TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 08 năm 2022        
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp 
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.        
             
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 16112770 Nguyễn Trần Thiên An 31/10/1998 DH16TT  
2 18139001 Huỳnh Thị  Thúy An 17/04/2000 DH18HD  
3 17112307 Lê Quý An 28/02/1999 DH17TYGL  
4 13112003 Phạm Thế An 05/11/1995 DH13TY  
5 17126002 Hoàng Lê Thái Anh 22/07/1999 DH17SHB  
6 17131005 Lê Nhật Anh 14/12/1999 DH17TK  
7 18125005 Lê Thị  Vân Anh 11/12/2000 DH18DD  
8 18120005 Lê Tiến Anh   DH18KT  
9 18154005 Nguyễn Duy Anh 19/10/2000 DH18OT  
10 19122003 Nguyễn Minh Anh 29/06/2001 DH19TM  
11 18145003 Nguyễn Thị  Vân Anh 25/04/2000 DH18BV  
12 16112477 Nguyễn Văn Anh 28/01/1998 DH16DY  
13 18125011 Phạm Thị  Vân Anh 28/08/2000 DH18BQ  
14 15112004 Đoàn Xuân Bắc 02/02/1993 DH17TY  
15 18138005 Lê Kim Bảo 22/01/2000 DH18TD  
16 16118015 Nguyễn Quốc Bảo 15/06/1998 DH16CK  
17 14112029 Ngô Thiện Bảo Châu 09/08/1996 DH14TYB  
18 18139016 Nguyễn Thị  Ngọc Châu 04/07/2000 DH18HD  
19 19137011 Nguyễn Long Cường 24/08/2001 DH19NL  
20 16113016 Võ Thị Diễm 27/01/1998 DH16NHA  
21 17131020 Lê Thị  Hằng Diệu 24/01/1999 DH17CH  
22 18139029 Đặng Thị Mỹ Diệu 30/04/2000 DH18HS  
23 19116022 Nguyễn Hữu 08/01/2001 DH19NT  
24 19128028 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/06/2001 DH19AV  
25 19128029 Phan Ngọc Thuỳ Dương 05/06/2001 DH19AV  
26 19128030 Trần Thuỳ Dương 20/02/2001 DH19AV  
27 18145018 Trương Tấn Dương 09/12/2000 DH18BV  
28 19123018 Nguyễn Thị Phi Dung 29/06/2001 DH19KE  
29 19122028 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/08/2001 DH19TM  
30 18137013 Nguyễn Tiến Dũng 15/02/2000 DH18NL  
31 18118028 Triệu Quốc Dũng   DH18CK  
32 18125064 Hồ Thị  Tường Duy 21/08/2000 DH18TP  
33 18126028 Đào Phạm Anh Duy 26/06/2000 DH18SHB  
34 11120028 Nguyễn Khương Duy 21/11/1993 DH13KT  
35 18118035 Thái Hoàng Duy   DH18CK  
36 17112035 Trần Anh Duy 11/11/1999 DH17TY  
37 18125472 Huỳnh Thị  Ngọc Duyên 02/04/2000 DH18TP  
38 18122043 Lê Thị  Mỹ Duyên   DH18QT  
39 18128031 Đào Thị  Mỹ Duyên 12/10/2000 DH18AV  
40 17126025 Nguyễn  Thị  Ngọc Duyên 17/07/1999 DH17SHB  
41 19123024 Nguyễn Thị Duyên 10/02/2001 DH19KE  
42 19120039 Phạm Thị Mỹ Duyên 06/12/2001 DH19KM  
43 20124301 Đặng Ngọc Giàu 16/02/2002 DH20QL  
44 18123029 Đặng Thị Ngọc Hân 06/04/2000 DH18KE  
45 19127009 Phạm Bích Hân 21/10/2001 DH19MT  
46 19154040 Đào Công Hậu 03/08/2001 DH19OT  
47 17122036 Nguyễn  Thị  Thanh Hằng 20/06/1999 DH17TM  
48 18122057 Sầm Thị Hằng   DH18TM  
49 18145022 Võ Thị  Thúy Hằng 24/06/2000 DH18BV  
