TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 10 năm 2022
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp 
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp 
các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 17163001 Phạm  Hoàng An 05/10/1999 DH17ES  
2 19124004 Nguyễn Tấn An 05/09/2001 DH19QL  
3 19112240 Nguyễn Kim Thiên An 10/08/2001 DH19TT  
4 18139006 Nguyễn Thị  Nhật Anh 11/12/2000 DH18HD  
5 18120008 Nguyễn Ngọc Minh Anh   DH18KT  
6 18113004 Nguyễn Thị  Thúy Anh   DH18NHA  
7 19139006 Nguyễn Nguyệt Quế Anh 14/08/2001 DH19HD  
8 19116007 Trương Thế Anh 08/10/2001 DH19NT  
9 20120161 Trần Minh Anh 30/04/2002 DH20KT  
10 20122245 Trần Tuấn Anh 20/02/2002 DH20TM  
11 18113007 Phạm Ngọc Anh   DH18NHA  
12 17111009 Đặng Ngọc Anh 08/03/1999 DH17CN  
13 17126193 Lê Gia Băng 27/10/1999 DH17CN  
14 19139009 Nguyễn Chí Bảo 12/10/2001 DH19HS  
15 14115287 Trần Công Bình 06/12/1996 DH14GN  
16 18145007 Trần Đức Bình 09/07/2000 DH18BV  
17 19139011 Trần A Châu 19/09/2001 DH19HS  
18 18155009 Phan Nguyễn Lan Chi 02/01/2000 DH18KN  
19 19122014 Nguyễn Thị Linh Chi 08/10/2001 DH19TM  
20 19111009 Bạch Đức Chiến 12/10/2001 DH19CN  
21 19139013 Đặng Nguyên Chương 26/12/2001 DH19HD  
22 19122017 Lâm Tấn Chương 02/06/2001 DH19TM  
23 18128018 Hà Thị  Kim Chung 10/01/2000 DH18AV  
24 16153005 Võ Thái Công 06/04/1998 DH16CD  
25 17112374 Lý Nguyễn Võ Hoàng Công 18/09/1999 DH17TYNT  
26 18112034 Nguyễn Thị  Bích Diễm   DH18DY  
27 18139028 Au Thị  Huyền Diệu 10/06/2000 DH18HD  
28 19139020 Nguyễn Thanh Diệu 12/11/2001 DH19HD  
29 18125062 Đặng Thị Thùy Dương 08/04/2000 DH18BQ  
30 19125061 Hỷ Thùy Dương 04/05/2001 DH19DD  
31 19139023 Nguyễn Ngọc Dương 15/08/2001 DH19HD  
32 21112044 Nguyễn Thị Thùy Dương 09/08/2003 DH21TYB  
33 17127016 Huỳnh Anh Duẩn 22/07/1999 DH17MT  
34 17115019 Lê Thị  Thùy Dung 06/03/1999 DH17GB  
35 17139024 Nguyễn  Phương Dung 02/10/1999 DH17HT  
36 17112280 Nguyễn  Duy Bảo Dung 26/01/1999 DH17TT  
37 19113031 Lê Thị Phương Dung 19/06/2001 DH19NHB  
38 19149016 Phạm Lê Kim Dung 19/09/2001 DH19QM  
39 19122027 Nguyễn Thị Dung 16/10/2001 DH19QT  
40 19125058 Lê Hồng Dung 18/03/2001 DH19VT  
41 20112208 Nguyễn Phi Dung 04/04/2002 DH20DY  
42 15116026 Nguyễn Trí Dũng 07/01/1997 DH15NT  
43 17111033 Trần Lê Đức Duy 28/10/1999 DH17CN  
44 18139031 Lê Khương Duy 22/12/2000 DH18HD  
45 19115025 Phan Thanh Duy 05/10/2001 DH19CB  
46 19149017 Đặng Thị Thu Duyên 01/01/2001 DH19QM  
47 19122034 Bùi Thị Phương Duyên 17/09/2001 DH19QT  
48 20139201 Trần Thanh Giang 13/06/2002 DH20HH  
