mai Quỳnh Nhi 08/09/1999 DH17AV    
296 17128095 Mai Thị  Yến Nhi 14/02/1999 DH17AV    
297 17145060 Trần Thị  Yến Nhi 19/12/1998 DH17BVB    
298 17113138 Nguyễn  Thị  Thảo Nhi 02/10/1999 DH17NHB    
299 17149210 Bùi Thị Yến Nhi 15/05/1999 DH17NHGL    
300 17125387 Nguyễn  Thị  Tuyết Nhi 12/09/1998 DH17TP    
301 18125239 Nguyễn Thị  Ngọc Nhi 04/06/2000 DH18DD    
302 19128119 Nguyễn Yến Nhi 05/01/2001 DH19AV    
303 19125247 Phan Huỳnh Yến Nhi 04/03/2001 DH19BQ    
304 19120144 Trần Thị Yến Nhi 12/06/2001 DH19KT    
305 19122170 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 25/05/2001 DH19QT    
306 19111081 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/11/2001 DH19TA    
307 16145232 Văn Đặng Hoàng Như 28/02/1998 DH16BV    
308 16115124 Trần Đạo Như 05/08/1998 DH16CB    
309 17163050 Nguyễn Nữ Quỳnh Như 29/06/1999 DH17ES    
310 17132046 Lưu Thị Quỳnh Như 26/08/1999 DH17SP    
311 18124109 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/05/2000 DH18QL    
312 18122187 Nguyễn Thị  Hồng Nhung   DH18QT    
313 19125269 Trần Thị Huỳnh Nhung 10/02/2001 DH19BQ    
314 17125208 Dương  Thanh Nhựt 20/10/1999 DH17VT    
315 17132049   Thị Nữ 25/05/1999 DH17SP    
316 18128135 Nguyễn Thị  Trinh Nữ 25/08/2000 DH18AV    
317 17149118 Nguyễn  Thị  Ngọc Oanh 06/10/1999 DH17QM    
318 18125262 Trần Kiều Oanh 08/06/2000 DH18DD    
319 18139143 Lê Thị  Kiều Oanh 13/10/2000 DH18HT    
320 19125272 An Nguyễn Ngọc Oanh 16/10/2001 DH19BQ    
321 19125273 Phan Thị Mai Oanh 14/08/2001 DH19BQ    
322 19122190 Nguyễn Thị Phương Oanh 12/10/2001 DH19QT    
323 18120173 Nguyễn Thị Phấn   DH18KM    
324 19122192 Trầm Nữ Hồng Phấn 08/08/2001 DH19QT    
325 17131100 Lê Vạn Phát 29/08/1999 DH17TK    
326 15114220 A Phỉnh 20/02/1996 DH15LNGL    
327 16112441 Nguyễn Kỳ Phong 10/06/1998 DH16TYNT    
328 15113086 Nguyễn Bảo Phú 18/10/1997 DH15NHB    
329 17116119 Khê Trần Văn Phú 05/02/1998 DH17KS    
330 17126110 Vũ Phạm  Thanh Phú 12/10/1999 DH17SHA    
331 17154072 Trần Thanh Phúc 10/06/1999 DH17OT    
332 17125219 Lưu  Văn Phúc 21/12/1999 DH17VT    
333 18122202 Nguyễn Thị  Hồng Phúc   DH18TM    
334 19127038 Mai Khánh Phúc 22/10/2001 DH19MT    
335 18120179 Nguyễn Thị  Bích Phụng   DH18KT    
336 16126143 Đoàn Thanh Phương 25/03/1998 DH16SH    
337 17149126 Lê Thị  Minh Phương 25/08/1999 DH17QM    
338 17122123 Đỗ Thu Phương 04/04/1999 DH17TM    
339 18139153 Chế Thị  Kiều Phương 02/01/2000 DH18HT    
340 18139155 Nguyễn Thị  Cẩm Phương 21/04/2000 DH18HT    
341 19122206 Trần Như Phương 10/04/2001 DH19TM    
342 18125282 Nguyễn Văn Quá 14/10/2000 DH18DD    
