TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 06 năm 2022
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp   
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
3 14149006 La Ngọc An 09/09/1996 DH14QM  
4 18118001 Dương Tấn Hoàng An   DH18CC  
5 18131001 Phan Châu Xuân An 17/01/2000 DH18CH  
6 18125002 Bùi Thị  Thiên An 18/09/2000 DH18VT  
7 15124011 Võ Ngọc Lan Anh 04/05/1997 DH15QLA  
8 16153002 Vũ Phan Anh 27/11/1998 DH16CD  
9 16127005 Nguyễn Lan Anh 18/02/1998 DH16MT  
10 16154007 Nguyễn Tuấn Anh 15/03/1998 DH16OT  
11 17118003 Dương  Quốc Anh 25/09/1999 DH17CK  
12 17154003 Lê Đức Anh 04/08/1999 DH17OT  
13 17149002 Ngô  Mạnh Khương Anh 07/01/1999 DH17QM  
14 18128007 Trần Trung Anh 27/05/2000 DH18AV  
15 17145006 Lê Thị  Ngọc Anh 21/09/1999 DH18BV  
16 18118003 Châu Vĩ Anh   DH18CC  
17 18155004 Trần Thị  Minh Anh 21/02/2000 DH18KN  
18 18120010 Nguyễn Thị  Tuyết Anh   DH18KT  
19 18154004 Lương Tiến Anh 01/05/2000 DH18OT  
20 18122006 Lê Minh Anh   DH18QT  
21 19125014 Trần Thị Quế Anh 07/10/2001 DH19BQ  
22 19123006 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12/03/2001 DH19KE  
23 19123010 Hà Lê Ngọc Anh 12/08/2001 DH19KE  
24 19125566 Thị Aysá 15/10/2000 DH19BQ  
25 14153004 Nguyễn Thanh Huy Bảo 01/02/1996 DH14CD  
26 17113007 Đặngphước Bảo 31/08/1999 DH17NHB  
27 18153005 Phan Chí Bảo 22/11/2000 DH18CD  
28 18125020 Hứa Gia Bảo 13/11/2000 DH18DD  
29 18125021 Lâm Gia Bảo 10/04/2000 DH18DD  
30 18139012 Trần Ngọc Bảo 16/11/2000 DH18HD  
31 15113150 Trần Tấn Bình 02/09/1996 DH15NHGL  
32 17125020   Thị Bình 02/06/1999 DH17VT  
33 18123012 Phạm Thị  Thanh Bình 10/10/2000 DH18KE  
34 19154008 Nguyễn Văn Bình 03/11/2001 DH19CB  
35 16137005 Quách Đình Cảm 09/09/1998 DH16NL  
36 16114203 Bùi Minh Cảnh 18/05/1998 DH16GN  
37 17123006 Nguyễn  Thị  Hoa Cảnh 01/09/1997 DH17KE  
38 18125027 Đặng Minh Cảnh 01/02/2000 DH18DD  
39 17149011 Nguyễn  Thị  Kim Chi 06/02/1999 DH17QM  
40 18122378 Cao Thị  Quế Chi   DH18QTC  
41 19122013 Huỳnh Diễm Chi 23/09/2001 DH19TC  
42 18154013 Phạm Minh Chí 06/11/1999 DH18OT  
43 17131013 Nguyễn  Thị  Kiều Chinh 15/08/1999 DH17CH  
44 19145008 Huỳnh Trung Chính 11/10/2001 DH19BV  
45 16112404 Đào Văn Công 20/08/1998 DH16TYNT  
46 18112027 Nguyễn Thành Công   DH18TY  
47 16526002 Lê Thị Hoàng Cúc 23/08/1998 DH17SHC  
48 19124037 Nguyễn Đỗ Kim Cúc 18/12/2001 DH19TB  
49 18125036 Nguyễn Thị  Kim Cương 06/10/2000 DH18BQ  
50 18125035 Nguyễn Huỳnh Kim Cương 16/11/2000 DH18VT  
51 19145010 Nguyễn Thị Kim Cương 10/02/2001 DH19BV  
52 19153003 Vũ Văn Cương 05/03/2001 DH19CD  
53 15114017 Phạm Văn Cường 21/07/1997 DH15LN  
54 17137009 Nguyễn    Quốc Cường 08/01/1999 DH17NL  
55 18125037 Nguyễn Thị Cường 11/02/2000 DH18VT  
56 19154015 Huỳnh Mạnh Cường 07/06/2001 DH19OT  
57 15118010 Lâm Văn Đại 08/02/1997 DH15CK  
58 19154017 Võ Quốc Đại 28/08/2001 DH19OT  
59 17116025 Hà Hữu Đang 19/05/1999 DH17NT  
60 19145012 Trần Hải Đăng 19/02/2001 DH19BV  
61 19153004 Nguyễn Hải Đăng 27/06/2001 DH19CD  
62 15153007 Lê Công Danh 05/03/1997 DH15CD  
63 18118017 Nguyễn Công Danh   DH18CK  
64 18125040 Phan Thị Danh 25/08/2000 DH18VT  
65 14113263 Dương Minh Đạt 05/12/1988 DH14NHGL  
66 17149019 Trần Thành Đạt 22/07/1999 DH17QM  
67 18126021 Nguyễn Thành Đạt 15/12/2000 DH18SHB  
68 16131029 Bùi Thị Mỹ Diễm 13/04/1998 DH16CH  
69 18123019 Võ Thị  Thúy Diễm 05/02/2000 DH18KE  
70 18120031 Lê Thị  Bích Diễm   DH18KT  
71 18154025 Nguyễn Trung Đỉnh 17/03/2000 DH18OT  
72 16112250 Nguyễn Bá Đôn 25/05/1998 DH16TYGLB  