49 18115029 Bùi Quang Mỹ Hân   DH18GN  
50 18155020 Nguyễn Ngọc Hân 22/07/2000 DH18KN  
51 19149022 Dương Trần Ngọc Hân 25/11/2001 DH19QM  
52 18113031 Lê Thị  Mỹ Hạnh   DH18NHB  
53 18116021 Phạm Thị  Mỹ Hạnh   DH18NY  
54 19139037 Mai Thị Hồng Hạnh 18/11/2001 DH19HT  
55 20111189 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 04/09/2002 DH20TA  
56 18113027 Nguyễn Thị  Trúc   DH18NHA  
57 18125079 Đỗ Đoàn Hồng 29/09/2000 DH18TP  
58 18126226 Hồ Hoàng Hải 16/09/2000 DH18SHC  
59 19118055 Lê Tấn Hải 29/03/2001 DH19CC  
60 19138017 Trần Chí Hải 07/02/2001 DH19TD  
61 18454004 Trần Ngọc Hải 10/06/1997 LT18OT  
62 17112327 Nguyễn Võ Quang Hiến 23/02/1999 DH17TYGL  
63 15112039 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 01/08/1997 DH15TY  
64 17112058 Nguyễn  Trung Hiền 29/03/1999 DH17DY  
65 18149023 Nguyễn Thị  Diệu Hiền 03/07/2000 DH18QM  
66 16113037 Đặng Hữu Hiệp 13/01/1997 DH16NHA  
67 17145028 Lê Quang Hiệp 14/01/1999 DH17BVA  
68 17125089 Lê Minh Hiếu 25/12/1999 DH17VT  
69 19115035 Phạm Thị Minh Hiếu 14/05/2001 DH19GN  
70 18126053 Nguyễn Minh Hoàng 21/06/2000 DH18SHD  
71 19138026 Nguyễn Viết Hưng 22/10/2001 DH19TD  
72 20113251 Phạm Vạn Hưng 25/07/2002 DH20NHA  
73 19163012 Nguyễn Ngọc Hòa 10/06/2001 DH19ES  
74 19124098 Lâm Minh Hòa 20/10/2001 DH19QD  
75 18125120 Lê Thị  Ngọc Hương 22/05/2000 DH18VT  
76 19128054 Nguyễn Thị Tuyết Hương 23/09/2001 DH19AV  
77 19125116 Nguyễn Thị Lan Hương 29/03/2001 DH19BQ  
78 18125125 Nguyễn Thị  Xuân Hường 20/10/2000 DH18DD  
79 15112421 Lương Chí Huệ 20/02/1997 DH15TYNT  
80 18112069 Bế Thị  Tú Huệ   DH18TY  
81 19116047 Đặng Mạnh Hùng 16/06/2001 DH19NT  
82 15137030 Vũ Gia Huy 03/05/1997 DH15NL  
83 16138043 Trần Đức Huy 02/02/1998 DH17TD  
84 17112081 Phạm  Quốc Huy 09/11/1999 DH17TY  
85 18113057 Võ Anh Huy   DH18NHB  
86 19111050 Nguyễn Quang Huy 02/09/2001 DH19CN  
87 19122337 Mai Gia Huy 04/01/2001 DH19QTC  
88 19126065 Nguyễn Tấn Huy 18/08/2001 DH19SHB  
89 20145027 Đặng Trần Quang Huy 22/05/2002 DH20BV  
90 17124069 Nguyễn  Thị Mỹ Huyền 18/08/1999 DH17QL  
91 18117029 Ngô Thị  Ngọc Huyền   DH18CT  
92 18127023 Lê Thị  Mỹ Huyền 02/01/2000 DH18MT  
93 19139058 Trần Thị Kim Huyền 19/05/2001 DH19HT  
94 18112085 Nguyễn Huỳnh   DH18TT  
95 15124125 Nguyễn Bảo Khang 19/07/1997 DH15TB  
96 18112277 Châu Quốc Khang   DH18TT  
97 18112278 Dương Gia Khang   DH18TT  
98 18128073 Nguyễn Thị  Kiều Khanh 23/11/2000 DH18AV  
99 19118102 Nguyễn Văn Khá 09/10/2001 DH19CC  
100 18111054 Nguyễn Văn Khánh   DH18CN  
101 18125138 Nguyễn Huỳnh Như Khánh 24/02/2000 DH18VT  