343 18118111 Nguyễn Đình Quân 09/11/2000 DH18CK    
344 16112336 Nguyễn Ngọc Quang 31/01/1998 DH16TYGLA    
345 17124141 Đỗ Văn Quang 05/05/1999 DH17QL    
346 16145241 Đoàn Phúc Quí 21/03/1998 DH16BV    
347 16112785 Nguyễn Khánh Quốc 24/04/1997 DH16TT    
348 17120139 Hồ  Thị  Kiều Quy 09/10/1999 DH17KT    
349 18116068 Trần Hồng Quy   DH18NY    
350 17628014 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 04/11/1992 BH17AV    
351 18120192 Hà Thị  Quyên   DH18KM    
352 18120193 Trần Hoài Tú Quyên   DH18KM    
353 18124123 Trương Thị  Thảo Quyên 25/08/2000 DH18TB    
354 19123118 Đặng Mỹ Quyên 09/12/2001 DH19KE    
355 17113301 Tiêu Công Quyền   DH17NHGL    
356 18125288 Nguyễn Thị  Thanh Quyền 19/05/2000 DH18DD    
357 17113160 Bùi Thị  Xuân Quỳnh 10/10/1999 DH17NHC    
358 17126120 Trịnh Thị Liễu Quỳnh 10/07/1999 DH17SM    
359 18116071 Nguyễn Thị  Như Quỳnh   DH18NT    
360 18124127 Tô Lê Diễm Quỳnh 02/12/2000 DH18TB    
361 19125296 Dương Trúc Quỳnh 23/12/2001 DH19BQ    
362 19122213 Nguyễn Như Quỳnh 06/11/2001 DH19TM    
363 19123122 Ngô Thị Lô Ra 25/08/2001 DH19KE    
364 14124458 Nguyễn Hữu Sang 23/05/1996 DH14QLGL    
365 18145060 Trần Phước Sang 14/02/2000 DH18BV    
366 18118214 Nguyễn Hoài Sang   DH18CKC    
367 18116074 Nguyễn Minh Sang   DH18NT    
368 19115099 Phạm Thị Sang 24/03/2001 DH19GN    
369 19115101 Võ Thanh Sang 06/02/2001 DH19GN    
370 17128113 Thạch Thị Sari 27/11/1999 DH17AV    
371 16112342 Nguyễn Ngọc Sinh 31/01/1998 DH16TYGLB    
372 17163059 Nguyễn  Hồng Sơn 28/01/1999 DH17ES    
373 19123124 Hồ Thị Yến Sơn 01/02/2001 DH19KE    
374 19122216 Võ Anh Sơn 08/04/2001 DH19QT    
375 18126142 Phạm Sự 17/12/2000 DH18SHD    
376 16112689 Giang Thị Hồng Sương 25/03/1998 DH16DY    
377 17122133 Lê Quốc Sỹ 21/10/1999 DH17TC    
378 15113177 Nguyễn Thành Tài 08/11/1997 DH15NHGL    
379 17153060 Đoàn Hữu Tài 18/01/1999 DH17CD    
380 17117062 Hứa Thị Tài 08/10/1999 DH17CT    
381 17124147 Lê Ngọc Tài 18/09/1999 DH17QD    
382 19122218 Thạch Ngọc Tài 04/04/2001 DH19QT    
383 15112350 Phạm Văn Tam 28/04/1997 DH16TT    
384 19122219 Lục Thị Tám 14/08/2001 DH19TM    
385 18139167 Võ Tiến Tâm 22/07/2000 DH18HS    
386 18122242 Tống Thị  Thanh Tâm   DH18QT    
387 16149221 Nguyễn Trần Thuận Tân   DH16TYNT    
388 18153064 Đoàn Văn Tân 18/07/2000 DH18CD    
389 18118128 Phạm Văn Thái   DH18CC    
390 18118129 Phan Quốc Thái   DH18CC    
391 17131114 Trần Thị  Hồng Thắm 16/08/1999 DH17CH    
392 19123128 Võ Thị Ngọc Thắm 17/05/2001 DH19KE    
393 15112240 Phạm Ngọc Thẩm 15/02/1997 DH15TYGL    
394 16112349 Nguyễn Đình Thăng 26/06/1998 DH16TYGLA    