50 18111037 Bùi Thị  Mỹ Hạnh   DH18CN  
51 18122411 Lê Thị Thu Hạnh   DH18QTNT  
52 19123035 Đào Thị Mỹ Hạnh 13/04/2001 DH19KE  
53 18120054 Nguyễn Phước Hồng Hạnh   DH18KT  
54 18128049 Trần Thị  Hồng Hạnh 05/11/2000 DH18AV  
55 18126257 Lương Thị 10/01/1999 DH18SHA  
56 18125084 Trịnh Tú Thanh 15/12/1999 DH18DD  
57 17154025 Hồ  Việt Hải 12/06/1999 DH17OT  
58 18126042 Nguyễn Thị  Như Hảo 06/11/2000 DH18SHD  
59 19124088 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 13/05/2001 DH19QL  
60 19138019 Phạm Thị Hiền 11/06/2001 DH19TD  
61 17125087 Trần Lê Thanh Hiền 11/09/1999 DH17VT  
62 18139055 Vũ Thái Hiền 03/03/2000 DH18HS  
63 14118160 Võ Đức Hiệp 10/10/1996 DH14CC  
64 18154036 Lê Võ Quang Hiếu 29/02/2000 DH18OT  
65 19139043 Lương Quốc Hiếu 21/11/2001 DH19HD  
66 18138029 Nguyễn Văn Hoàng 06/04/2000 DH18TD  
67 18116030 Nguyễn Mạnh Hưng   DH18NT  
68 19115045 Võ Hoàng Nguyên Hưng 04/01/2001 DH19CB  
69 18118043 Nguyễn Ngọc Hòa   DH18CK  
70 19128047 Phan Thị Mỹ Hòa 14/11/2001 DH19AV  
71 19122073 Huỳnh Thị Kim Hương 10/12/2001 DH19TM  
72 18139065 Nguyễn Thị  Quỳnh Hương 27/06/1999 DH18HS  
73 19124111 Phạm Thị Giang Hương 24/07/2001 DH19QL  
74 17113285 Đạo Đức Huệ 11/07/1998 DH17NHC  
75 19124103 Nguyễn Ai Huệ 27/03/2001 DH19QL  
76 15113044 Hà Duy Hùng 20/08/1997 DH15NHB  
77 18118045 Lê Quang Huy   DH18CK  
78 18138034 Lê Thanh Huy 12/03/2000 DH18TD  
79 18118047 Nguyễn Khánh Huy   DH18CK  
80 18154048 Phạm Trần Gia Huy 14/09/2000 DH18OT  
81 17137032 Trần Minh Huy 23/01/1999 DH17NL  
82 19153026 Trần Quốc Huy 09/03/2000 DH19CD  
83 17125115 Nguyễn  Thu Huyền 31/10/1999 DH17DD  
84 13132197 Nguyễn Thanh Huyền 23/03/1995 DH13SP  
85 13132026 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 16/09/1995 DH13SP  
86 17112333 Lê Hữu Khang 14/11/1999 DH17TYGL  
87 19113068 Nguyễn Trần Khang 30/07/2001 DH19NHA  
88 18125135 Phan Nguyễn Hoàng Khang 18/12/2000 DH18DD  
89 19120085 Nguyễn Võ Phương Khanh 17/12/2001 DH19KM  
90 19139062 Nguyễn Xuân Gia Khiêm 01/05/2001 DH19HT  
91 17149208 Trần Như Khoa 20/11/1999 DH17NHGL  
92 18138044 Đinh Trọng Khôi 30/09/2000 DH18TD  
93 19128068 Nguyễn Thanh Khương 28/03/2001 DH19AV  
94 19122089 Trần Thị Linh Khương 13/12/2001 DH19TC  
95 18154056 Cao Trung Kiên 02/10/2000 DH18OT  
96 19124132 Nguyễn Chí Kiên 06/11/2001 DH19QL  
97 16112427 Huỳnh Anh Kiệt 01/01/1998 DH16TYNT  
98 19139065 Huỳnh Lưu Anh Kiệt 12/12/2001 DH19HD  
99 16125010 Lê Thị Kiều 02/07/1998 DH16NHGL  
100 19120093 Phùng Thị Thúy Kiều 26/04/2001 DH19KT  
101 18120094 Nguyễn Thị  Ngọc Kim   DH18KT  
102 18122100 Nguyễn Thị  Ngọc Kim   DH18QT  