73 16154019 Cao Văn Đồng 06/04/1998 DH16OT  
74 16115032 Đỗ Hồng Đức 21/08/1997 DH16CB  
75 18155015 Nguyễn Hồng Đức 25/09/2000 DH18KN  
76 19154028 Nguyễn Văn Đức 01/01/2001 DH19OT  
77 17116036   Thị  Kiều Dung 12/12/1999 DH17KS  
78 17125380 Phạm  Thị Mỹ Dung 19/05/1999 DH17TP  
79 19115022 Trần Thị Phương Dung 28/01/2001 DH19CB  
80 18125063 Lê Thị  Thùy Dương 06/08/2000 DH18VT  
81 19153010 Nguyễn Ngọc Dương 25/09/2001 DH19CD  
82 16149016 Lê Thúy Duy 01/01/1998 DH16QM  
83 16112517 Nguyễn Thanh Duy 25/08/1998 DH16TY  
84 17118027 Nguyễn  Anh Duy 24/01/1999 DH17CC  
85 17125437 Nguyễn  Trần Khánh Duy 23/10/1999 DH17TP  
86 18120038 Nguyễn Đức Duy   DH18KM  
87 19118052 Văn Thành Duy 20/06/2001 DH19CK  
88 16112412 Nguyễn Thị Duyên 21/04/1998 DH16TYNT  
89 17131026 Bùi Trúc Duyên 20/11/1999 DH17CH  
90 17149036 Phan Thị Mỹ Duyên 18/07/1999 DH17QM  
91 17112040 Trần Thị Mỹ Duyên 20/04/1999 DH17TY  
92 18115025 Phạmtrần Ngọc Duyên   DH18CB  
93 18116017 Lê Thị Duyên   DH18KS  
94 18126030 Nguyễn Thị  Mỹ Duyên 05/10/2000 DH18SM  
95 19128032 Phạm Cao Kỳ Duyên 02/03/2001 DH19AV  
96 19128034 Võ Thị Mỹ Duyên 30/04/2001 DH19AV  
97 19122037 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 14/04/2001 DH19TM  
98 20112027 Trương Hoàng Mỹ Duyên 08/03/2002 DH20TY  
99 21122525 Hoàng Thị Kiều Duyên 05/07/2003 DH21QT  
100 18113022 Nguyễn Thị  Hồng Gấm   DH18NHA  
101 16112524 Nguyễn Thị Khánh Giang 17/03/1998 DH16TY  
102 17131027 Trần Thị  Phương Giang 20/11/1999 DH17TK  
103 18154032 Nguyễn Ngọc Giang 14/02/2000 DH18OT  
104 18116018 Phạm Thanh Giàu   DH18NT  
105 18120046 Nguyễn Thị  Y Ha   DH18KT  
106 15120032 Đoàn Quang 03/10/1997 DH15KM  
107 17128030 Lê Thị  Hồng 05/07/1999 DH17AV  
108 18122422 Lê An   DH18QTC  
109 17128034 Nguyễn  Hữu Nhật Hạ 03/10/1999 DH17AV  
110 15112032 Nguyễn Văn Hai 13/04/1997 DH15TY  
111 15153017 Trịnh Văn Hải 20/08/1996 DH15CD  
112 15127031 Nguyễn Quốc Hải 16/05/1996 DH15MT  
113 16145183 Trương Hoàng Hải 27/10/1998 DH16BV  
114 17116042 Phan Hà Tín Hải 01/11/1999 DH17NY  
115 17126029 Nguyễn  Văn Hải 15/02/1999 DH17SM  
116 18153018 Lê Thanh Hải 09/05/2000 DH18CD  
117 19153016 Mai Xuân Hải 14/12/2001 DH19CD  
118 17131029 Nguyễn  Thị  Ngọc Hân 22/03/1999 DH17TK  
119 17112048 Dương  Thị  Ngọc Hân 14/12/1999 DH17TY  
120 18125089 Trần Ngọc Hân 07/11/2000 DH18DD  
121 18125090 Trương Ngọc Hân 28/06/2000 DH18VT  
122 19122045 Nguyễn Thanh Ngọc Hân 27/01/2001 DH19QT  
123 15113030 K'' Thu Hằng 14/04/1997 DH15NHB  
124 17117010 Lê Thị  Thu Hằng 07/07/1998 DH17CT  
125 17116044   Thị  Thanh Hằng 06/12/1999 DH17KS  
126 17124043 Đoàn Thị  Diễm Hằng 08/07/1999 DH17QL  
127 18139045 Lê Thị  Ngọc Hằng 14/09/2000 DH18HD  
128 18125096 Trương Thị  Thu Hằng 24/09/2000 DH18VT  
129 19122048 Lê Thị Thuý Hằng 29/03/2001 DH19TC  
130 17153200 Phạm Văn Hạnh 18/11/1999 DH17CD  
131 17139041 Phạm  Thị  Hồng Hạnh 29/11/1999 DH17HT  
132 16116003 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 24/12/1997 DH17NTNT  
133 18117016 Lê Thị Hạnh 12/11/2000 DH18CT  
134 18117017 Nguyễn Thị  Thúy Hạnh   DH18CT  
135 18125098 Ngô Thị Hạnh 25/09/2000 DH18VT  
136 16112266 Hà Hữu Hào 26/06/1998 DH16TYGLB  
137 18116024 Võ Anh Hào   DH18NT  
138 18125099 Hồ Quốc Hào 18/11/2000 DH18VT  
139 20139207 Hồ Tấn Hào 15/01/2002 DH20HH  
140 18125100 Nguyễn Bùi Vân Hảo 13/11/2000 DH18DD  
141 17153027 Lê Trung Hậu 22/09/1999 DH17CD  
142 18126043 Nguyễn Văn Hậu 15/03/2000 DH18SHA  
143 19123036 Nguyễn Thị Xuân Hậu 16/12/2001 DH19KE  