395 16112447 Hồ Quyết Thắng 21/01/1998 DH16TYNT    
396 17113275 Nguyễn Văn Thắng 05/04/1999 DH17NHGL    
397 14111310 Đặng Duy Thanh 07/05/1996 DH14CN    
398 16112704 Thòng Tú Thanh 28/08/1998 DH16TT    
399 18124136 Trần Thị  Thu Thanh 26/10/2000 DH18QL    
400 18125311 Nguyễn Thị Thanh 07/01/2000 DH18VT    
401 14111313 Đinh Đại Thành 13/09/1995 DH14CN    
402 17118100 Đoàn Tấn Thành 27/10/1999 DH17CC    
403 17118101 Vũ Trung Thành 24/01/1999 DH17CK    
404 18139176 Nguyễn Chí Thành 27/05/2000 DH18HS    
405 19124253 Phạm Minh Thành 23/02/2001 DH19QL    
406 17128122 Nguyễn  Phương Như Thảo 29/10/1999 DH17AV    
407 17111133 Đinh Thùy Phương Thảo 18/11/1999 DH17CN    
408 17127067 Trần Thị  Phương Thảo 04/04/1999 DH17MT    
409 18139180 Chi Bích Thảo 01/05/2000 DH18HS    
410 18123122 Võ Trần Thanh Thảo 02/01/2000 DH18KE    
411 18127052 Nguyễn Thị Thảo 10/11/2000 DH18MT    
412 18124138 Nguyễn Thanh Thảo 23/03/2000 DH18QL    
413 18126154 Phan Thanh Thảo 14/07/2000 DH18SM    
414 18111120 Nguyễn Thị Thảo   DH18TA    
415 19123130 Nguyễn Thanh Thảo 30/07/2001 DH19KE    
416 19122232 Lý Thị Thu Thảo 05/08/2001 DH19TM    
417 17125271   Thị Thật 16/09/1999 DH17VT    
418 17113199 Nguyễn  Thành Thiện 19/09/1999 DH17NHA    
419 18118139 Nguyễn Chí Thiện   DH18CC    
420 18115089 Đào Như Thịnh   DH18CB    
421 18122396 Phan Nguyễn Hữu Thịnh   DH18QTC    
422 19125347 Nguyễn Tiến Thịnh 01/09/2001 DH19BQ    
423 17113201   Thị  Anh Thơ 17/08/1999 DH17NHC    
424 14118070 Đinh Trọng Thọ 14/01/1996 DH14CK    
425 18139184 Lê Duy Thọ 07/05/2000 DH18HS    
426 14113205 Nguyễn Thị Kim Thoa 05/01/1996 DH15NH    
427 17113202 Lê Thị  Kim Thoa 31/08/1999 DH17NHA    
428 19126172 Nguyễn Thị Kim Thoa 15/10/2001 DH19SHA    
429 19126174 Tôn Thị Kim Thoa 05/06/2001 DH19SHA    
430 15155061 Ka Yến Thu 04/03/1997 DH15KN    
431 16115168 Phạm Thị Thu 16/09/1998 DH16GN    
432 16112358 Nguyễn Thị Lệ Thu 30/03/1998 DH16TYGLA    
433 17127069 Danh Thị  Kiều Thu 19/01/1999 DH17MT    
434 15124282 Đỗ Thị Minh Thư 28/08/1997 DH15QD    
435 17120173 Hà Ngọc  Anh Thư 05/02/1999 DH17KT    
436 17125470 Nguyễn Anh Thư 27/05/1999 DH17NTNT    
437 17125414 Trần Ngọc  Minh Thư 23/01/1999 DH17TP    
438 18125344 Nguyễn Thị  Anh Thư 02/02/2000 DH18BQ    
439 18122277 Nguyễn Bảo Thư   DH18QT    
440 19149091 Nguyễn Hoàng Anh Thư 14/09/2001 DH19QM    
441 16112451 Nguyễn Thuận 09/06/1998 DH16TYNT    
442 18154121 Giang Đại Thuận 31/12/2000 DH18OT    
443 20124497 Nguyễn Văn Thuận 11/07/2002 DH20QL    
444 13123288 Nguyễn Thị Mỹ Thương 12/10/1995 DH13KENT    
