TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 07 năm 2022
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp 
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 16120007 Nguyễn Hoàng An 03/08/1998 DH16KM  
2 17145112 H' Bé Loan Adrơng 11/12/1998 DH17BVA  
3 15115002 Nguyễn Thị Thúy An 24/07/1997 DH15CB  
4 18116003 Võ Thị  Thúy An   DH18KS  
5 18145002 Lý Nguyễn Phương Anh 02/02/2000 DH18BV  
6 18125007 Mai Đinh Ngọc Anh 24/10/2000 DH18BQ  
7 19120005 Nguyễn Ngọc Anh 16/02/2001 DH19KT  
8 19153002 Nguyễn Đức Anh 25/06/2001 DH19CD  
9 18149114 Nguyễn Thế Anh 21/03/2000 DH18QMGL  
10 14128004 Nguyễn Uyên Anh 09/04/1996 DH14AV  
11 18128005 Phạmkhắc Tuấn Anh 06/12/2000 DH18AV  
12 18125001 Nguyễn Thị  Thúy Ai 12/08/2000 DH18BQ  
13 17116014 Bùi Gia Bảo 28/09/1999 DH17NY  
14 18128009 Cao Vũ Quốc Bảo 19/06/2000 DH18AV  
15 17116017 Lê Chí Bảo 10/07/1999 DH17NT  
16 18123010 Ngô Vũ Hoàng Bảo 20/08/2000 DH18KE  
17 18154011 Lý Thị 20/11/1999 DH18OT  
18 17628026 Nguyễn Văn Cảnh 01/12/1988 BH17AV  
19 18128015 Nguyễn Minh Châu 09/05/2000 DH18AV  
20 18111017 Trần Lê Minh Châu   DH18CN  
21 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi 15/09/1998 DH16QT  
22 18128017 Đinh Thị  Huyền Chinh 18/10/2000 DH18AV  
23 17111017 Lê Quốc Cường 04/02/1999 DH17CN  
24 16128152 Nguyễn Thị Cúc 06/03/1998 DH16AV  
25 19122032 Võ Thị Thùy Dương 07/07/2001 DH19TC  
26 16124210 Lê Dương Mỹ Dung 22/10/1998 DH16TYNT  
27 18123188 Ngô Thùy Dung 08/11/2000 DH18KEGL  
28 17153017 Nguyễn  Hồng Dung 02/03/1999 DH17CD  
29 18120034 Nguyễn Thùy Dung   DH18KM  
30 14125053 Tô Thái Mỹ Dung 10/04/1996 DH14VT  
31 17126022 Trần Khánh Duy 13/03/1999 DH17SM  
32 16118041 Trần Đức Duy 04/12/1998 DH16CC  
33 14137016 Trần Thanh Duy 24/07/1996 DH14NL  
34 17149212 Lâm Thị Hồng Duyên 01/11/1998 DH17QM  
35 17125060 Trần Duy Duyên 18/08/1999 DH17BQ  
36 18128032 Trần Ngọc Đan Duyên 02/05/2000 DH18AV  
37 17120031 Trần Thảo Duyên 23/04/1999 DH17KM  
38 17128025 Trần Thị Mỹ Duyên 07/12/1999 DH17AV  
39 18128033 Trần Lương Hồng Gấm 15/08/2000 DH18AV  
40 17139034 Lê Thị  Kim Giang 14/10/1999 DH17HS  
41 17124036 Lư Nguyễn  Trà Giang 23/08/1999 DH17TB  
42 16112795 Trần Minh Giang 18/06/1998 DH16TYGLB  
43 17122032 Nguyễn  Thị  Ngọc Giàu 03/04/1999 DH17QT  
44 18117014 Bùi Thụy Ngọc Hân   DH18CT  
45 18128045 Phạm Thị  Ngọc Hân 20/07/2000 DH18AV  
46 18139052 Nguyễn Thị  Thanh Hậu 01/01/2000 DH18HT  