144 16124060 Hà Huy Hiên 20/08/1997 DH16QL  
145 16112269 Võ Duy Hiên 27/07/1998 DH16TYGLA  
146 17113051 Nguyễn  Thị  Ngọc Hiền 02/11/1999 DH17NHB  
147 17112057 Ngô  Thị  Thanh Hiền 03/06/1999 DH17TY  
148 18117019 Nguyễn Thu Hiền   DH18CT  
149 18123035 Trần Thị  Thu Hiền 24/05/2000 DH18KE  
150 18125104 Nguyễn Thị  Thu Hiền 20/11/2000 DH18VT  
151 19123039 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/01/2001 DH19KE  
152 17149050 Nguyễn  Trung Hiếu 19/02/1999 DH17QM  
153 17138019 Trần Minh Hiếu 06/03/1998 DH17TD  
154 17125094 Vũ Minh Hiếu 21/08/1999 DH17VT  
155 18137017 Huỳnhthanh Hiếu 19/03/2000 DH18NL  
156 19122058 Phan Thị Minh Hiếu 20/09/2001 DH19TC  
157 15122061 Đỗ Thị Phương Hoa 12/03/1997 DH15QT  
158 17112064 Đinh Thị Hoa 13/05/1999 DH17DY  
159 17126197 Lê Thị Mỹ Hoa 07/10/1999 DH17SHC  
160 19125106 Tưởng Mai Hoa 15/11/2001 DH19BQ  
161 18116027 Nguyễn Ngọc Hòa   DH18NY  
162 16112421 Nguyễn Phạm Minh Hoài 07/04/1998 DH16TYNT  
163 17115039 Nguyễn  Văn Hoài 20/09/1999 DH17CB  
164 19123041 Bùi Thị Thu Hoài 19/10/2001 DH19KE  
165 15114055 Huỳnh Minh Hoàng 09/08/1997 DH15LN  
166 16112422 Huỳnh Văn Hoàng 01/01/1998 DH16TYNT  
167 18154040 Nguyễn Việt Hoàng 22/01/2000 DH18OT  
168 18122075 Đỗ Nguyễn Huy Hoàng   DH18TM  
169 14126082 Võ Thị Mộng Hồng 18/01/1996 DH14SHB  
170 17128053 Nguyễn  Long Nhung Hồng 06/12/1999 DH17AV  
171 18122077 Nguyễn Thị  Bích Hợp   DH18QT  
172 19126056 Lê Văn Lâm Huân 25/12/2001 DH19SHB  
173 19123043 Vi Thị Huệ 23/04/2001 DH19KE  
174 18111044 Thẩm Sĩ Hùng   DH18CN  
175 19138025 Hoàng Phi Hùng 01/07/2001 DH19TD  
176 17125106 Nguyễn  Thành Hưng 18/12/1999 DH17BQC  
177 19154056 Nguyễn Hải Hưng 21/08/2001 DH19OT  
178 14122266 Trần Thị Mỹ Hương 08/10/1995 DH14QT  
179 15128040 Nguyễn Thị Thanh Hương 04/12/1997 DH15AV  
180 17117021 Nguyễn  Thị  Thúy Hương 21/02/1999 DH17CT  
181 17126048 Nguyễn  Thị  Thanh Hương 14/03/1999 DH17SHA  
182 18128065 Phạm Thị  Ngọc Hương 03/05/2000 DH18AV  
183 18125126 Trần Thị Hường 20/06/2000 DH18VT  
184 17145034 Nguyễn  Hoàng Huy 01/08/1999 DH17BVB  
185 18120082 Từ Quang Huy   DH18KM  
186 18138037 Trần Trọng Huy 10/02/2000 DH18TD  
187 17111058 Phạm  Hoàng Anh Huyền 21/04/1999 DH17CN  
188 19126070 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/06/2001 DH19SHA  
189 19126068 Đỗ Thị Thanh Huyền 19/02/2001 DH19SHD  
190 17127034 Phạm  Thị  Thúy Huỳnh 28/11/1999 DH17MT  
191 17117024 Lê Huỳnh Mộng Kha 08/11/1999 DH17CT  
192 17118046 Trần Khải 26/10/1999 DH17CK  
193 17154038 Lê Tuấn Khang 20/09/1999 DH17OT  
194 18120088 Nguyễn Minh Khang   DH18KT  
195 19154071 Võ Minh Khang 17/07/2001 DH19OT  
196 19122083 Trần Hoàng Khang 14/03/2001 DH19TM  
197 16145294 Lê Mai Khanh 22/10/1997 DH16BV  
198 18111053 Nguyễn Mai Phương Khanh   DH18TA  
199 16163112 Nguyễn Quốc Khánh 06/12/1998 DH16ES  
200 17127035 Trương  Bảo Khánh 25/09/1999 DH17MT  
201 18120089 Đặnghoàng Khánh   DH18KT  
202 20112252 Nguyễn Văn Khánh 05/11/2002 DH20TY  
203 18126068 Trần Thanh Khiêm 01/10/2000 DH18SHB  
204 17126056 Quách Văn Kiên 12/09/1999 DH17SHA  
205 18128079 Trần Thị  Trung Kiên 01/11/2000 DH18AV  
206 19118112 Ngô Tấn Kiệt 18/08/2001 DH19CK  
207 17131052 Lê Thị  Ngọc Kiều 18/04/1999 DH17TK  
208 18163018 Nguyễn Thị  Mỹ Kiều 18/10/2000 DH18ES  
209 18122095 Nguyễn Thị  Mộng Kiều   DH18QT  
210 18122097 Phan Thị  Thu Kiều   DH18TM  
211 18122098 Võ Thị  Thu Kiều   DH18TM  
212 18126072 Lê Hoàng Vạn Kim 09/08/2000 DH18SM  
213 18122101 Võ Thị  Mỹ Kim   DH18TC  
