DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC  
Đợt thi tháng 05 năm 2022          
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp     
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp   
các thắc mắc, xin cảm ơn.          
               
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú  
1 16112239 Cao Trọng An 23/06/1998 DH16TYGLB    
2 19115002 Chung Thiên An 29/01/2001 DH19GN    
3 17125004 Nguyễn  Thị  Thúy An 15/01/1999 DH17DD    
4 17139002 Lê Vũ An 31/03/1999 DH17HD    
5 18122003 Nguyễn Thị  Thúy An   DH19TM    
6 17163002 Phạm  Minh Anh 17/02/1999 DH17ES    
7 17139006 Trà Nguyễn  Quế Anh 09/09/1999 DH17HT    
8 17126004 Nguyễn  Trần Tuấn Anh 20/02/1999 DH17SHA    
9 18128008 Trương Trang Anh 05/09/2000 DH18AV    
10 18125013 Trần Thị  Kiều Anh 13/04/2000 DH18BQ    
11 18122009 Phạm Thị  Trâm Anh   DH18QT    
12 18112008 Lê Hoàng Phương Anh   DH18TT    
13 17126007 Nguyễn  Thị  Ngọc Anh 10/05/1999 DH17SHA    
14 18125017 Võ Thị  Ngọc Anh 10/02/2000 DH18BQ    
15 18125019 Nguyễn Kim Bằng 19/03/2000 DH18BQ    
16 17112009 Phạm  Việt Bảo 25/11/1999 DH17TY    
17 18153004 Nguyễn Ngọc Bảo 05/08/2000 DH18CD    
18 18120017 Nguyễn Trí Bảo   DH18KT    
19 18116004 Lâm Quốc Bảo   DH18NY    
20 18116006 Trần Kim Biên   DH18NY    
21 17112011 Nguyễn  Thị Bim 01/09/1999 DH17TY    
22 17122011 Nguyễn  Thị  Thúy Bình 03/01/1999 DH17QT    
23 18128011 Phạm Thái Bình 21/03/2000 DH18AV    
24 15113152 Trần Đức Cảnh 04/08/1995 DH15NHGL    
25 18126253 Lý Trí Cảnh 24/12/1999 DH18SHA    
26 18139015 Bùi Hoàng Minh Châu 23/06/2000 DH18HT    
27 18116008 Kiều Ngọc Châu   DH18NY    
28 19125034 Trần Thị Ngọc Châu 04/08/2001 DH19BQ    
29 19126017 Nguyễn Thị Bửu Châu 01/06/2001 DH19SHB    
30 19126018 Nguyễn Thị Minh Châu 27/12/2001 DH19SHD    
31 15112308 Nguyễn Công Chánh 17/03/1997 DH16TT    
32 17120015 Dương  Linh Chi 26/07/1999 DH17KT    
33 15118007 Lâm Quang Chiến 30/03/1997 DH15CC    
34 18120027 Võ Thành Công   DH18KM    
35 19149010 Huỳnh Thị Kim Cương 19/09/2000 DH19QM    
36 16118025 Nguyễn Châu Chí Cường 03/09/1998 DH16CK    
37 16125030 Nguyễn Chí Cường 14/02/1998 DH18CN    
38 18154015 Nguyễn Chí Cường 26/03/2000 DH18OT    
39 18154019 Huỳnh Công Danh 19/08/2000 DH18OT    
40 17139021 Trần Kiều Diễm 08/02/1999 DH17HS    
41 18139022 Bùi Thị  Ngọc Diễm 23/09/2000 DH18HD    
42 19112244 Lê Thị Diễm 20/03/2001 DH19TY    
43 17112315 Trần Thị Mỹ Diểm 20/07/1999 DH17TYGL    
44 18131006 Lương Ngọc Diểm 26/01/2000 DH18TK    
45 16131033 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 22/07/1998 DH16CH    
46 18125051 Nguyễn Ngọc Diệu 22/09/2000 DH18BQ    
47 19125051 Nguyễn Thị Phương Diệu 15/03/2001 DH19DD    
48 19155013 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 16/06/2001 DH19KN    
49 19122024 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 06/05/2001 DH19QT    
50 16126020 Lầu Cắm Din 15/03/1998 DH16SM    
51 16145178 Lê Nhựt Dương 17/05/1998 DH16BV    
52 18153016 Nguyễn Thái Dương 14/12/2000 DH18CD    
53 19125055 Đỗ Thị Dung 09/06/2001 DH19BQ    
54 19120032 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/03/2001 DH19KT    
55 17139028 Phạm  Chí Dũng 22/02/1999 DH17HD    
56 18122037 Nguyễn Trần Bá Dũng   DH18QT    
57 16112257 Lê Đức Duy 08/06/1998 DH16TYGLB    
58 17153021 Đặng Thế Duy 15/03/1999 DH17CD    
59 17112033 Nguyễn Trường Duy 23/04/1999 DH17TY    
60 18115023 Nguyễn Minh Duy   DH18CB    
61 18122042 Võ Khánh Duy   DH18TC    
62 14116041 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 24/02/1996 DH14KS    
63 18117012 Lê Thị  Thùy Duyên   DH18CT    
64 18139035 Đỗ Thị  Thu Duyên 11/07/2000 DH18HS    
65 18120042 Nguyễn Thị  Mỹ Duyên   DH18KM    
66 18120045 Phạm Kiều Duyên   DH18KT    