47 15154021 Nguyễn Trung Hậu 21/02/1997 DH15OT  
48 18123190 Lê Thị Mỹ Hằng 12/06/2000 DH18KEGL  
49 16121017 Nguyễn Nhựt Hào 02/02/1998 DH16PT  
50 16118049 Nguyễn Văn Hào 09/02/1998 DH16CK  
51 16112530 Đinh Quốc Hải 28/08/1996 DH16TY  
52 17149047 Phan Thị  Thu Hiền 06/05/1999 DH17QM  
53 18125107 Trần Thị  Thu Hiền 11/11/2000 DH18BQ  
54 18115038 Nguyễn Hoàng Hiệp   DH18GN  
55 17112059 Bùi Thị  Thu Hiếu 09/12/1999 DH17TY  
56 15138025 Bùi Trọng Hiếu 29/10/1997 DH15TD  
57 16115052 Huỳnh Minh Hiếu 01/05/1998 DH16CB  
58 17111044 Đào Thị  Bích Hiếu 24/02/1999 DH17TA  
59 17122043 Nguyễn  Trần Minh Hiếu 17/01/1999 DH17QT  
60 17154029 Phan Thanh Hiếu 17/02/1999 DH17OT  
61 17117015 Nguyễn  Thị  Ngọc Hoa 22/01/1999 DH17CT  
62 14121059 Nguyễn Thị Hoa 17/11/1995 DH14PT  
63 17116051 Lê Sơn Hổ 19/10/1998 DH17NY  
64 18123040 Phan Thị  Kim Hồng 06/03/2000 DH18KE  
65 17154032 Lê Huy Hoàng 15/02/1999 DH17OT  
66 17116054 Nguyễn  Huy Hoàng 07/02/1998 DH17NT  
67 17155020 Trịnh Ngọc Hoàng 17/10/1999 DH17KN  
68 18116028 Huỳnh Bảo Học   DH18NY  
69 15137023 Quách Nguyễn Kim Hưng 02/09/1997 DH15NL  
70 19154048 Trần Hòa 17/09/2001 DH19OT  
71 18115042 Đoàn Thị  Thu Hương   DH18GN  
72 18120078 Võ Thùy Hương   DH18KT  
73 17137028 Nguyễn Huân 26/08/1999 DH17NL  
74 16112574 Đàm Hồng Huy 24/12/1998 DH16DY  
75 18128066 Trần Quốc Huy 11/08/2000 DH18AV  
76 15128042 Lê Thị Mỹ Huyền 21/12/1997 DH15AV  
77 18118051 Bùi Huynh   DH18CK  
78 19113064 Thái Ngọc Mạnh Kha 19/02/2001 DH19NHA  
79 18120086 Trần Thị  Kim Kha   DH18KT  
80 16153041 Phạm Quốc Khải 16/02/1998 DH16CD  
81 16149159 Nguyễn Duy Khánh 22/06/1998 DH16NHGL  
82 18139072 Trần Duy Khánh 11/11/2000 DH18HS  
83 17113083 Nguyễn  Minh Khiêm 21/09/1999 DH17NHB  
84 18122092 Nguyễn Quang Minh Khôi   DH18QT  
85 18138047 Lương Hoàng Lâm 04/08/2000 DH18TD  
86 18154060 Nguyễn Văn Chí Lâm 27/06/2000 DH18OT  
87 18124065 Hà Thị  Minh Lam 31/07/2000 DH18QL  
88 18155041 Ngô Thị  Mai Lan 04/11/2000 DH18KN  
89 17120074 Phan Thị Mỹ Lệ 10/03/1999 DH17KT  
90 18125160 Hà Thị  Mai Linh 25/04/2000 DH18DD  
91 17120077 Hà Thị Mỹ Linh 27/02/1999 DH17KT  
92 18111058 Hoàng Thị  Thùy Linh   DH18TA  
93 17131060 Lê Thị  Mai Linh 01/01/1999 DH17TK  
94 14112581 Lê Thị Nhật Linh 02/06/1996 DH14TYNT  
95 17112100 Lưu  Hồng Linh 24/10/1999 DH17TY  
96 16163036 Nguyễn Tấn Linh 16/09/1998 DH16ES  
97 17116071 Đoàn Thị  Diểm Linh 08/12/1999 DH17NT  
98 15112072 Lâm Tấn Lộc 14/02/1997 DH15TY  