102 19111057 Trần Lâm Khánh 27/08/2001 DH19CN  
103 19124126 Trần  Hữu Khiêm 26/05/2001 DH19QD  
104 18112281 Đặng Anh Khoa   DH18TT  
105 18124061 Lê Đăng Khôi 05/08/2000 DH18QL  
106 18122090 Đỗ Văn Khôi   DH18QT  
107 19145039 Phan Trí Kiệt 27/12/2001 DH19BV  
108 16139094 Nguyễn Ngọc Kiều 18/04/1998 DH16HT  
109 18126071 Nguyễn Kim Thanh Kiều 30/09/2000 DH18SHA  
110 18125145 Nguyễn Đồng Kiều 09/04/2000 DH18VT  
111 19128072 Bùi Bảo Lâm 12/11/2001 DH19AV  
112 19124134 Nguyễn Gia Bảo Lâm 31/01/2001 DH19QL  
113 15114076 Lê Thị Ngọc Lắm 18/07/1997 DH15QR  
114 18155038 Trần Mai Lam 16/12/2000 DH18KN  
115 17111069 Phạm  Thị  Hương Lan 03/03/1999 DH17TA  
116 17131055 Nguyễn  Ngọc Lãm 07/08/1999 DH17TK  
117 20113263 Ngô Tường Lãm 13/06/2002 DH20NHA  
118 19122100 Phan Thị Lành 17/10/2001 DH19TC  
119 15112224 Hồ Thị Mỹ Lệ 12/08/1997 DH15TYGL  
120 19122108 Phạm Thị Liên 09/11/2001 DH19TC  
121 20139242 Nguyễn Thị Mai Liên 27/12/2002 DH20HH  
122 17126062 Đào Thái Lily 18/12/1999 DH17SHA  
123 17125436 Phan Thị  Ngọc Linh 01/07/1999 DH17TP  
124 18149034 Nguyễn Mỹ Linh 02/10/2000 DH18QM  
125 18112334 Nguyễn Thị Ngọc Linh   DH18TYNT  
126 19120106 Trần Thị Kim Linh 10/03/2001 DH19KM  
127 19124137 Huỳnh Thị Mỹ Linh 30/11/2001 DH19QL  
128 20122052 Trương Thị Ngọc Linh 07/07/2001 DH20QT  
129 20122360 Dương Thị Mỹ Linh 18/05/2002 DH20TM  
130 16139108 Đào Nguyễn Minh Lộc 25/05/1998 DH16HD  
131 18125170 Bùi Thiên Lộc 05/01/2000 DH18TP  
132 19125167 Nguyễn Thị Bích Loan 28/04/2001 DH19BQ  
133 20113270 Nguyễn Thị Kiều Loan 13/10/2002 DH20NHA  
134 14115334 Nguyễn Thành Long 24/10/1995 DH14GN  
135 18128096 Võ Thành Vân Long 11/02/2000 DH18AV  
136 18124076 Lê Văn Long 26/01/2000 DH18QL  
137 19124152 Nguyễn Hoàng Long 05/11/2001 DH19TB  
138 19112260 Nguyễn Thành Luân 21/02/2001 DH19TT  
139 18124078 Nguyễn Thị  Mỹ Luyến 10/02/2000 DH18QL  
140 17121009 Nguyễn  Thị  Cam Ly 03/02/1999 DH17PT  
141 19125174 Nguyễn Thị Cẩm Ly 28/12/2001 DH19BQ  
142 19139085 Nguyễn Thị Tiểu Mẫn 23/12/2001 DH19HT  
143 16112615 Võ Văn Min 20/02/1998 DH16TY  
144 15163038 Nguyễn Thị Bình Minh 28/08/1997 DH15ES  
145 18120127 Đoàn Huỳnh Anh Minh   DH18KT  
146 18112116 Nguyễn Thế Hoàng Minh   DH18TY  
147 18113089 Lưu Hồng   DH19NHB  
148 19126101 Cao Hồng Muội 19/01/1999 DH19SHA  
149 19123067 Hà Huỳnh Huyền My 10/08/2001 DH19KE  
150 19113098 Phạm Thị Hà My 12/12/2001 DH19NHA  
151 16113013 Phan Thành Đăng 15/11/1998 DH16NHA  
152 17116030 Phạm  Quang Đạo 05/11/1999 DH17NT  
153 18138013 Trần Quang Đạt 20/01/2000 DH18TD  