103 18113070 Nguyễn Xuân Kỳ   DH18NHA  
104 18124064 Nguyễn Sơn La 05/04/2000 DH18TB  
105 18139079 Hồnguyên Lâm 26/03/2000 DH18HD  
106 18122103 Võ Thanh Lâm   DH18TC  
107 19128073 Nguyễn Thị Hương Lan 10/01/2001 DH19AV  
108 19123057 Huỳnh Thị Yến Linh 06/03/2001 DH19KE  
109 16125272 Lê Huyền Linh 13/06/1998 DH16TP  
110 17124090 Lưu Thị Mỹ Linh 19/02/1998 DH17QL  
111 18120103 Nguyễn Thị  Mỹ Linh   DH18KT  
112 19122114 Nông Thị Diệu Linh 20/09/2001 DH19QT  
113 18128085 On Gia Linh 18/06/2000 DH18AV  
114 19120105 Tôn Kiều Nhật Linh 18/05/2001 DH19KT  
115 19122117 Trần Thị Thùy Linh 13/09/2001 DH19TM  
116 15113063 Nguyễn Văn Lộc 11/01/1997 DH15NHA  
117 19124144 Hoàng Mai Loan 14/03/2001 DH19QL  
118 18123058 Nguyễn Kim Loan 14/10/2000 DH18KE  
119 16112432 Phan Văn Lực 02/10/1998 DH16TYNT  
120 15112075 Hồ Đại Lợi 20/11/1997 DH15TY  
121 18125172 Phan Hữu Lợi 28/02/2000 DH18VT  
122 18128089 Lê Thị Long 30/11/2000 DH18AV  
123 18111063 Nguyễn Văn Long   DH18TA  
124 16115094 Võ Thị Mỹ Long 12/12/1998 DH16GB  
125 19113203 Phan Thành Luân 23/08/2000 DH19NHGL  
126 18116042 Trần Hồng Luân   DH18NT  
127 19118133 Trần Hữu Khánh Luân 16/03/2001 DH19CC  
128 19123064 Nguyễn Thị Khánh Ly 20/08/2001 DH19KE  
129 17115069 Đặng Xuân Minh 30/01/1999 DH17CKC  
130 18155056 Nguyễn Thị  Ngọc Minh 19/07/2000 DH18KN  
131 19139088 Võ Diễm My 10/05/2001 DH19HT  
132 18120131 Lê Thị Na 20/12/2000 DH18KM  
133 20125350 Lý Hữu Đạt 19/05/2002 DH20VT  
134 18111021 Ngô Trí Đạt   DH18CN  
135 19124164 Nguyễn Ngọc Nam 04/10/2001 DH19QL  
136 18126099 Phạmvăn Nam 11/04/2000 DH18SHD  
137 14155028 Võ Trí Nam 15/12/1996 DH14KN  
138 17112018 Nguyễn  Hữu Đang 10/02/1999 DH17TY  
139 20125352 Nguyễn Bảo Để 16/12/2002 DH20VT  
140 17117040 Lục Thị  Kim Nga 30/10/1999 DH17QT  
141 19120124 Phạm Thị Tuyết Nga 20/08/2001 DH19KT  
142 19125197 Trần Thị Thu Nga 11/08/2001 DH19DD  
143 19139096 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/09/2001 DH19HT  
144 20120226 Nguyễn Thu Thanh Ngân 04/06/2002 DH20KM  
145 18128112 Trần Thị  Kim Ngân 09/05/2000 DH18AV  
146 18423009 Trần Thị Thu Ngân 30/08/1993 LT18KE  
147 19123071 Huỳnh Thị Thu Ngà 03/08/2001 DH19KE  
148 18139117 Lê Thị Ngọc 06/11/2000 DH18HD  
149 18122149 Nguyễn Thị  Mỹ Ngọc   DH18QT  
150 19122351 Nguyễn Trần Liên Ngọc 30/03/2001 DH19KT  
151 19128113 Trần Minh Ngọc 10/03/2001 DH19AV  
152 17155034 Dương  Thị  Cẩm Nguyên 07/04/1999 DH17KN  
153 17112126 Hà Duy Nguyên 19/11/1999 DH17DY  
154 17112127 Lê Linh Nguyên 01/11/1999 DH17TY  
155 17114036 Nguyễn  Đức Nguyên 07/11/1999 DH17LN  
156 18128118 Đỗ Kỷ Nguyên 04/01/2000 DH18AV  
157 18128119 Đỗ Ngọc Thảo Nguyên 25/06/2000 DH18AV  