445 16112722 Phan Thị Thương 08/08/1998 DH16DY    
446 17117070 Lê Thị Thương 15/12/1999 DH17CT    
447 17121022 Lê Thị  Cẩm Thương 18/10/1999 DH17PT    
448 15122208 Trần Thị Lệ Thuy 24/12/1997 DH15TM    
449 16155074 Phạm Thị Thúy 18/04/1997 DH16KN    
450 18125358 Nguyễn Thị  Thanh Thúy 01/03/2000 DH18DD    
451 18163034 Đinh Thị  Kim Thùy 15/02/2000 DH18ES    
452 18139192 Phạm Thị  Bích Thùy 02/09/2000 DH18HS    
453 19125371 Lê Thị Kim Thùy 25/09/2001 DH19BQ    
454 17122162 Nguyễn  Thị  Thanh Thủy 18/07/1999 DH17QT    
455 19112185 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/08/2001 DH19TY    
456 17128139 Bùi Vũ Bảo Thy 15/06/1999 DH17AV    
457 17128140 Trương  Nguyễn  Trúc Thy 14/10/1999 DH17AV    
458 17124183 Huỳnh Thị  Minh Thy 03/07/1999 DH17QD    
459 18116090 Huỳnh Thị  Anh Thy   DH18KS    
460 17128142 Ngô  Bình Tiên 12/05/1999 DH17AV    
461 17127074 Phan Thị  Cẩm Tiên 07/07/1999 DH17MT    
462 17116158 Huỳnh Trần Mỹ Tiên 28/03/1999 DH17NY    
463 17121024 Lê Thị  Cẩm Tiên 16/04/1998 DH17PT    
464 17124187 Nguyễn  Thị Mỹ Tiên 15/11/1999 DH17QL    
465 17149163 Đặng Lộc Tiên 29/03/1999 DH17QM    
466 18125363 Lê Thị  Thủy Tiên 19/02/2000 DH18DD    
467 20124506 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 27/10/2002 DH20QL    
468 16112453 Nguyễn Gia Tiến 22/05/1998 DH16TYNT    
469 18116092 Huỳnh Minh Tiến   DH18NT    
470 19123157 Nguyễn Thị Kim Tiền 20/06/2001 DH19KE    
471 17131133 Nguyễn  Văn Tiếp 06/04/1999 DH17CH    
472 17127077 Lê Nguyễn  Hoàng Tín 10/06/1999 DH17MT    
473 17137068 Trần Hữu Tín 01/01/1999 DH17NL    
474 18149096 Nguyễn Chí Tình 27/01/2000 DH18QM    
475 18122297 Đàm Thị Tình   DH18QT    
476 18126181 Mai Thị  Xuân Tình 05/12/2000 DH18SM    
477 17153072 Nguyễn  Hoàng Toán 27/05/1998 DH17CD    
478 16112789 Nguyễn Xuân Đại Toàn 29/09/1997 DH16TT    
479 16112455 Lâm Gia Toàn 26/04/1998 DH16TYNT    
480 17153073 Nguyễn  Minh Toàn 16/07/1999 DH17CD    
481 18120251 Nguyễn Thị Thanh Trà   DH18KM    
482 17126155 Nguyễn  Ngọc  Phương Trâm 18/09/1999 DH17SHB    
483 19122278 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 19/07/2001 DH19TM    
484 17132062 Lê Thị  Bảo Trân 30/12/1999 DH17SP    
485 18128188 Phạm Thị  Quế Trân 01/11/2000 DH18AV    
486 18125376 Bùi Nguyễn Quế Trân 15/06/2000 DH18DD    
487 18125378 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/10/2000 DH18DD    
488 20124519 Thái Bảo Trân 14/02/2002 DH20QL    
489 16131259 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 25/01/1998 DH16CH    
490 16112457 Trịnh Thị Mai Trang 19/02/1998 DH16TYNT    