154 19111014 Nguyễn Văn Tiến Đạt 01/02/2001 DH19CN  
155 17125443 Nguyễn  Thanh Nam 07/12/1999 DH17TP  
156 18145040 Tạ Hoài Nam 20/10/2000 DH18BV  
157 19115016 Ngô Hoàng Nha Đam 14/05/2001 DH19CB  
158 17132010 Nguyễn  Thị  Anh Đài 10/01/1999 DH17SP  
159 19123014 Nguyễn Xuân Đào 16/06/2001 DH19KE  
160 15125304 Nguyễn Thị Hằng Nga 23/05/1997 DH15BQGL  
161 20125534 Nguyễn Thị Thu Nga 24/01/2002 DH20VT  
162 17123060 Lê Thị  Thùy Ngân 25/06/1999 DH17KE  
163 17124111 Trần Thanh Ngân 01/03/1999 DH17QL  
164 17112117 Huỳnh Thị  Thu Ngân 27/07/1999 DH17TY  
165 18139109 Trương Thị  Bích Ngân 28/01/2000 DH18HD  
166 18122142 Nguyễn Trương Mỹ Ngân   DH18QT  
167 19155058 Trần Trúc Ngân 04/07/2001 DH19KN  
168 19124170 Lê Thị Thanh Ngân 27/03/2001 DH19QL  
169 19124177 Phan Ngọc Phương Nghi 02/01/2001 DH19QL  
170 18145043 Phan Chế Thành Nghị 09/07/2000 DH18BV  
171 16111108 Trần Trung Nghĩa 28/03/1998 DH16CN  
172 17112122 Đinh Trung Nghĩa 13/11/1999 DH17TY  
173 18118090 Phan Trung Nghĩa   DH18CC  
174 18126107 Hoàng Trọng Nghĩa 14/02/2000 DH18SHD  
175 20124399 Lê Nguyễn Hữu Nghĩa 23/08/2002 DH20QL  
176 18139113 Nguyễn Kiều Ngoan 02/02/2000 DH18HD  
177 19137044 Nguyễn Hoàng Ngoan 17/01/2001 DH19NL  
178 15112091 Nguyễn Xuân Ngọc 27/11/1997 DH15TY  
179 18127037 Lương Công Ngọc 10/03/2000 DH18MT  
180 18122388 Phạm Thị  Bích Ngọc   DH18QT  
181 18122153 Võ Thị  Yến Ngọc   DH18QT  
182 19124180 Mai Thị Bảo Ngọc 12/10/2001 DH19QD  
183 20124405 Nguyễn Thanh Thúy Ngọc 01/05/2002 DH20QL  
184 17123067 Nguyễn  Thị  Thanh Nguyên 29/12/1998 DH17KE  
185 18132018 Trần Khải Nguyên 15/03/2000 DH18SP  
186 18120152 Trần Thị  Bích Nhân   DH18KT  
187 19118164 Trần Thanh Nhân 22/07/2001 DH19CC  
188 19124193 Hồ Bùi Nhẫn 24/12/2001 DH19QL  
189 19122165 Nguyễn Thị Nhất 27/12/2001 DH19QT  
190 18128125 Vũ Minh Nhật 21/11/2000 DH18AV  
191 19112129 Huỳnh Thanh Nhàn 22/08/2001 DH19TY  
192 17131088 Lê Thị  Yến Nhi 28/07/1999 DH17TK  
193 19145060 Nguyễn Thị Bảo Nhi 24/10/2001 DH19BV  
194 19145061 Trương Nguyễn Hoài Nhi 28/07/2000 DH19BV  
195 19149064 Phan Thị Nhi 28/11/2001 DH19QM  
196 17125203 Nguyễn  Thị  Quỳnh Như 08/10/1999 DH17VT  
197 18113115 Nguyễn Quỳnh Như   DH18NHB  
198 18125248 Đinh Thị  Huỳnh Như 10/11/2000 DH18VT  
199 17114080 Thị Nhớ 30/10/1998 DH17LN  
200 18112149 Nguyễn Thị  Cẩm Nhung   DH18DY  
201 17122270 Lê Minh Điền 01/03/1999 DH18QTNT  
202 19114005 Ngô Xuân Điền 24/12/2001 DH19LN  
203 18139026 Đỗ Thị  Khánh Điệp 22/05/2000 DH18HD  
204 20126218 Ngô Nguyễn Hoàng Định 22/05/2002 DH20SHD  