67 19120037 Đặng Thị Mỹ Duyên 11/10/2001 DH19KM    
68 19124073 Phạm Mỹ Duyên 14/10/2001 DH19TB    
69 16138027 Lê Hoàng Giang 30/07/1998 DH16TD    
70 17127021 Nguyễn  Đức Giang 13/02/1999 DH17MT    
71 18153017 Nguyễn Bảo Giang 19/03/2000 DH18CD    
72 18125070 Lê Thị  Cẩm Giang 30/12/2000 DH18VT    
73 19125071 Nguyễn Như Kiều Giang 03/07/2001 DH19VT    
74 18139039 Phạmhuỳnh Giao 02/04/2000 DH18HD    
75 18125076 Huỳnh Thanh Giàu 13/06/2000 DH18BQ    
76 18128043 Ngô Thị  Kiều Hân 20/06/2000 DH18AV    
77 18125087 Nguyễn Ngọc Hân 15/08/2000 DH18BQ    
78 18139042 Lê Vũ Minh Hân 30/07/2000 DH18HD    
79 19145025 Trương Thị Ngọc Hân 28/08/2001 DH19BV    
80 16112540 Trần Minh Hậu 11/07/1998 DH16TY    
81 17116047 Nguyễn Phước Hậu 18/06/1999 DH17NT    
82 18125102 Trần Minh Hậu 28/09/2000 DH18DD    
83 18120057 Phạmtrung Hậu   DH18KT    
84 19131009 Huỳnh Trần Phúc Hậu 01/04/2001 DH19CH    
85 20124312 Nguyễn Sơn Quốc Hậu 02/05/2002 DH20QL    
86 15138021 Phạm Thị Thúy Hằng 28/08/1997 DH15TD    
87 16124236 Trần Thị Thanh Hằng 03/09/1998 DH16QL    
88 16112414 Nguyễn Thị Hằng 19/10/1998 DH16TYNT    
89 17113042 Phạm  Như Hằng 12/11/1999 DH17NHC    
90 17112051 Đỗ Lê Khánh Hằng 20/04/1999 DH17TY    
91 18125093 Nguyễn Thanh Hằng 23/11/2000 DH18BQ    
92 18149019 Đỗ Thị  Cẩm Hằng 18/08/2000 DH18QM    
93 19122049 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/01/2001 DH19QT    
94 17123024   Thị  Hồng Hạnh 09/10/1999 DH17KE    
95 18125097 Đỗ Thị  Mỹ Hạnh 11/07/2000 DH18DD    
96 18149022 Trương Thị  Hồng Hạnh 16/06/2000 DH18QM    
97 18122059 Nguyễn Nguyên Hạnh   DH18QT    
98 18126258 Ma Thị  Hồng Hạnh 10/02/1999 DH18SHB    
99 17120038 Trần Nguyễn  Ngọc 04/12/1999 DH17KT    
100 18128036 Nguyễn Thu 25/07/2000 DH18AV    
101 18112051 Nguyễn Thị  Thu   DH18TY    
102 19139031 Võ Thị Thu 20/05/2001 DH19HT    
103 18115035 Lê Minh Hào   DH18CB    
104 18139049 Huỳnh Nhựt Hào 22/08/2000 DH18HS    
105 17112047 Huỳnh Trần Tuấn Hải 11/10/1999 DH17TY    
106 17116045 Liêu Thị  Ngọc Hảo 13/06/1999 DH17KS    
107 19120055 Nguyễn Thị Hảo 06/11/2001 DH19KT    
108 19122050 Hồ Thị Quí Hảo 06/11/2001 DH19QT    
109 16112542 Đinh Thị Thu Hiền 15/05/1998 DH16DY    
110 18125103 Nguyễn Thị  Dịu Hiền 25/11/2000 DH18DD    
111 18155027 Nguyễn Thị  Thu Hiền 24/10/2000 DH18KN    
112 18116025 Lương Quang Hiền   DH18KS    
113 15153026 Nguyễn Trung Hiếu 07/07/1997 DH15CD    
114 17155018 Nguyễn  Văn Hiếu 14/08/1999 DH17KN    
115 17122042 Lê Thị  Ngọc Hiếu 17/03/1999 DH17QT    
116 18154035 Dương Trọng Hiếu 07/04/2000 DH18OT    
117 16112276 Tạ Thị Thu Hoa 06/07/1998 DH16TYGLB    
118 19115036 Nguyễn Thị Hoa 22/05/2001 DH19GN    
119 16112562 Trương Thị Diễm Hồng 15/10/1998 DH16DY    
120 17117018 Phạm  Hoàng Thiên Hồng 30/06/1999 DH17CT    
121 18120068 Đặng Thị Ngọc Hồng   DH18KM    
122 16115056 Trần Thị Hoà 12/06/1998 DH16GN    
123 16112559 Nguyễn Thị Như Hoài 27/09/1997 DH16DY    
124 18137018 Nguyễn Duy Hoài 24/01/2000 DH18NL    
125 18111040 Nguyễn Thị  Khánh Hoàn   DH18CN    
126 19122063 Phan Kim Hoàn 23/08/2001 DH19QT    
127 17114018   Như Hoàng 02/09/1999 DH17QR    
128 19125107 Lê Thị Hài Hòa 15/02/2001 DH19BQ    
129 16126069 Đoàn Thị Thảo Hương 24/02/1998 DH16SH    
130 16112281 Đỗ Thị Hương 04/04/1998 DH16TYGLA    
131 16112798 Đinh Lê Hương   DH16TYGLB    
132 18149028 Lê Thị  Quỳnh Hương 05/08/2000 DH18QM    
133 18111046 Nguyễn Thị  Diểm Hương   DH18TA    
134 18112074 Nguyễn Thị  Ngọc Hương   DH18TY    
135 18125119 Hoàng Thị  Mai Hương 13/09/2000 DH18VT    
136 19116051 Phạm Thị Diễm Hương 14/09/2001 DH19NY    
137 19126061 Nguyễn Thị Cẩm Hương 31/08/2001 DH19SHD    
138 17122056 Phạm  Thị  Thu Hường 16/01/1999 DH17QT    
139 18126060 Huỳnh Thị  Bích Hường 20/07/2000 DH18SHB    