491 17111151   Thị Mỹ Trang 30/01/1999 DH17CN    
492 18139202 Võ Thị  Thùy Trang 03/10/2000 DH18HT    
493 18123154 Nguyễn Thị  Quỳnh Trang 28/04/2000 DH18KE    
494 18122314 Nguyễn Thị  Kim Trang   DH18QT    
495 19125555 Lê Thị Mỹ Trang 17/11/2001 DH19BQGL    
496 17126160 Trương  Minh Tri 22/06/1999 DH17SHC    
497 17118120 Nguyễn  Quang Trí 28/11/1999 DH17CK    
498 17139157 Nguyễn  Tấn Trí 22/11/1999 DH17HT    
499 15125267 Huỳnh Minh Triết 21/04/1997 DH17VT    
500 17137073 Nguyễn Hải Triều 05/02/1999 DH17NL    
501 18124192 Ka' Trin 04/11/1999 DH18QL    
502 17128159 Phạm  Nguyễn  Phương Trinh 05/12/1999 DH17AV    
503 17125327 Lê Thị  Lan Trinh 24/09/1999 DH17BQ    
504 18111133 Nguyễn Thị  Thu Trinh   DH18CN    
505 18122324 Nguyễn Thị Trinh   DH18QT    
506 18122327 Nguyễn Thị  Vân Trinh   DH18QT    
507 19123170 Võ Thụy Quang Trinh 24/03/2001 DH19KE    
508 16112372 Châu Ngọc Trình 10/05/1998 DH16TYGLA    
509 17131142 Vũ Huỳnh Minh Trọng 04/08/1999 DH17CH    
510 16112373 Đặng Công Trứ 04/03/1998 DH16TYGLB    
511 17128160 Phạm  Ngọc  Hoài Trúc 25/03/1999 DH17AV    
512 17112235 Trần Thị  Thủy Trúc 11/09/1999 DH17DY    
513 17112388 Dương Thị  Thanh Trúc 20/04/1999 DH17TYNT    
514 17125333 Huỳnh Vũ Thanh Trúc 30/06/1999 DH17VT    
515 18128196 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 09/11/2000 DH18AV    
516 18139210 Nguyễn Hoàng Phương Trúc 03/05/2000 DH18HT    
517 17145096 Nguyễn  Trung Trực 03/03/1999 DH17BVA    
518 17149185 Lê Viết Chí Trung 20/03/1999 DH17QM    
519 18116101 Lê Nhựt Trường   DH18NY    
520 16112380 Nguyễn Văn 10/06/1998 DH16TYGLA    
521 18128200 Võ Thị  Cẩm 02/08/1999 DH18AV    
522 18120268 Nguyễn Thị  Cẩm   DH18KT    
523 15122257 Nguyễn Trương Anh Tuấn 15/04/1997 DH15TM    
524 17120200 Nguyễn  Nhật Tùng 10/10/1999 DH17KT    
525 17114059 Cao Thanh Tùng 07/05/1999 DH17LN    
526 18118179 Võ Thanh Tùng   DH18CK    
527 18153083 Phạm Khải Tường 04/10/2000 DH18CD    
528 19127066 Nguyễn Phan Ngọc Tuyên 09/08/2001 DH19MT    
529 19126219 Đặng Thị Thanh Tuyến 04/06/2001 DH19SHB    
530 15120206 Lâm Thị Tuyền 10/09/1997 DH15KT    
531 16131284 Nguyễn Thị Bích Tuyền 14/07/1998 DH16TK    
532 17128163 Trần Thị  Thanh Tuyền 03/06/1999 DH17AV    
533 17163079 Nguyễn  Thị  Ngọc Tuyền 08/11/1999 DH17ES    
534 17112246 Trần Thị  Bích Tuyền 24/03/1999 DH17TY    
535 18139220 Huỳnh Thị  Thanh Tuyền 24/10/2000 DH18HT    
536 18120275 Phan Thị  Thanh Tuyền   DH18KT    
537 19125433 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 04/05/2001 DH19BQ    
538 19124316 Trần Thị Thanh Tuyền 23/10/2001 DH19QL    