99 17126066 Lê Văn Lộc 23/03/1999 DH17SHA  
100 18126083 Đỗ Thị  Kim Loan 11/06/2000 DH18SHB  
101 17131061 Nguyễn  Thị  Kim Long 20/08/1999 DH17CH  
102 18154068 Phạm Kim Long 03/07/2000 DH18OT  
103 18128092 Tô Nguyễn Hoàng Long 02/09/2000 DH18AV  
104 16145213 Nguyễn Thành Luân 24/06/1998 DH16BV  
105 18128097 Nguyễn Thị  Thanh Ly 12/11/2000 DH18AV  
106 18120125 Đặng Thị Mẫn   DH18KT  
107 19122126 Lục Nhật Sao Mai 01/01/2001 DH19QT  
108 17111084 Vòng Thị  Xuân Mai 15/01/1999 DH17TA  
109 17125156 Nguyễn  Minh Minh 30/08/1999 DH17BQ  
110 18118082 Nguyễn Đình Minh   DH18CK  
111 18123194 Trần Chí Minh 15/05/1997 DH18KEGL  
112 17123055 Nguyễn  Thị  Diễm My 21/01/1999 DH17KE  
113 18128103 Phan Nguyễn Hoàng My 16/11/2000 DH18AV  
114 18128104 Trần Thị  Thảo My 29/03/2000 DH18AV  
115 17128015 Nguyễn  Hữu Đăng 31/10/1999 DH17AV  
116 18128023 Vũ Minh Đăng 24/10/2000 DH18AV  
117 18114027 Hồ Văn Đạt   DH18LNGL  
118 18128024 Phan Minh Đạt 24/06/1998 DH18AV  
119 17132013 Nguyễn  Thị  Anh Đào 10/12/1999 DH17SP  
120 18128107 Phan Thị  Thu Nga 16/07/2000 DH18AV  
121 18113095 Long Thị Ngân   DH18NHB  
122 18117044 Nguyễn Lê Hoàng Ngân   DH18CT  
123 18131040 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 04/03/2000 DH18CH  
124 18128110 Tạ Thị  Thanh Ngân 13/07/2000 DH18AV  
125 18124092 Trần Hoàng Kim Ngân 23/04/2000 DH18QL  
126 18123081 Võ Hồng Ngân 06/03/2000 DH18KE  
127 16139130 Nguyễn Phúc Bảo Nghi 27/11/1997 DH16HD  
128 17126209 Bàn Thị Nghĩa 22/05/1998 DH17SHB  
129 16112632 Bùi Đình Nghĩa 06/01/1998 DH17TY  
130 19125212 Bùi Kim Ngọc 03/07/2001 DH19DD  
131 18126109 Hồng Minh Ngọc 07/04/2000 DH18SHA  
132 14124454 Lê Nguyễn Thanh Ngọc 28/04/1992 DH14QLGL  
133 18124097 Phan Thị  Yến Ngọc 22/06/2000 DH18QL  
134 17120104 Trần Bảo Ngọc 15/05/1999 DH17KT  
135 14112204 Bùi Bắc Nguyên 26/02/1996 DH14TT  
136 15114107 Lê Đình Nguyên 03/10/1997 DH15QR  
137 14149303 Lê Quang Nguyên 09/07/1996 DH14QMGL  
138 18121009 Lê Thị Nguyên   DH18PT  
139 17118067 Lý Thái Nguyên 09/01/1999 DH17CC  
140 18125228 Phạm Huỳnh Thị  Anh Nguyệt 15/07/2000 DH18VT  
141 17112135 Hoàng Thành Nhân 16/02/1999 DH17DY  
142 17124115 Lê Huỳnh Nhân 14/09/1999 DH17QL  
143 17127046 Nguyễn  Thành Nhân 25/07/1999 DH17MT  
144 18122164 Huỳnh Thị  Yến Nhi   DH18QT  
145 18116053 Lê Thị  Ngọc Nhi   DH18KS  
146 19155064 Lê Thị Tuyết Nhi 12/11/2001 DH19KN  
147 18122168 Nguyễn Cẩm Tú Nhi   DH18QT  