205 19139124 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 28/07/2001 DH19HD  
206 18131007 Trần Hoàng Vĩnh Đức 23/07/2000 DH18CH  
207 19124055 Đỗ Công Đức 02/08/2001 DH19TB  
208 18125261 Tôn Nữ Kiều Oanh 17/10/2000 DH18BQ  
209 17628010 Trần Tấn Phát 15/05/1992 BH17AV  
210 15131101 Nguyễn Tấn Phát 19/06/1996 DH15CH  
211 17112150 Đặng Minh Phát 26/10/1999 DH17TY  
212 19113122 Nguyễn Thịnh Phát 09/07/2001 DH19NHA  
213 19139127 Phạm Thị Phiếu 10/06/2001 DH19HS  
214 18120188 Lê Thị  Bích Phượng   DH18KT  
215 20120253 Trịnh Thị Kim Phượng 27/10/2002 DH20KT  
216 17111115 Hoàng Minh Phương 01/07/1999 DH17TA  
217 18113131 Nguyễn Quốc Phương   DH18NHB  
218 19125285 Nguyễn Thị Phương 04/10/2001 DH19BQ  
219 19111094 Nguyễn Ngọc Thiên Phương 01/01/2001 DH19CN  
220 19139131 Lê Bùi Trúc Phương 05/10/2001 DH19HD  
221 20122471 Trần Thị Phương 14/09/2001 DH20QT  
222 20122470 Nguyễn Thị Thanh Phương 07/03/2002 DH20TC  
223 19154120 Lục Lưu Phước 22/11/2001 DH19OT  
224 17111108 Nguyễn  Duy Phú 25/12/1998 DH17CN  
225 18139149 Đoàn An Lê Phú 23/09/2000 DH18HT  
226 17113149 Nguyễn  Gia Phúc 25/08/1999 DH17NHA  
227 18113128 Phan Hồng Phúc   DH18NHA  
228 19123110 Trương Diễm Phúc 12/05/2001 DH19KE  
229 19124215 Nguyễn Xuân Phúc 28/09/2001 DH19QD  
230 19126134 Võ Thành Ngọc Phúc 25/04/2001 DH19SHD  
231 18124191 K Piu 17/07/1999 DH18QL  
232 19116100 Huỳnh Văn Quân 19/09/2001 DH19NY  
233 16115141 Trịnh Minh Quang 07/07/1998 DH16CB  
234 18118112 Lê Văn Quang   DH18CK  
235 20122475 Nguyễn Huỳnh Quang 26/02/2002 DH20QT  
236 19122211 Đặng Nguyễn Tố Quyên 27/02/2001 DH19QT  
237 19122210 Bùi Thị Kim Quyên 19/06/2001 DH19TM  
238 17112173 Trần Phương Quỳnh 08/05/1999 DH17DY  
239 18125294 Nguyễn Như Quỳnh 04/06/2000 DH18DD  
240 18120195 Mã Như Quỳnh   DH18KM  
241 19128144 Lý Thị Như Quỳnh 11/09/2001 DH19AV  
242 19125298 Lê Thị Diễm Quỳnh 15/01/2001 DH19DD  
243 16113109 Trần Công Quý 12/05/1998 DH17NHA  
244 18124120 Nguyễn Phú Quý 28/07/2000 DH18QL  
245 18139164 Trần Ngọc Sang 06/11/2000 DH18HD  
246 19124237 Nguyễn Tấn Sang 27/09/2001 DH19QL  
247 18423013 Nguyễn Thị Thanh Sang 10/05/1991 LT18KE  
248 18124128 Nguyễn Hồng Sơn 21/01/2000 DH18QL  
249 19120177 Lương Thị Thu Sương 06/05/2001 DH19KT  
250 17112182 Nguyễn  Chí Tâm 07/03/1999 DH17TY  
251 19124244 Nguyễn Minh Tân 17/12/2000 DH19QD  
252 16112348 Hồ Châu Tây 10/01/1998 DH16TYGLB  
253 16112691 Nguyễn Tấn Tài 10/11/1998 DH16TT  
254 17138045 Nguyễn  Thế Tài 18/07/1999 DH17TD  
255 19128150 Trần Thuận Tài 01/05/2001 DH19AV  
256 19122217 Nguyễn Thanh Tài 27/02/2001 DH19TM  