140 18154042 Nguyễn Hữu Trọn Hưởng 13/01/2000 DH18OT    
141 16123085 Phạm Thị Huệ 16/08/1998 DH16KE    
142 18139061 Võ Thị  Mỹ Huệ 10/10/2000 DH18HT    
143 19126058 Nguyễn Thị Huệ 11/05/2001 DH19SHD    
144 18125117 Nguyễn Mạnh Hùng 26/09/2000 DH18VT    
145 16115067 Đặng Quang Huy 24/06/1998 DH16CB    
146 17149059 Nguyễn  Hoàng Huy 10/10/1999 DH17QM    
147 17125110 Bùi Anh Huy 29/09/1999 DH17VT    
148 18118204 Phạmđăng Huy   DH18CKC    
149 18149029 Trịnh Quốc Huy 14/11/2000 DH18QM    
150 17112083 Nguyễn  Thị  Ngọc Huyền 20/01/1999 DH17DY    
151 17126052   Ngọc  Mỹ Huyền 20/12/1999 DH17SHA    
152 17111056 Lê Thị  Thanh Huyền 06/07/1999 DH17TA    
153 18125131 Bùi Ngọc Huyền 02/03/2000 DH18VT    
154 16112582 Ngô Kim Huỳnh 08/06/1996 DH16TY    
155 17112084 Dương  Thoại Huỳnh 15/06/1999 DH17TY    
156 18155034 Trần Nguyễn Mỹ Huỳnh 29/12/2000 DH18KN    
157 18154051 Đinh Nhĩ Khang 07/08/2000 DH18OT    
158 18126066 Võ Thành Khang 13/02/2000 DH18SHA    
159 19116056 Huỳnh  Nhựt Khang 09/11/2001 DH19NY    
160 18125136 Phạm Hoài Khanh 14/11/2000 DH18BQ    
161 17125495 Nguyễn Văn Khải   DH17NTNT    
162 17154042 Nguyễn  Quốc Khánh 17/04/1999 DH17OT    
163 18128075 Phạm Thị  Phương Khánh 24/06/2000 DH18AV    
164 18125137 Lê Ngọccát Khánh 08/09/2000 DH18VT    
165 17139179 Thạch Lý Khiên 12/01/1998 DH17HD    
166 16112585 Mai Thị Minh Khoa 30/08/1998 DH16TY    
167 18128076 Lê Nguyễn Đăng Khoa 28/11/2000 DH18AV    
168 18139074 Trần Minh Khoa 02/01/2000 DH18HT    
169 18122089 Trương Tấn Khoa   DH18QT    
170 19111059 Lê Đăng Khôi 27/01/2001 DH19CN    
171 16149051 Lê Đình Kiên 12/09/1998 DH16QM    
172 17118051 Nguyễn  Trung Kiên 05/05/1999 DH17CK    
173 18139075 Nguyễn Trung Kiên 06/02/2000 DH18HT    
174 18122093 Nguyễn Trần Trung Kiên   DH18QT    
175 19153035 Lê Quang Kiên 17/12/2001 DH19CD    
176 15131054 Nguyễn Thị Thúy Kiều 20/08/1997 DH15TK    
177 16112428 Trương Thị Thúy Kiều 10/09/1998 DH16TYNT    
178 17145041 Nguyễn  Thị Kiều 12/05/1998 DH17BVB    
179 17113086 Phan Thị Kiều 10/11/1999 DH17NHB    
180 19120092 Nguyễn Thị Thúy Kiều 16/07/2001 DH19KM    
181 14112148 Huỳnh Văn Kỳ 24/02/1996 DH14TYB    
182 19138042 Nguyễn Cao Kỳ 20/07/2001 DH19TD    
183 17116069 Lê Kim Lâm 13/01/1999 DH17NY    
184 17112097 Hà Phúc Lâm 25/12/1999 DH17TY    
185 18118207 Trịnh Ngọc Lâm   DH18CKC    
186 18124066 Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm 14/10/2000 DH18QL    
187 18122102 Trần Hoài Lâm   DH18TM    
188 18125152 Nguyễn Ngọc Lan 06/09/1999 DH18VT    
189 18125154 Nguyễn Thị  Mỹ Lan 20/02/2000 DH18VT    
190 19122097 Ngô Thị Ngọc Lan 18/01/2001 DH19TM    
191 15113055 Trương Hoàng 12/07/1996 DH15NHA    
192 18122109 Trương Thị  Mỹ Lệ   DH18QT    
193 19123055 Trần Thị Kim Liên 25/09/2001 DH19KE    
194 18122110 Nguyễn Thị Liễu   DH18QT    
195 18122111 Nguyễn Thị  Bích Liễu   DH18TC    
196 16126083 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/05/1998 DH16SH    
197 16112602 Trần Văn Linh 08/02/1998 DH16TY    
198 17113096 Phạm  Chí Linh 27/08/1999 DH17NHC    
199 17149076 Phạm  Hồng Bảo Linh 01/05/1999 DH17QM    
200 17122079 Huỳnh Phạm  Ngọc  Yến Linh 18/08/1999 DH17QT    
201 18115055 Huỳnh Ngọc Khánh Linh   DH18GN    
202 18124074 Trần Đức Linh 09/05/2000 DH18QL    
203 18122113 Phan Thị Linh   DH18TM    
204 18125161 Lê Hoàng Khánh Linh 02/05/2000 DH18VT    
205 18125164 Phan Lê Duy Linh 10/10/1999 DH18VT    
206 19115057 Lê Thị Thùy Linh 09/11/2001 DH19GN    
207 19116061 Đinh Thị Trúc Linh 15/12/2001 DH19NT    
208 20127117 Phan Thị Thùy Linh 13/09/2002 DH20MT    
209 15145039 Lê Hữu Lộc 26/07/1997 DH15BV    
210 16118088 Nguyễn Hoàn Phước Lộc 12/01/1998 DH16CC    
211 18120111 Phan Thị  Bích Loan   DH18KM    