214 19125145 Bùi Thị Thu Lài 12/11/2001 DH19DD  
215 15122095 Đỗ Văn Lâm 19/11/1997 DH15QT  
216 17149069 Phan Tùng Lâm 08/05/1999 DH17QM  
217 18154059 Nguyễn Phan Hoài Lâm 20/07/2000 DH18OT  
218 17128065 Dương  Thị  Hạ Lan 28/02/1999 DH17AV  
219 18121006 Mai Thị Lan   DH18PT  
220 18115052 Trịnh Thị  Ngọc Lành   DH18CB  
221 19123052 Nguyễn Thị Lành 22/03/2001 DH19KE  
222 19122101 Đỗ Thị 27/02/2001 DH19TM  
223 16112295 Huỳnh Thị Lệ 15/08/1998 DH16TYGLA  
224 17131057 Hoàng Minh Nhật Lệ 25/12/1999 DH17TP  
225 19139070 Đoàn Thị Kim Lên 16/05/2001 DH19HD  
226 19120097 Phạm Thị Kim Liên 24/05/2001 DH19KT  
227 14111099 Nguyễn Văn Linh 27/10/1994 DH14TA  
228 15112386 Bá Thị Bé Linh 15/04/1996 DH15DY  
229 17128067 Nguyễn  Hoàng Yến Linh 02/11/1999 DH17AV  
230 17139071 Lê Thị Linh 02/02/1999 DH17HS  
231 17116202 Hồthị  Mỹ Linh 19/05/1999 DH17NTNT  
232 18139082 Nguyễn Thị  Yến Linh 01/01/2000 DH18HD  
233 18120104 Nguyễn Văn Linh   DH18KM  
234 18120098 Đoàn Ngọc Khánh Linh   DH18KT  
235 18126081 Trần Thị  Ngọc Linh 04/12/2000 DH18SM  
236 19125153 Châu Nhã Linh 15/10/2001 DH19BQ  
237 19112090 Đỗ Thị Mỹ Linh 23/04/2001 DH19DY  
238 19155044 Trác Hồng Linh 20/09/2000 DH19KN  
239 19127019 Ngô Thị Hoài Linh 02/10/2001 DH19MT  
240 19113080 Đinh Duy Linh 04/09/2001 DH19NHA  
241 20113265 Bùi Thị Mỹ Linh 06/11/2002 DH20NHA  
242 16118086 Nguyễn Đại Lộ 14/06/1997 DH16CC  
243 17137040 Hồ  Quốc Lộc 02/06/1999 DH17NL  
244 16113067 Nguyễn Võ Lợi 26/02/1998 DH16NHB  
245 18111060 Lê Thành Lợi   DH18TA  
246 17113102 Bùi Thanh Long 04/09/1998 DH17NHA  
247 18145034 Lục Tử Long 15/10/2000 DH18BV  
248 18118077 Thét Chủ Long   DH18CC  
249 18163021 Vũ Thiện Long 20/11/2000 DH18ES  
250 18120115 Trần Minh Long   DH18KM  
251 18139089 Nguyễn Minh Luân 02/05/2000 DH18HT  
252 17111080 Nguyễn  Văn Lực 28/03/1998 DH17CN  
253 18121007 Lương Thu Lương   DH18PT  
254 18111067 Cao Lượng   DH18CN  
255 18122122 Phan Hương Ly   DH18TM  
256 19125175 Nguyễn Thị Trúc Ly 29/06/2001 DH19BQ  
257 14123041 Hồ Thị Mai 20/04/1991 DH14KE  
258 15122111 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/04/1997 DH16TC  
259 18125189 Võ Trần Thanh Mai 23/02/2000 DH18DD  
260 18113087 Nguyễn Thị Mai   DH18NHA  
261 18125186 Nguyễn Thanh Mai 06/12/2000 DH18VT  
262 19122129 Phạm Hoàng Xuân Mai 07/03/2001 DH19QT  
263 19122128 Nguyễn Ngọc Mai 11/05/2001 DH19TM  
264 18125191 Dương Túy Mẩn 06/07/2000 DH18VT  
265 16124242 Phạm Đăng Mạnh 10/04/1993 DH16QL  
266 19115070 Bùi Văn Mạnh 09/08/2001 DH19GN  
267 17123150 Thông Nữ Trà Mi 27/03/1998 DH17KE  
268 17125154 Hồ  Nhật Minh 15/12/1999 DH17BQC  
269 17116082 Trần Vũ Minh 27/04/1999 DH17NT  
270 17113117 Đặng Xuân Mộng 15/09/1999 DH17NHA  
271 16131124 Nguyễn Thị Trà My 27/05/1998 DH16NT  
272 17139082 Hồ  Thị  Ngọc My 23/02/1999 DH17HT  
273 18139101 Võ Thị  Trầm My 21/05/2000 DH18HD  
274 18125197 Trần Hiền My 29/08/2000 DH18VT  
275 17128083 Nguyễn  Kiều Mỹ 12/07/1999 DH17AV  
276 16138059 Võ Hoàng Nam 14/11/1998 DH16TD  
277 16112310 Ngô Huỳnh Nam 26/03/1998 DH16TYGLB  
278 17113121 Đỗ Phương Nam 10/06/1999 DH17NHC  
279 18113197 Đỗ Hoài Nam   DH18NHGL  
280 18112120 Nguyễn Trần Nhật Nam   DH18TY  
281 17128085 Trần Nguyễn  Tuyết Nga 05/11/1999 DH17AV  
282 16116293 Nguyễn Thảo Ngân   DH16TYNT  
283 17139089   Thị  Tuyết Ngân 09/03/1999 DH17HS  
284 17149093 Phan Thanh Ngân 23/10/1999 DH17QM  
285 19125208 Trần Thị Kim Ngân 20/07/2001 DH19BQ  
286 19122149 Nguyễn Thị Thu Ngân 20/10/2001 DH19QT  