148 18116056 Trần Thị  Linh Nhi   DH18KS  
149 18125246 Vũ Đoàn Yến Nhi 01/08/2000 DH18DD  
150 18122178 Lê Thị  Quỳnh Như   DH18TM  
151 17125389 Nguyễn  Vũ Quỳnh Như 20/11/1999 DH17TP  
152 19122178 Nguyễn Huỳnh Như 01/08/2001 DH19TC  
153 16111125 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/06/1998 DH16CN  
154 18128130 Đoàn Thanh Như 11/03/2000 DH18AV  
155 15128076 Trần Ngọc Quỳnh Như 04/04/1997 DH15AV  
156 17114083 Vũ Ngọc Khánh Như 20/07/1998 DH17QR  
157 17118073 Nguyễn  Minh Nhựt 14/07/1999 DH17CC  
158 17126108 Nguyễn  Minh Nhựt 31/08/1999 DH17SHB  
159 14115217 Ngô Thị Hồng Nhung 24/02/1996 DH14GB  
160 18115071 Thái Xuân Tuyết Nhung   DH18GN  
161 16112650 Thi Thị Nhung 07/03/1998 DH16TY  
162 16117090 Văn Ngọc Điệp 16/11/1996 DH16CT  
163 17115017 Lê Quý Đô 27/04/1999 DH17GN  
164 17126190 Phạm  Tấn Đông 30/08/1999 DH17SHC  
165 17117005 Tô Công Định 09/10/1999 DH17TP  
166 18113122 Nguyễn Thị  Ngọc Nương   DH18NHB  
167 17149024 Hoàng Lam Đức 01/11/1999 DH17QM  
168 17126018 Nguyễn Trọng Đức 15/10/1999 DH17SM  
169 17112149 Lê Thái Tường Oanh 24/02/1999 DH17TY  
170 18128136 Nguyễn Kiều Oanh 13/12/2000 DH18AV  
171 19125274 Trần Thị Kim Oanh 16/08/2001 DH19DD  
172 16112329 Bùi Hồng Pha 13/03/1998 DH16TYGLA  
173 19126275 Danh Thành Phát 01/01/2000 DH19SHD  
174 18127041 Lê Hùng Phong 10/12/2000 DH18MT  
175 17131101 Ngô  Hoài Phong 10/11/1999 DH17TK  
176 16116148 Trần Đăng Phong 09/09/1998 DH16NY  
177 18116064 Phan Thị Phượng   DH18KS  
178 18122206 Nguyễn Đặng Bích Phương   DH18TM  
179 18125275 Nguyễn Thị  Thu Phương 02/02/2000 DH18DD  
180 18120186 Huỳnh Thị  Cẩm Phường   DH18KT  
181 17149125 Hồ  Tấn Phước 22/10/1999 DH17QM  
182 18124115 Huỳnhanh Phước 22/11/2000 DH18QL  
183 18138066 Nguyễn Huỳnh Hoàng Phúc 05/07/2000 DH18TD  
184 18122203 Nguyễn Văn Phúc 13/09/2000 DH18TC  
185 15131111 Trần Minh Quân 11/02/1997 DH15CH  
186 17111118 Phạm  Minh Quang 30/04/1999 DH17TA  
187 17126117 Phạm  Ngọc Quang 01/10/1999 DH17SHB  
188 18122213 Phan Tấn Quang   DH18TM  
189 17125232 Lê Thị  Thúy Quyên 18/09/1999 DH17DD  
190 17113158 Trần Nguyễn  Lệ Quyên 25/02/1999 DH17NHB  
191 18122222 Trịnh Thị Quyên   DH18QT  
192 17117058 Nguyễn  Ngọc  Thúy Quỳnh 21/04/1999 DH17CT  
193 15120147 Nguyễn Thanh Sang 10/04/1996 DH16KM  
194 18125296 Nguyễn Thị  Thu Sang 24/02/2000 DH18BQ  
195 14118237 Trần Quốc Sang 21/08/1995 DH14CC  
196 17149131 Võ  Tấn Sang 11/04/1999 DH17QM  