212 19125170 Nguyễn Võ Thanh Loan 13/06/2001 DH19BQ    
213 16112430 Nguyễn Phúc Lợi 01/02/1998 DH16TYNT    
214 18125171 Nguyễn Hoài Lợi 07/07/2000 DH18BQ    
215 18125176 Nguyễn Thanh Long 11/12/2000 DH18BQ    
216 18118208 Nguyễn Bá Long   DH18CKC    
217 18118209 Phạmbùi Hải Long   DH18CKC    
218 18122117 Lâm Đoàn Minh Long   DH18QT    
219 17118057 Nguyễn  Văn Lương 10/08/1999 DH17CC    
220 18125180 Huỳnh Vũ Luân 09/11/2000 DH18VT    
221 17126191 Nguyễn  Hương Ly 26/05/1999 DH17SHC    
222 18120120 Nguyễn Thị  Hương Ly   DH18KM    
223 18122123 Thạch Nữ Trúc Ly   DH18QT    
224 19120112 Trần Thị Cẩm Ly 15/08/2001 DH19KT    
225 18125190 Hà Gia Mẫn 10/07/2000 DH18DD    
226 18149043 Nguyễn Triệu Mẫn 01/01/2000 DH18QM    
227 17120090 Phạm  Tuyết Mai 25/02/1999 DH17KT    
228 19125176 Tô Thị Lệ Mai 11/09/2001 DH19BQ    
229 19123065 Nguyễn Thị Thanh Mai 11/08/2001 DH19KE    
230 18111072 Nguyễn Ai Mi   DH18CN    
231 17145048 Nguyễn  Đăng Minh 12/06/1999 DH17BVB    
232 17149085 Lê Hoàng Minh 14/06/1999 DH17QM    
233 18124083 Trần Hồng Hiếu Minh 18/02/2000 DH18QL    
234 18122132 Nguyễn Thị  Hồng Minh   DH18TC    
235 18131036 Phạm Vũ Anh Minh 03/08/2000 DH18TK    
236 15113067 Nguyễn Thị Trà My 24/07/1997 DH15TA    
237 15131078 Nguyễn Thị Trà My 02/01/1997 DH15TK    
238 18120129 Lê Thị  Ngọc My   DH18KM    
239 15138008 Huỳnh Tuấn Hải Đăng 02/11/1997 DH15TD    
240 18128022 Nguyễn Huỳnh Hồng Đăng 22/07/2000 DH18AV    
241 18154016 Dương Đình Đại 19/10/2000 DH18OT    
242 15113014 Nguyễn Thành Đạt 05/05/1994 DH16NHB    
243 17113016 Nguyễn  Tấn Đạt 23/11/1999 DH17NHB    
244 15112085 Nguyễn Hoàng Nam 10/12/1997 DH15TY    
245 17113271 Nguyễn Giang Nam 06/02/1999 DH17NHGL    
246 18154071 Nguyễn Thế Nam 20/06/2000 DH18OT    
247 18154072 Phan Thành Nam 04/12/2000 DH18OT    
248 18112119 Hoàng Trọng Nam   DH18TY    
249 19112111 Nguyễn Hoài Nam 02/07/2001 DH19TY    
250 20123120 Nguyễn Thị Minh Đài 30/06/2002 DH20KE    
251 18125042 Trương Thị  Hồng Đào 22/04/2000 DH18DD    
252 19149011 Lê Thị Hồng Đào 24/10/2001 DH19QM    
253 14112188 Trần Ngọc Nguyệt Nga 13/10/1996 DH14TYA    
254 18124087 Võ Thị  Tuyết Nga 19/03/2000 DH18QL    
255 14112190 Lê Thị Kim Ngân 12/09/1996 DH14TYB    
256 15114101 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 10/02/1997 DH15NK    
257 15112087 Từ Kim Ngân 22/11/1997 DH15TY    
258 16145222 Trần Thị Trang Ngân 28/08/1998 DH16BV    
259 16131133 Bùi Kim Ngân 28/04/1998 DH16TK    
260 17128086 Trương  Thị  Thuý Ngân 28/11/1999 DH17AV    
261 17126084 Lý Hồng Ngân 08/03/1999 DH17SHA    
262 18120136 Đoàn Thị Mỹ Ngân 30/10/2000 DH18KM    
263 18122423 Trương Kim Ngân 14/07/2000 DH18QTNT    
264 19122146 Bùi Thị Thanh Ngân 13/11/2001 DH19QT    
265 19122152 Võ Thị Kim Ngân 04/04/2001 DH19TM    
266 17131077 Đặng Thành Nghĩa 08/04/1996 DH17CH    
267 19122154 Lê Hữu Nghĩa 11/08/2001 DH19TM    
268 18154078 Đặng Văn Ngoan 19/03/2000 DH18OT    
269 16131146 Huỳnh Như Ngọc 27/06/1998 DH16CH    
270 17112342 Lê Thị Hồng Ngọc 24/05/1998 DH17TYGL    
271 18125220 Võ Thị  Hồng Ngọc 02/07/2000 DH18BQ    
272 19122157 Lê Hoàng Minh Ngọc 01/06/2001 DH19TC    
273 19123080 Đặng Nguyễn Thùy Nguyên 21/05/2001 DH19KE    
274 18139120 Huỳnh Thị  Anh Nguyệt 01/03/2000 DH18HT    
275 18122157 Trần Thị  Anh Nguyệt   DH18QT    
276 18125227 Nguyễn Thị  Thu Nguyệt 03/09/2000 DH18VT    
277 14116153 Nguyễn Cao Nhân 09/07/1996 DH14NT    
278 18118098 Nguyễn Trung Nhân   DH18CK    
279 20120233 Nguyễn Thị Tuyết Nhanh 22/03/2002 DH20KM    
280 17123068 Nguyễn  Thị  Minh Nhàn 05/07/1999 DH17KE    
281 17111100 Nguyễn  Thị  Bích Nhi 16/06/1999 DH17TA    
282 18128126 Nguyễn Hồng Nhi 16/08/2000 DH18AV    
283 18125240 Nguyễn Thị  Ngọc Nhi 25/01/2000 DH18DD    