158 19122160 Phạm Thảo Nguyên 24/06/2001 DH19TC  
159 18111084 Hồ Nguyễn   DH18CN  
160 18454009 Lê Hữu Nhân 11/08/1994 LT18OT  
161 19124191 Lữ  Hữu Nhân 10/02/2001 DH19QL  
162 18139123 Phạm Hoàng Nhân 06/07/2000 DH18HD  
163 17112136 Lê Công Nhật 04/04/1999 DH17TY  
164 17112138 Nguyễn  Văn Nhật 20/09/1999 DH17TY  
165 19118167 Phạm Thế Nhật 28/04/2001 DH19CK  
166 17128091 Nguyễn  Thụy Thanh Nhàn 10/12/1999 DH17AV  
167 19123086 Huỳnh Thị Yến Nhi 13/01/2001 DH19KE  
168 18163024 Lê Ngọc Lan Nhi 27/02/2000 DH18ES  
169 16131157 Lê Thị Nhi 20/06/1998 DH17CH  
170 18125237 Nguyễn Thị  Huyền Nhi 07/05/2000 DH18VT  
171 19123094 Nguyễn Yến Nhi 24/11/2001 DH19KE  
172 18128129 Võ Thị  Ngọc Nhi 16/02/2000 DH18AV  
173 19122177 Lê Thị Minh Như 21/02/2001 DH19TC  
174 19123097 Lư Tuyết Như 06/10/2001 DH19KE  
175 17131095 Nguyễn  Thị  Huỳnh Như 05/08/1999 DH17TK  
176 17125202 Nguyễn  Thị  Kim Như 02/07/1999 DH17DD  
177 18139140 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 02/02/2000 DH18HT  
178 19122180 Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/08/2000 DH19QT  
179 19123098 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/01/2001 DH19KE  
180 19126272 Thông Thị Quỳnh Như 13/07/2000 DH19SHB  
181 17128101 Trịnh Yến Như 20/03/1999 DH17AV  
182 18145051 Nguyễn Thị  Hoàng Nhụy 16/07/2000 DH18BV  
183 17117052 Nguyễn  Thị  Hồng Nhung 12/09/1999 DH17CT  
184 19154024 Võ Văn Đô 20/03/2001 DH19OT  
185 19128022 Phú Nữ Khánh Đoan 24/10/2001 DH19AV  
186 15118016 Phạm Hữu Định 26/07/1996 DH15CK  
187 19123017 Trịnh Công Đức 07/04/2000 DH19KE  
188 16120187 Lê Thị Lâm Oanh 04/05/1998 DH16KM  
189 19123108 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 12/11/2001 DH19KE  
190 18139146 Phạmvăn Pháp 14/06/2000 DH18HS  
191 17127054 Hồ  Đức Phát 04/10/1999 DH17MT  
192 18123097 Nguyễn Thái Phi 13/09/2000 DH18KE  
193 18125264 Hồ Thị Phong 15/04/2000 DH18BQ  
194 18120187 Đặng Thị Thu Phượng   DH18KM  
195 16163103 Hoàng Thị Phòng 09/05/1997 DH16ES  
196 19123111 Huỳnh Thị Ngọc Phương 15/11/2001 DH19KE  
197 18124190 Ka Phương 11/12/1999 DH18QL  
198 18131047 Nguyễn Nam Phương 14/06/2000 DH18TK  
199 19124220 Nguyễn Ngọc Lan Phương 20/10/2001 DH19QL  
200 17128104 Phạm  Minh Phương 29/09/1999 DH17AV  
201 17122125 Phạm  Trương  Trúc Phương 15/05/1999 DH17QT  
202 17112162 Phan Thị Mỹ Phương 24/05/1999 DH17DY  
203 19123113 Trần Lê Thu Phương 29/10/2001 DH19KE  
204 19149072 Lê Huỳnh Linh Phụng 23/02/2001 DH19QL  
205 17125457 Nguyễn Hoàng Phúc 12/12/1999 DH17NHGL  
206 18153054 Nguyễn Tấn Phúc 02/09/2000 DH18CD  
207 17128103 Đoàn Ngọc  Thanh Phúc 15/11/1999 DH17AV  