287 19122148 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/05/2001 DH19TM  
288 19125570 Thị Tuyết Ngân 14/12/2000 DH19VT  
289 15132063 Ngô Hữu Nghĩa 10/11/1997 DH15NT  
290 18139114 Nguyễn Thị  Thảo Ngoan 04/07/2000 DH18HD  
291 16128059 Phạm Thị Bích Ngọc 16/04/1997 DH16AV  
292 17122096 Huỳnh Thị  Cẩm Ngọc 04/08/1999 DH17QT  
293 17112124 Đào Thị  Khánh Ngọc 31/03/1999 DH17TY  
294 18125217 Nguyễn Thụy Hồng Ngọc 24/01/2000 DH18DD  
295 18120145 Nguyễn Thị  Bích Ngọc   DH18KT  
296 19122159 Trương Thị Bảo Ngọc 23/01/2001 DH19QT  
297 18125221 Võ Thị  Bích Ngụy 07/03/2000 DH18VT  
298 13120314 Nguyễn Thị Thùy Nguyên 10/01/1995 DH13KM  
299 17139096 Trần Trang Nguyên 20/07/1999 DH17HD  
300 17121012 Nguyễn  Đình Nguyên 18/12/1999 DH17PT  
301 18128121 Phan Trần Hồng Nguyên 31/01/2000 DH18AV  
302 18113103 Lê Văn Nguyên   DH18NHB  
303 19125226 Nguyễn Trương Ngọc Nguyên 07/08/2001 DH19DD  
304 16112322 Đỗ Thị Nguyệt 24/09/1997 DH16TYGLB  
305 17132043 Bùi Thị  Thanh Nguyệt 01/10/1999 DH17SP  
306 18125226 Bùi Thị  Anh Nguyệt 16/02/2000 DH18DD  
307 19125228 Trần Thị Nguyệt 30/04/2000 DH19VT  
308 17120108 Nông Thị  Thanh Nhàn 05/05/1999 DH17KT  
309 18118094 Bồ Tấn Nhàn   DH18CC  
310 18123084 Nguyễn Thị Nhàn 04/04/2000 DH18KE  
311 18155060 Võ Thị  Thanh Nhàn 12/01/2000 DH18KN  
312 14163185 Nguyễn Trung Nhân 02/03/1996 DH14ES  
313 17116105 Trần Chí Nhân 19/02/1999 DH17NY  
314 18125230 Đỗ Thị  Mỹ Nhân 16/04/2000 DH18VT  
315 18111086 Trần Duy Nhất   DH18TA  
316 15138046 Lê Minh Nhật 04/04/1997 DH15TD  
317 18154088 Nguyễn Đình Nhật 30/04/2000 DH18OT  
318 18149115 Lưu Quang Nhật 17/04/2000 DH18QMGL  
319 17145059 Nguyễn  Thị  Yến Nhi 20/06/1999 DH17BVA  
320 17116107 Nguyễn  Thị  Thảo Nhi 22/12/1999 DH17NY  
321 17126098 Hoàng Thị  Huệ Nhi 21/04/1999 DH17SHB  
322 18139134 Phùng Ngọcbảo Nhi 14/06/2000 DH18HD  
323 18155063 Nguyễn Thị  Băng Nhi 05/11/2000 DH18KN  
324 18120156 Hồthị  Yến Nhi   DH18KT  
325 19125241 Lê Thị Cẩm Nhi 17/03/2001 DH19DD  
326 18113111 Nguyễn Thị  Thiên Nhiên   DH18NHB  
327 18113112 Nguyễn Thị  Thiện Nhu   DH18NHA  
328 14112232 Nguyễn Quỳnh Như 27/07/1996 DH14TYB  
329 17128099 Nguyễn  Ngọc  Khánh Như 15/03/1999 DH17AV  
330 17115079 Nguyễn  Thị  Quỳnh Như 06/05/1999 DH17GN  
331 17125200 Nguyễn  Ngọc  Quỳnh Như 28/08/1999 DH17VT  
332 18128131 Nguyễn Hồ Yến Như 09/01/2000 DH18AV  
333 18145049 Đặng Thị Huỳnh Như 18/11/2000 DH18BV  
334 18139142 Tô Thị  Huỳnh Như 16/09/2000 DH18HD  
335 19122176 Huỳnh Thị Quỳnh Như 09/12/2001 DH19QT  
336 19122183 Phạm Thị Quỳnh Như 20/09/2001 DH19TM  
337 17127050 Lê Thị Nhung 18/04/1998 DH17MT  
338 19125267 Nguyễn Lê Hồng Nhung 20/04/2001 DH19DD  
339 19112140 Đoàn Thị Hồng Nhung 17/09/2001 DH19DY  
340 18128134 Nguyễn Minh Nhựt 27/09/2000 DH18AV  
341 18112356 H' Tem Niê   DH18TY  
342 19125271 Phan Thị Mỹ Nữ 18/10/2001 DH19DD  
343 18120170 Trần Thị  Mỹ Nương   DH18KT  
344 16112653 Võ Thị Phương Oanh 01/02/1998 DH16TY  
345 19122188 Lương Thị Phương Oanh 13/08/2001 DH19QT  
346 19122191 Phan Thị Kim Oanh 07/09/2001 DH19QT  
347 19125275 Trần Thị Ngọc Phấn 05/11/2001 DH19DD  
348 18118106 Phùng Minh Phông   DH18CK  
349 17125465 Nguyễn Anh Phú 02/08/1999 DH17QTNT  
350 17112154 Nguyễn  Thị  Bích Phú 20/01/1999 DH17TY  
351 18125269 Nguyễn Hoàng Hồng Phúc 11/04/2000 DH18DD  
352 18121014 Nguyễn Hồng Phúc   DH18PT  
353 18138065 Nguyễn Hồng Phúc 23/11/2000 DH18TD  
354 16139154 Lê Thị Châu Phụng 15/12/1998 DH16HT  
355 18120178 Huỳnh Trần Khánh Phụng   DH18KM  