284 18120158 Nguyễn Thị  Yến Nhi   DH18KT    
285 18126116 Nguyễn Mai Uyển Nhi 16/04/2000 DH18SHA    
286 18112141 Nguyễn Thị  Huỳnh Nhi   DH18TY    
287 19123088 Lê Thị Yến Nhi 09/01/2001 DH19KE    
288 19123089 Nguyễn Lan Nhi 24/02/2001 DH19KE    
289 19123093 Nguyễn Trần Yến Nhi 18/06/2001 DH19KE    
290 19126121 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 07/08/2001 DH19SM    
291 19122172 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/10/2001 DH19TC    
292 19122173 Nguyễn Thị Hồng Nhiệm 03/07/2001 DH19QT    
293 17126102 Mai Thị  Kim Nhiền 10/04/1999 DH17SM    
294 18116057 Nguyễn Thảo Nhiên   DH18KS    
295 19123095 Nguyễn Thị Bé Nhiên 02/11/2001 DH19KE    
296 18113114 Huỳnh Thị  Quỳnh Như   DH18NHA    
297 18116058 Trương Tâm Như   DH18NY    
298 18126122 Nguyễn Thị  Huỳnh Như 06/10/2000 DH18SM    
299 18132021 Võ Thị  Huỳnh Như 09/03/2000 DH18SP    
300 18125247 Đinh Nguyễn Khánh Như 31/01/2000 DH18VT    
301 19122179 Nguyễn Phạm Y Như 05/04/2001 DH19QT    
302 19126125 Châu Ngọc Huỳnh Như 21/06/2001 DH19SHB    
303 18153050 Nguyễn Minh Nhựt 28/07/2000 DH18CD    
304 19112135 Nguyễn Thành Nhu 24/08/2001 DH19TY    
305 17125205 Đồngthị Nhung 06/08/1999 DH17TP    
306 18122188 Nguyễn Thị  Huỳnh Nhung   DH18TM    
307 17145017 Quách Thanh Đô 16/07/1999 DH17BVB    
308 18116013 Lê In Đô 27/07/2000 DH18NT    
309 16115252 Dương Thái Đông 01/10/1998 DH16CB    
310 18128028 Lê Minh Đoàn 05/05/2000 DH18AV    
311 18125061 Lê Văn Được 17/03/2000 DH18DD    
312 16131036 Nguyễn Văn Đức 15/04/1998 DH16TK    
313 18123095 Lê Xuân Oai 05/02/2000 DH18KE    
314 17116117 Trần Thị  Kiều Oanh 03/08/1999 DH17KS    
315 18112153 Võ Hoàng Yến Oanh   DH18DY    
316 18139144 Phạm Thị  Kiều Oanh 28/11/2000 DH18HT    
317 18115074 Nguyễn Thị  Hồng Phấn   DH18CB    
318 17111106 Đỗ Thuận Phát 12/11/1998 DH17CN    
319 17125212 Nguyễn  Tiến Phát 28/01/1999 DH17DD    
320 18137032 Nguyễn Thành Phát 21/07/2000 DH18NL    
321 18118104 Nguyễn Thanh Phi   DH18CK    
322 19126132 Ngô Thị Cẩm Phin 29/04/2000 DH19SHD    
323 16127086 Nguyễn Thanh Phong 24/09/1998 DH16MT    
324 16126138 Trần Triệu Phong 13/04/1997 DH16SM    
325 18155069 Nguyễn Thanh Phong 26/05/2000 DH18KN    
326 18125277 Kiều Thị Phượng 01/01/1999 DH18VT    
327 16124128 Nguyễn Thanh Phương 08/01/1998 DH16QL    
328 19115093 Lê Thị Thu Phương 30/07/2001 DH19GN    
329 19125284 Nguyễn Hải Phương 23/09/2001 DH19VT    
330 18118110 Vũ Toàn Phước   DH18CK    
331 18155073 Lâm Tấn Phước 12/11/2000 DH18KN    
332 18116062 Nguyễn Tường Phước 14/10/2000 DH18NT    
333 19125282 Phạm Thị Kim Phước 21/04/2001 DH19BQ    
334 17149123 Nguyễn  Thị  Kim Phụng 30/01/1999 DH17QM    
335 19125278 Lê Kim Phú 31/03/2001 DH19BQ    
336 17139111 Nguyễn  Thị  Diễm Phúc 06/04/1999 DH17HD    
337 17120127   Thanh Phúc 21/11/1999 DH17KT    
338 18154099 Trần Hoàng Phúc 24/02/2000 DH18OT    
339 17114045 Nguyễn  Huy Quân 24/11/1995 DH17QR    
340 17138042 Nguyễn  Trung Quân 20/12/1999 DH17TD    
341 18118113 Nguyễn Thanh Quang   DH18CK    
342 17116123 Nguyễn  Thị  Ngọc Quí 21/11/1999 DH17KS    
343 18125284 Đỗ Lê Duy Quí 21/01/2000 DH18VT    
344 17124143 Huỳnh Quang Quy 31/07/1997 DH17QL    
345 19125294 Lê Thị Quyến 01/05/2001 DH19BQ    
346 18123105 Phạmtrọng Quyền 02/11/2000 DH18KE    
347 18122225 Lê Thị  Diễm Quỳnh   DH18QT    
348 18122229 Trần Thị  Hương Quỳnh   DH18QT    
349 19139140 Nguyễn Mỹ Quỳnh 03/02/2001 DH19HS    
350 19139141 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 10/12/2001 DH19HS    
351 19139139 Lê Thị Như Quỳnh 09/05/2001 DH19HT    
352 14132210 Đinh Văn Quý 12/04/1995 DH14SP    
353 17149128 Nguyễn  Phú Quý 27/10/1999 DH17QM    
354 17112177 Nguyễn  Thị Mỹ Sang 23/05/1999 DH17TY    
355 18122232 Phạm Thị  Ngọc Sen   DH18QT    
