Ghi danh trực tiếp tại Trung tâm Tin học.
Học trực tiếp trên máy Tính trung Tâm tin học.
Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi )

 

Số lần xem trang: 309
Điều chỉnh lần cuối: 19-09-2022

Lịch Khai giảng

Khai giảng lớp Autocad căn bản (15-09-2022)

Khai giảng khoá 192 (18-08-2022)

Khai giảng khoá 191 (10-07-2022)

Khai giảng khoá 190 (16-06-2022)

Khai giảng khoá 189 (05-05-2022)

Khai giảng khoá 188 (28-03-2022)

Khai giảng khoá 187 (18-02-2022)

Khai giảng khoá 186 (24-01-2022)

Thông báo đăng ký bổ sung một số lớp học và thi online tháng 1/2022. (30-12-2021)

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 01-2022 (Học và thi Online) (22-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn không hai hai

Xem trả lời của bạn !