208 17112165 Trần Minh Quân 30/06/1999 DH17DY  
209 18153059 Vũ Thế Quang 07/09/2000 DH18CD  
210 18132024 Nguyễn Văn Quí 05/08/2000 DH18SP  
211 16115215 Nguyễn Gia Quyến 24/12/1998 DH16CB  
212 14114323 Nguyễn Ngọc Quyền 11/09/1995 DH14LNGL  
213 20124452 Đỗ Thị Thúy Quyên 19/06/2002 DH20QL  
214 18126138 Trần Thị  Thanh Quyên 28/08/2000 DH18SHB  
215 16149111 Trương Ngọc Quyết 01/01/1996 DH16QM  
216 18117056 Hồ Thị  Như Quỳnh   DH18CT  
217 18122425 Lại Xuân Quỳnh 10/02/2000 DH18QTNT  
218 18125293 Nguyễn Khánh Quỳnh 04/05/2000 DH18VT  
219 19120172 Nguyễn Thị Gia Quỳnh 20/08/2001 DH19KM  
220 19153065 Lê Văn Quý 03/08/2001 DH19CD  
221 17126121 Đặng Phước Sang 19/06/1999 DH17SHB  
222 16117059 Nguyễn Hoàng Sơn 23/01/1998 DH16CT  
223 14116198 Đỗ Văn Sơn 28/03/1996 DH14NY  
224 18139165 Nguyễn Văn Sữa 18/05/2000 DH18HD  
225 18155081 Đào Thị  Thu Sương 20/05/2000 DH18KN  
226 17123088 Nguyễn  Thị  Diễm Sương 12/05/1999 DH17KE  
227 16125427 Phạm Anh Sương 20/02/1998 DH16DD  
228 18125456 Nguyễn Thị  Thanh Tâm 12/02/2000 DH18TP  
229 17138046 Trần Trung Tâm 21/11/1998 DH17TD  
230 17118096 Bùi Nhật Tân 07/09/1999 DH17CK  
231 18126145 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 31/07/2000 DH18SHA  
232 16112698 Lương Văn Tây 21/11/1997 DH16TY  
233 19118201 Nguyễn Tuấn Tài 15/11/2001 DH19CC  
234 19124241 Trương Tấn Tài 01/07/2001 DH19QL  
235 19128154 Trần Thị Thận 08/05/2001 DH19AV  
236 16127107 Lương Thị Mộng Thắm 28/06/1998 DH16MT  
237 18111114 Hà Quang Thắng   DH18CN  
238 18154113 Lê Đức Thắng 20/06/2000 DH18OT  
239 18124133 Nguyễn Hải Thắng 11/05/1999 DH18TB  
240 14115372 Nguyễn Văn Thạch 02/07/1995 DH14GN  
241 18112188 Lê Thị  Thiện Thanh   DH18TY  
242 17131117 Đặng Hoàng Thao 10/10/1997 DH17CH  
243 19154143 Chu Chí Thành 15/10/2001 DH19OT  
244 19137068 Huỳnh Chí Thành 01/12/2001 DH19NL  
245 19154148 Lương Tất Thành 13/10/2001 DH19OT  
246 17154093 Ngần Văn Thành 03/03/1998 DH17OT  
247 19137069 Nguyễn Công Thành 03/08/2001 DH19NL  
248 18153067 Trần Hải Thành 04/12/2000 DH18CD  
249 18125307 Nguyễn Xuân Thái 27/10/2000 DH18VT  
250 19122236 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/06/2001 DH19TC  
251 17112194 Đoàn Thị  Phương Thảo 05/11/1999 DH17TY  
252 18149083 Phan Thị  Diệu Thảo 20/03/2000 DH18QM  
253 19123236 Võ Thị Thanh Thảo 24/12/2001 DH19KEGL  
254 18118137 Nguyễn Hoàng Thế   DH18CC  
255 19163041 Phạm Đoàn Thiên Thiên 21/11/2001 DH19ES  
256 19115113 Bạch Phước Thiện 30/06/2001 DH19CB  
257 18153069 Bùi Xuân Thiện 07/08/2000 DH18CD  
258 17112199 Giáp Nguyễn  Nhân Thiện 14/11/1999 DH17DY  
259 18126159 Nguyễn Minh Thiện 06/05/2000 DH18SHD  