197 18116073 Lâm Trí Sách   DH18NY  
198 15114134 Nguyễn Thị Thu Sen 09/10/1997 DH15NK  
199 17145070 Bùi Hoài Sơn 01/08/1999 DH17BVA  
200 17118092 Lê Văn Sơn 01/10/1999 DH17CK  
201 11112189 Nguyễn Hoàng Sơn 18/10/1993 DH11TY  
202 16163060 Trần Thái Sơn 19/05/1998 DH16ES  
203 18128151 Trịnh Hoàng Sơn 12/10/2000 DH18AV  
204 15124250 Trương Nguyễn Thanh Sơn 31/08/1997 DH15TB  
205 16112688 Võ Thanh Sơn 21/10/1998 DH16TY  
206 18138078 Huỳnh Phạm Thu Tâm 12/12/2000 DH18TD  
207 18117057 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tâm   DH18CT  
208 16112693 Nguyễn Xuân Tâm 01/12/1998 DH16TY  
209 17125458 Lê Quang Tấn 20/04/1999 DH17NHGL  
210 17116133 Lê Minh Tân 16/09/1999 DH17NY  
211 14115234 Phạm Bá Tân 01/01/1996 DH14CB  
212 15113179 Phan Huỳnh Tân 27/12/1995 DH15NHGL  
213 18122428 Bùi Việt Tiến Tài 30/05/2000 DH18QTNT  
214 18111105 Nguyễn Công Tài   DH18TA  
215 18125308 Nguyễn Thị  Hồng Thắm 22/03/2000 DH18DD  
216 17138048 Đỗ Lý Việt Thắng 23/02/1999 DH17TD  
217 19111100 Phạm Thành Thắng 03/03/2000 DH19CN  
218 18154115 Trần Hữu Thắng 12/10/2000 DH18OT  
219 16124145 Vũ Quyết Thắng 29/10/1998 DH16QL  
220 17112191 Lê Thị Thanh 24/02/1999 DH17TY  
221 17113191 Phan Tấn Thành 19/12/1999 DH17NHA  
222 18145066 Trần Trung Thành 17/05/2000 DH18BV  
223 18111112 Nguyễn Quốc Thái   DH18CN  
224 18128229 Nguyễn Quốc Thái 09/09/2000 DH18QTNT  
225 18154112 Trần Lê Phương Thái 19/11/1999 DH18OT  
226 17122139 Trần Phương Thái 03/12/1999 DH17QT  
227 18131059 Dương Thị Thảo 31/12/2000 DH18TK  
228 18120211 Đặng Thanh Thảo   DH18KT  
229 17126131 Nguyễn  Thị  Kim Thảo 15/10/1999 DH17SHB  
230 16125451 Nguyễn Châu Thanh Thảo 27/02/1998 DH17TP  
231 18113151 Phạm Phương Thảo   DH18NHB  
232 15120166 Nguyễn Thị Thiêu 13/03/1997 DH15KM  
233 17128127 Nguyễn  Hoài Thơ 18/06/1999 DH17AV  
234 16125015 Nguyễn Thị Hoàng Minh Thư 05/03/1998 DH16BQGL  
235 18149089 Đỗ Minh Thư 08/05/2000 DH18QM  
236 18120229 Phạm Thị  Minh Thư   DH18KT  
237 17128129 Trần Thị  Kim Thoa 04/04/1999 DH17AV  
238 18127054 Nguyễn Thị  Ngọc Thọ 14/09/2000 DH18MT  
239 18454015 Huỳnh Ngọc Thịnh 14/07/1997 LT18OT  
240 16145258 Vũ Ngọc Thịnh 27/07/1998 DH16BV  
241 17112210 Từ  Thiện Trí Thức 15/12/1999 DH17DY  
242 16126170 Phạm Thị Cẩm Thu 20/02/1998 DH16SH  
243 19122266 Trần Thị Xuân Thùy 02/10/2001 DH19TC  
244 15115161 Nguyễn Thị Minh Thúy 16/06/1997 DH15CB  
245 16127125 Cao Trần Thu Thủy 21/08/1997 DH16MT  
