Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Trung tâm Tin học

 

QUY CHẾ PHÒNG THI

 

Điều 1: Trách nhiệm của thí sinh (TS) trong kỳ thi

- Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. TS đến sau khi bóc đề thi 15 phút sẽ không được phép vào phòng thi.

- Xuất trình được thẻ sinh viên hợp lệ có hình ảnh rõ nét để cán bộ coi thi (CBCT) có thể nhận diện được. Đối với TS không phải sinh viên của trường, phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ (CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu). Nếu không có đủ giấy tờ trên thí sinh không được phép dự thi.

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy. Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Không được hút thuốc trong phòng thi;

- Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy đề thi.

- Tuân thủ theo hướng dẫn của CBCT về việc lưu bài thi trên máy tính. Bài làm không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng;

- Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của thí sinh khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài; - Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý;

- Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp lại đề thi cho CBCT. TS phải chờ CBCT kiểm tra việc lưu bài trên máy tính  và ký tên xác nhận vào bản danh sách thí sinh trước khi ra về;

- Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết thời gian làm bài và sau khi đã nộp đề thi cho cán bộ coi thi, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ trách điểm thi quyết định.

Điều 2: Xử lý thí sinh dự thi vi phạm quy chế

Thí sinh có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về kỷ luật phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật ở các mức sau:

 

a) Khiển trách: áp dụng đối với thí sinh phạm lỗi 1 lần nhìn bài của người khác, trao đổi bài, thảo luận bài trong giờ thi. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn học nào bị trừ 25% số điểm đạt được của bài thi môn học đó;

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Đã bị khiển trách 1 lần nhưng trong giờ thi môn học đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định;

- Trao đổi bài làm, giấy nháp với người khác;

- Chép bài của người khác. Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau trừ trường hợp nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng tỏ mình thực sự bị quay cóp thì Hội đồng thi có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn học nào sẽ bị trừ 50% số điểm đạt được của bài thi môn học đó.

c) Đình chỉ thi: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn học đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định;

- Sau khi đã bóc đề thi bị phát hiện mang theo những vật dụng không được phép như tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin ...;

- Đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi sẽ bị điểm không (0) bài thi môn học đó và phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi. Các hình thức kỷ luật nói trên do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật.

d) Học sinh đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

 

                                                                             Giám đốc

                                               

Số lần xem trang: 2330
Điều chỉnh lần cuối:

Các hướng dẫn

Quy định thi lại các lớp Autocad từ khóa 30 trở về trước (22-05-2015)

Quy định các lớp ngắn hạn tại Trung tâm (27-04-2015)

Các lưu ý khi sinh viên đi thi (25-11-2014)

Những lưu ý trước khi ghi danh học khóa mới (19-09-2014)

Lịch cấp phát chứng chỉ (26-08-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm tám năm năm

Xem trả lời của bạn !