356 19122198 Lê Thị Mỹ Phụng 04/12/2001 DH19TM  
357 16112443 Trần An Phước 13/01/1998 DH16TYNT  
358 17145118 Bá Nữ Phú Phước 08/12/1998 DH17BVB  
359 19145065 Lại  Hữu Phước 17/06/2001 DH19BV  
360 19122201 Nguyễn Ngọc Phước 01/01/2001 DH19QT  
361 14124246 Nguyễn Quốc Nam Phương 01/10/1996 DH14QD  
362 18128144 Trần Thị  Phương 27/04/2000 DH18AV  
363 18125271 Lâm Lê Minh Phương 30/01/2000 DH18DD  
364 18125274 Nguyễn Hoài Nam Phương 05/02/2000 DH18VT  
365 17120133 Lâm Thị  Bích Phượng 02/01/1999 DH17KT  
366 18128145 Đặng Nguyễn Như Phượng 18/04/2000 DH18AV  
367 18122211 Trần Thị Phượng   DH18QT  
368 18125279 Thái Thu Phượng 20/05/2000 DH18VT  
369 16112331 Ksor Pliêu 05/10/1998 DH16TYGLA  
370 18131048 Hoàng Thị Quế 04/01/2000 DH18CH  
371 18137037 Phan Hữu Quí 12/06/2000 DH18NL  
372 16112337 Trương Thị Quý 29/09/1998 DH16TYGLB  
373 16112678 Trần Huệ Quyên 05/05/1998 DH16TT  
374 18125285 Đầu Hoàng Quyên 22/03/2000 DH18DD  
375 18116069 Đặng Hoàng Yến Quyên   DH18NY  
376 19125293 Nguyễn Thị Trúc Quyên 15/08/2001 DH19DD  
377 15154041 Nguyễn Minh Nhật Quyền 05/02/1997 DH15OT  
378 16120213 Phạm Thị Phương Quỳnh 04/01/1998 DH16KM  
379 18125289 Cao Thị  Cẩm Quỳnh 17/11/2000 DH18BQ  
380 18139163 Trần Thị Ngọc Quỳnh 23/01/2000 DH18HS  
381 18123106 Nguyễn Thị  Diễm Quỳnh 19/09/2000 DH18KE  
382 19123120 Phạm Diễm Quỳnh 24/09/2001 DH19KE  
383 14112443 Danh Quy 19/12/1995 DH14TYA  
384 18120196 Nguyễn Văn Rồng   DH18KT  
385 17113166 Trần Thanh Sang 11/04/1999 DH17NHB  
386 18122231 Lâm Thị  Ngọc Sang   DH18QT  
387 19115100 Thái Thanh Sang 23/04/2001 DH19GN  
388 18128150 Đặng Minh Sáng 20/09/2000 DH18AV  
389 15116132 Trần Tấn Sỉ 25/10/1997 DH15NT  
390 14111148 Nguyễn Ngự Sơn 20/12/1996 DH14TA  
391 15115140 Trần Hồng Sơn 12/05/1997 DH15CB  
392 17120146 Nguyễn  Đắc Sơn 30/01/1999 DH17KT  
393 17116132 Lê Đức Sơn 25/05/1999 DH17NT  
394 17113170 Cao Văn Sự 23/06/1999 DH17NHA  
395 18122235 Phùng Thị  Diểm Sương   DH18QT  
396 18120199 Nguyễn Quốc Sỹ   DH18KT  
397 15111127 Huỳnh Phước Tài 16/01/1997 DH15CN  
398 15114141 Nguyễn Tấn Tài 15/04/1997 DH15QR  
399 15124253 Trần Đạt Tài 22/12/1997 DH15TB  
400 15155058 Võ Thành Tài 13/06/1997 DH16KN  
401 17113172 Chu Đức Tài 21/11/1999 DH17NHB  
402 18118120 Lê Tấn Tài   DH18CC  
403 18116077 Phạm Tài   DH18NT  
404 15131117 Huỳnh Minh Tâm 25/04/1996 DH15CH  
405 18131056 Huỳnh Tấn Tâm 09/08/2000 DH18TK  
406 17153064 Kiều Văn Tấn 19/07/1998 DH17CD  
407 18118127 Lương Văn Thái   DH18CC  
408 18122247 Châu Dương Ngọc Thắm   DH18TM  
409 19139148 Thái Ngọc Phương Thanh 21/12/2001 DH19HT  
410 16115159 Nguyễn Tâm Thành 10/04/1998 DH16GB  
411 17153066 Đào Minh Thành 02/05/1998 DH17CD  
412 15131120 Lê Ngọc Thảo 13/03/1997 DH15TK  
413 17125268 Phan Thị  Kim Thảo 14/11/1999 DH17BQ  
414 17163066 Phạm  Thanh Thảo 17/09/1999 DH17ES  
415 17126133 Trần Kim Thảo 13/05/1999 DH17SM  
416 18120216 Nguyễn Thị  Thu Thảo   DH18KT  
417 18120214 Đoàn Thị  Ngọc Thảo   DH18KT  
418 18122260 Vũ Thị  Phương Thảo   DH18QT  
419 19125336 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/10/2001 DH19DD  
420 19123133 Trần Ngọc Thảo 20/01/2001 DH19KE  
421 19122239 Trần Phương Thảo 08/06/2001 DH19TM  
422 14125383 Lê Thị Lệ Thi 13/06/1996 DH14DD  
423 16112353 Trần Công Thi 17/07/1998 DH16TYGLA  
424 18118138 Đặng Đoàn Minh Thi   DH18CK  
425 19128162 Thái Thị Ngọc Thi 15/08/2001 DH19AV  
426 16112354 Võ Chí Thiên 24/03/1998 DH16TY  
427 17116145   Chí Thiền 03/07/1999 DH17NY  