246 16122316 Hoàng Nguyễn Thu Thủy 02/10/1998 DH16QT  
247 17128144 Đinh Văn Tiến 28/12/1999 DH17AV  
248 17139147 Võ  Minh Tiến 26/07/1999 DH17HD  
249 18120241 Đặng Thị Kiều Tiên   DH18KM  
250 18154124 Nguyễn Hữu Tín 09/10/2000 DH18OT  
251 16132397 Trương Quốc Tín 23/06/1998 DH16SP  
252 18116112 Nguyễn Hữu Tính   DH18NTNT  
253 18118157 Trần Duy Toàn   DH18CC  
254 17126153 Võ  Sỉ Toàn 26/03/1999 DH17SHB  
255 19118243 Nguyễn Tấn Tịnh 21/01/2001 DH19CC  
256 17126154 Huỳnh Thị  Thùy Trâm 13/12/1999 DH17SHB  
257 18123148 Lê Nguyễn Bảo Trâm 13/06/2000 DH18KE  
258 17132061 Mai Nguyễn  Phương Trâm 20/01/1999 DH17SP  
259 18115102 Đặng Thị Thùy Trâm   DH18GN  
260 18117068 Nguyễn Ngọc Trâm   DH18CT  
261 14131194 Nguyễn Thị Bích Trâm 10/05/1996 DH15TK  
262 18125374 Trần Thị  Bích Trâm 10/10/2000 DH18VT  
263 15122231 Dương Ngọc Trân 08/07/1997 DH15QT  
264 18123150 Lâm Ngọc Bảo Trân 28/06/2000 DH18KE  
265 16124276 Lê Thị Huyền Trân 09/03/1998 DH16QL  
266 18120257 Nguyễn Thị  Hoài Trân   DH18KT  
267 17116169 Nguyễn  Thùy Trang 28/06/1999 DH17NY  
268 18125385 Nguyễn Thị  Kiều Trang 16/07/2000 DH18BQ  
269 16163128 Nguyễn Thị Thu Trang 22/07/1998 DH16ES  
270 17125322 Phan Thị  Thanh Trang 17/08/1999 DH17VT  
271 17126159 Trầnthụy Huyền Trang 13/11/1999 DH17SHB  
272 15127130 Mai Thanh Trà 18/12/1997 DH15MT  
273 17126161 Huỳnh Thanh Trí 04/05/1999 DH17SHB  
274 18153077 Nguyễn Minh Trí 29/09/2000 DH18CD  
275 17628035 Lê Thị Triển 08/02/1987 BH17AV  
276 17128157 Lê Minh Triệu 14/09/1999 DH17AV  
277 17126163 Trần Quốc Triệu 15/02/1999 DH17SHB  
278 17116173 Trần Văn Triệu 16/09/1999 DH17NT  
279 18139205 Đoàn Ngọc Duy Trinh 29/08/2000 DH18HT  
280 17112232 Đàm Văn Trị 04/08/1999 DH17TY  
281 18153078 Tô Trung Trực 24/02/2000 DH18CD  
282 18122331 Lê Quang Trường   DH18TM  
283 17124199 Phạm  Trung Trường 24/03/1999 DH17QL  
284 15111171 Phạm Quốc Trường 17/10/1997 DH16CN  
285 15115187 Trần Bá Trường 31/03/1997 DH15GN  
286 17116181 Trần Vũ Trường 30/08/1999 DH17NT  
287 18113178 Bùi Thị  Thanh Trúc 05/11/2000 DH18NHA  
288 16112374 Đặng Thị Thanh Trúc 21/05/1998 DH16TYGLA  
289 18126198 Trần Thị  Thanh Trúc 20/05/2000 DH18SM  
290 18149102 Võ Thị  Thanh Trúc 22/03/2000 DH18QM  
291 18128198 Lê Trần Anh Truyên 17/11/2000 DH18AV  
292 16137093 Lê Văn Tuấn 11/10/1998 DH16NL  
293 15154064 Mai Hoàng Tuấn 16/10/1996 DH15OT  
294 18154132 Nguyễn Thanh Tùng 14/12/2000 DH18OT  