539 20123231 Huỳnh Thị Như Tuyền 08/11/2002 DH20KE    
540 16117083 Nguyễn Thị Anh Tuyết 19/03/1998 DH16CT    
541 18122339 Nguyễn Thị Tuyết   DH18QT    
542 19123175 Nguyễn Thị Anh Tuyết 17/10/2001 DH19KE    
543 19120241 Nguyễn Thị Anh Tuyết 25/04/2001 DH19KT    
544 18112369 Nông Văn   DH18TY    
545 14125758 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 04/11/1996 DH14TP    
546 17113280 Trần Thị Phương Uyên 16/10/1999 DH17NHGL    
547 17122203 Nguyễn  Thị  Thu Uyên 03/07/1999 DH17TM    
548 18120281 Đặng Thị Uyên   DH18KT    
549 17125349 Ngô  Thu Vân 12/11/1999 DH17BQ    
550 17163082 Nguyễn  Tường Vân 20/12/1999 DH17ES    
551 17123146 Ngô Thị Thanh Vân 15/03/1998 DH17NHGL    
552 18125410 Lê Thùy Vân 02/12/2000 DH18DD    
553 15112191 Đặng Thị Hoàng Văn 10/06/1997 DH15DY    
554 17628024 Phạm Thị Ly Vi 26/09/1990 BH17AV    
555 18124178 Nguyễn Tường Vi 15/07/2000 DH18QL    
556 19124325 Nguyễn Thị Tường Vi 26/10/2001 DH19TB    
557 17149197 Cao Thanh Việt 31/01/1999 DH17QM    
558 14112540 Đỗ Văn Vinh 19/11/1996 DH14TYGL    
559 16112793 Hoàng Trần Ngọc Vinh 16/08/1998 DH16DY    
560 17149200 Đỗ Đình Thanh Vinh 19/11/1999 DH17QM    
561 17149202 Phan Hoàng 30/04/1999 DH17QM    
562 16112760 Hoàng Minh Vương 02/07/1998 DH16DY    
563 16115211 Nguyễn Thị Thúy Vy 21/05/1998 DH16CB    
564 17139174 Nguyễn  Thị  Thúy Vy 23/08/1999 DH17HT    
565 17123133 Nguyễn  Thị  Ai Vy 08/12/1999 DH17KE    
566 17113281 Nguyễn Thị Y Vy 25/02/1999 DH17NHGL    
567 19125454 Nguyễn Ngọc Tường Vy 25/07/2001 DH19BQ    
568 19115148 Dương Ngọc Tường Vy 15/05/2001 DH19GN    
569 19123188 Nguyễn Thị Thúy Vy 21/04/2001 DH19KE    
570 19126233 Lê Đặng Thảo Vy 02/03/2001 DH19SM    
571 20123237 Nguyễn Thị Phương Vy 16/11/2002 DH20KE    
572 17128179 Nguyễn  Phạm  Thanh Xuân 13/05/1999 DH17AV    
573 18125432 Lê Thị  Ngọc Xuân 28/11/2000 DH18DD    
574 19139209 Lê Kim Xuân 03/05/2001 DH19HD    
575 19123191 Trần Nguyễn Tân Xuân 28/01/2001 DH19KE    
576 20139384 Trần Thanh Xuân 14/11/2002 DH20HH    
577 19122324 Nguyễn Anh Xuyên 13/06/2001 DH19TM    
578 18126218 Đinh Lê Kim Xuyến 18/07/2000 DH18SHD    
579 17114071 Nguyễn  Như Y 21/10/1999 DH17LN    
580 19122327 Nguyễn Thị Như Y 28/10/2001 DH19TM    
581 20126420 Phan Hồ Như Y 22/09/2002 DH20SM    
582 17122218 Nguyễn  Thị  Kim Yến 23/02/1999 DH17TC    
583 18124185 Nguyễn Thị Yến 23/07/2000 DH18QL    
584 18122375 Lưu Kim Yến   DH18QT    
585              
      TRUNG TÂM TIN HỌC    
      GIÁM ĐỐC    
               

Số lần xem trang: 464
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không ba hai tám

Xem trả lời của bạn !