428 16112355 Trần Ngọc Thiện 14/09/1995 DH16TYGLB  
429 19154158 Trần  Hữu Thiện 04/02/2001 DH19OT  
430 19122244 Nguyễn Thị Thiết 01/09/2001 DH19TM  
431 18115088 Nguyễn Thị Thìn   DH18GN  
432 17118107 Bá Duy Thịnh 27/02/1999 DH17CK  
433 17125278 Trần Đức Thịnh 27/03/1999 DH17DD  
434 17112204 Trần Văn Thịnh 18/11/1999 DH17TY  
435 18122265 Trần Thị Thịnh   DH18QT  
436 18122266 Nguyễn Anh Thơ   DH18QT  
437 18118145 Huỳnh Hữu Thọ   DH18CK  
438 18138084 Nguyễn Hữu Thọ 12/09/2000 DH18TD  
439 18125338 Văn Thị  Kim Thoa 17/02/2000 DH18VT  
440 18125339 Lê Chí Thoại 06/02/2000 DH18BQ  
441 16111210 Nguyễn Phước Lưu Thông 12/02/1997 DH16CN  
442 18145070 Võ Chí Thông 28/01/2000 DH18BV  
443 19113151 Nguyễn Thành Thông 19/05/2001 DH19NHB  
444 15145098 Nay H'' Thu 12/01/1996 DH15BV  
445 17138052 Phạm  Hoài Thu 29/07/1999 DH17TD  
446 18118148 Đỗ Thành Thu   DH18CK  
447 18117063 Nguyễn Thị  Yến Thu   DH18CT  
448 18125342 Nguyễn Thị  Lệ Thu 03/01/2000 DH18DD  
449 16163124 Lê Ngô Hồng Thủ 10/08/1998 DH16ES  
450 16126172 Đoàn Huyền Thư 18/02/1998 DH16SH  
451 17127070 Thái Minh Thư 26/08/1999 DH17MT  
452 18120224 Đặng Tường Anh Thư   DH18KT  
453 19145086 Lê Thị Mộng Thư 26/05/2001 DH19BV  
454 19149090 Lê Uyên Thư 08/03/2001 DH19QM  
455 19122256 Trần Thị Minh Thư 19/07/2001 DH19TM  
456 18155088 Trần Nguyễn Mỹ Thuận 09/05/2000 DH18KN  
457 18127057 Lê Ngọc Thuận 20/01/2000 DH18MT  
458 19145088 Nguyễn Thị Bích Thuận 10/07/2001 DH19BV  
459 20132061 Nguyễn Công Thuận 02/05/2002 DH20SP  
460 17125461 Phạm Thị Mỹ Thuật 03/01/1999 DH17NHGL  
461 18120231 Nguyễn Thị Thương   DH18KT  
462 19122259 Hồ Lệ Thương Thương 05/03/2001 DH19TM  
463 17120179 Nguyễn  Minh Thúy 15/10/1999 DH17KM  
464 17113215 Nguyễn  Thị Thúy 09/09/1998 DH17NHB  
465 17124176 Ngưu Thị  Thanh Thúy 13/02/1999 DH17QL  
466 18115096 Châu Nhựt Thúy   DH18GN  
467 18123135 Phạm Thị  Ngọc Thúy 07/02/2000 DH18KE  
468 17149160 Lâm Thanh Thùy 30/05/1999 DH17QM  
469 19122265 Đào Thị Thùy 29/11/2001 DH19TM  
470 15116218 Hoàng Thị Thủy 04/04/1996 DH15NT  
471 19125373 Đỗ Thị Bích Thủy 20/04/2001 DH19VT  
472 20122529 Trần Dương Thu Thủy 06/02/2002 DH20TM  
473 14122134 Nguyễn Thanh Thụy 01/01/1996 DH14QT  
474 17155060 Nguyễn  Thị  Kim Tiên 22/01/1999 DH17KN  
475 17121025 Nguyễn  Thị  Vân Tiên 03/10/1999 DH17PT  
476 19123155 Trần Thị Thủy Tiên 04/06/2001 DH19KE  
477 14131183 Nguyễn Minh Tiến 02/01/1996 DH14CH  
478 18120247 Nguyễn Thị  Ngọc Tiền   DH18KT  
479 17127076 Thái Ngọc Tiệp 28/04/1999 DH17MT  
480 16125505 Trần Trung Tín 05/03/1998 DH16DD  
481 19138079 Cao Quốc Tỉnh 04/05/2001 DH19TD  
482 17128146 Nguyễn  Văn Toàn 12/01/1999 DH17AV  
483 18118158 Nguyễn Thành Tôn   DH18CK  
484 18122299 Nguyễn Thị  Minh Tổng   DH18QT  
485 18120250 Nguyễn Thị Trà   DH18KT  
486 16114305 Ưc Lư Ngọc Trâm 01/11/1997 DH16LN  
487 17125310 Nguyễn  Thị  Thu Trâm 24/10/1999 DH17BQ  
488 17125311 Trần Ngọc  Bảo Trâm 03/01/1999 DH17VT  
489 19125392 Hồ Thị Bích Trâm 26/08/2001 DH19BQ  
490 19123160 Nguyễn Ngọc Minh Trâm 05/08/2001 DH19KE  
491 19123162 Trương Thị Bích Trâm 08/04/2001 DH19KE  
492 17125313 Hồ  Thị Huyền Trân 18/11/1999 DH17BQ  
493 17122275 Nguyễn Anh Bảo Trân   DH17QTNT  
494 18132031 Lê Thị  Huế Trân 17/12/2000 DH18SP  
495 19126190 Huỳnh Thị Bảo Trân 20/08/2001 DH19SHD  
496 17117080 Trần Phạm  Huyền Trang 14/10/1999 DH17TP  
497 18122317 Phạm Thị  Thu Trang   DH18QT  
498 18122312 Lê Thị Trang   DH18TM  
499 19126193 Mai Thị Huyền Trang 18/11/2001 DH19SHB  