356 20120265 Lê Đông Sen 31/10/2002 DH20KM    
357 19125301 Trương Thị Son 28/07/2001 DH19BQ    
358 18118215 Hoàng Thái Sơn   DH18CKC    
359 18154105 Đinh Hoàng Sơn 17/02/2000 DH18OT    
360 18125301 Trần Văn Sơn 18/04/2000 DH18VT    
361 19125305 Nguyễn Thị Sương 25/02/2001 DH19DD    
362 14112514 Lê Thanh Tâm 20/11/1995 DH14TYGL    
363 16112694 Võ Minh Tâm 28/01/1998 DH16TY    
364 18128153 Nguyễn Thị Tâm 16/07/2000 DH18AV    
365 18115081 Nguyễn Thị  Thanh Tâm   DH18CB    
366 19139143 Trần Thị Tâm 30/11/2001 DH19HS    
367 19138070 Nguyễn Chí Tâm 14/07/2001 DH19TD    
368 15111128 Lê Tuấn Tài 25/11/1997 DH15CN    
369 16126154 Ngô Thành Tài 01/01/1998 DH16SH    
370 17113175 Nguyễn  Thị  Ngọc Tài 02/05/1999 DH17NHA    
371 17149137 Nguyễn  Hữu Tài 20/10/1999 DH17QM    
372 18125527 Thạch Thị  Tha 16/09/1999 DH18DD    
373 17122140   Thành Thân 20/09/1999 DH17QT    
374 17112189 Phan Thị  Thu Thắm 20/04/1999 DH17DY    
375 18423015 Lê Hồng Thắm 20/08/1991 LT18KE    
376 18120204 Đỗ Quốc Thắng   DH18KT    
377 14124459 Nguyễn Hoài Thạch 10/06/1996 DH14QLGL    
378 19122241 Đồng Thị Bích Thạo 13/02/2001 DH19QT    
379 14137069 Ngô Văn Thanh 08/01/1995 DH14NL    
380 16112448 Ngô Thị Thanh Thanh 11/09/1998 DH16TYNT    
381 17117067 Lâm Thị  Thu Thanh 13/11/1999 DH17CT    
382 18145065 Lê Tuấn Thanh 16/06/2000 DH18BV    
383 18125313 Phạm Quốc Thanh 10/03/2000 DH18DD    
384 18139174 Nguyễn Thị  Lan Thanh 29/09/2000 DH18HD    
385 18120206 Lê Phạm Lan Thanh   DH18KM    
386 18125312 Nguyễn Thị  Thu Thanh 20/03/2000 DH18VT    
387 19127050 Lê Thị Châu Thanh 31/08/2001 DH19MT    
388 16131211 Nguyễn Văn Thao 27/11/1995 DH16TK    
389 18118133 Lê Nguyễn Tuấn Thành   DH18CC    
390 19153074 Đào Minh Thành 29/05/2001 DH19CD    
391 17149139 Dương  Vĩnh Thái 30/01/1999 DH17QM    
392 18128156 Nguyễn Duy Thái 23/12/2000 DH18AV    
393 18122246 Lê Quốc Thái   DH18QT    
394 17128120 Đặng Phương Thảo 15/03/1999 DH17AV    
395 17125264 Nguyễn  Thị  Phương Thảo 04/06/1999 DH17VT    
396 18128162 Nguyễn Thị Thảo 01/11/2000 DH18AV    
397 18125321 Huỳnh Thu Thảo 23/01/2000 DH18BQ    
398 18139178 Bùi Thị  Thu Thảo 28/08/2000 DH18HT    
399 18116079 Lê Thị Thảo   DH18KS    
400 19125326 Huỳnh Thị Thảo 16/10/2001 DH19BQ    
401 19125329 Ngô Thị Phương Thảo 23/11/2001 DH19BQ    
402 19125334 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/08/2001 DH19BQ    
403 19123129 Lý Nguyễn Phi Thảo 05/08/2000 DH19KE    
404 19120186 Nguyễn Uyên Thảo 01/10/2001 DH19KM    
405 19113147 Đỗ Thị Thanh Thảo 10/01/2001 DH19NHB    
406 19122233 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 17/03/2001 DH19TM    
407 20122508 Lê Ngọc Thảo 23/06/2002 DH20QT    
408 17113197 Trịnh Đình Bảo Thi 23/09/1998 DH17NHB    
409 18163032 Cao Lê Minh Thi 18/08/2000 DH18ES    
410 19122243 Nguyễn Trần Hồng Thi 28/01/2001 DH19QT    
411 19126168 Phan Thị Mai Thi 18/01/2001 DH19SHB    
412 16124260 Nguyễn Hữu Thiện 01/12/1998 DH16QL    
413 18112203 Nguyễn Hoàng Thiện   DH18DY    
414 17112205 Lê Nguyễn  Hồng Thơ 01/01/1998 DH17DY    
415 18125334 Lê Châu Kim Thơ 09/05/2000 DH18VT    
416 16123204 Võ Thị Anh Thư 06/12/1997 DH16KE    
417 16116295 Lê Thị Thanh Thư   DH16TYNT    
418 17139138 Nguyễn  Ngọc  Anh Thư 28/11/1999 DH17HT    
419 17126141 Nguyễn  Thị  Minh Thư 31/03/1999 DH17SHB    
420 18125345 Nguyễn Thị  Anh Thư 11/11/2000 DH18BQ    
421 18123131 Nguyễn Thị  Trang Thư 18/02/2000 DH18KE    
422 18120228 Phạm Ngọc Anh Thư   DH18KM    
423 19122253 Nguyễn Thị Thư 23/05/2001 DH19QT    
424 18125337 Nguyễn Thị  Kim Thoa 23/07/2000 DH18VT    
425 19120194 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/08/2000 DH19KT    
426 15138067 Nguyễn Đình Thông 11/08/1997 DH15TD    