260 15118101 Phạm Minh Thiện 04/12/1997 DH15CK  
261 18125331 Ka Thiếp 30/06/2000 DH18BQ  
262 18124144 Huỳnh Thị  Thanh Thơ 07/01/2000 DH18TB  
263 17113208 Đặng Anh Thư 31/05/1999 DH17NHC  
264 17125286 Nguyễn  Lê Anh Thư 18/07/1999 DH17VT  
265 19124271 Nguyễn Thị Anh Thư 04/05/2001 DH19QL  
266 18122281 Thái Anh Thư   DH18TC  
267 19122257 Trần Thị Minh Thư 17/04/2001 DH19QT  
268 19123139 Lê Thị Kim Thoa 22/03/2001 DH19KE  
269 18122268 Lương Chấn Thoa   DH18TM  
270 19123202 Võ Thị Kim Thoa 20/06/2001 DH19KEGL  
271 17139136 Trần Hoàng Thông 06/08/1998 DH17HS  
272 18116082 Nguyễn Hiếu Thịnh   DH18NT  
273 17124166   Phú Thịnh 11/01/1999 DH17QD  
274 18122282 Bùi Thị  Cẩm Thương   DH18TM  
275 18113164 Nguyễn Lê Hoài Thương   DH18NHA  
276 19122248 Nguyễn Thị Diễm Thu 06/10/2001 DH19TC  
277 19122249 Trần Thị Kim Thu 20/10/2001 DH19QT  
278 19125369 Huỳnh Thị Thanh Thúy 18/01/2001 DH19DD  
279 18128172 Trần Thị  Diễm Thúy 20/03/1999 DH18AV  
280 18125361 Lê Trúc Thủy 30/12/2000 DH18VT  
281 18120239 Vi Thị  Thu Thuyền   DH18KM  
282 18114020 Nguyễn Thị  Diễm Thy   DH18LN  
283 18128176 Phan Thị  Bảo Thy 06/08/2000 DH18AV  
284 19155095 Huỳnh Đình Tiến 24/10/2001 DH19KN  
285 18122293 Lê Minh Tiến   DH18QT  
286 17127075 Nguyễn  Trung Tiến 10/04/1999 DH17QM  
287 19153082 Nguyễn Công Quyết Tiến 11/03/2001 DH19CD  
288 19124286 Nguyễn Minh Tiến 29/05/2001 DH19QL  
289 19122271 Lê Thị Thủy Tiên 02/06/2001 DH19TM  
290 17131132 Lê Xuân Tiên 08/09/1999 DH17CH  
291 19124282 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 25/04/2001 DH19QL  
292 18124150 Phạmvăn Tiệp 28/12/2000 DH18TB  
293 17118117 Hoàng Ngọc Tín 24/01/1999 DH17CK  
294 17113304 Phạm Hữu Tín 04/08/1999 DH17NHGL  
295 18126180 Phan Huỳnh Thanh Tín 30/10/2000 DH18SHA  
296 18128178 Nguyễn Thị  Mộng Tình 07/11/2000 DH18AV  
297 17112403 Danh Tiền Thiện Tôn 25/11/1998 DH17TY  
298 19125427 Đinh Đăng Tường 17/03/2001 DH19VT  
299 19128178 Lê Văn Tới 20/10/2001 DH19AV  
300 17127080 Nguyễn  Thị  Ngọc Trâm 26/12/1999 DH17NHC  
301 19124290 Nguyễn Thị Mai Trâm 23/11/2001 DH19QL  
302 19120219 Phạm Như Trâm 27/05/2001 DH19KT  
303 20124517 Mai Phạm Huyền Trân 22/01/2002 DH20QL  
304 19124296 Nguyễn Lê Huyền Trân 25/09/2001 DH19QL  
305 18128187 Nguyễn Thanh Phương Trân 06/01/2000 DH18AV  
306 19138083 Nguyễn Thế Trân 15/08/2001 DH19TD  
307 19125543 Hoàng Thị Huyền Trang 27/04/2001 DH19KEGL  
308 18122318 Trần Thụy Thùy Trang   DH18TM  
309 17126186 Trần Thùy Trang 31/08/1999 DH17SHC  
310 18125388 Nguyễn Trọng Trí 17/12/2000 DH18TP  
311 17126162 Phan Minh Trí 27/05/1999 DH17SHB  
312 17116172 Trần Thanh Triều 29/04/1999 DH17NT  
