LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 194 (tháng 11 năm 2022)

⏰Ghi danh online từ 7:30 ngày 26/10/2022 đến 11:00 ngày 26/10/2022 (truy cập website: http://gd.hcmuaf.edu.vn/ )
Hoặc ghi danh trực tiếp từ 7:30 đến 16:00 tại phòng ghi danh Trung tâm Tin Học như sau:
- Ngày 26/10/2022: ghi danh cho lớp Phần 2_Excel nâng cao.
- Ngày 27/10/2022: ghi danh cho lớp Phần 1 và Access cơ bản.

 

Số lần xem trang: 541
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2022

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 205 (10-11-2023)

Khai giảng khóa 204 (12-10-2023)

Khai giảng khóa 203 (12-09-2023)

Khai giảng khóa 202 (11-08-2023)

Khai giảng khóa 201 (17-07-2023)

Khai giảng khóa 200 (02-06-2023)

Khai giảng khóa 199 (08-04-2023)

Khai giảng khóa 198 (14-03-2023)

Khai giảng khóa 197 (16-02-2023)

Khai giảng khóa 196 (28-01-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bốn bốn hai

Xem trả lời của bạn !