427 16112357 Phạm Văn Thông 18/03/1997 DH16TYGLB    
428 18115092 Lê Hoàng Thông   DH18CB    
429 18117062 Võ Thị Thơm   DH18CT    
430 18116086 Tạ Ngọc Thơm   DH18KS    
431 16113201 Võ Quốc Thịnh 04/04/1998 DH16NHGL    
432 17112203 Nguyễn  Ngọc Thịnh 30/12/1999 DH17TY    
433 18113158 Quách Văn Ngọc Thịnh   DH18NHB    
434 18112205 Vũ Đức Thịnh   DH18TY    
435 19126170 Phạm Vinh Thịnh 31/07/2001 DH19SHB    
436 19113154 Lê Thị Hoài Thương 16/01/2001 DH19NHA    
437 16112718 Lê Thị Hoài Thu 12/06/1998 DH16TY    
438 18112319 Lê Thị Thu   DH18TYGL    
439 18125350 Huỳnh Thị Thuận 06/10/2000 DH18BQ    
440 15112246 Lê Thị Đoan Thùy 17/10/1997 DH15TYGL    
441 16131232 Phạm Thị Thanh Thúy 01/01/1998 DH16TK    
442 17128138 Tô Thị  Thanh Thúy 31/12/1999 DH17AV    
443 18125356 Nguyễn Ngọc Kim Thúy 12/08/2000 DH18DD    
444 15122210 Nguyễn Thị Kim Thủy 26/05/1997 DH15TM    
445 16112729 Nguyễn Văn Tiến 12/08/1998 DH16TY    
446 15126146 Nguyễn Minh Tiến 17/06/1997 DH16VT    
447 17113303 Nguyễn  Công Tiến 28/06/1996 DH17NHGL    
448 16124164 Võ Thị Kim Tiền 15/11/1998 DH16QL    
449 19125387 Nguyễn Thị Yến Tiền 27/03/2001 DH19DD    
450 17613004 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 06/11/1993 BH17NH    
451 17149165 Trần Mai Nhật Tiên 05/10/1999 DH17QM    
452 18139195 Trần Thị  Thủy Tiên 04/02/2000 DH18HT    
453 14139216 Phạm Kim Tiển 24/06/1996 DH14HS    
454 16149137 Lê Thành Tín 12/02/1998 DH16QM    
455 19127060 Huỳnh Trung Tính 15/10/2001 DH19MT    
456 18126201 Nguyễn Thị  10/02/2000 DH18SHB    
457 17149170 Ngô  Toàn 01/01/1999 DH17QM    
458 18128179 Nguyễn Huy Toàn 02/03/2000 DH18AV    
459 18125369 Lê Phan Anh Toàn 27/11/2000 DH18DD    
460 18126203 Vũ Thị  Hồng Tươi 21/10/2000 DH18SM    
461 17128148 Huỳnh Ngọc Trâm 09/01/1999 DH17AV    
462 17139151 Nguyễn  Thị  Anh Trâm 10/06/1999 DH17HS    
463 17149172 Nguyễn  Thị Huyền Trâm 03/02/1999 DH17QM    
464 17149173 Nguyễn  Thu Trâm 04/11/1999 DH17QM    
465 18125372 Lại Thị  Ngọc Trâm 06/12/2000 DH18DD    
466 18123149 Nguyễn Bích Trâm 09/09/2000 DH18KE    
467 18122302 Lê Thị  Bích Trâm   DH18TC    
468 18125375 Võ Thị  Bích Trâm 24/09/2000 DH18VT    
469 19125391 Bùi Thị Bích Trâm 14/02/2001 DH19BQ    
470 19120218 Nguyễn Ngọc Trâm 18/02/2001 DH19KT    
471 19113161 Lê Thị Ngọc Trâm 20/04/2001 DH19NHB    
472 19126188 Phan Thị Bích Trâm 01/01/2001 DH19SHA    
473 18128184 Huỳnh Thị  Huyền Trân 07/04/2000 DH18AV    
474 18125380 Quách Ngọc Bích Trân 24/11/2000 DH18DD    
475 19123163 Nguyễn Thị Quế Trân 03/10/2001 DH19KE    
476 15120189 Đinh Thị Trang 26/01/1997 DH15KT    
477 17117079 Nguyễn  Thị  Thùy Trang 16/08/1999 DH17CT    
478 17113231 Phan Thị  Thu Trang 28/07/1999 DH17NHA    
479 17116168 Nguyễn  Ngọc Trang 01/07/1999 DH17NT    
480 18125387 Nguyễn Thị  Thùy Trang 14/09/2000 DH18BQ    
481 18111131 Nguyễn Thị  Thu Trang   DH18CN    
482 18155097 Trần Thảo Trang 20/06/2000 DH18KN    
483 18116094 Nguyễn Thị  Thu Trang   DH18KS    
484 18116096 Võ Thùy Trang   DH18KS    
485 18125382 Đặng Thị Thùy Trang 26/04/2000 DH18VT    
486 18125386 Nguyễn Thị  Thu Trang 28/09/2000 DH18VT    
487 19139176 Nguyễn Quỳnh Trang 06/12/2001 DH19HT    
488 19123166 Nguyễn Thị Trang 06/04/2001 DH19KE    
489 19123167 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/05/2001 DH19KE    
490 16120274 Nguyễn Thị Thu Trà 07/08/1998 DH16KM    
491 19126186 Trần Thị Mỹ Trà 11/12/2001 DH19SM    
492 16145268 Huỳnh Minh Trí 19/02/1998 DH16BV    
493 17116171 Nguyễn  Hữu Triều 11/01/1999 DH17NT    
494 17123117 Huỳnh Long Tố Trinh 04/09/1999 DH17KE    
495 17116174 Cao Thị  Lệ Trinh 30/04/1999 DH17NY    
496 17149180 Nguyễn  Thị Mỹ Trinh 10/09/1999 DH17QM    
497 17132065 Lê Thị  Trinh 08/07/1999 DH17SP    
498 18117076 Trần Thị  Diệu Trinh   DH18CT    