313 18120263 Bùi Thị  Bích Triệu   DH18KT  
314 18126192 Đỗ Thị Trinh 20/05/2000 DH18SHA  
315 20120325 Trần Thị Mỹ Trinh 25/03/2002 DH20KT  
316 18112341 Nguyễn Hữu Trọng   DH18TYNT  
317 17126166 Phạm  Quốc Trọng 11/07/1999 DH17SHB  
318 17115125 Phan Võ  Minh Trường 01/01/1999 DH17GN  
319 17112236 Bùi Đức Trung 01/07/1999 DH17TY  
320 18128197 Trần Tuệ Trung 22/11/2000 DH18AV  
321 18123163 Nguyễn Thanh Trúc 12/05/2000 DH18KE  
322 16122357 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/09/1998 DH16TM  
323 19120232 Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/04/2001 DH19KT  
324 19137079 Huỳnh Quốc Tuấn 20/11/2001 DH19NL  
325 18138098 Lý Hồng Tuấn 27/01/2000 DH18TD  
326 15154065 Nguyễn Anh Tuấn 13/04/1997 DH15OT  
327 18138099 Nguyễn Anh Tuấn 03/12/2000 DH18TD  
328 18124173 Phạmminh Tuấn 14/08/2000 DH18QL  
329 19122296 Lê Cẩm 09/11/2001 DH19TM  
330 18149104 Trần Thị  Cẩm 04/05/2000 DH18QM  
331 20124545 Nguyễn Huyền Thanh Tuyền 05/11/2002 DH20QL  
332 17112247 Hoàng Vũ Phương Uyên 26/04/1999 DH17TY  
333 18128203 Nguyễn Thị  Ai Uyên 07/08/1999 DH18AV  
334 18128204 Nguyễn Thị  Phương Uyên 17/07/2000 DH18AV  
335 16112462 Nguyễn Vũ Nhật Uyên 09/09/1998 DH16TYNT  
336 18111141 Huỳnh Thị  Thu Vân   DH18CN  
337 18117081 Trần Thị  Kim Vân   DH18CT  
338 19120245 Trương Thị Thúy Vân 12/12/2001 DH19KM  
339 19115142 Lê Đình Văn 26/02/2001 DH19CB  
340 19122314 Huỳnh Thị Trúc Vi 10/09/2001 DH19TC  
341 19123240 Trần Huỳnh Thúy Vi 15/06/2001 DH19KEGL  
342 18112252 Trần Phú Vọng   DH18TY  
343 17125359 Nguyễn  Hoàng 05/06/1998 DH17VT  
344 18128214 Huỳnh Thị  Thảo Vy 02/07/2000 DH18AV  
345 19120256 Lý Lan Vy 12/10/2001 DH19KT  
346 18125423 Ngô Thị  Tường Vy 28/10/2000 DH18DD  
347 19122321 Thái Hồ Trúc Vy 15/09/2001 DH19TC  
348 19120264 Nguyễn Thị Thúy Vỹ 12/10/2001 DH19KM  
349 18120296 Trần Thị  Ngọc Xương   DH18KT  
350 18139229 Lâm Kim Xuân 13/03/2000 DH18HT  
351 14122168 Đặng Thị Thanh Xuân 18/02/1996 DH14TM  
352 18125468 Hồngọc Xuyến 13/11/2000 DH18TP  
353 18149113 Nguyễn Văn Ngọc Y 25/01/2000 DH18QM  
354 18145092 Lê Thị  Hải Yến 17/05/2000 DH18BV  
355 18120300 Nguyễn Hoàng Yến   DH18KT  
356 19139215 Phạm Phi Yến 03/09/2001 DH19HD  
357 18123186 Phan Nguyễn Phi Yến 07/04/2000 DH18KE  
358 19125474 Võ Thị Hải Yến 15/07/2001 DH19BQ  
359 14124440 Võ Thị Phi Yến 28/01/1996 DH14QLA  
360 18123182 Nguyễn Thị  Thu Yên 28/08/2000 DH18KE  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 360            
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    

Số lần xem trang: 509
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bảy chín bảy

Xem trả lời của bạn !