257 18139169 Lê Thị  Hồng Thắm 06/05/2000 DH18HT  
258 19125314 Đàm Thị Hồng Thắm 20/03/2001 DH19BQ  
259 19122227 Lê Trọng Thạch 16/03/2001 DH19QT  
260 18122394 Trần Kim Thanh   DH18QT  
261 18132028 Võ Thái Thanh 10/09/2000 DH18SP  
262 19125324 Trần Thị Tuyết Thanh 07/05/2001 DH19BQ  
263 19155080 Phan Thị Kim Thanh 18/06/2001 DH19KN  
264 20126355 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 17/01/2002 DH20SHD  
265 17127065 Phạm  Minh Thành 30/08/1999 DH17MT  
266 16153080 Phạm Đình Thái 25/08/1997 DH16CD  
267 18149075 Nguyễn Thế Hùng Thái 21/08/2000 DH18QM  
268 20122492 Nguyễn Thị Hồng Thái 14/11/2002 DH20QT  
269 17126132 Nguyễn  Thị  Thanh Thảo 04/08/1999 DH17SHB  
270 17112195 Nguyễn  Thị Thảo 05/10/1998 DH17TY  
271 18139181 Lê Thị  Thanh Thảo 10/10/2000 DH18HT  
272 18113150 Lê Thị  Phương Thảo   DH18NHA  
273 18124137 Mai Thị  Tuyết Thảo 06/01/2000 DH18TB  
274 18122253 Đặng Thị Phương Thảo   DH18TM  
275 18125486 Nguyễn Hoài Thu Thảo 04/06/2000 DH18TP  
276 18112195 Nguyễn Thị  Thu Thảo   DH18TY  
277 19124261 Trương Lưu Ngọc Thảo 19/09/2001 DH19QD  
278 17628017 Lê Thị Thêm 20/02/1984 BH17AV  
279 15137053 Bùi Văn Thi 18/08/1997 DH15NL  
280 19125491 Nguyễn Cẩm Thi 22/10/2001 DH19BQC  
281 19124263 Hồ Đăng Thi 02/05/2001 DH19QD  
282 18112202 Trà Thị  Xuân Thiên   DH18TY  
283 19126169 Hồ Thị Thanh Thiên 17/09/2001 DH19SHA  
284 19163042 Lê Minh Thiện 27/04/2001 DH19ES  
285 19125345 Đỗ Thị Thạch Thiết 19/04/2001 DH19BQ  
286 18154119 Đoàn Văn Thìn 12/07/2000 DH18OT  
287 17164028 Thơ 06/06/1997 DH17TY  
288 17126143 Phan Ngọc  Trúc Thư 08/11/1999 DH17SHB  
289 18145072 Đặng Thị  Minh Thư 28/10/2000 DH18BV  
290 18112208 Nguyễn Thị  Minh Thư   DH18DY  
291 19128165 Mai Nguyễn Minh Thư 06/06/2001 DH19AV  
292 19145087 Nguyễn Thị Anh Thư 24/04/2001 DH19BV  
293 19124274 Tạ Vũ Minh Thư 13/10/2001 DH19QL  
294 19122251 Lý Thị Minh Thư 10/07/2001 DH19QT  
295 19122252 Nguyễn Minh Thư 09/04/2001 DH19QT  
296 19122255 Nguyễn Thị Minh Thư 02/01/2001 DH19QT  
297 18128168 Võ Thị  Kim Thoa 19/04/2000 DH18AV  
298 19149089 Đỗ Nguyễn Trường Thọ 24/09/2001 DH19QM  
299 17126136 Nguyễn  Hoàng Đức Thịnh 30/04/1999 DH17SHB  
300 18122264 Nguyễn Danh Thịnh   DH18QT  
301 19111110 Nguyễn Hưng Thịnh 19/10/2001 DH19CN  
302 20122514 Nguyễn Quang Thịnh 05/08/2002 DH20QT  
303 18123133 Lê Nguyễn Hoài Thương 16/03/2000 DH18KE  
304 19128171 Nguyễn Minh Thuần 26/02/2001 DH19AV  
305 18113162 Phạm Thị  Hồng Thuận   DH18NHA  
306 18138086 Nguyễn Anh Thuận 14/08/2000 DH18TD  