499 18139207 Phùng Thị  Mỹ Trinh 29/06/2000 DH18HT    
500 18122328 Trần Thị Trinh   DH18TM    
501 19139189 Trương Thị Tú Trinh 06/04/2001 DH19HT    
502 20126392 Nguyễn Thị Đan Trinh 16/09/2002 DH20SM    
503 17112367 Nguyễn Thị Trung 30/12/1998 DH17TYGL    
504 18118164 Lê Minh Trung   DH18CC    
505 18118167 Phạm Tấn Trung   DH18CK    
506 17125335 Văn Thanh Trúc 21/01/1999 DH17BQ    
507 18125394 Nguyễn Thị  Thanh Trúc 08/02/2000 DH18DD    
508 18123162 Nguyễn Kim Trúc 29/05/2000 DH18KE    
509 18112326 Trình Thị Thanh Truyền   DH18TYGL    
510 16154107 Trần Quang Tuấn 16/06/1998 DH16OT    
511 16112792 Thái Phú Tuấn 20/11/1998 DH16TT    
512 18118171 Đặng Minh Tuấn   DH18CC    
513 18125398 Nguyễn Trường Tuệ 27/11/2000 DH18DD    
514 13115460 Lê Tiến Tùng 07/10/1993 DH13CB    
515 18118178 Nguyễn Thanh Tùng   DH18CC    
516 18149106 Ngô Trọng Tùng 05/07/2000 DH18QM    
517 19112215 Nguyễn Thanh Tùng 17/01/2001 DH19TY    
518 16139235 Trần Thị Cẩm 28/09/1998 DH16HD    
519 19122294 Đỗ Thị Cẩm 12/12/2001 DH19TM    
520 19128205 Nguyễn Thị Như Tuyền 24/07/2001 DH19AV    
521 19125432 Huỳnh Thị Bích Tuyền 01/11/2001 DH19BQ    
522 19120238 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/09/2001 DH19KT    
523 18118180 Trần Văn Tuyên   DH18CC    
524 17127093 Ngô  Nguyễn  Xuân Tuyết 09/01/1999 DH17MT    
525 18122338 Kỷ Thị Tuyết   DH18QT    
526 18122341 Trần Thị Tuyết   DH18QT    
527 18125464 Nguyễn Minh Ty 11/01/2000 DH18BQ    
528 14155132 Lê Thị Thanh Uyên 04/09/1996 DH15KN    
529 18128205 Nguyễn Thị  Phương Uyên 07/10/2000 DH18AV    
530 18125405 Hà Lâm Tiểu Uyên 24/10/2000 DH18BQ    
531 18125404 Đoàn Ngọc Phương Uyên 22/12/2000 DH18BQ    
532 18125535 Dương Mỹ Uyên 06/01/1999 DH18DD    
533 18122343 Nguyễn Thị  Tố Uyên   DH18QT    
534 18125407 Nguyễn Thị  Hoàng Uyên 10/02/2000 DH18VT    
535 16125566 Vũ Thị Anh Vân 05/08/1998 DH16TP    
536 17114063 Phạm  Văn Minh Vệ 30/12/1999 DH17QR    
537 15112193 Nguyễn Thị Lê Vi 19/03/1997 DH15TY    
538 18128209 Phan Thị  Hạ Vi 19/03/2000 DH18AV    
539 18131069 Đỗ Tường Vi 25/09/2000 DH18TK    
540 20120133 Lê Thị Tường Vi 17/08/2002 DH20KM    
541 20126410 Nguyễn Tường Vi 10/11/2002 DH20SM    
542 17113258 Hứa Chung 10/01/1999 DH17NHC    
543 16118178 Phan Hoàng 20/03/1998 DH16CC    
544 16137105 Nguyễn Hữu Anh 24/03/1998 DH16NL    
545 17128174 Phan Nguyễn  Anh 16/06/1999 DH17AV    
546 17145105 Phạm  Thanh 01/07/1999 DH17BVA    
547 18115117 Phan Minh   DH18CB    
548 18118186 Hoàng Long   DH18CC    
549 19127071 Phan Trọng 29/08/2001 DH19MT    
550 17111172 Huỳnh Bùi Thanh Vy 17/01/1999 DH17CN    
551 18125426 Phạm Nguyễn Thảo Vy 27/10/2000 DH18BQ    
552 18120292 Trương Lê Thúy Vy   DH18KM    
553 19126236 Nguyễn Thị Tường Vy 04/10/2001 DH19SHA    
554 19126234 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 31/08/2001 DH19SHB    
555 16111268 Võ Thị Chung Xoan 24/01/1998 DH16TA    
556 18125433 Nguyễn Thị  Thanh Xuân 06/04/2000 DH18DD    
557 18120294 Đào Thị  Mai Xuân   DH18KT    
558 18128220 Lai Bảo Xuyên 06/10/2000 DH18AV    
559 16112466 Điền Thị Phi Yến 30/07/1998 DH16TYNT    
560 17139177 Trương  Hoàng Yến 26/06/1999 DH17HT    
561 18122374 Đoàn Thị  Hoàng Yến   DH18QT    
562 20120145 Lê Thị Hồng Yến 14/06/2002 DH20KM    
563 17117087 Thạch Thị  Như Y 22/06/1999 DH17CT    
564 18153086 Nguyễn Việt Y 27/12/2000 DH18CD    
565 18111148 Ngô Lê Như Y   DH18CN    
566 19139212 Lê Thị Như Y 08/04/2001 DH19HT    
Tổng số sinh viên theo danh sách: 566              
        TRUNG TÂM TIN HỌC      
        GIÁM ĐỐC      
               
               
               
               

Số lần xem trang: 604
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy không không ba

Xem trả lời của bạn !