295 15149158 Đặng Tiến 09/09/1997 DH15DL  
296 14118092 Nguyễn Hoàng Anh 16/08/1996 DH14CC  
297 14132257 Nguyễn Thị Cẩm 31/05/1996 DH14SP  
298 18139215 Trần Thị  Cẩm 17/10/2000 DH18HT  
299 17124201 Võ  Anh 27/01/1998 DH17QL  
300 17128162 Nguyễn  Thị  Ngọc Tuyền 10/11/1999 DH17AV  
301 18149108 Nguyễn Thị  Thanh Tuyền 03/06/2000 DH18QM  
302 18122418 Đặng Thị Anh Tuyết   DH18QTNT  
303 18123168 Đặng Hồ Xuân Uyên 08/03/2000 DH18KE  
304 17125421 Đào Hà Uyên 03/07/1999 DH17TP  
305 18111140 Nguyễn Thị  Xuân Uyên   DH18TA  
306 17112249 Trần Ngọc  Xuân Uyên 22/04/1999 DH17TY  
307 18123170 Vũ Phương Uyên 03/05/2000 DH18KE  
308 18125409 Hoàng Thị Vân 26/01/2000 DH18VT  
309 18122349 Trần Hoàng Thảo Vân   DH18TM  
310 14149244 Trương Thị Thúy Vân 19/01/1996 DH14QMGL  
311 18122356 Trần Thị  Bích Việt   DH18QT  
312 17112271 Ksor H' Vinh 21/04/1998 DH17TY  
313 15112477 Nguyễn Thành Vinh 05/08/1996 DH15TYNT  
314 18118185 Trần Phúc Vinh   DH18CC  
315 18154135 Võ Văn 20/07/2000 DH18OT  
316 18123174 Bùi Trần Thảo Vy 22/03/2000 DH18KE  
317 17128178 Nguyễn  Thị  Hạ Vy 26/01/1999 DH17AV  
318 17163086 Nguyễn  Trúc Vy 02/01/1999 DH17ES  
319 18120290 Nguyễn Phương Thảo Vy   DH18KM  
320 18121018 Phạmyến Vy   DH18PT  
321 15126176 Võ Nguyễn Khánh Vy 11/12/1997 DH15SHB  
322 17113262 Nguyễn  Huỳnh Hoài Xuân 28/10/1999 DH17NHA  
323 19139211 Võ Thị Kim Xuyến 22/10/2001 DH19HT  
324 15124366 Dương Hoàng Yến 20/02/1997 DH15TB  
325 15124367 Hà Thị Yến 17/03/1997 DH15QLA  
326 18123183 Huỳnh Hiển Bảo Yến 02/01/2000 DH18KE  
327 18120299 Lê Thị  Mỹ Yến   DH18KT  
328 17113264 Nguyễn  Thị  Hoàng Yến 15/08/1999 DH17NHC  
329 18117087 Nguyễn Thị  Hồng Yến   DH18CT  
330 18120301 Nguyễn Thị  Kim Yến   DH18KM  
331 18123185 Nguyễn Thị  Kim Yến 09/04/2000 DH18KE  
332 19122330 Nguyễn Thị Kim Yến 21/02/2000 DH19TM  
333 16112767 Phạm Kim Yến 12/06/1995 DH16DY  
334 16113171 Trần Thái Yên 10/10/1997 DH16NHA  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 334
TRUNG TÂM TIN HỌC
GIÁM ĐỐC

Số lần xem trang: 1923
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách dự thi tin học Tháng 9/2022 (19-09-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt thi tháng 8 năm 2022 (15-09-2022)

Lịch thi các lớp access K192 (06-09-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 8/2022 (23-08-2022)

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn năm hai sáu

Xem trả lời của bạn !