307 18138089 Trần Lê Triều Thuận 17/09/2000 DH18TD  
308 20122524 Trần Đức Thuận 27/07/2002 DH20QT  
309 18112215 Nguyễn Đinh Thùy   DH18DY  
310 19126277 Ngô Thị Thanh Thúy 05/11/2000 DH19SHB  
311 19122263 Nguyễn Thị Thúy 06/05/2001 DH19TM  
312 17131131 Nguyễn Trọng Thủy 12/05/1999 DH17TK  
313 19128174 Huỳnh Thị Thu Thủy 18/04/2001 DH19AV  
314 19125376 Quách Thị Kim Thủy 12/01/2001 DH19DD  
315 18113169 Phạm Hoàng Anh Thy   DH18NHA  
316 19115127 Bùi Ngọc Mai Thy 28/07/2001 DH19GN  
317 16111224 Nguyễn Minh Tiến 12/08/1998 DH16TA  
318 16138083 Trần Nguyễn Quốc Tiến 12/07/1998 DH16TD  
319 15131134 Nguyễn Thị Kiều Ph Tiên 12/03/1997 DH15CH  
320 20125144 Tạ Thị Cẩm Tiên 01/01/2002 DH20DD  
321 15118106 Trần Trung Tín 35433 DH15CK  
322 18139197 Nguyễn Trọng Tín 11/10/2000 DH18HS  
323 17145089 Danh Tita 01/03/1998 DH17BVA  
324 15113184 Trần Văn Toàn 15/10/1995 DH15NHGL  
325 16111253 Trần Ngọc Tưởng 01/01/1998 DH16CN  
326 17125399 Ngô  Thị  Hoài Trâm 05/02/1999 DH17TP  
327 18120253 Ngô Ngọc Trâm   DH18KT  
328 18124153 Huỳnhmai Trâm 10/04/2000 DH18TB  
329 19120221 Trương Thị Bích Trâm 18/05/2001 DH19KT  
330 19122366 Ngô Trương Quế Trâm 08/03/2001 DH19QTC  
331 17112227 Võ  Ngọc Trân 21/10/1999 DH17DY  
332 18117071 Hà Ngọc Trân   DH18CT  
333 17164029 Bế Thùy Trang 19/08/1998 DH17TY  
334 18120260 Phạm Quỳnh Trang   DH18KT  
335 19155103 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/05/2001 DH19KN  
336 19120226 Trần Thiên Trang 27/02/2001 DH19KT  
337 19149096 Lê Nguyễn Thanh Trang 15/06/2001 DH19QM  
338 19122368 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/02/2001 DH19QTC  
339 20122549 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/09/2002 DH20TM  
340 18125370 Hồ Thị Trà 30/05/2000 DH18VT  
341 17124195 Nguyễn  Anh Trí 10/11/1999 DH17TB  
342 19120227 Đỗ Cao Trí 21/08/2001 DH19KT  
343 18113175 Nguyễn Thị  Ngọc Trinh   DH18NHA  
344 18126232 Hồ Nguyễn Hồng Trinh 25/03/2000 DH18SHC  
345 18122322 Lý Thị  Mai Trinh   DH18TM  
346 19153086 Tạ Thị Ngọc Trinh 28/02/2001 DH19CD  
347 19122287 Phạm Hoàng Thúy Trinh 22/01/2001 DH19QT  
348 19122288 Phạm Thị Lệ Trinh 27/10/2001 DH19TM  
349 17138057 Đào Bá Khánh Trình 06/02/1999 DH17TD  
350 14112344 Nguyễn Văn Đức Trọng 30/08/1996 DH14TYB  
351 19118262 Thái Văn Trường 28/10/2001 DH19CC  
352 17118126 Nguyễn  Thành Trung 01/02/1999 DH17CC  
353 18125537 Phan Thị Thùy Trúc 01/05/1999 DH18QTNT  
354 19125421 Võ Thị Trúc 06/09/2001 DH19VT  
355 20122562 Huỳnh Thanh Trúc 06/08/2002 DH20QT  
356 20122563 Lê Thị Hồng Trúc 02/10/2002 DH20TC  