500 15155074 Huỳnh Thanh Trí 02/07/1996 DH15KN  
501 17125324 Huỳnh Lê Hữu Trí 15/03/1999 DH17VT  
502 17128158 Hà Thị  Tuyết Trinh 20/08/1999 DH17AV  
503 18117077 Trần Thị  Ngọc Trinh   DH18CT  
504 18125391 Phan Thị  Trinh 04/06/1999 DH18VT  
505 19120229 Tạ Thị Anh Trinh 15/07/2001 DH19KM  
506 15153070 Lê Bá Trọng 10/10/1997 DH15CD  
507 18125392 Dương Hoàng Thanh Trúc 09/06/2000 DH18DD  
508 18116100 Nguyễn Thị  Thanh Trúc   DH18NY  
509 19125418 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/07/2001 DH19DD  
510 19122291 Trương Thanh Trúc 23/10/2001 DH19TM  
511 14112347 Nguyễn Thanh Trung 08/02/1996 DH16TY  
512 17118125 Ngô  Tùng Trung 15/01/1999 DH17CK  
513 17113240   Thành Trung 16/05/1999 DH17NHC  
514 18118169 Nguyễn Xuân Trường   DH18CK  
515 17112238 Nguyễn  Thị  Cẩm 16/10/1999 DH17TY  
516 18132033 Lê Phương Cẩm 10/04/2000 DH18SP  
517 16112381 Nguyễn Anh Tuấn 24/04/1997 DH16TYGLB  
518 17155068 Nguyễn  Minh Tuấn 27/03/1999 DH17KN  
519 18118176 Tống Văn Tuấn   DH18CC  
520 18118172 Nguyễn Anh Tuấn   DH18CK  
521 19138089 Đặng Minh Tuấn 26/09/2001 DH19TD  
522 19125426 Vũ Hồng Tươi 23/03/2001 DH19BQ  
523 14112359 Trần Đình Quang Tuyến 20/09/1996 DH14TYA  
524 18125402 Nguyễn Thị  Thanh Tuyền 18/08/2000 DH18DD  
525 18122337 Trương Kim Tuyền   DH18QT  
526 18125399 Bùi Thị  Bích Tuyền 28/05/2000 DH18VT  
527 18122340 Phạm Thị  Anh Tuyết   DH18QT  
528 19122303 Bùi Thị Tuyết 26/09/2001 DH19TM  
529 18120279 Nguyễn Thị  Ty   DH18KM  
530 16132415 K' Tỷ 19/11/1998 DH16SP  
531 17139163 Nguyễn  Phượng Phương Uyên 22/06/1999 DH17HD  
532 17113253 Huỳnh Mỹ Uyên 19/09/1999 DH17NHA  
533 17112406 Nguyễn Gia Uyên   DH17TYGL  
534 18124177 Võ Thụy Phương Uyên 10/04/2000 DH18QL  
535 18122344 Phạm Thị  Bảo Uyên   DH18QT  
536 19122310 Nguyễn Thị Uyên 01/09/2001 DH19TM  
537 18149110 Danh Thị  Cẩm Vân 02/08/2000 DH18QM  
538 18125408 Hoàng Thanh Vân 17/08/2000 DH18VT  
539 19122312 Nguyễn Thị Thùy Vân 12/04/2001 DH19TM  
540 18117082 Huỳnh Thị Vi   DH18CT  
541 18117083 Lê Thị  Tường Vi   DH18CT  
542 16124200 Danh Hồ 13/09/1998 DH16QL  
543 18128210 Nguyễn Thảo Viên 25/10/2000 DH18AV  
544 18122355 Trần Thị  Thanh Viết   DH18QT  
545 19138091 Trương Thế Vinh 08/01/2001 DH19TD  
546 15115201 Nguyễn Hoàng 31/07/1997 DH15GN  
547 17116192   Hoàng 20/05/1999 DH17NT  
548 17126181 Nguyễn  Tấn 20/05/1999 DH17SHC  
549 19145106 Huỳnh Thường Vương 02/01/2001 DH19BV  
550 14112388 Trần Đỗ Uyên Vy 30/07/1995 DH14TT  
551 16112764 Vũ Thảo Vy 16/06/1996 DH16TY  
552 18128215 Lê Giang Phượng Vy 25/11/2000 DH18AV  
553 18125421 Huỳnh Thị Vy 10/10/2000 DH18BQ  
554 18155108 Vy 01/12/2000 DH18KN  
555 18116104 Phạm Thị  Thúy Vy   DH18NY  
556 18122365 Nguyễn Thị  Yến Vy   DH18QT  
557 18125427 Phan Ngọc Thảo Vy 14/09/2000 DH18VT  
558 19139202 Bùi Thị Tường Vy 12/06/2001 DH19HT  
559 19123185 Nguyễn Thị Lệ Vy 30/03/2001 DH19KE  
560 19123186 Nguyễn Thị Ngọc Vy 08/07/2001 DH19KE  
561 18122369 Phan Thị Xinh   DH18QT  
562 16116243 Lê Thị Xuân 07/06/1998 DH16NY  
563 18145091 Võ Thị  Như Y 22/02/2000 DH18BV  
564 18117084 Nguyễn Thị  Như Y   DH18CT  
565 18139231 Trần Khả Y 24/10/2000 DH18HT  
566 17116196 Hồ  Thị  Ngọc Yên 25/08/1998 DH17KS  
567 18122373 Trần Hoàng Yên   DH18QT  
568 18123184 Huỳnh Thị  Kim Yến 16/02/2000 DH18KE  
569 19113186 Lưu Trần Phi Yến 28/01/2001 DH19NHA  
             
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

 

Số lần xem trang: 466
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba bảy bốn bảy

Xem trả lời của bạn !