357 19111136 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/09/2001 DH19CN  
358 19112213 Phạm Văn Minh Tuấn 18/12/2000 DH19TY  
359 17124204 Lương  Minh Tùng 19/11/1999 DH17QL  
360 17111155 Võ  Hồng Cẩm 11/05/1999 DH17CN  
361 18128199 Nguyễn Thị  Cẩm 09/11/2000 DH18AV  
362 17112245 Lê Ngọc Tuyền 13/03/1999 DH17DY  
363 18139221 Tào Quang Tuyền 01/04/2000 DH18HT  
364 18113184 Ngô Ngọc Tuyền   DH18NHA  
365 19128203 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 16/10/2001 DH19AV  
366 19112217 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 12/07/2001 DH19TY  
367 18113183 Hoàng Anh Tuyên   DH18NHB  
368 16124193 Hoàng Thị Tuyết 12/04/1998 DH16QL  
369 17120204 Trần Thị  Anh Tuyết 04/10/1999 DH17KT  
370 17120206 Phan Thu Uyên 11/06/1999 DH17KT  
371 18124175 Phạmthảo Uyên 22/04/2000 DH18QL  
372 18122345 Vũ Thu Uyên   DH18QT  
373 18125492 Nguyễn Lê Tố Uyên 17/12/2000 DH18TP  
374 19122307 Đào Mỹ Duy Uyên 19/06/2001 DH19TM  
375 18112246 Nguyễn Thị  Cẩm Vân   DH18TY  
376 20122590 Lữ Thị Thanh Vân 06/05/2002 DH20QT  
377 18122350 Nguyễn Thị  Thanh Vệ 24/03/2000 DH18TM  
378 18113188 Nguyễn Diễm Vi   DH18NHA  
379 18125416 Trần Thị  Thúy Vi 01/02/2000 DH18VT  
380 17149198 Nguyễn  Trường Việt 15/03/1999 DH17QM  
381 19154191 Trương Quốc Việt 25/03/2001 DH19OT  
382 18116103 Nguyễn Xuân Vinh   DH18NY  
383 19154195 Nguyễn Ngọc Vinh 06/01/2001 DH19OT  
384 16137101 Phạm Văn 09/09/1998 DH16NL  
385 19124335 Trần Hùng Vương 03/06/2001 DH19QL  
386 19154196 Thạch Thanh 13/04/2001 DH19OT  
387 16127143 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 03/11/1998 DH16MT  
388 17128176 Huỳnh Nhật Vy 20/01/1999 DH17AV  
389 18155109 Nguyễn Thị  Cẩm Vy 08/05/2000 DH18KN  
390 18111145 Nguyễn Trương Diệu Vy   DH18TA  
391 19128217 Nguyễn Tường Vy 05/11/2001 DH19AV  
392 19125456 Phạm Triệu Vy 23/04/2001 DH19BQ  
393 19113183 Nguyễn Thị Thúy Vy 19/06/2001 DH19NHB  
394 19112288 Ngô Ngọc Khánh Vy 27/02/2001 DH19TY  
395 20124556 Lưu Thị Thúy Vy 19/10/2002 DH20QL  
396 19122322 Hà Kiều Xuân 09/03/2001 DH19TM  
397 18163040 Phan Thị  Tú Xuyên 24/03/2000 DH18ES  
398 19126239 Hồng Mỹ Xuyên 14/06/2001 DH19SHD  
399 19139216 Phạm Thị Hồng Yến 21/04/2001 DH19HD  
400 20120143 Đinh Ngọc Kim Yến 27/02/2002 DH20KT  
401 16127145 Đặng Ngọc Như Y 20/04/1998 DH16MT  
402 19125507 Nguyễn Hữu Y 05/03/2001 DH19BQC  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 402  
TRUNG TÂM TIN HỌC
GIÁM ĐỐC

Số lần xem trang: 569
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không chín hai một

Xem trả lời của bạn !